c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2020, številka 16 / letnik XII.
 

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek - Delodajalci so upravičeni do povračila nadomestil in zavezani k izplačilu kriznega dodatka.

ZRSZ je z uveljavitvijo ZIUZEOP, 11. aprila na portalu za delodajalce omogočil elektronsko oddajo vloge za povračilo izplačila nadomestila plače. Delodajalcem so pri oddaji na voljo navodila za izpeljavo postopka za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje in viši sili ali pri odrejeni karanteni ter pogosta vprašanja in odgovori. Ne spreglejte - rok oddaje je v osmih dneh od objave tega zakona, to je do 18. aprila 2020.

FURS je na spletnem portalu eDavki ali prek mobilne aplikacije omogočil oddajo Izjave za pridobite temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov. Vložiti jo je potrebno do 31. maja 2020. Za upravičence so pripravili navodila, kako uveljaviti pravico do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov, na voljo pa je tudi dokument - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Več o tem izpostavljamo tudi v članku - Samozaposleni lahko uveljavijo pravice iz interventnih zakonov od 18.aprila 2020 dalje.

Vabimo vas k ogledu in prijavi na spletne seminarje, ki jih bomo izvedli v aprilu. Ne spreglejte že izvedenih brezplačnih spletnih seminarjev - Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah z dr. Nano Weber.

Preverite pripravljene novosti in ostanite zdravi!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Delodajalci upravičeni do povračila nadomestil in zavezani k izplačilu kriznega dodatka    
mag. Mojca Kunšek
   
Pravkar sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) določa ugodnosti in obveznosti delodajalca kot so: povračilo stroškov nadomestila za delavce, ki so na čakanju na delo, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki delajo, povračilo stroškov boleznin, izplačilo mesečnega kriznega dodatka 200 evrov na zaposlenega.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Vloga za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile je na voljo
Od 11. aprila je v veljavi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), to pa pomeni, da lahko delodajalci elektronsko oddajo vlogo na portalu za delodajalce. V prispevku objavljamo kdo so upravičenci za oddajo vloge, kakšni so pogoji za pridobitev povračila nadomestila plače s predložitvijo izjave delodajalca, ter rokom oddaje v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, to je najkasneje do 18. aprila 2020. Delodajalcem so na voljo navodila za izpeljavo postopka za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja in višje sile ali pri odrejeni karanteni, ki jih je pripravil ZRSZ.

Vloga za povračilo izplačila nadomestila plače - vprašanja in odgovori
ZRSZ je objavil odgovore na pogosta vprašanja delodajalcev o izvajanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je bil objavljen 10. aprila 2020 v Uradnem listu št. 49/2020.

Krizni dodatek morajo podjetja izplačati že za marec
Na novinarski konferenci FURS, ki je bila 7. 4. 2020, so izpostavili, da naj podjetja plače izplačajo, ustrezne obrazce pa naj oddajo kasneje. Pričakujejo, da bo 23. aprila omogočena oddaja REK obrazcev. Kdor je že izplačal plače za marec in so REK obrazci že oddani, jih bo moral popraviti," povedal direktor finančne uprave Peter Jenko.

ZZZS: Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19) - posodobljeno
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je skladno z ZZVZZ zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila plače od 1. dne začasne zadržanosti od dela v breme ZZZS.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Najpogostejši primeri REK za izplačila po ZIUZEOP
Finančna uprava je objavila najpogostejše primere predlaganja REK-1 za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih po ZIUZEOP.

Pojasnilo k slovenskim računovodskim standardom 2016
Strokovni svet Inštituta je sprejel Pojasnilo 1 k SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih pomoči zaradi COVID-19. Po pridobitvi v soglasja z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance, bo Pojasnilo 1 k SRS15 objavljeno tudi v uradnem listu.

Opredelitev prihodkov po ZIUZEOP
Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko opredelitve in razumevanja prihodkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov je že na voljo
Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Izdana so tudi navodila, kako uveljaviti pravico do temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov.

