c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2020, številka 43 / letnik XII.
 

Vlada je z odlokom v Sloveniji razglasila 30-dnevno epidemijo, uvedla policijsko uro, ter omejila zbiranje več kot šestih ljudi. Z današnjim dnem je dodatno omejila športna tekmovanja in dejavnosti ter omilila ukrep za frizerske salone v rdečih regijah.

Državni zbor je prejšnji teden sprejel nov sveženj ukrepov v boju proti covid-19 (PKP5). Že zdaj se lahko temeljito seznanite z vsebino zakona, saj smo objavili podrobne obrazložitve vseh 134 členov ZZUOOP.

Peti protikorona paket izpostavljamo tudi v tedenskem središču in pojasnjujemo, kdo bo upravičen do izredne pomoči in nadomestil plač za čakanje na delo zaradi karantene in kakšni so drugi ukrepi, ki jih povzemamo v članku: S PKP5 spremembe pri bonitetah in novosti pri nekaterih že uveljavljenih ukrepov.

Najbolj brane novice in članki na portalu v tem tednu so: Zloraba odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Odbitek DDV pri nakupu rabljenega tovornega vozila, Prefakturiranje stroškov podružnici v tujini, Pregleden seznam novih ukrepov in Kolikšna je vrednost protikoronskih ukrepov?.

Ne spreglejte in se prijavite na jutrišnji spletni seminar: DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021, s predavateljico Mojco Müller. V naslednjem tednu, 29. oktobra 2020, pa sledi Delo na domu - pravni vidik in vidik varnosti pri delu, s predavateljico mag. Nino Scortegagna Kavčnik. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino. Vabljeni k prijavi!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      S PKP5 spremembe pri bonitetah in novosti pri nekaterih že uveljavljenih ukrepov    
mag. Mojca Kunšek
   
Novi 5. protikoronski paket (PKP5), ki ga je pred kratkim sprejel Državni zbor spreminja, podaljšuje in ponovno uvaja nekatere že sprejete ukrepe za omilitev in odpravo posledic COVID-19, intenzivneje posega v nemoteno delovanje zdravstvene dejavnosti, napoveduje spodbujanje samooskrbe ter umika testiranje napotenih zaposlenih s seznama bonitet.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prefakturiranje stroškov podružnici v tujini
Podjetje za hčerinsko podjetje v Srbiji včasih plača stroške najema aplikacije (računalniška podpora) za določeno obdobje po prejetem računu dobavitelja iz Slovenije ali ostalih držav EU, pri čemer iz računa ni razvidno, da se del stroškov nanaša na povezano osebo. Prejet račun dobavitelja se glasi na podjetje v Sloveniji in ne v Srbiji. Podjetje v Sloveniji nato delno te stroške prefakturira podjetju v Srbiji v popolnoma istem znesku.

Računovodska ureditev prilagoditev najemnin v zvezi s COVID-19 tudi v EU
V Uradnem listu Evropske unije, L 331 z dne 12. oktobra 2020, je objavljena Uredba Komisije (EU) 2020/1434 v zvezi z MSRP 16. Tako je tudi EU sprejela in uveljavila spremembe MSRP 16, ki jih je IASB za najeme sicer sprejel že 28.5.2020 in se nanašajo na prilagoditve najemnin v zvezi s COVID-19. Sprememba standarda določa fakultativno, začasno operativno razbremenitev v zvezi z računovodenjem prilagoditve najemov zaradi pandemije.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odbitek DDV pri nakupu rabljenega tovornega vozila
V podjetju kupujemo rabljeno tovorno vozilo. Zanima nas, ali lahko pri evidentiranju po predračunu upoštevamo odbitek DDV, če gre tovorno vozilo v uporabo za privatne namene?

Prve davčne blagajne morajo obnoviti digitalna potrdila
Bliža se november, ko se bo nekaterim uporabnikom davčnih blagajn začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih potrdil za davčno potrjevanje računov. Takrat davčne blagajne ne bodo več delovale, zato FURS uporabnike poziva, naj pravočasno poskrbijo za pridobitev novega potrdila.

