c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2020, številka 38 / letnik XII.
 

V tem tednu veljajo nekatere novosti pri ukrepih ob prehajanju meje. Vendar epidemiologi ugotavljajo vse več prenosa okužb znotraj države, zato NIJZ posebno skrb namenja ukrepom na področju zajezitve Covid-19 v delovnih organizacijah.

V tokratnem središču tednika izpostavljamo regres za letni dopust, ki je denarna terjatev in ne občasna dajatev. Več o tem pojasnjujemo v članku: Kdaj zastara terjatev za neizplačan regres?

FURS je izdala nov dokument Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah - prva izdaja in dopolnjen dokument Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin s smernicami, ki izhajajo iz sodbe X Ips 19/2019 Vrhovnega sodišča RS glede obravnave poslov "prodaje in povratnega najema".

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Evidentiranje gradnje nepremičnine za trg, Samostojni podjetnik ni upravičen do nadomestila, če mu je bila odrejena karantena, Pogodbeno urejanje izogibanja dvojnemu obdavčenju dohodkov fizičnih in pravnih oseb ter Predvidene spremembe gradbenega zakona.

Vabimo vas tudi k prijavi na razpisane spletne seminarje v mesecu septembru: že jutri bomo izvedli spletni seminar DDV in storitve z mag. Tanjo Urbanijo, konec meseca pa bomo pojasnili, Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) s predavateljico Mojco Müller.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kdaj zastara terjatev za neizplačan regres?    
mag. Suzana Pisnik
   
S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem nastane delovno razmerje, v katerem je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti, kot to izhaja iz drugega odstavka 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ena izmed obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca, je izplačilo regresa.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje gradnje nepremičnine za trg
Podjetje je kupilo zemljišče za gradnjo stanovanjskih hiš z namenom, da ga pripravi za gradnjo in ga potem proda naprej. Kako bomo to evidentirali?

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Samostojni podjetnik ni upravičen do nadomestila, če mu je bila odrejena karantena
Po Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki velja od 11. julija 2020 dalje, nadomestilo plač delavcev v karanteni krije država, razen za tiste, ki jim lahko delodajalec organizira delo od doma. Samostojni podjetnik pa je do nadomestila upravičen le, če sam zboli, ne pa če mu je bila odrejena karantena.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pogodbeno urejanje izogibanja dvojnemu obdavčenju dohodkov fizičnih in pravnih oseb
Pri dvojnem obdavčenju ločimo dvojno obdavčenje glede na državno ureditev, dvojno obdavčenje glede na mednarodno ureditev in interno dvojno obdavčenje.

Pojasnilo FURS: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah
Finančna uprava RS je izdala nov dokument Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah, ki podrobneje obravnava obdavčitev dohodkov iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini pri tujem delodajalcu ali v Sloveniji za tujega delodajalca, ter njihovo davčno obravnavo.

Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin in ga dopolnila s smernicami, ki izhajajo iz izdane sodbe X Ips 19/2019 Vrhovnega sodišča RS glede obravnave poslov "prodaje in povratnega najema". Omenjena sodba sicer opredeljuje, kdaj gre za enotno storitev financiranja davčnega zavezanca v smislu kreditiranja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zbornica proti zaprtju trgovin ob nedeljah
Trgovinska zbornica Slovenije še naprej nasprotuje sprejetju predloga novele zakona o trgovini, ki med drugim določa, da trgovci ob nedeljah praktično ne bodo mogli več poslovati. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bi s tem nastala "nepopravljiva škoda".

Vrh koalicije je odločal o proračunu za prihodnji dve leti
Vladna ekipa in koalicijski poslanci so včeraj na Brdu pri Kranju razpravljali o proračunu za prihodnji dve leti. Tega mora vlada najpozneje do 1. oktobra poslati v DZ, kjer se poslanci prav tako ukvarjajo z rebalansom proračuna za letos.

Predlog zakona o demografskem skladu tik pred vladno obravnavo
Vlada bo predlog zakona o demografskem skladu potrdila v kratkem in ga takoj predstavila Ekonomsko-socialnemu svetu, zvezi društev upokojencev in mladinskemu svetu. Nato bo z morebitnimi dopolnitvami iz teh razprav šel v DZ. V osnovi bodo v skladu strateške in portfeljske naložbe države, so povedali v DeSUS.