Neizvajanje medbančnega prometa ne bo vplivalo na pravice zavezancev
Poravnane davčne obveznosti za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka bo Finančna uprava RS preverjala na dan 9. 4. 2020.

Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (POSODOBLJENO)
Finančna uprava RS je pripravila pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (posodobljeno, 15. 4. 2020).

FURS: Odmera dohodnine za leto 2019 – sprememba dokumenta
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Odmera dohodnine za leto 2019, v katerem se med drugim v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju izjemoma spreminja rok za posredovanje letne odmere dohodnine davčnim zavezancem do 15. julija 2020.

Dokazila v zvezi z dobavami v drugo državo članico po 46. členu ZDDV-1
V praksi se še vedno pojavljajo vprašanja v zvezi z ustreznim dokazovanjem dobav blaga v druge države članice EU, torej skladno s 46. členom ZDDV-1. V nadaljevanju podajamo pojasnilo v zvezi s tem.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada v pripravo ukrepov za likvidnost gospodarstva takoj po praznikih
Vlada se je prejšnji teden seznanila s poročili vseh petih delovnih skupin za pripravo ukrepov in odločila, da bo ukrepe za likvidnost gospodarstva združila v ločen zakonski paket. Pripravljati ga bodo začeli takoj po praznikih, vlada pa bi ga lahko skupaj s popravki prvega paketa obravnavala 20. ali 21. aprila, je sporočil premier Janez Janša.

ZZZS bo s pleč delodajalcev začasno prevzel strošek bolniških za prvi mesec odsotnosti
ZZZS bo skladno s protikoronskim zakonom kril nadomestila za bolniško odsotnost od prvega dneva odsotnosti. Prvi mesec bolniške odsotnosti so doslej krili delodajalci. Gre za odsotnosti zaradi katerekoli bolezni, ne le COVID-19. Zavod bo nadomestilo za prvi mesec kril od uveljavitve zakona do 31. maja, predvidena pa je možnost podaljšanja ukrepa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Najpomembnejše novosti mega zakonskega proti-korona paketa
Najbolj obsežen proti-korona zakonski paket, ki je bil sprejet v začetku aprila (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP) vsebuje številne ukrepe, ki so namenjeni ekonomski zaščiti delodajalcev in delavcev, socialni zaščiti zaposlenih, omogoča "preživetje" več kot 100.000 samostojnim podjetnikom, prav tako pa rešuje tudi gmotni položaj prebivalstva (denimo z odlogom kreditnih obveznosti).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); veljavnost od: 11.4.2020
    • Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine; veljavnost od: 11.4.2020
    • Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin; veljavnost od: 15.4.2020 - sprememba
    • Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 14.4.2020
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 12.4.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 10.4.2020 - sprememba
    • Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov; veljavnost od: 11.4.2020
    • Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank; veljavnost od: 11.4.2020
    • Kolektivna pogodba za javni sektor(KPJS); veljavnost od: 11.4.2020
    • Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021; veljavnost od: 1.4.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 46 - 51
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Delodajalci za institut čakanja na delo v treh dneh oddali 1154 vlog
Zavod RS za zaposlovanje je od sobote, ko je v veljavo stopil prvi protikoronski zakon, do vključno ponedeljka prejel 1154 vlog delodajalcev za koriščenje instituta čakanja zaposlenih na delo. Pred tem so delodajalci vloge za uporabo te možnosti oddajali po manj ugodnem interventnem zakonu. Teh je bilo skupaj 8441. Podatki so še neuradni.

Inšpektorat za delo opozarja pred neupravičenim odpuščanjem tujih delavcev
V času epidemije novega koronavirusa prihajajo informacije o domnevno neupravičenih prekinitvah delovnega razmerja tujcem, opozarjajo na Inšpektoratu RS za delo. Do prekinitev naj bi poleg tega prihajalo mimo predpisanih postopkov - kar prek oglasne deske.