Obvestilo glede zamenjave certifikata na produkcijskih eDavkih
Finančna uprava je sporočila, da so zaradi zamenjave certifikata na eDavkih in certifikata za digitalni podpis objavili nov produkcijski B2B profil.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Zloraba odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
V praksi delodajalci nemalokrat zanemarjajo varstveno funkcijo delovnega prava, kar se še posebej kaže pri zlorabah prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Namen prispevka je predstaviti zakonsko ureditev odpovedi iz poslovnega razloga, prikazati njene najpogostejše zlorabe ter povzeti ključne ugotovitve sodne prakse s tega področja.

ZRSZ: V tokratni tranši za čakanje na delo 1,32 milijona evrov
Zavod RS za zaposlovanje je včeraj izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač za čakanje na delo, in sicer v višini 1,32 milijona evrov. S tem je skupen znesek izplačil za ta ukrep dosegel 292,4 milijona evrov, so pojasnili na zavodu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Seznanite se z vsebino PKP5 in obrazložitvami vseh členov!
Državni zbor je 15. oktobra sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oz. peti protikoronski paket (PKP5), za katerega smo še pred objavo v Uradnem listu pripravili podrobne obrazložitve vseh 134 členov.

Odbor za finance brez dopolnil k proračunu za leto 2022
Odbor DZ za finance se je danes kot zadnje od delovnih teles seznanil s predlogom državnega proračuna za leto 2022. Čeprav v njem ni več predvidenih neposrednih odhodkov za blažitev posledic epidemije, pa ga bo ta vseeno zaznamovala. Med drugim bo država še vedno odpravljala primanjkljaj, ki ga je virus povzročil letos. Vlada pa se je včeraj na dopisni seji opredelila do amandmajev k predlogu državnega proračuna za leto 2022.

Trgovci bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona o trgovini
V Trgovinski zbornici Slovenije so se odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanja novele zakona o trgovini. Novela bo začela veljati v soboto, je, z nekaj izjemami, prepovedala obratovanje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh.

Podlaga za uvedbo e-vinjet za osebna vozila tik pred sprejemom
V DZ so uvedbi elektronskih vinjet za osebna vozila z decembrom prihodnje leto naklonjeni. Poslanske skupine so predlogu novele zakona o cestninjenju, o katerem bo DZ glasoval danes, večinoma izrazile podporo. Največ pomislekov je bilo na račun bojazni, da bi kdaj morali cestnino plačevati po prevoženih kilometrih, in glede zlorab.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Razglašena je 30-dnevna epidemija
Vlada je z odlokom v Sloveniji razglasila 30-dnevno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, kar pomeni, da se aktivira državni načrt Civilne zaščite, medtem ko v veljavi še naprej ostajajo isti ukrepi.

Vlada uvedla omejitev gibanja in zbiranja ljudi
Vlada je z novim odlokom sprejela omejitev druženja nad šest ljudi in prepoved gibanja ponoči, od 21. do 6. ure. Vlada z odlokom prepoveduje tudi vse prireditve, maše, poroke v vseh regijah.

V rdečih regijah veljajo omejitve in prepovedi pri ponujanju storitev, nove omejitve za športne dejavnosti
Z današnjim dnem ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa začenjajo veljati še v dveh statističnih regijah, Goriški in Primorsko-notranjski, objavljeni so tudi uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah. V rdečih regijah je obvezno nošenje mask zunaj (prečiščeno besedilo odloka), zaprti so gostinski lokali. Vlada je z odlokom dodatno omejila športna tekmovanja in dejavnosti ter omilila ukrep za frizerske salone v rdečih regijah.

Odmera davka od nenapovedanih dohodkov
17. oktobra je začela veljati odločba Ustavnega sodišča, ki razveljavlja četrti odstavek 68.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), kolikor ta določa obdavčitev nenapovedanih dohodkov po davčni stopnji, ki presega davčno stopnjo, določeno v petem odstavku 68. člena ZDavp-2. Poleg tega razveljavlja tretji odstavek 68.a člena ZDavp-2, kolikor se na njegovi podlagi lahko obdavčijo tudi nenapovedani dohodki, ki izvirajo iz obdobij pred 1. januarjem 2009.

