c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2020, številka 34 / letnik XII.
 

Vlada za četrtek zvečer napoveduje sprejetje odločitve o uvedbi karantene za osebe, ki bodo v Slovenijo vstopale iz Hrvaške. Od ponedeljka je državljanom na voljo mobilna aplikacija #OstaniZdrav in iz MJU pozivajo k uporabi aplikacije v čim večjem številu, saj je njena uporaba pomembna in smiselna, ko smo še zdravi. Objavili smo tudi pojasnila Vlade glede ukrepov ob morebitnem drugem valu epidemije koronavirzusa.

V zvezi s koronavirsuom objavljamo aktualen strokovni članek - Tudi revizijska poročila odsev negotovosti zaradi koronavirusa, medtem ko smo v središče tokratnega tednika postavili članek - Rok za uveljavitev pravice do odbitka DDV.

FURS je izdala spremembi dokumentov - Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2) in Pribitek k cestnini z zavedenimi manjšimi spremembami in dopolnitvami v dokumentih.

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Odpravnina ob upokojitvi, določena v podjetniški pogodbi, Splošna opredelitev dohodkov, dohodek iz dejavnosti za s.p., davek na dodano vrednost in vrste davkov v Sloveniji in Adaptacija prostorov občine - 76a. člen ali ne.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Rok za uveljavitev pravice do odbitka DDV    
Inštitut za računovodstvo
   
Sistem DDV je zasnovan tako, da naj bi zagotavljal nevtralnost. Ta se zagotavlja s pravico do odbitka DDV, ki je ena od temeljnih pravic davčnih zavezancev in jo države lahko omejijo le izjemoma. V direktivi DDV 2006/112/ES in tudi v slovenski zakonodaji o DDV so predvidene vsebinske omejitve, kdaj zavezanci DDV ne smemo odbiti. Poleg tega so pomembne tudi nekatere formalne omejitve, za katere Sodišče EU večkrat navaja, da ne smejo posegati v načelo nevtralnosti oziroma je tak poseg mogoč, če je v skladu z načelom sorazmernosti. Ena od formalnih omejitev je tudi časovna omejitev, torej rok, do katerega lahko uveljavimo pravico do odbitka DDV.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Tudi revizijska poročila odsev negotovosti zaradi koronavirusa
V ponedeljek, 31. avgusta 2020, se izteče rok za oddajo letnih poročil družb zavezanih k reviziji/preiskavi oziroma konsolidaciji Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), razen za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega. Čeprav 57. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) natančno določa ravnanja revizorja ob izvedbi revizorjevega poročila, pa so letošnje razmere privedle revizorje tudi do obravnave negotovosti zaradi virusa COVID-19, kar se odraža tudi v revidiranih poročilih.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpravnina ob upokojitvi, določena v podjetniški pogodbi
Delavcu je bila obračunana odpravnina ob upokojitvi na podlagi veljavne podjetniške pogodbe, ki določa, da delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, vendar največ do višine, ki jo določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (ZPSDP).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Adaptacija prostorov občine – 76a. člen ali ne
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima ali adaptacija prostorov občine sodi pod gradbeno storitev v smislu 76a. člena ZDDV-1. Naročnica pri tem navaja, da te stavbe dejansko občina ne trži, ampak gre za prostore v katerih zaposleni na občini opravljajo svoje delo. Nadalje naročnico zanima tudi ali je dobava in montaža klim v pisarnah občine predmet DDV skladno z 76. členom ZDDV-1.

Splošna opredelitev dohodkov, dohodek iz dejavnosti za s.p., davek na dodano vrednost in vrste davkov v Sloveniji
Fizične osebe so po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) zavezane k plačilu dohodnine od vseh dohodkov, ki jih dosegajo. Predhodno omenjen zakon namreč ureja sistem in določa obveznost plačevanja dohodnine, ki je dohodek državnega proračuna.

FURS: Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2)
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta - Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2), v katerem so zajete manjše dopolnitve elektronskih sporočil, novo elektronsko sporočilo IE433B in dopolnitve šifrantov.

