c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2020, številka 06 / letnik XII.
 

V času zaključevanja poslovnih knjig in izdelave davčnega obračuna velja spomniti in opozoriti še na zadnje novosti, ki jih podrobneje navajamo v osrednji temi - Čas je, da uveljavljate olajšave do polne višine davčne osnove.

Danes je zadnji dan za oddajo pisne vloge za vzdrževane družinske člane, če jo oddajate na papirnem obrazcu, po elektronski poti pa bodo vloge sprejemali še vse do 20. februarja.

Med zakonodajnimi novostmi tega tedna opozarjamo na spremembe pri M obrazcih, kajti s 1. februarjem 2020 se je začel uporabljati nov Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, zato pravočasno prilagodite svoje informacijske rešitve.

Ne spreglejte najbolj branih strokovnih člankov tega tedna: Prihodki s.p., DDV obravnava odpovedi aranžmaja, Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - pravilna izvedba postopka ter Neupravičena odsotnost delavca in izplačilo plače.

Na portalu FinD-INFO sta razpisana spletna seminarja: Finančno pravni vidiki postopka oddaje javnega naročila ter Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Vlogo za vzdrževane družinske člane v papirnati obliki je mogoče oddati le še danes, prek eDavkov do 20. 2. 2020
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še je čas, da uveljavljate olajšave do polne višine davčne osnove    
mag. Mojca Kunšek
   
V času zaključevanja poslovnih knjig in izdelave davčnega obračuna velja spomniti in opozoriti še na zadnje možnosti in novosti, na katere morajo biti davčni zavezanci pozorni.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Neupravičena odsotnost delavca in izplačilo plače
V delovnem razmerju je temeljna obveznost delavca, da opravlja delo, temeljna obveznost delodajalca pa da delavca za opravljeno delo plača.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – pravilna izvedba postopka
Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne predstavlja neprijetne situacije le za zaposlenega, ampak tudi za delodajalca, še posebej, če imamo v mislih odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Delavec ostane brez zaposlitve in rednih dohodkov, delodajalec pa brez človeka, na katerega je doslej računal in za katerega je presodil, da ga potrebuje za nemoten potek delovnega procesa.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prihodki s.p.
Normirani popoldanski s.p. je zavezan za DDV in izdaja račune za opravljene storitve naročniku v EU. Ta promet se mesečno poroča za namene DDV. Problem nastopi pri financial statements, ki jih mesečno izda naročniku za povračilo stroškov dnevnic, saj jih ne vključi v račune za naročnika, ampak jih izda posebej. Ali so to obdavčljivi prihodki in jih je kot take potrebno prijaviti v zaključni račun ob koncu leta oz. v obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava odpovedi aranžmaja
Prejeli smo vprašanje naročnika, ki navaja, da opravljajo dejavnost hotelov, kjer so storitve obdavčene po znižani DDV stopnji. Ob potrditvi rezervacije se z gostom dogovorijo, da mu zaradi nepravočasnega storna rezervacije, zaračunajo določen znesek. Naročnika zanima ali je tudi ta storitev "odpovedi aranžmaja" obdavčena z znižano DDV stopnjo.

FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala - sprememba dokumenta
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, januar 2020, v katerem so v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) zavedene spremembe stopnje davka od dohodka iz kapitala: obresti, dividend in dobička iz kapitala. Dohodek iz kapitala se obdavčuje cedularno po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 27,5 % (za leto 2019 in prej 25 %) in brez upoštevanja davčnih olajšav.

FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja - sprememba dokumenta
FURS je izdal spremembo dokumenta Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, s pojasnilom glede opredelitve stalne poslovne enote po določbah mednarodne pogodbe, kjer je potrebno upoštevati tudi pogoj stalnosti, kar pomeni, da dejavnost nerezidenta ne sme imeti samo začasnega značaja.

FURS brošura: Obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
FURS je izdal spremembo dokumenta Obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, januar 2020, v katerem so zavedene spremembe stopnje davka od dobička od odsvojitve izvedenega finančnega instrumenta po določbah ZDDOIFI in ZDoh-2 po sprejeti davčni reformi.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Novi stanovanjski zakon bi moral biti prioriteta tudi nove vlade
Novi stanovanjski zakon je nujen za delujočo stanovanjsko politiko in zagotovitev najemnih stanovanj, zato bi moral biti njegov sprejem med ključnimi prioritetami naslednje vlade, menijo na ministrstvu za okolje in prostor. O predlogu so januarja pripravili delovne posvete, za marec pa je predvidena nova javna obravnava.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremembe M obrazcev od 1. februarja 2020
S 1. 2. 2020 se je začel uporabljati novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo spremembe niso obsežne, bodo pa opazne na Obrazcih M. Bistvene spremembe so:

    • med Podatke o zavezancu na obrazcih M je dodana davčna številka,

    • zaradi nove klasifikacije področja izobrazbe KLASIUS-P-16 je potrebno v rubriki 24 "Področje izobrazbe" vpisati 4-mestno šifro (prej je bila 3-mestna šifra),

    • ni več podatka o poklicni/strokovni izobrazbi,

    • rubrika "Številka delovnega dovoljenja" je preimenovana v "Številka enotnega dovoljenja", ki spreminja M obrazce, in sicer: obrazec M-1 z navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-2 z navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-3 z navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-4 z navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-6 z navodilom za izpolnjevanje.

