c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2019, številka 44 / letnik XI.
 

Banka Slovenije s 1. novembrom 2019 zaostruje ukrepe na področju kreditiranja prebivalstva s preoblikovanjem priporočila v zavezujoč instrument na področju potrošniških kreditov. S sklepom bodo tako navzgor omejili ročnost potrošniških kreditov in razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca (druga zahteva velja tudi za stanovanjske kredite).

V današnji osrednji temi tednika izpostavljamo - Obvezno poslovanje z e-računi za vse udeležence javnega naročanja, saj postaja uporaba e-računa vse bolj obvezen element sodelovanja v procesu javnega naročanja.

Inšpektorat RS za delo opozarja, da se 1. novembra izteče zadnji rok, do katerega morajo delodajalci izplačati delavcem regres za letni dopust za leto 2019.

Med zakonodajnimi novostmi pa najbolj odmeva ukinitev dodatka za delovno aktivnost, ki ga je včeraj potrdil DZ.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Spremembe SRS 2019 in MSRP 16: Prve izkušnje s praktičnimi primeri, ki bo v torek, 12. novembra, ob 13. uri, ali Spremembe ZDDV-1, ki bo izveden v sredo, 20. novembra 2019, ob 10. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Pred nami so prazniki, želim vam, da jih prijetno preživite!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Inšpektorat za delo opozarja: 1. november je skrajni rok za izplačilo regresa
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Poslovanje z elektronskimi računi kmalu obvezno za vse udeležence javnega naročanja    
mag. Mojca Kunšek
   
Z zadnjo spremembo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A) so se v pravni red Republike Slovenije prenesle določbe Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (UL L št. 133 z dne 6. 5. 2014), s čemer postaja uporaba e-računa vse bolj obvezen element sodelovanja v procesu javnega naročanja.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Določitev obrestne mere pri izračunu pravice do uporabe
S 1. januarjem 2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to, kako določiti dobo uporabe v primeru pogodbe za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena. V tem prispevku se bomo osredotočili na vprašanje določitve obrestne mere oz. diskontne stopnje, če ta v pogodbi ni določena.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje delovnega časa v luči sprememb in sodne praske sodišča evropske unije
Cilj norm, ki urejajo evidentiranje delovnega časa v Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), je večplasten. Delodajalcem bi naj bila omogočena lažja organizacija dela, delavcem pa naj bi bilo zagotovljeno spoštovanje določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki urejajo delovni čas. A na obzorju se svitajo spremembe, ki bodo obveznost evidentiranja delovnega časa poostrile.

Ali delavca veže konkurenčna klavzula, če mu je pogodba o zaposlitvi odpovedana zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela?
Konkurenčno klavzulo opredeljuje 40. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), in sicer se delodajalec in delavec zanjo dogovorita v pogodbi o zaposlitvi, če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Potrjena davčna reforma bo razbremenila plače zaposlenih in bolj obdavčila kapital
Državni zbor je prejšnji teden sprejel paket davčnih sprememb, s katerimi so narejeni nadaljnji koraki v smeri napovedane davčne optimizacije. Sprejeti ukrepi bodo po letošnji razbremenitvi regresa še dodatno razbremenili delo, posledično se krepi konkurenčnost poslovnega okolja, ohranja stabilno gospodarsko okolje ter prispeva k vzdržni gospodarski rasti.

Spremembe obdavčitve dobička
DZ je sprejel spremembe štirih davčnih zakonov, s katerimi se zvišuje obdavčitev kapitala in uvaja minimalna stopnja obdavčitve podjetij.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ ukinil dodatek za delovno aktivnost
DZ je sprejel novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost. Ukinitev dodatka so predlagali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z argumentom, da dodatek nima enakega učinka kot ob uvedbi leta 2012 in ljudi ne spodbuja k zaposlovanju, ampak povzroča neaktivnost v času, ko na trgu primanjkuje delovne sile.

DS izglasoval veto na zvišanje postavke za študentsko delo
Državni svet je v ponedeljek na izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, ki zvišuje minimalno urno postavko za študentsko delo na 5,4 evra bruto. Državni zbor bo o noveli moral ponovno odločati.

Državni svet izglasoval veto na zakon po izbrisih v bankah
Državni svet je na izredni seji izglasoval odložilniveto tudi na zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Državni zbor bo moral o zakonu torej odločati ponovno; za potrditev bo potrebnih najmanj 46 glasov.

