c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2020, številka 25 / letnik XII.
 

V današnjem tedniku povzemamo pojasnila glede turističnih bonov, najpogostejša vprašanja in odgovore na temo bonov in sobodajalstva, ki so jih pripravili na MGRT, ter podrobnejše informacije glede postopka unovčitve bonov in obrazce, ki jih boste pri tem potrebovali.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek - Spletni seminarji in DDV.

V tem tednu je FURS izdal nekaj sprememb dokumenta - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, nov dokument s pojasnili - Obresti, dividende in dobiček iz kapitala ter dopolnjen Seznam krovnih skladov.

Izpostavljamo najbolj brane članke na portalu: Izračun dodatka po 71. členu ZIUZEOP na plačni listi, Opravljanje storitev v svojem imenu in za račun druge osebe ter Izračun plače delavcu, ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in je na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE.

V zbirki spletnih seminarjev pa vas že čaka posnetek včeraj izvedenega spletnega seminarja Nepremičnine in DDV (nakup, prodaja, najem), če se ga niste uspeli udeležiti. Vabimo vas tudi na zadnji spletni seminar v tem polletju: Več DDV številk, z davčno svetovalko mag. Tanja Urbanija, ki bo v torek, 23. junija 2020. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Spletni seminarji in DDV    
Mojca Müller
   
Spletne seminarje oz. »webinarje« poznamo in uporabljamo že nekaj časa. Po novem pa je njihova uporaba postala nekaj povsem običajnega. Epidemiološka situacija, kateri smo priča zadnjih nekaj mesecev, je izvajanje seminarjev, simpozijev in drugih dogodkov prenesla iz fizičnih lokacij na splet, tako rekoč čez noč. V nadaljevanju prispevka bomo pojasnili, kako pravilno obravnavati spletne seminarje z vidika DDV zakonodaje.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Najpogostejša vprašanja na temo bonov
Vlada Republike Slovenije je uvedla bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma. MGRT pa je objavila nekaj najpogostejših vprašanj in praktičnih primerov v zvezi z njihovo uporabo.

Vse kar že vemo in bi morali vedeti o turističnih bonih ter obrazci
O turističnih bonih je napisano že veliko. Tokrat na enem mestu povzemamo bistvene informacije glede pridobitve turističnih bonov in njihovega unovčevanja pri turističnih ponudnikih.

Ponudniki turističnih bonov: začnite s testiranjem sistema
FURS sporoča, da je na BETA eDavke že nameščen sistem za unovčevanje turističnih bonov - receptorski portal. Vsi ponudniki, ki bodo unovčevali bone, lahko začnejo s testiranjem.

Kdo bo prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 24. 6. 2020?
Nekateri zavezanci, ki so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka za maj (ali april ali marec), pa tega 10. 6. 2020 niso prejeli, bodo nakazilo dobili 24. 6. 2020.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izračun dodatka po 71. členu ZIUZEOP na plačni listi
ZIUZEOP v 71. členu določa izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zaposlenemu, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije. Dodatek znaša največ 100% urne postavke osnovne plače zaposlenega.

Izračun plače delavcu, ki je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in je na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE
Naša stranka zaposluje invalidko, ki prejema nagrado za preseganje kvote ter koristi oprostitev plačila PIZ za to osebo. Delavka je zaposlena v gostinski dejavnosti za polovični delovni čas in za njo v mesecu juniju še zmeraj ni dela, zato želi zavezanec za njo koristiti čakanje na delo.

Interventni ukrepi na področju štipendiranja
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. MDDSZ je pripravil najpogostejša vprašanja in odgovore.

Prepoved konkurence za poslovodje, prokuriste in druge osebe
Uspešno poslovanje podjetja je v veliki meri odvisno od poznavanja lastne konkurence. Konkurenca pa niso le podjetja, ki se ukvarjajo z enako ali podobno dejavnostjo, temveč tudi nekatere ključne osebe podjetja. Da bi zakonodaja zavarovala družbe pred neustrezno konkurenčno dejavnostjo, določa posebne prepovedi za delovanje poslovodstva, prokuriste, družbenike in druge osebe.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Opravljanje storitev v svojem imenu in za račun druge osebe
Podjetje (d.o.o.) opravlja storitev institucionalnega varstva in je zavezanec za DDV. Za svoje uporabnike je zagotovil storitve frizerja in pedikerja ter od teh izvajalcev prejema račune, ki ga moramo prefakturirati. Zanima nas pravilen načinu prefakturiranja, saj je en izvajalec zavezanec za DDV, drug pa ni zavezanec.

FURS: Seznam krovnih skladov – sprememba dokumenta
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta -Seznam krovnih skladov, ki ga družbe za upravljanje vodijo na podlagi Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Na pravosodnem ministrstvu vidijo priložnost za boljše preganjanje korupcije v noveli
Na ministrstvu za pravosodje se zavedajo pomanjkljivosti v sistemu integritete in preprečevanja korupcije, zato so pričakovali takšne rezultate Eurobarometra za korupcijo. Po njihovem mnenju je predlog novele > zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je že v DZ, priložnost za ustreznejši normativ za učinkovit boj proti korupciji.

ESS brez soglasja glede nedeljskega zaprtja trgovin
Člani Ekonomsko-socialnega sveta konec prejšnjega tedna niso dosegli soglasja glede predloga novele zakona, ki predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah. Sindikati vztrajajo pri zaprtju, medtem ko delodajalci predlagajo, da se problematika uredi v dialogu med sindikati in delodajalci.

