c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2019, številka 48 / letnik XI.
 

Osrednjo temo današnjega tednika smo posvetili nepremičninam. Objavljamo prispevek, v katerem podrobneje predstavljamo pristope k razdelitvi premoženja v obliki nepremičnin in pojasnjujemo, kaj je z davčnega vidika najbolj optimalno, in kakšne so davčne obveznosti (če sploh) v primeru, ko starši na otroka prenesejo nepremičnino.

Uvedba eBOL prinaša pomembno spremembo, za katero bodo morali tako delavci kot delodajalci pred 1. februarjem 2020 pridobiti digitalno potrdilo oz. pooblastilo za dostop do eBOL. Objavljamo podrobnejše informacije, kako boste po novem dostopali do bolniških listov.

V tokratnem izboru strokovnih člankov preberite, kaj morate vedeti o drobnem inventarju ali o izstopni obdavčitvi (materialno pravnem delu). Pojasnjujemo še razliko med Intrastat poročanjem in poročanjem pri dobavah na zamene DDV.

Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo novo 5 % stopnjo DDV, ki bo veljala za knjige, časopise in druge publikacije.

S finančne uprave so sporočili, da Peter Jenko z današnjim dnem stopa na čelo FURS s petletnim mandatom.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar - 1. januar 2020 in spremembe pri minimalni plači ter dohodnini, ki bo v torek, 10. decembra 2019, ob 13. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Sprejeta je nova 5 % stopnja DDV
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Optimizacija prenosa premoženja znotraj družine – primer: nepremičnina    
Portal FinD-INFO
   
Ko govorimo o družini, imamo v mislih skupnost staršev in otrok. Slednje je v grobem tudi pravna definicija družine. Za namene lažjega razumevanja vsebine iz prispevka pa bomo namesto družine uporabljali tudi izraz oče/mama ter njun otrok oziroma njuni otroci.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kako bo uvedba elektronskega bolniškega lista vplivala na delodajalce in zaposlene?
Uvedba eBOL bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih oz. njihovih zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo treba več dostavljati bolniškega lista v papirni obliki, delodajalci bodo do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali preko portala SPOT (eVEM).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Drobni inventar
Drobni inventar je nemalokrat razlog za nered v registru osnovnih sredstev ali za dileme o tem, kaj naj s stroški v zvezi z njim. Velikokrat se zatakne že pri vprašanju, kaj sploh je drobni inventar.

ECB opozarja na pretirano tveganje ob nizkih obrestnih merah
Obrestne mere bodo najverjetneje še nekaj časa na zgodovinsko nizkih ravneh, zato je Evropska centralna banka (ECB) opozorila, da se ob nizkih obrestnih merah pogosteje pojavlja tudi pretirano tveganje vlagateljev, kar lahko ogrozi finančno stabilnost. Vlagatelji se zaradi donosov namreč raje odločajo za tvegane naložbe.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izstopna obdavčitev – materialnopravni del
Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, Sloveniji nalaga obveznost implementacije več institutov.

Razlika med Intrastat poročanjem in poročanjem pri dobavah za namene DDV
Slovenski davčni zavezanec izstavi račun nemškemu davčnemu zavezancu. Gre za matično podjetje v Nemčiji, ki pa ima podružnice po celotni Evropi. Vse njegove podružnice so zavezane za DDV, vsaka v svoji državi. Slovensko podjetje mesečno pošilja blago na vse te podružnice, matično podjetje, ki je zavezanec za DDV v Nemčij, pa zahteva, da se račun vedno izstavi njim. Ali delamo prav, če v rekapitulacijskem poročilu in v Intrastatu vsak mesec poročamo dobavo blaga v tisto državo članico, kamor je bilo blago odposlano.

Vpis pravne osebe v davčni register
Vpis pravne osebe v davčni register se izvede na podlagi prijave za vpis v davčni register oziroma po uradni dolžnosti.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor za finance o pogojih kreditiranja
Odbor DZ za finance in monetarno politiko bo na zahtevo poslancev vladne koalicije razpravljal o zaostrenih pogojih kreditiranja prebivalstva, ki veljajo od 1. novembra. Banki Slovenije, ki je nove pogoje bankam predpisala, bodo v primeru potrditve predlaganih sklepov priporočili, naj znova oceni sorazmernost ukrepa in ga po potrebi omili.

