c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2019, številka 45 / letnik XI.
 

Z današnjim dnem so stopile v veljavo novele zakonov s področja davkov, in sicer: zakona o dohodnini (ZDoh-2V), zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) ter zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M). Vse novosti podrobneje predstavljamo v današnji osrednji temi - Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020.

V današnjem tedniku smo med strokovnimi članki izbrali temo računovodenja glede najema pri pogodbi za nedoločen čas in članek s kadrovskega področja v zvezi s poskusnim delom in odpovedjo zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo veto državnega sveta na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih in potrjena vladna predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, z upoštevanjem učinkov štiri davčnih zakonov, ki v prvotnih predlogih niso bili upoštevani.

Ne zamudite in se prijavite na spletni seminar - Spremembe SRS 2019 in MSRP 16: Prve izkušnje s praktičnimi primeri, ki bo že v torek, 12. novembra, ob 13. uri. Če pa vas zanimajo Spremembe ZDDV-1, vas vabimo k prijavi na spletni seminar, ki pa bo v četrtek, 20. novembra 2019, ob 10. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Odprema dohodninskih odločb
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020    
Mateja Babič, LL.M., mednarodna davčna svetovalka
   
Z današnjim dnem veljajo spremenjene in nove določbe zakonov s področja davkov, to so spremembe novel zakona o dohodnini (ZDoh-2V), zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) kot tudi zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M). Spremembe zakonov se uporabljajo od 01.01.2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovnih najem, ki se uporabljajo že od 1.1.2019. V tem sestavku ne bomo obravnavali določb, ki se nanašajo na prenos direktiv EU v domačo zakonodajo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Poskusno delo in odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 125. členu ureja institut poskusnega dela. Poskusno delo mora biti med delavcem in delodajalcem dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi in je namenjeno preizkusu primernosti oz. ustreznosti delavca za določeno delovno mesto, preizkusu njegovih delovnih sposobnosti, upoštevaje pričakovanja delodajalca. V času poskusnega dela delodajalec ugotovi, ali delavec izpolnjuje njegova pričakovanja oz. ali delavec dosega pričakovane delovne rezultate na delovnem mestu, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Nenazadnje pa je poskusno delo namenjeno tudi temu, da delavec oceni ali je neko delovno mesto zanj ustrezno ali ne.

Z novembrom začetek nacionalne uvedbe elektronskega bolniškega lista
Izvajalci zdravstvenih storitev po celotni Sloveniji bodo v novembru in decembru začeli postopno izdajati elektronske bolniške liste. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) namreč uvaja elektronsko rešitev, ki bo omogočala postopno nadomestitev papirnatega obrazca, ki se bo s februarjem 2020 v večini primerov poslovil. Podrobneje smo novost že predstavili v rubriki Izbor dneva.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Trajanje najema pri pogodbi za nedoločen čas
S 1. 1. 2019 so se začele uporabljati spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to, kako določiti dobo uporabe v primeru, ko je sklenjena pogodba za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena.

Banka Slovenije zaostrila pogoje pri kreditiranju prebivalstva
Banke bodo morale pri kreditiranju prebivalstva odslej upoštevati nove minimalne standarde, ki jih je postavila Banka Slovenije. Pri potrošniških posojilih je omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Nova pravila so poskrbela za precej razburjenja. Podrobneje smo spremembe že predstavili v rubriki Izbor dneva.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Državni svet izglasoval veto na ukinitev dodatka za delovno aktivnost
Državni svet je izglasoval veto na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katero želi vlada ukiniti dodatek za delovno aktivnost. Sprejem veta pomeni, da bo moral DZ o noveli odločati znova, pri čemer bo za potrditev potrebnih 46 glasov poslancev.

Vlada v dopolnjenih predlogih proračunov upoštevala tudi vpliv davčnih sprememb
Vlada je potrdila dopolnjena predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, pri tem pa je upoštevala učinke nekaterih zakonov, ki v prvotnih predlogih niso bili upoštevani. Med njimi so štirje davčni zakoni, ki zmanjšujejo prilive od dohodnine, kar se bo uravnotežilo z večjo obremenitvijo kapitala in bolj učinkovitim pobiranjem javnih dajatev. Prav tako je bil upoštevan dopolnjeni predlog za povečanje števila mest v programih javnih del.