Projekcije pokojninskih prejemkov
Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član, ki bo začel veljati 29. oktobra, določa predpostavke, ki jih upravljalec pokojninskega sklada uporabi pri pripravi informacije o pokojninskih projekcijah na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti iz prvega odstavka 27. člena ZPIZ-2 ali upokojitvene starosti, ki jo določi član dodatnega pokojninskega zavarovanja, v okviru priprave potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja iz 251. člena ZPIZ-2.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 17.10.2020 - sprememba
    • Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB-B); veljavnost od: 29.10.2020 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član; veljavnost od: 29.10.2020
    • Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti; veljavnost od: 17.10.2020 - sprememba
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 17.10.2020 - sprememba
    • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti; veljavnost od: 17.10.2020 - sprememba
    • Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 22.10.2020 - sprememba
    • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti; veljavnost od: 22.10.2020
    • Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 20.10.2020
    • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 20.10.2020 - - sprememba
    • Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah; veljavnost od: 20.10.2020
    • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od 19.10.2020 do 18.11.2020
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 16.10.2020 - sprememba
    • Odlok o ceni strokovnega izpita iz upravnega postopka in plačilu za delo v izpitni komisiji; veljavnost od: 16.10.2020
    • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2020; veljavnost od: 1.9.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 142 - 150
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Deležniki po odločitvi NIJZ iščejo rešitve glede napotovanja v karanteno
Trenutno potekajo pogovori z deležniki, da bi po odločitvi epidemiološke službe NIJZ, da ne bo več iskala visoko tveganih stikov in predlagala karanten, v najkrajšem možnem času razrešili dileme glede vprašanja dela in nadomestila za te stike, so pojasnili na ministrstvu za delo. V OZS pa opozarjajo na nevšečnosti novega režima za delodajalce.

Poziv k uzakonitvi ukrepov proti okužbam s koronavirusom
V Združenju svetov delavcev Slovenije vlado pozivajo, naj dosedanja pravno nezavezujoča priporočila NIJZ delodajalcem o ukrepih proti okužbam z novim koronavirusom čim prej spremeni v pravno zavezujoči odlok. Delodajalci pa bi morali po njihovem mnenju v sprejemanje ukrepov proti okužbam enakopravno vključiti izvoljene delavske predstavnike.

Odprt javni razpisi za sofinanciranje kadrovskih štipendij
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v letošnjem šolskem letu v okviru instrumenta regijska štipendijska shema. K tej možnosti jih vabi 12 regionalnih razvojnih agencij.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ugovor proti odpustu obveznosti
Upnik je vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrglo njegov ugovor proti odpustu obveznosti. Sodišče prve stopnje je namreč ugotovilo, da upnik nima položaja stranke v postopku odpusta obveznosti. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da v postopku osebnega stečaja zakon sicer daje upniku možnost, da tudi po poteku roka za prijavo terjatev, določenega v drugem odstavku 59. člena ZFPPIPP, veljavno prijavi svojo terjatev, vendar pa s tem tvega, da ne bo mogel uveljavljati katere od pravic, ki bi jih imel, če bi terjatev prijavil v trimesečnem roku po objavi oklica o začetku stečajnega postopka. V konkretnem primeru tako upnik ni pridobil pravice vložiti ugovora zoper odpust obveznosti. Ker v skladu s prvim odstavkom 403. člena ZPFFIPP ugovor (med drugimi) lahko vloži upnik, v tem primeru pa je ugovor vložila oseba, ki ni upnik in stranka postopka, ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2020:   1.812,66 €
 
in neto plača:   1.177,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.812,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.176,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021 22.10.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Delo na domu – pravni vidik in vidik varnosti pri delu 29.10.2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Pomen poslovnih običajev, uzanc in prakse v poslovanju podjetij
V poslovnih krogih in nasploh v družbi, v kateri živimo, je pogosto prisotno napačno razmišljanje, da zadošča že to, da se držimo pravil, ravnamo v skladu z zakonom in tako je naša naloga opravljena. Tako razmišljanje ni v redu.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.