c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2021, številka 37 / letnik XIII.
 

Od danes velja novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki pogoj PCT širi na večino dejavnosti.

Pogoj PCT je tako po 15. septembru obvezen za vse zaposlene, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, z redkimi izjemami, zato morajo delodajalci organizirati samotestiranje na delovnem mestu.

Pri tem se postavlja vprašanje, če lahko delavec, ki ne spoštuje pogoja PCT, izgubi službo. Vlada je poskušala jasno zapisati, kaj naj delodajalec naredi z delavcem, ki zavrača pogoj PCT. Vendar še vedno ostaja dilema, kako takega delavca zakonito odpustiti.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Bomo kot prvi v EU uredili obdavčitev virtualnih valut?, saj je FURS v minulih dneh predstavila predlog poenostavitve obdavčitve trgovanja z virtualnimi valutami, in pojasnjujemo, kaj prinaša.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Obveznost delavca, da spoštuje delodajalčeva navodila, Iz sodne prakse: Uporaba službenega vozila v zasebne namene, Ključne obrestne mere ECB, Osnova za nadomestilo plače, Davčni vidik financiranja treningov športniku, ter Testiranje na COVID-19 in boniteta.

Ne zamudite in se prijavite na spletni seminar Mini davčne reforme s 1. 1. 2022, ki bo v torek, 21. septembra, v spletni izvedbi s predavateljico Natalijo Kunstek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO ostaja spremljanje spletnih seminarjev vključeno v naročnino. Vabljeni!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Bomo kot prvi v EU uredili obdavčitev virtualnih valut?    
mag. Mojca Kunšek
   
V minulih dneh smo bili s strani Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) obveščeni o nameravani poenostavitvi obdavčitve trgovanja z virtualnimi valutami.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb
Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij morajo v skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) do 24. februarja 2022 v Poslovni register Slovenije vpisati tudi svoj elektronski naslov. AJPES priporoča pravočasen vpis v izogib predpisani globi zaradi prekrška.

>> Zavarovalnice lahko izplačajo dividende
AZN ne bo podaljšala makrobonitetnega ukrepa, izdanega marca, s katerim je do konca septembra zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam priporočila začasno zadržanje izplačila dividend. Od vseh pa pričakuje, da bodo ravnale previdno, saj je negotovost visoka, so sporočili iz agencije.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Obveznost delavca, da spoštuje delodajalčeva navodila
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje obveznosti delavca v členih od 33. do vključno 42. člena. Med obveznosti delavca ZDR-1 opredeljuje obveznost delavca, da opravlja delo, obveznost delavca, da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja, prepoved škodljivega ravnanja in obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

>> IZ SODNE PRAKSE: Uporaba službenega vozila v zasebne namene
Obdolženki so očitali uporabo službenega vozila v zasebne namene. Okrajna državna tožilka ji je najprej očitala, da je obdolženka uporabljala službeno vozilo za vožnjo na fitnes, ki ga je obiskovala skoraj vsakodnevno. Višje sodišče s tako trditvijo ni soglašalo, saj je bilo ugotovljeno, da je obdolženka opravila le nekaj voženj s službenim vozilom na fitnes, te vožnje pa so bile opravljene le izjemoma.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčni vidik financiranja treningov športniku
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima ali lahko družba, ki je sicer registrirana za gradbeništvo in prodajo nepremičnin, plačuje treninge osnovnošolke in to obravnava kot štipendijo osnovnošolki.

>> Testiranje na COVID-19 in boniteta
Delodajalci imajo ustrezne zakonske pristojnosti in dolžnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, na podlagi katerih je možna uporaba tretje točke tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2, torej, da se za boniteto po tem zakonu ne štejejo plačila delodajalca za testiranje na SARS-CoV-2 (zdravstveni pregled), ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> ESČP odločilo v prid razlaščenim vlagateljem
Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da razlaščeni vlagatelji v Sloveniji pri bančnih izbrisih v letih 2013 in 2014 niso imeli možnosti učinkovitega pravnega sredstva (sodbo v zadevi Pintar in drugi proti Sloveniji). Prve tožbe so prizadeti na ESČP vložili leta 2014, postopek pa je stekel konec leta 2018. Na izredne ukrepe, v katerih niso prejeli odškodnine, se je pritožilo sedem slovenskih državljanov, ker niso imeli možnosti učinkovitega pravnega varstva in ker menijo, da ukrepi niso bili upravičeni.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Kam lahko še gremo brez pogoja PCT?
Z novim odlokom se danes precej širi izpolnjevanje PCT pogoja, ki ga potrebujemo praktično povsod. Ostaja le še nekaj izjem: brez njega je med drugim mogoče iti v živilske trgovine, drogerije, lekarne, ki niso v trgovskih centrih, tudi za nujne obiske pri zdravniku potrdilo ni potrebno.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 11.9.2021 - sprememba
»  Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije; veljavnost od: 25.9.2021 - sprememba
»  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 15.9.2021
»  Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 12.9.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 10.9.2021 - sprememba
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 10.9.2021 - sprememba
»  Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2021; veljavnost od: 1.8.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 144 - 147/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Delodajalci od vlade pričakujejo uvedbo obveznega cepljenja
Od danes je za skoraj vse zaposlene v državi ter uporabnike storitev in stranke obvezen eden od pogojev PCT, kdor ni prebolevnik ali ni cepljen, se mora tako redno testirati (Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2). Med delodajalci je že slišati predloge, naj vlada uvede obvezno cepljenje.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Odškodninska odgovornost članov poslovodstva
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek, da ji je tožena stranka (poslovodja) dolžna plačati 20.000,00 evrov. Pri opredelitvi višine škode se je oprla na prvi odstavek 44. člena ZFPPIPP s stališčem, da je že sam zakon opredelil minimalni znesek, do katerega je poslovodja odgovoren za škodo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je za višino odškodninske odgovornosti poslovodje relevantna višina ugotovljene škode, torej škode ni mogoče avtomatično enačiti z višino odškodninske odgovornosti. Čim pa je treba ugotoviti višino škode, je na tožeči stranki trditveno breme o višini le te, upoštevaje okoliščine za njen izračun, opredeljene v drugem odstavku 42. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2021:   1.952,05 €
 
in neto plača:   1.256,24 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.984,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Mini davčna reforma s 1. 1. 2022 21. 09. 2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Evidence s področja dela in socialne varnosti 13. 10. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Javno-zasebna partnerstva v državah evropske unije
Skrb za dolgoročno vzdržno rast ekonomije Evropske unije je cilj Akcijskega načrta za rast, s katerim se uresničujejo cilji Lizbonske strategije. V Akcijskem načrtu Evropska komisija predlaga vključitev privatnega kapitala v financiranje izbranih projektov.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.