c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2020, številka 17 / letnik XII.
 

Vlada je včeraj sprejela besedili predlogov novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo (t.i. protikorona paket 1) ter Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (t.i. protikorona paket 2), ki ju bo predvidoma danes predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po nujnem postopku.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek: Uveljavljanje povračila nadomestila plače na podlagi interventnih ukrepov za javni sektor.

ZRSZ sporoča, da so prva izplačila delodajalcem po interventnih ukrepih predvidena 10. maja. Prav tako obvešča delodajalce, da morajo sporočati spremembe med začasnim čakanjem zaposlenih na delo, če uveljavljajo povračila nadomestil plač zaposlenih.

FURS obvešča, da so pričeli s testiranjem REK-1 z novima vrstama dohodkov (1002 in 1004) za izplačila na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP. Ne spreglejte, da pri oddaji za obračunsko obdobje marec 2020 vlagate obrazce REK-1 in PNiPD z oznako R, ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Hkrati pojasnjujejo, zakaj imate nekateri zavezanci pozitivna stanja na eKartici.

Preverite arhiv posnetkov spletnih seminarjev, ki smo jih izvedli v aprilu. Tokrat vas vabimo k prijavi na spletni seminar: Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene s predavateljico Vesno Bartolj Maver, ki bo 12. maja 2020.

Vabljeni k pregledu pripravljenih novosti in ostanite zdravi!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Uveljavljanje povračila nadomestila plače na podlagi interventnih ukrepov za javni sektor    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
Praviloma neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine niso upravičeni do povračila nadomestil plače v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državo in gospodarstvo (ZIUZEOP).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
FURS: Razlog za pozitivna stanja na eKartici
Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali. Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke za mesec marec (z zapadlostjo 20. april), obračun za prispevke (OPSV) za mesec marec zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še ni evidentiran.

FURS: Testiranje novih vrst dohodkov za izplačila na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP
FURS obvešča, da je v BETA okolju omogočeno testiranje REK-1 z novima vrstama dohodkov 1002 in 1004, pripravljenih na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP.

REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 – uporaba oznake dokumenta »R«
Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako "R", ki se uporablja za predložitev obračunov po izteku roka. Zavezancem, ki bodo obračune vložili na tak način, ne bodo obračunane zamudne obresti. V kolikor so zavezanci navedene obrazce že vložili z oznako "O", naj te stornirajo in jih ponovno vložijo z oznako "R".

Nadomestila plač v breme ZZZS in izvajanje ZIUZEOP
Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni), od vključno 11. 4. 2020 do 31. 5. 2020 obračunajo v breme ZZZS.

Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15
Strokovni svet Inštituta je sprejel Pojasnilo 1 k SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih pomoči zaradi COVID-19. Po pridobitvi soglasja ministrov, pristojnih za gospodarstvo in finance, bo Pojasnilo 1 k SRS15 objavljeno tudi v uradnem listu.

BS: Višina nadomestila za osnovni plačilni račun je na novo opredeljena
V Banki Slovenije so na novo opredelili način izračuna nadomestila za osnovni plačilni račun, pri čemer se višina nadomestila še vedno razlikuje glede na socialni položaj potrošnika.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
ZRSZ: Prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih predvidena 10. maja
Do 19. aprila je ZRSZ prejel 32.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače. Ocenjujejo, da bo končno število za približno desetino nižje zaradi velikega števila večkrat predloženih vlog.

ZRSZ: Sporočanje sprememb med začasnim čakanjem zaposlenih na delo
Delodajalci, uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo? Če jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate ZRSZ o tem predhodno obvestiti.

Do višje bolniške upravičeni tudi oboleli za covidom-19, ki jim okužba ni bila dokazana s testom
Pri varuhu človekovih pravic so na ministrstvu za zdravje posredovali zaradi razlikovanja v višini bolniškega nadomestila med tistimi z dokazano boleznijo covid-19 in obolelimi, ki niso bili testirani. Dosegli so, da so do višjega nadomestila upravičeni tudi denimo družinski člani obolelih za covidom-19, ki so imeli respiratorno obolenje.

Ali lahko delodajalec enostransko prekliče odpoved?
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni pogodbeno razmerje med dvema strankama, torej med delavcem in delodajalcem. Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki, kot to izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kako lahko samostojni podjetnik uveljavlja ukrepe iz »mega protikorona zakona«?
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. 4. 2020, samostojnim podjetnikom omogoča (1) prejem mesečnega temeljnega dohodka, (2) oprostitev plačila prispevkov ter (3) akontacije dohodnine. Ukrepe bodo lahko izkoristili le samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo tako vsebinske kakor tudi administrativne pogoje.

FURS: Uvedba elektronske napovedi DMV na eDavkih za registrirane uporabnike
Glede na izredne razmere si želimo čimbolj "brezkontaktnega" poslovanja in hkrati olajšati davčnim zavezancem oddajanje napovedi za odmero davka na motorna vozila, so sporočili iz FURS. Tako je na portalu eDavki omogočena oddaja te napovedi v elektronski obliki (obrazec DMV-N). Oddaja obrazca DMV-N je omogočena vsem registriranim uporabnikom eDavkov.

Odpoved honorarja predavatelja za nakup zaščitne opreme v času COVID-19
V času razglašene epidemije smo organizirali več izobraževanj preko spleta. Nekateri predavatelji se želijo odpovedati honorarju v korist nakupa zaščitne opreme. Prosim za napotek, kako lahko to izvedemo, predvsem nas zanima glede davkov in prispevkov, da bi lahko namenili čim več denarja za nakup zaščitne opreme.