FURS: Pribitek k cestnini
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Pribitek k cestnini skladno s spremembami Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, ki bodo začele veljati 1. septembra in tako zajemajo spremembe glede odsekov cestninskih cest na katerih se plačuje pribitek, višine pribitka in časa začetka ter konca plačevanja pribitka.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ukrepi Vlade glede morebitnega drugega vala epidemije koronavirusa
Vlada je na 79. dopisni seji odgovarjala na poslanska vprašanja v zvezi z ukrepi glede morebitnega drugega vala epidemije koronavirusa. Pojasnili so, kako bodo v primeru drugega vala poskrbeli za samozaposlene, kakšne ukrepe in pomoč naj bi namenili gospodarstvu, da bi ohranilo svoje delovanje ter kakšno pomoč si lahko obetajo v kmetijstvu.

Novela stanovanjskega zakona gašenje požara, nujne sistemske spremembe
Rešitve v osnutku novele stanovanjskega zakona, ki je do 20. avgusta še v javni obravnavi, pomenijo le gašenje požara, so le najnujnejše spremembe za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Za ureditev področja bo potreben nov sistemski zakon, so se strinjali udeleženci današnje spletne razprave v organizaciji nevladnih organizacij.

Priprava izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021 do 2022
Vlada je prejšnji teden na dopisni seji sprejela Informacijo o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021 do 2022.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novi Splošni akt o računovodskih informacijah
29. avgusta bo začel veljati novi Splošni akt o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve, ki ureja vsebino, obliko in strukturo računovodskih informacij ter način in sestavine izračuna neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve, ki predstavlja podlago za izplačilo nadomestila za izvajanje univerzalne poštne storitve iz kompenzacijskega sklada, ter opredeljuje nepravično finančno breme.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Splošni Akt o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve; veljavnost od: 29.8.2020
»  Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022; veljavnost od: 15.8.2020 - sprememba
»  Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov; veljavnost od: 29.8.2020
»  Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki; veljavnost od: 15.8.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 110
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Kdaj uvedba karantene za vrnitev iz Hrvaške?
Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je napovedal, da bo vlada odločitev o uvedbi karantene za osebe, ki bodo v Slovenijo vstopale iz Hrvaške, sprejela v četrtek zvečer. Vlada želi dati ljudem čas, da se pravočasno vrnejo domov, a je realno pričakovati, da se bo ta čas iztekel pred začetkom prihodnjega tedna, je povedal na novinarski konferenci.

Priprava načrta za okrevanje po koronski krizi poteka intenzivno
Priprava načrta, ki bo podlaga za koriščenje sredstev iz evropskega svežnja za okrevanje po koronski krizi, poteka intenzivno, zagotavlja pristojni minister Zvonko Černač. Za načrt naj bi bilo rezerviranih 10 milijard evrov, prihodnji teden pa bo o tem potekal tudi posvet z občinami in razvojnimi agencijami.

Julija vpisanih več samostojnih podjetnikov, manj podjetij
Julija je bil drugi mesec zapored po izbruhu epidemije, ko je bilo znova vpisanih več samostojnih podjetnikov kot izbrisanih. Pri gospodarskih družbah pa je bil julij prvi letošnji mesec, ko je bilo več družb izbrisanih kot vpisanih, kažejo podatki Ajpesa.

Junija ob prenehanju izplačil kriznega dodatka povprečna plača nižja
Povprečna bruto plača je junija znašala 1812,72 evra, kar je nominalno 4,2 odstotka, realno pa 5,4 odstotka manj kot maja. Povprečna neto plača je bila s 1175,47 evra nominalno za 5,5 odstotka in realno za 6,7 odstotka nižja kot maja. Znižanje je v precejšnji meri posledica prenehanja izplačil kriznega dodatka, je objavil državni statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prikrito izplačilo dobička
Cilj odsvojitve poslovnega deleža (izguba vseh upravičenj iz prodanega deleža v zameno za kupnino) v obravnavanem primeru ni bil dosežen, saj družbo še naprej v celoti lastniško in upravljavsko obvladuje A.A. Edini motiv pravnega posla je bil prihranek pri davku, saj je obdavčitev kapitalskih dobičkov davčno ugodnejša od obdavčitve dividend. Sporna pridobitev lastnega poslovnega deleža se zato spregleda in se po ekonomski vsebini obravnava kot prikrito izplačilo dobička, kar se obdavči kot dividenda. Izpodbijana odločitev je pravilna in zakonita, tožbene navedbe pa so neutemeljene, zato je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2020:   1.812,72 €
 
in neto plača:   1.175,47 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.878,05 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.226,70 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
DDV registracija in kaj gre v »kvoto« 10.9.2020 13:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
DDV in storitve 17.9.2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
Mojca Müller
Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? 29.9.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.