Prihodnji teden pričakovati predlog o prenosu dopolnilnega zavarovanja v obvezno
V sodelovanju ministrstva za zdravje in LMŠ nastaja nov predlog za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Predlagajo uvedbo obveznega pavšalnega prispevka, ki ne bo višji od 30 evrov mesečno.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zaostritev ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva
Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, zaradi povečanih tveganj za finančno stabilnost, ki izhajajo iz prekomerne rasti potrošniških kreditov. Cilj ukrepa je blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda. Sklep se uporablja za banke, hranilnice, podružnice bank članic in podružnice bank tretjih držav v Republiki Sloveniji. Sklep začne veljati 1. novembra 2019. Več o tem si lahko preberete v objavi.

Višina pokojninske osnove, najnižja pokojnina, najnižja osnova za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišji znesek nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
Od 25. oktobra je v veljavi Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019, številčne podatke si lahko ogledate v tabeli: POKOJNINE.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2019; veljavnost od: 25.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019; veljavnost od: 25.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. decembra 2019; veljavnost od: 26.10.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Uredba o organih v sestavi ministrstev; veljavnost od: 26.10.2019 - sprememba
    • Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva; veljavnost od: 1.11.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 64
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nadzornikom v pomoč protokol ravnanja v primeru političnih pritiskov
Člani nadzornih svetov podjetij imajo odslej na voljo protokol, kako ravnati v primeru političnih in drugih poskusov vplivanja na njihove odločitve. Čeprav vsak pogovor člana nadzornega sveta s tretjo osebo še ne pomeni poseganja v neodvisnost njegovega odločanja, pa protokol ponuja konkretne korake, kako ravnati v takih primerih.

ESS potrdil spremembe pravil delovanja
Socialni partnerji so prejšnji teden na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) soglasno sprejeli spremembe pravil delovanja ESS ter spremembe protokola vlade in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. Po novih pravilih bodo lahko člani ESS v prihodnje obravnavali tudi nevladne zakonske predloge.

S formularjem v pomoč čezmejnim delavcem pri prijavi dohodkov
Čezmejni delavci v Sloveniji in Italiji se pogosto soočajo s težavami pri obdavčitvi dohodkov. V pomoč tem delavcem in s ciljem, da bi se izognili dvojni obdavčitvi, so partnerji projekta Xborder-Work pripravili dvojezični formular, ki bi ga že v prihodnjem letu lahko začela uporabljati številna podjetja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Dodatek za delo preko polnega delovnega časa
Tožena stranka je vložila pritožbo zoper sodbo, s katero ji je sodišče prve stopnje naložilo, da tožniku izplača dodatek za nadurno delo. V pritožbi poudarja, da vsak presežek v evidenci prisotnosti ni nadurno delo. Sodišče prve stopnje bi moralo upoštevati 144. člen ZDR-1, ki določa, da se nadurno delo opravlja na podlagi zahteve delodajalca, ki pa je v obravnavani zadevi ni podal. Višje sodišče (VDSS Sodba Pdp 151/2019) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da je tožnik 153,90 ure, ki so mu ostale kot presežne ure, izrabil, ni pa prejel dodatka za delo preko polnega delovnega časa v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače, kot je določen v peti alineji 1. odstavka 32. člena in 5. odstavku istega člena ZSPJS v zvezi s 1. odstavkom 45. člena KPJS. Sodišče prve stopnje je pravilno sledilo sodni praksi (VSRS sodba VIII Ips 80/2015) in tožniku pravilno dosodilo za opravljeni presežek ur dodatek za nadurno delo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
DMV - šifrant Oprostitev / Vračilo
Finančna uprava RS sporoča, da so 3. septembra 2019 spremenili nazive v šifrantu Oprostitev / Vračilo (pravna podlaga). Prosijo, da nazive ustrezno spremenite tudi v vaših XML datotekah za obrazce DMV-O in DMV-V predno jih uvozite v eDavke.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30. 10. 2019 > FURS: Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)
    • 30. 10. 2019 > FURS: Poročilo o dobavah (PD-O)
    • 30. 10. 2019 > FURS: Obračun davka na finančne storitve (DFS)
    • 31. 10. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 31. 10. 2019 > AJPES: Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2019
    • 04. 11. 2019 > FURS: Obračun davka na motorna vozila (DMV-O)
    • 10. 11. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2019
    • 10. 11. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2019:   1.725,91 €
 
in neto plača:   1.114,16 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,04 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,73 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Spremembe SRS 2019 in MSRP 16: Prve izkušnje s praktičnimi primeri 12. 11. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 20. 11. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.