Alternativni pristopi v davčnih postopkih
Davčni postopki so po naravi stvari "neprijazni" do strank oz. zavezancev, saj se v njih obračunava, odmerja ali celo prisilno izvršuje davčne oz. denarne obveznosti (1. člen ZDavP-2). Kljub temu se na tem področju uveljavljajo alternativni pristopi.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela dopolnitve prvega protikoronskega zakona in predlog drugega protikoronskega zakona
Vlada je včeraj po napovedih obravnavala in sprejela predlog popravkov prvega protikoronskega zakona in predlog drugega protikoronskega zakona, ki se bo osredotočil na zagotavljanje likvidnosti podjetij. V drugem zakonu naj bi za likvidnost in poroštva po informacijah s ponedeljkove predstavitve predloga koaliciji namenila 2,8 milijarde evrov.

Država pripravlja nove ukrepe za pomoč kmetom in živilski industriji
Vlada za pomoč kmetijsko-živilskemu sektorju pripravlja nove ukrepe, ki bodo po navedbah pristojnega ministrstva namenjeni zagonu novih investicij in odpravi administrativnih ovir. Med drugim predlagajo povečanje predplačil na najvišjih možnih 50 odstotkov ter spremembe na posameznih podukrepih, kot sta predelava in trženje kmetijskih proizvodov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Avtomatično podaljšanje le za prometna dovoljenja, pretečena do vključno 19. aprila
Vladni odlok (primerjalnik spremenjenega besedila), ki je veljavnost prometnih dovoljenj avtomatično podaljšal do 19. junija, velja le za tista vozila, za katera je veljavnost prometnih dovoljenj potekla v času od začetka veljavnosti odloka (torej od vključno 17. marca) do vključno 19. aprila, so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Najnižja bruto urna postavka za občasno delo v kmetijstvu
Od 18. 4. 2020 je v veljavi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu, ki določa, da bruto urna postavka izvajalca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu ne sme biti nižja od 5,16 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 21.4.2020 - sprememba
    • Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1); veljavnost od: 21.4.2020 - sprememba
    • Sklep o uporabi smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga; veljavnost od: 5.5.2020 - prva objava
    • Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov - prenehanje veljavnosti od 21.4.2020
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 21.4.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 20.4.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 18.4.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 18.4.2020 - sprememba
    • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu; veljavnost od: 18.4.2020 - prva objava
    • Odredba o določitvi roka za vključitev Slovenske akreditacije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 18.4.2020 - prva objava
    • Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin; veljavnost od: 18.4.2020 - prva objava
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 20.4.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52 - 55
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zaupanje potrošnikov najnižje v zgodovini
Slovenija je v aprilu zabeležila največji upad zaupanja potrošnikov od marca 1996, ko so statistiki začeli spremljati ta kazalec, so danes sporočili iz Statističnega urada RS. Vrednost indeksa se je na mesečni ravni znižala za 30, na medletni ravni pa za 41 odstotnih točk. Statistični urad padec pripisuje epidemiji novega koronavirusa.

Revizorji ugotavljajo nedoslednosti pri plačah direktorjev
Vlada in gospodarsko ministrstvo po ugotovitvah računskega sodišča pri urejanju prejemkov direktorjev družb v lasti države in občin v letih 2016 in 2017 nista bila učinkovita. Najvišja osnovna mesečna plača direktorja družbe v lasti države je bila v času t.i. Lahovnikovega zakona trikrat višja od plače predsednika vlade.

Finančno ministrstvo poziva banke h kreditiranju gospodarstva
Medtem ko vlada zakon, ki bo prizadetim podjetjem zaradi epidemije novega koronavirusa zagotovil dodatno likvidnost, še pripravlja, na finančnem ministrstvu banke pozivajo h kreditiranju gospodarstva.

Na spletu katalog z investicijskimi priložnostmi v Sloveniji
Javna agencija Spirit Slovenija je vzpostavila centralno digitalno bazo in spletni katalog z investicijskimi priložnostmi v Sloveniji. Trenutno je v bazi približno 80 projektov z različnih področij, storitev pa je brezplačna in je na voljo tako nosilcem projektov kot potencialnim investitorjem, so sporočili iz agencije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Trpinčenje in šikaniranje na delovnem mestu
Tožnik se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov tožbeni zahtevek, da mu je tožena stranka dolžna izplačati odškodnino v višini 10.000 evrov zaradi trpinčenja in šikaniranja na delovnem mestu. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 372/2018) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je pravilno stališče sodišča prve stopnje glede neutemeljenosti tožnikovih očitkov v zvezi z zmanjševanjem njegovih pristojnosti na delovnem mestu, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Če so bile pomembne naloge zaupane drugim delavcem, to sodi v okvir svobode poslovnih odločitev tožene stranke in organizacije dela. Njenih odločitev o postavljanju vodilnih delavcev in delitev pristojnosti ni mogoče opredeliti za nezakonite ali nedopustne. Iz navedenega tako ni mogoče šteti, da je bil povsem izključen iz delovnega okolja oziroma degradiran v smislu, da bi to predstavljalo trpinčenje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2020:   1.799,66 €
 
in neto plača:   1.169,91 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.820,51 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.185,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Pravice in obveznosti delavca in delodajalca pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi 30. 04. 2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 12. 05. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Marijana Vugrin
Nepremičnine brez pripisane vrednosti v javnih evidencah – zakaj? 13. 05. 2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.