Komisija DZ odreka podporo zaključnemu računu lanskega proračuna
Člani komisije DZ za nadzor javnih financ so se včeraj seznanili s predlogom zaključnega računa državnega proračuna za leto 2018, ki mu je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Nezadovoljni predvsem s ponavljajočimi se napakami so sklenili državnemu zboru predlagati, naj zaključnega računa ne sprejme.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejete so štiri novele davčnih zakonov
Danes so stopile v veljavo spremembe štirih davčnih zakonov, in sicer Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI), s katerimi so narejeni nadaljnji koraki v smeri davčne optimizacije. Ukrepi bodo po letošnji razbremenitvi regresa še dodatno razbremenili delo, bolj pa obdavčili kapital. Spremembe davčnih zakonov se bodo začele uporabljati s 1.1.2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovni najem, ki se uporabljajo že od 1.1.2019. Podrobneje je davčna reforma predstavljena v današnji osrednji temi: Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020.

Novela zakona o trgu finančnih instrumentov
Z 20. novembrom stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o trgu finančnih instrumentov, s katerimi se v slovenski pravni red prenašajo določila uredbe EU o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2) veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI); veljavnost od: 6.11.2019 - sprememba
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1); veljavnost od: 20.11.2019 - sprememba
    • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1); veljavnost od: 20.11.2019 - sprememba
    • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 31.10.2019
    • Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva; veljavnost od: 1.11.2019
    • Uredba o zelenem javnem naročanju; veljavnost od: 9.11.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 65 - 66
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Delu zaposlenih v javnem sektorju z novembrom višje plače
Z novembrom se bodo delu zaposlenih v javnem sektorju plače znova nekoliko izboljšale. Gre za drugi del povišanja, o katerem so se vlada in sindikati javnega sektorja dogovorili s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah decembra lani. Finančni učinki tokratnega povišanja so na mesečni ravni ocenjeni na 7,6 milijona evrov.

Državna blagajna v devetmesečju s 139 milijonov evrov presežka
V državni proračun se je v prvih devetih mesecih steklo 7,41 milijarde evrov prihodkov, večino oz. 6,33 milijarde evrov so prispevali davki. Odhodkov, pretežni del jih odpade na transferje in plače, je bilo za 7,27 milijarde evrov. Državna blagajna je zabeležila 139 milijonov evrov presežka, kar je le dve petini presežka izpred leta dni.

Lagardova tudi uradno na čelu ECB
Na čelo Evropske centralne banke (ECB) je s 1. novembrom uradno stopila Christine Lagarde. Francozinjo, ki že vso poklicno pot razbija stereotipe o moški prevladi v političnih in finančnih krogih, že takoj čaka nekaj težkih nalog. Javno se je sicer že zavzela za nadaljevanje obstoječe ekspanzivne denarne politike, ki pa bi jo rada tudi ozelenila.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ustavitev postopka odpusta obveznosti
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje ustavilo postopek odpusta obveznosti in zavrnilo predlog za odpust obveznosti. V pritožbi je navedel, da je res našel zaposlitev v Avstriji, ni pa vedel, da veljajo ista pravila o poročanju stečajnemu upravitelju tudi glede zaposlitve v tujini. Višje sodišče (VSL Sklep Cst 289/2019) je dolžnikovo pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da so dolžnosti dolžnika jasno določene v zakonu, dolžnik pa je bil nedvomno z njimi seznanjen. Ob tem se je z avstrijskim delodajalcem tudi dogovoril, da mu je plačo izplačeval na ženin račun, za katerega ni bil izdan sklep o zasegu denarnega dobroimetja. Dolžnik je tako nedvomno kršil svoje obveznosti iz 384. in 401. člena ZFPPIPP. To pa so razlogi proti odpustu obveznosti iz 403. člena ZFPPIPP. Odpust obveznosti posega v ustavne pravice upnikov, zato se morajo kršitve dolžnikovih obveznosti presojati strogo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Plačam z e-računom
FURS izpostavlja prednosti plačevanja prek e-računa, saj lahko s plačilom na podlagi e-računa z enim plačilnim nalogom plačate različne obvezne dajatve, ki zapadejo v plačilo istočasno in so prihodek različnih blagajn javnega financiranja (npr. prispevki za socialno varnost). Prijavo na prejem e-računa lahko oddate kadarkoli, na finančni upravi pa priporočajo, da prijavo oddate do konca meseca in prvi e-račun vam bo izdan že za plačilo obveznosti, ki zapadejo v naslednjem mesecu.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 11. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2019
    • 10. 11. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 11. 11. 2019 > FURS: Plačilo obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
    • 11. 11. 2019 > FURS: Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
    • 18. 11. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 21. 11. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v novembru 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
-na letni ravni:   1,22 %
 
 
 
Inflacija v oktobru 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
- na letni ravni:   1,4 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2019:   1.725,91 €
 
in neto plača:   1.114,16 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,04 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,73 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedana spletna seminarja, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Spremembe SRS 2019 in MSRP 16: Prve izkušnje s praktičnimi primeri 12. 11. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 20. 11. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.