Odbor DZ podprl predlog pokojninske novele in novelo zakona o trgu dela
Odbor DZ za delo je v ponedeljek podprl dopolnjeni predlog pokojninske novele. Sprejel je več kot 30 dopolnil poslanskih skupin koalicije, vsa druga dopolnila pa zavrnil. Podprl pa je tudi dopolnjeni predlog novele zakona o trgu dela. Pri slednjem je sprejel več kot 15 dopolnil poslanskih skupin koalicije, vsa dopolnila Levice pa zavrnil.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Del insolvenčnega zakona v neskladju z ustavo
Insolvenčni zakon je v dveh členih (tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena), ki določata, kdaj upniku izločitvena pravica preneha, v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče (Odločba U-I-44/18). Državnemu zboru je naložilo, da mora neskladje odpraviti v roku enega leta.

Obrazci M1 – M7
Spremembe > Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti so začele veljati 16. novembra 2019 in se uporabljajo od 1. februarja 2020. Priloga pravilnika vsebuje obrazce za obvezna socialna zavarovanja M1 - M7 z navodili za izpolnjevanje.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Zakon o matičnem registru (ZMatR); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Družinski zakonik (DZ); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2); veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju uredb (EU) o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova cestna vozila ter o poročanju in posredovanju podatkov; veljavnost od: 23.11.2019, uporaba od: 1.1.2020
    • Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta; veljavnost od: 23.11.2019 - sprememba
    • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. decembra 2019; veljavnost od: 26.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019; veljavnost od: 26.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; veljavnost od: 14.9.2019, uporaba od: 1.12.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 69
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Peter Jenko na čelu Finančne uprave RS
Vlada Republike Slovenije je oktobra 2019 Petra Jenka imenovala za generalnega direktorja Finančne uprave RS (FURS) s petletnim mandatom in z možnostjo ponovnega imenovanja. Dosedanji namestnik generalne direktorice FURS z današnjim dnem prevzema vodenje organa.

Podjetja skrbi evropska direktiva o čezmejnem opravljanju storitev
Štajerska gospodarska zbornica je opozorila na poslabšanje razmer za slovenska podjetja, ki opravljajo storitve v tujini, če bi Slovenija v svojo zakonodajo preveč rigorozno implementirala novo evropsko direktivo s področja čezmejnega opravljanja storitev in napotenih delavcev. Njihova svarila je z analizo podkrepil ekonomist Jože P. Damijan.

Vavčer: Podpora podjetjem za prenos lastništva
Slovenski podjetniški sklad je v zadnjem uradnem listu objavil vavčer za prenos lastništva. V obdobju med letoma 2019 in 2023 bo za ta namen na voljo milijonov evrov. S pomočjo vavčerja lahko posamezno podjetje pridobi subvencijo od 500 do 9000 evrov oz. 60 odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zahtevek za reintegracijo in reparacijo
Tožena stranka (delodajalec) je vložila pritožbo zoper odločitev sodišča prve stopnje, ki je razsodilo, da mora tožena stranka tožnika pozvati nazaj na delo ter mu za ves čas nezakonite izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi obračunati vsakokratno mesečno plačo. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 296/2019) je odločilo, da pritožba ni utemeljena. V obrazložitvi je pojasnilo, da je odločitev, da je bila tožniku nezakonito izredno odpovedana pogodba o zaposlitvi, pravnomočna, zato tožena stranka z razlogi, ki jih je navedla v odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ne more utemeljevati predloga za sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi, saj presoja glede nastanka kršitve ni več dopustna. Poleg tega je razložilo, da tožena stranka predloga za sodno razvezo ne more utemeljevati s sklicevanjem na tožnikove navedbe in ravnanja v tem sporu, ker uveljavljanje sodnega varstva praviloma ni okoliščina, ki bi opravičevala izgubo zaupanja v delo in osebnost delavca. Sodišče je dodalo še, da zasedenost delovnih mest, zlasti, ker je bila nova zaposlitev na tožnikovem delovnem mestu posledica nezakonite odpovedi, ni okoliščina, ki bi lahko vplivala na odločitev o reintegraciji.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2019:   1.712,11 €
 
in neto plača:   1.105,26 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.725,14 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,83 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
1. januar 2020 in spremembe pri minimalni plači ter dohodnini 10. 12. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.