c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2021, številka 40 / letnik XIII.
 

Fiskalni svet ugotavlja, da je obseg koronskih ukrepov trikrat večji od predvidenega, od tega pa je bil neposredni obseg omenjenih ukrepov v devetih mesecih kar 2,311 milijarde evrov. Objavljen je tudi nov Pregled javnofinančnih gibanj, ki vključuje podatke za prvih osem mesecev letošnjega leta.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Evidence s področja dela in socialne varnosti, v katerem pojasnjujemo dolžnosti oziroma obveznosti delodajalca, ki mora v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) voditi več evidenc.

Za letos in prihodnje leto Vlada s sprejetim kadrovskim načrtom v državni upravi načrtuje skoraj 600 novih delovnih mest. V okviru t. i. male socialne reforme pa je ministrstvo za delo pripravilo osnutke novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Uporaba menjalnega tečaja za prejeti račun v tuji valuti, Posredovanje EMŠO FURS, Zaposlovanje izven sistemizacije v javnem sektorju, Na kaj morajo še zlasti paziti ponudniki pri javnih naročilih? in Tveganja za finančno stabilnost ostajajo povečana.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar Evidence s področja dela in socialne varnosti, ki bo 13. oktobra v spletni izvedbi s predavateljico Tanjo Bohl. Ne spreglejte niti 26. oktobra, ko bomo izvedli spletni seminar Sponzorstvo, donacija in (ne)pridobitna dejavnost, s predavateljico Vesno Bartolj Maver. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Evidence s področja dela in socialne varnosti    
Tanja Bohl
   
Dolžnost oz. obveznost delodajalca v skladu z Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) je, da vodi več evidenc. ZEPDSV namreč v 12. členu določa, da delodajalci (obvezno!) vodijo naslednje evidence: (i) evidenco o zaposlenih delavcih, (ii) evidenco o stroških dela, (iii) evidenco o izrabi delovnega časa in (iv) evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Zaposlovanje izven sistemizacije v javnem sektorju
Smo javni zavod in za nas velja kolektivna pogodba za javni sektor. Ali lahko za določen čas izven sistemizacije po 55. členu Zakona o javnih uslužbencih zaposlimo nekoga na sistemizirano delovno mesto, na katerem je sicer že nekdo zaposlen za nedoločen čas, če gre za povečan obseg istovrstnega dela?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Obseg koronskih ukrepov trikrat večji od predvidenega
Primanjkljaj v državnem proračunu je bil po začasnih podatkih v prvih devetih mesecih 2,453 milijarde evrov, in sicer predvsem zaradi koronskih ukrepov. Fiskalni svet poudarja, da je neposredni obseg teh ukrepov v devetih mesecih 2,311 milijarde evrov, kar je okoli trikrat toliko, kot je bilo za vse leto 2021 predvideno s spremembo proračuna oktobra lani.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Uporaba menjalnega tečaja za prejeti račun v tuji valuti
Prejeli smo račun za opravljene storitve vleke tovornega vozila in shranjevanje vozila na Češkem. Račun, ki nam ga je poslal češki dobavitelj je datiran, izdan v čeških kronah, na njem sta navedeni davčni številki tako našega podjetja, kot dobavitelja. Zanima nas, ali opravimo samoobdavčitev po srednjem menjalnem tečaju?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Kaj prinaša osnutek male socialne reforme?
Ministrstvo za delo je na vlado posredovalo osnutek male socialne reforme, ki družinsko politiko ločuje od socialne politike. Med drugim predvideva bolj univerzalen otroški dodatek in lažji dostop do državnih štipendij, namesto dodatka za delovno aktivnost uvaja novo spodbudo, pravico do varstvenega dodatka pa podaljšuje po uradni dolžnosti.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
V veljavi je Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, s katero se urejajo določitev in objava seznama upravičencev do donacij, namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti. Z uredbo se med drugim zagotavlja daljše obdobje za izpeljavo ustreznih postopkov za uskladitev in sprejem seznama upravičencev in objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter določa, da se na seznam upravičencev uvrstijo tudi sestavni deli registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti.

>> Uskladitev indeksa življenjskih stroškov
V Uradnem listu RS, št. 158/2021, z dne 30.9.2021 so objavljene spremembe in dopolnitve > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki v Prilogi 2 na novo določajo Indeks življenjskih stroškov OZN.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 16.10.2021, uporaba od: 1.1.2023 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost: od 1.10.2021 - sprememba
    • Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije; veljavnost: od 1.10.2021 - sprememba
    • Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost: od 1.10.2021 - sprememba
    • Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja; veljavnost: od 2.10.2021
    • Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2021; veljavnost: od 1.10.2021
    • Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije; veljavnost: od 30.9.2021
    • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2021; veljavnost: od 1.8.2021
    • Poročilo o gibanju plač za julij 2021; veljavnost: od 1.7.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 155 - 160/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> V državni upravi načrtovanih skoraj 600 novih delovnih mest
Vlada je sprejela kadrovski načrt organov državne uprave za letos in prihodnje leto. Z njim je za potrebe obvladovanja okužb s covidom-19 in črpanja evropskih sredstev število dovoljenih zaposlenih povišala skoraj za 600.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Dodatek za posebne obremenitve
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišče prve stopnje naložilo, naj tožniku izplača dodatek za povečan obseg dela, zakonske zamudne obresti in stroške postopka. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je sodišče prve stopnje zavzelo pravilno stališče, da tožnik izpolnjuje vse kriterije iz ukazov za 19 odstotno povišanje osnovne plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev. To je utemeljilo na ugotovitvah, da je mednarodna vojaška vaja trajala več kot pet zaporednih delovnih dni in da je tožnik delo na terenu opravljal več kot pet zaporednih delovnih dni.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v septembru 2021  
 
- na mesečni ravni:   - 0,1 %
 
- na letni ravni:   2,4 %
 
 
 
TOM v oktobru 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,38 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2021:   1.940,69 €
 
in neto plača:   1.249,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.966,62€
 
in neto plača za tromesečje:   1.264,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Evidence s področja dela in socialne varnosti 13. 10. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Sponzorstvo, donacija in (ne)pridobitna dejavnost 26. 10. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Zlati sponzor FinD-INFO
Portal FinD-INFO je tudi letos Zlati sponzor 23. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, ki se začenja jutri v Kongresnem centru Wellness Park Laško. Veseli smo, da osrednji letni dogodek računovodske stroke bo in bomo lahko spremljali najaktualnejše teme s področij, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov. Vse udeležence vabimo, da se oglasite na našem promocijskem prostoru, kjer smo vam pripravili presenečenje in vam z veseljem predstavimo tudi naše letošnje novosti. Veselimo se druženja z vami, čeprav tokrat z upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa!

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Na kaj morajo še zlasti paziti ponudniki pri javnih naročilih?
Postopek javnega naročanja je del dokaj zapletenega materialno pravnega in procesnega pravnega korpusa, ki ga ureja predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Zaradi izpostavljenosti tega postopka različnim nezakonitim praksam, v prvi vrsti korupciji in nedovoljenemu lobiranju, je zakonodajalec še posebno pozornost posvetil rešitvam, ki narekujejo kar se le da pravično, transparentno in ekonomično javno naročanje.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.