Predvidene spremembe gradbenega zakona
Spremembe Gradbenega zakona, ki so opisane v tem prispevku, niso nastale zaradi zunanjih okoliščin (vsaj v pretežnem delu ne), ampak predvsem zaradi preslabo domišljenih rešitev prvotnega zakona, pri čemer imamo v mislih predvsem nepotrebne administrativne ovire za akterje v gradbeništvu, ki so jim po nepotrebnem oteževale gradnjo in promet z nepremičninami. Čeprav predlog zakona nekatere nepotrebne administrativne ovire odpravlja, pa na nekaterih področjih dodaja nove.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremembe Tarifnega pravilnika o nadomestilih Eko sklada
11. septembra je začela veljati sprememba > Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki med tarife za storitve Eko sklada dodaja nadomestilo za spremembo kreditne pogodbe pri kreditiranju okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov v višini 0,1 % od stanja kredita oz. najmanj 200 in največ 800 EUR. Nadomestilo se obračuna za vse spremembe kreditne pogodbe, razen za spremembe, ki so s kreditno pogodbo dogovorjene vnaprej.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 18.9.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 11.9.2020 - sprememba
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije; veljavnost od: 13.9.2020 - sprememba
    • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020; veljavnost od: 1.8.2020
    • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2020; veljavnost od: 1.8.2020
    • Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada; veljavnost od: 11.9.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 120 - 122
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
NIJZ delovne organizacije poziva k zaščitnim ukrepom
Delovne organizacije naj delo organizirajo tako, da bo med zaposlenimi čim manj druženja in bo med njimi ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja. Spodbujajo naj k umivanju in razkuževanju rok, sestanke pa naj organizirajo na prostem ali na daljavo, je v luči preprečevanja širjenja novega koronavirusa pozvala Urška Blaznik z NIJZ.

Julija približno enake plače kot junija
Povprečna plača v Sloveniji je bila julija podobna kot junija. Bistvenih sprememb ni bilo tudi zato, ker so v obeh omenjenih mesecih veljali enaki ukrepi, povezani z epidemijo covida-19. Delodajalci so lahko v obeh mesecih koristili subvencije za delo s skrajšanim delovnim časom in nadomestila za začasno čakanje na delo.

Inšpektorat obravnava več sumov goljufij s turističnimi boni
Tržni inšpektorat obravnava več primerov sumov goljufij s turističnimi boni. Srečujejo se tudi z različnimi življenjskimi situacijami, ki jih zakonodaja ni predvidela, denimo z vprašanjem koriščenja bona, če gost kljub rezervaciji ne pride. Ocenjujejo, da ponudnik v takem primeru ne sme trgati sredstev z bona.

SID banka: Mikroposojila za MSP (MSP mikro)
Sklad Skladov za mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike ponuja mikroposojila.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Veljavnost posla ob omejeni poslovni sposobnosti
Toženec se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje v celoti ugodilo tožničinemu tožbenemu zahtevku in ga obsodilo na plačilo zahtevane glavnice z obrestmi in stroški. Gre za plačilo kupnine naročenih in dobavljenih izdelkov v vrednosti 8.190 evrov. Sporno je bilo, ali je bil kupec toženec in ali je posel sploh lahko sklenil, ker je bil še mladoleten. Sodišče prve stopnje je na oboje odgovorilo pritrdilno. Ugotovilo je, da je blago naročil in prevzel toženec, ki je bil zaradi mladoletnosti sicer omejeno poslovno sposoben, a je posel obveljal, ker ga v zakonskem roku po pridobljeni popolni poslovni sposobnosti ni izpodbil. Višje sodišče je pritrdilo sodišču prve stopnje in pojasnilo, da je ocena dokazov skrbna in jasna ter je pritožbeni očitki niso omajali. Ker torej toženec ni izpolnil svoje obveznosti tako, kot je bila dogovorjena, ga je imela tožnica pravico terjati, njen zahtevek pa je tako v celoti utemeljen (prvi odstavek 239. člena OZ).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2020:   1.811,28 €
 
in neto plača:   1.176,25 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.837,49 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.197,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
DDV in storitve 17. 09. 2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
Mojca Müller
Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? 29. 09. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Mojca Müller
DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021 22. 10. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.