Vlada podaljšala nekatere medkoronske ukrepe na področju zdravstvenega zavarovanja
Vlada je na dopisni seji 12. junija 2020 podaljšala uporabo nekaterih začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19, in sicer glede zdraviliškega zdravljenja, sanitetnih prevozov ter medicinskih pripomočkov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave
Objavljena je bila odločba Ustavnega sodišča o ugotovitvi, da je 221.j člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ureja posebna pravila o upniškem predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti do 13. junija 2021. Do odprave protiustavnosti se za odločanje o začetku postopka prisilne poravnave na podlagi upniškega predloga smiselno uporabljajo določbe 235., drugega do sedmega odstavka 239. člena in 240. člen ZFPPIPP. Poleg tega ima dolžnik pravico do pritožbe zoper sklep o začetku postopka prisilne poravnave, izdan na podlagi upniškega predloga, in nima pravice do vložitve ugovora iz druge povedi desetega odstavka 221.j člena ZFPPIPP.

Revizijski postopki
13. junija so začela veljati nova stališča, ki jih sprejema strokovni svet Agencije za javni nadzor na revidiranjem. Nova stališča so: Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi, Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje, Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke in Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Stališča v prilogah vsebujejo tudi zglede posameznih revizorjevih poročil, npr. v Stališču 4 lahko najdete Zgled revizorjevega poročila o dajanju sprejemljivega zagotovila glede spoštovanja določil ZGD-1 pri ustanovitveni reviziji.

Ponovno dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb in gledalci na športnih prireditvah
Na podlagi odloka je od ponedeljka 15. junija 2020 ponovno dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb, športnih prireditev pa se lahko udeležijo tudi gledalci. Pri tem pa je treba upoštevati vsa varnostna priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Dovoljen mednarodni cestni in železniški potniški promet
Z uveljavitvijo Odloka o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije je s 13. junijem 2020 v Sloveniji znova dovoljen mednarodni cestni in železniški potniški promet, ki je v okviru ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa skupaj z notranjim potniškim prometom obstal 16. marca. Pri prevozih je treba upoštevati priporočila NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 13.6.2020 - sprememba
»  Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin; veljavnost od: 13.6.2020
»  Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije: veljavnost od: 13.6.2020
»  Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 15.6.2020 - sprememba
»  Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; 8.6.2020 - razveljavitev
»  Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško; 15.6.2020 - razveljavitev
»  Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu; veljavnost od: 27.6.2020
»  Sklep o prenehanju veljavnosti Stališča 10 - Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov; 13.6.2020 - razveljavitev
»  Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o po ustanovitvi; veljavnost od: 13.6.2020
»  Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje; veljavnost od: 13.6.2020
»  Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke; veljavnost od: 13.6.2020
»  Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; veljavnost od: 13.6.2020
»  Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice; veljavnost od: 13.6.2020 - sprememba
»  Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 13.6.2020 - sprememba
»  Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2020; veljavnost od: 1.5.2020
»  Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 16.6.2020 - sprememba
»  Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2020; veljavnost od: 1.5.2020
»  Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.6.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 85 - 87
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Večina Evropejcev bo lahko od prihodnjega tedna dopustovala v večini držav EU
Velika večina evropskih držav je sredi marca zaradi pandemije novega koronavirusa zaprla meje. Potem ko se je pandemija po Evropi umirila, zdaj podobno kot Slovenija ob začetku turistične sezone odpravljajo tudi te omejitve. Večina Evropejcev bo tako lahko že od naslednjega tedna dopustovala v približno treh četrtinah držav EU.

Kampi in ponudniki manjših nastanitev glede bonov z izvedbenimi težavami
V kampih in manjših turističnih nastanitvah imajo glede unovčevanja turističnih bonov odprtih še nekaj dilem. V kampih, kjer ne tržijo nočitev, temveč druge postavke, upajo, da se bo oblikovalo takšno tolmačenje, da bo koriščenje bonov mogoče. V manjših nastanitvenih obratih pa upajo, da ne bo potrebne toliko papirologije.

Plače aprila glede na marec občutno porasle
Povprečna bruto plača za april je znašala 1937,21 evra in bila s tem od marčne nominalno višja za 10,2, realno pa za 11,2 odstotka. Povprečna neto plača je aprila dosegla 1266,13 evra in je bila prav tako višja od marčne - nominalno za 10,5 odstotka in realno za 11,5 odstotka. Zvišanje plač je tudi posledica sprejetih ukrepov zaradi covida-19.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Riziko nejasnih določil pogodbe o zaposlitvi
Tožnik se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov tožbeni zahtevek, v katerem je od tožene stranke iz naslova premalo izplačanih plač zahteval plačilo 12.128,10 evra. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbi ugodilo, razveljavilo izpodbijano sodbo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V obrazložitvi je pojasnilo, da tožena stranka, kot delodajalec in sestavljalec pogodbe, nosi riziko nejasnih pogodbenih določil. Po določbi 83. člena OZ za primere, ko je bila pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače pripravljena in predlagana od ene pogodbene stranke, velja, da je potrebno nejasna določila razlagati v korist druge stranke. To pa pomeni, da je pritožba tožnika utemeljena, saj tožena stranka tožniku v spornem obdobju ni izplačevala plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi, ker je zmotno štela, da je osnovna plača določena za 40 ur tedensko, čeprav iz navedenih določb obeh aneksov in pogodbe to ne izhaja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2020:   1.937,21 €
 
in neto plača:   1.266,13 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.826,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,30 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
Več DDV številk 23. 06. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.