Podjetnica v odprtem pismu vladi: Mega zakona se ne da izvajati, Simič očitke zavrača
Mega zakon za pomoč gospodarstvu, ki je v veljavi od sobote, je ponekod naletel na ostre kritike. Zakona se zaradi birokratske zapletenosti in nasprotujočih pojasnil ne da izvajati, je v odprtem pismu vladi, ki je zaokrožilo po spletu, zapisala direktorica Biro Bonusa Marija Tomc Muc. Medtem davčni svetovalec Ivan Simič, kot član vladne svetovalne skupine za pripravo protikoronskuh ukrepov, zavrača očitke o neživljenjskosti prvega protikoronskega zakona. Kot zatrjuje, odprto pismo podjetnice Marije Tomc Muc temelji na napačnih informacijah. Snovalci so skušali zakon čim bolj poenostaviti in pomagati čim več ljudem, zatrjuje.

Povprečna plača februarja na letni ravni višja
Povprečne plače so se februarja glede na drugi mesec lanskega leta zvišale, navaja statistični urad. Povprečna bruto plača za februar je znašala 1799,66 evra, s čimer je bila nominalno višja za pet, realno pa za 2,9 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1169,91 evra, kar je nominalno 5,6 odstotka, realno pa 3,5 odstotka več kot februarja lani.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Kriteriji za izbiro presežnih delavcev
Tožena stranka (delodajalec) je vložila revizijo, v kateri se ne strinja z izhodiščem sodišč druge in prve stopnje, da bi morala pri določitvi presežnih delavcev uporabiti kriterije na način, kot ga določa panožna kolektivna pogodba. Vrhovno sodišče (VSRS Sklep VIII Ips 70/2019) je reviziji ugodilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V obrazložitvi je pojasnilo, da delodajalec v primeru individualnih odpustov ni dolžan uporabiti kriterijev, razen, če je s kolektivno pogodbo to izrecno določeno ali pa če sam oblikuje kriterije, ki jih bo uporabil pri izbiri. Zakon ne določa, da mora delodajalec kriterije objaviti. Edina zahteva v tem primeru je - oblikovala pa jo je sodna praksa - da morajo biti kriteriji, ki jih uporabi, primerni, torej ne nedoločni ali taki, da jih ne bi bilo mogoče vrednotiti ter objektivni in uporabljeni enako za vse delavce, ki se jih primerja med sabo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja OPSV na podlagi interventnih zakonov ZIUPPP in ZIUZEOP
Zaradi sprejetja interventnih zakonov ZIUPPP in ZIUZEOP, ki za samozaposlene, družbenike in verske delavce ter kmete uvajajo ukrepa: odlog plačila prispevkov ter oprostitev plačila prispevkov se spreminjajo pravila pri oddaji obrazcev za obračun prispevkov za socialno varnost za mesec marec 2020.

Onemogočena oddaja obrazcev REK-1, PNiPD, OPSVZ, OPSVL in OPSVK
Zaradi prilagoditve nekaterih obrazcev na podlagi interventnega zakona bo oddaja teh obrazcev onemogočena do predvidoma 23. aprila. Delodajalci bodo imeli čas oddati REK-1 obrazce za izplačane dohodke iz delovnega razmerja v mesecu marcu najkasneje do 30. 4. 2020. Oddaja REK-1 obrazca za izplačilo kriznega dodatka (VD 1190) in oddaja obračuna prispevkov za delodajalce, ki niso plačniki davka (PNiPD)bo omogočena v začetku maja. Medtem ko je od 10.4.2020 dalje spet omogočena oddaja obrazcev REK-1 in PNiPD za obdobja do vključno 02.2020.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2020:   1.799,66 €
 
in neto plača:   1.169,91 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.820,51 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.185,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi poteka časa, smrti delavca ali delodajalca ali prenehanja delodajalca 20.4.2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
Dušanka Uhan
Predlaganje REK obrazcev in popravljanje poročanih podatkov 21.4.2020 13:00:00 69,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca 23.4.2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 12.5.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.