Z uveljavitvijo teh sprememb bo dopolnjen postopek za elektronsko vlaganje prijav na portalu SPOT, ki ga zagotavlja Ministrstvo za javno upravo. Zavezanci, ki za elektronsko vlaganje uporabljajo kadrovski vmesnik eHRS sistema SPOT, morajo pravočasno prilagoditi svoje informacijske rešitve, da bodo elektronske vloge pripravili, kot je določeno v tehnični dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/ v sklopu Kadrovski vmesnik eHRS.

Izvajanje subvencioniranega prevoza
Od 1. 1. 2020 velja Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, način vračila subvencije ter način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave; veljavnost od: 25.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; veljavnost od: 16.11.2019, uporaba od: 1.2.2020 - sprememba
    • Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2020; veljavnost od: 1.2.2020
    • Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2020; veljavnost od: 29.1.2020, uporaba od: 1.2.2020
    • Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza; veljavnost od: 1.2.2020
    • Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza; veljavnost od: 1.2.2020
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.2.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5 - 7
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V februarju dodatni izplačilni dan za denarno socialno pomoč
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaradi težav pri izdaji odločb na centrih za socialno delo, podaljšalo obdobje za odločanje za upravičence do otroškega dodatka in denarne socialne pomoči ter omogočilo dodatni dan izplačila za upravičence do denarne socialne pomoči, ki bo v ponedeljek 10. februarja 2020. Datumi rednih izplačil ostajajo nespremenjeni.

Brexit in prehodno obdobje
0d 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 bo v odnosih med EU in Združenim kraljestvom veljalo prehodno obdobje. V tem času bo Združeno kraljestvo še vedno del enotnega trga in carinske unije. Pogoji poslovanja podjetij z Združenim kraljestvom se ne bodo spremenili.

Banka Slovenije: Splošne uvedbe ležarin ni pričakovati
V bankah v Sloveniji ni pričakovati splošne uvedbe negativnih obrestnih mer ali ležarin za vloge gospodinjstev na vpogled, vsaj ne za tiste do 100.000 evrov. Če pa bi do tega vendarle prišlo, bi se najverjetneje spremenila struktura, saj bi se vloge na vpogled v večji meri prelile v vezane vloge, v analizi ugotavlja Banka Slovenije.

Državni proračun v letu 2019 z 225 milijoni evrov presežka
Državni proračun je po predhodnih podatkih v letu 2019 zabeležil 10,14 milijarde evrov prihodkov in 9,91 milijarde evrov odhodkov. Presežek je znašal 224,6 milijona evrov, kar predstavlja 0,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), je objavilo ministrstvo za finance.

Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti
Vladni odbor za državna priznanja za poslovno odličnost je v uradnem listu objavil javni razpis za podelitev tega priznanja za leto 2020. Gre za najvišje priznanje države za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja, na prijave pa bodo čakali do 28. maja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prenehanje opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi
Vrhovno sodišče je ugodilo reviziji (VSRS Sodba X Ips 22/2019) in spremenilo sodbo upravnega sodišča tako, da se ugodi tožbi in odpravi odločba FURS, s katero tožniku ni bila priznana posebna davčna obravnava ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanja po drugi osebi. Po presoji Vrhovnega sodišča je pravilna razlaga 1. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2, po kateri navedena nevtralna davčna obravnava velja tudi v primeru prenosa zgolj dela podjetja na novega zasebnika, ne da bi davčni zavezanec prenehal z opravljanjem (vseh) dejavnosti. Če je dopustno, da samostojni podjetnik prenese del podjetja na drugega podjetnika skladno z ZGD-1 in so izpolnjeni z ZDoh-2 predpisani pogoji za nevtralno davčno obravnavo (prenos na sina, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti itd.), potem je razlikovanje v davčni obravnavi zgolj na podlagi okoliščine, ali odsvojitelj preneha z opravljanjem tudi drugih dejavnosti, ali ne, v temelju nerazumno, zato take vsebine navedeni določbi ZDoh-2 ni mogoče dati.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje
Od petka, 31. 1. 2020 je omogočena oddaja Obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in Obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD), za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje z vključenimi zakonskimi spremembami.

Omogočena oddaja obrazca RP-O za januar 2020
Finančna uprava obvešča, da je omogočena oddaja obrazca RP-O za obdobje januar 2020.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v februarju 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,55 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2019:   1.897,90 €
 
in neto plača:   1.234,75 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.784,16 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.153,32 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Matjaž Kovač
Finančnopravni vidiki postopka oddaje javnega naročila 11. 02. 2020 14:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri 20. 02. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.