c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2021, številka 31 / letnik XIII.
 

Evropska komisija je odobrila slovensko shemo v podporo podjetjem v različnih sektorjih, ki jih je prizadela epidemija covida-19 in ukrepi za omejitev širjenja virusa. Država bo tako podjetjem izplačala 22 milijonov evrov za regrese v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Do pomoči bodo upravičena tista podjetja, ki imajo v tem letu najmanj 20-odstotni upad letnega prometa glede na leto 2019 ali 2020.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Pravni vidiki letnega dopusta, odmorov, počitkov in nadurnega dela, v katerem je zajet podrobnejši pregled pravic in zakonskih omejitev iz delovnega razmerja, predvsem z vidika spremenjenih okoliščin, ki jih je prinesla epidemija covida-19.

FURS je na svoji spletni strani objavil dopolnjeno Zbirko besedil o carinskem vrednotenju in sporočil spremembo urnika delovanja klicnega centra za bone.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Izplačilo stroškov prehrane med delom, Delodajalec ima pravico do odločitve, s katerim delavcem bo sklenil pogodbo o zaposlitvi, Brexit in Sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčenju in Višji pragovi za postopek javnih naročil male vrednosti.

V poletnem času vas vabimo k ogledu arhiva posnetkov spletnih seminarjev, ki so na voljo na portalih FinD-INFO in IUS-INFO.

Želimo vam prijeten poletni dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pravni vidiki letnega dopusta, odmorov, počitkov in nadurnega dela    
mag. Boštjan J. Turk
   
Napočil je čas poletja, ki so ga mnogi v letošnjem letu še toliko bolj nestrpno pričakovali. Epidemija je pač naredila svoje, številni zaposleni so bili v času njenega trajanja izpostavljeni nadpovprečno napornemu delu, ter predvsem stalni menjavi delovnega ritma zaradi konstantno se spreminjajočih odlokov, ki jih je sprejemala vlada.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delodajalec ima pravico do odločitve, s katerim delavcem bo sklenil pogodbo o zaposlitvi
Na podlagi 24. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ima delodajalec ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna
Vlada se je v petek, 30. julija na dopisni seji odločila, da se prerazporedijo pravice porabe v proračunu države za leto 2021.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Brexit in Sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčenju
V praksi se še vedno pojavljajo vprašanja v zvezi z izvajanjem mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčenju po Brexitu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Bruselj formalno potrdil slovenski načrt za okrevanje
Potem ko so finančni ministri EU na ponedeljkovem virtualnem zasedanju podprli slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, je načrt tudi formalno potrjen, je na Twitterju zapisal Svet EU.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vodenje registra transakcijskih računov
6. avgusta bo začel veljati novi Akt o vodenju registra transakcijskih računov, ki določa podrobnejša pravila o vodenju registra transakcijskih računov (RTR) pri AJPES, vsebini RTR, povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije, Centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in Registrom dejanskih lastnikov, izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev in bankami, ki oddajajo sefe, posredovanju podatkov ponudnikov plačilnih storitev o imetnikih transakcijskih računov, posredovanju podatkov bank o najemnikih sefov in sefih, ki jih oddajajo v najem, vrstah računov v RTR in njihovih oznakah, zagotavljanju podatkov o imetnikih transakcijskih računov in o transakcijskih računih iz RTR ponudnikom plačilnih storitev in bankam, ki oddajajo sefe, ter o dostopu do podatkov iz RTR.

Višji pragovi za postopek javnih naročil male vrednosti
Novela ZJN-3B (prečiščeno besedilo ZJN-3), ki bo začela veljati 1. januarja 2022, nekoliko spreminja poenostavljeni postopek javnih naročil male vrednosti, odpravlja nekatere administrativne obveznosti na strani naročnikov (npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih sporazumih) in dopušča večje prožnosti. Nekoliko so se uredile in dopolnile določbe o prekrških, predvsem tistih, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in njihovo večjo odgovornost pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 30.7.2021 - sprememba
    • Akt o vodenju registra transakcijskih računov; veljavnost od: 6.8.2021
    • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MSPUEMS-1); veljavnost od: 13.8.2021
    • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburgom, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MSPVP-1); veljavnost od: 13.8.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 124 - 125/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prisilna izterjava davčnega dolga
Tožnica je zoper sklep, s katerim je pritožbeni davčni organ zavrnil njeno pritožbo, vložila tožbo na Upravno sodišče, v kateri navaja, da obravnavana terjatev izhaja še iz obdobja, ko je bila družbenica iz registra izbrisane družbe. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da upoštevajoč relevantne prehodne določbe tretjega odstavka 32. člena novele ZFPPIPP-G, se sprememba drugega odstavka 21. člena ZFPPIPP uporablja za postopke, uvedene po uveljavitvi novele, torej po 26. aprilu 2016. Osebni stečaj tožnice pa je bil uveden 5. maja 2014, to pa je še pred uveljavitvijo novele, torej se za predmetno zadevo ta ne uporablja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v juliju 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,4 %
 
- na letni ravni:   2,0 %
 
 
 
TOM v avgustu 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,38 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2021:   2.007,80 €
 
in neto plača:   1.286,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.004,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.285,49 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Davor Fabčič
Kako si olajšati vodenje na daljavo april 2021 59,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost junij 2021 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.