c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2019, številka 23 / letnik XI.
 

Finančna uprava RS je v drugem svežnju poslala še zadnjih 590.109 informativnih izračunov dohodnine za leto 2018. Zavezanci naj jih natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino, kajti za izpolnitev dohodninske obveznosti so zavezanci odgovorni sami.

V kolikor ugotovijo nepravilnosti in pomanjkljivosti v informativnem izračunu, morajo najpozneje do 1. 7. 2019 podati ugovor.

Finančna uprava je včeraj sporočila, da je prišlo do sistemske napake pri pošiljanju informativnih izračunov dohodnine, zato bo 7.639 zavezancev do 15. junija 2019 dobilo nov, popravljen informativni izračun dohodnine za 2018. Vračilo dohodnine se ne bo zamaknilo!

Že jutri lahko spremljate spletni seminar: Arhiviranje računovodske dokumentacije, ki ga bo izvedla predavateljica Vesno Bartolj Maver. Vabimo pa vas tudi k prijavi na spletni seminar - Zanimivosti inšpekcijskega nadzora, ki jih bo predstavil mag. Boštjan J. Turk, in sicer v četrtek, 20. junija 2019. Prijave so odprte, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: 7.639 zavezancev bo dobilo nov, popravljen informativni izračun dohodnine za 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Za izpolnitev dohodninske obveznosti je odgovoren zavezanec sam    
mag. Mojca Kunšek
   
Glavni tranši informativnih izračunov je davčni organ davčnim zavezancem posredoval in četudi informativnega izračuna niste prejeli, vaše obveznosti do davčnega organa še niso ugasnile.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delavec in nadurno delo
Kljub temu, da naj bi bil delovni čas omejen na 40 ur tedensko, pa je naš delovnik vedno daljši. Delovni čas ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Ministrstvo: Tveganja ob izvzemu dodatkov iz minimalne plače obvladljiva
Pretekle, trenutne in napovedane makroekonomske okoliščine omogočajo izločitev dodatkov iz minimalne plače, predvideno za 1. januar 2020, ocenjuje ministrstvo za delo. Masa plač se bo prihodnje leto po njihovih izračunih z naslova zvišanja minimalne plače in izvzema dodatkov iz nje povečala za 197 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Usmeritve v zvezi s slabitvami zalog
Zaloge obravnava Slovenski računovodski standard 4, ki pravi, da so zaloge praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo uporabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.

Je vodenje črne liste davčnih dolžnikov ali seznama slamnatih lastnikov podjetij v nasprotju z GDPR?
V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Ta ureditev temelji na uveljavljenih mednarodnih standardih in izhaja iz predpostavke, da država ne sme zlorabljati podatkov, ki jih v zvezi s plačevanjem davkov pridobi od posameznih davčnih zavezancev za druge namene.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV implikacije dobave blaga iz Nemčije
Podjetje načrtuje nakup specifičnega blaga, ki bi ga kupili s časovno omejeno prodajno pogodbo od fizične osebe, ki ni slovenski državljan, temveč je rezident EU. Blago bo v času prodaje ostalo v skladišču, ki se nahaja v Nemčiji.

Sodišče EU presoja o odbitku DDV v Sloveniji
Vlada je sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem EU v sporu med Republiko Slovenijo in SCT v stečaju. Sodišče EU Sloveniji postavlja tri vprašanja v zvezi z možnostjo zmanjšanja davčne osnove za DDV v smislu drugega odstavka 90. člena Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil novelo o davčnem postopku
DZ je potrdil novelo zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L). Z njo se v slovensko zakonodajo prenaša določbe evropskih direktiv, s katerimi se širi področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje in nadgrajuje mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov.

Spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje v javni obravnavi
Ministrstvo za okolje in prostor je prejšnji teden v javno obravnavo dalo osnutka predloga novele gradbenega zakona in predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njima želi odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale po nedavni celoviti zakonodajni prenovi področja. Pripombe zbirajo do 30. junija.

Nov sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti bi lahko zaživel leta 2022
Okoljsko ministrstvo je oblikovalo spremembo zakona o varstvu okolja, s katero želi prenoviti sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Po novem bi bili lastniki organizacij, ki bi skrbele za odpadke iz določene vrste proizvodov, proizvajalci teh izdelkov, je rešitve predstavil Peter Tomše z ministrstva. Sistem bi lahko zaživel leta 2022.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Opravljanje službe izvršitelja
8. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom. S spremembo Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja se je izvedla uskladitev z novelo ZIZ-L ter Družinskim zakonikom, ki je pristojnost za odločanje v družinskih zadevah prenesel na sodišča, kar pomeni, da se bodo odločbe v teh zadevah prisilno izvrševale po pravilih sodne izvršbe, zaradi česar je bilo potrebno urediti načrtovanje in izvedbo tovrstne izvršbe. Glavna sprememba Pravilnika o tarifi pa je zvišanje vrednosti točke, po kateri se vrednoti plačilo za posamezno izvršilno dejanje, in sicer z 0,21 evra na 0,28 evra.

Spremembe pri plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v 7. členu določa, da se spremembo preglednice indeksov sprejme 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra, na podlagi zadnjega objavljenega indeksa življenjskih stroškov OZN pred tem datumom. Spremenjene vrednosti omenjenih indeksov se upošteva za obračun plač za mesec junij 2019 in naslednje mesece, določenih s spremembo Priloge 2, veljavne od 1. junija 2019 dalje. Poleg tega se je dopolnila preglednica limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca (Priloga 3), in sicer za mesta Abu Dabi, Jeruzalem, Ramala, Sofijo, Lyon in Varšavo.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije; veljavnost od: 1.6.2019
    • Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 1.6.2019
    • Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku; veljavnost od: 1.6.2019, uporaba od: 30.9.2019
    • Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev; veljavnost od: 1.6.2019
    • Uredba o dejanskih rabah zemljišč; veljavnost od: 7.7.2018 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke; veljavnost od: 27.4.2019, uporaba od: 1.6.2019
    • Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije; veljavnost od: 1.6.2019 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.6.2019 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike; veljavnost od: 8.6.2019
    • Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja; veljavnost od: 8.6.2019 - sprememba
    • Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije; veljavnost od: 9.6.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Realizacija državnega proračuna v prvih štirih mesecih
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos zabeležil približno 3,36 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,2 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so glede na enako obdobje lani narasli za 6,3 %, na dobre 3,36 milijarde evrov. Državni proračun v prvi tretjini letošnjega leta tako beleži 5,2 milijona evrov primanjkljaja.

Gospodarska rast ostala razmeroma visoka
Gospodarska aktivnost se je v začetku leta 2019 upočasnila, vseeno pa ostaja razmeroma visoka in precej višja kot v povprečju evrskega območja. Na letni ravni se je BDP v prvem četrtletju povečal za 3,2 odstotka. Pri tem se je rast domačega trošenja opazno upočasnila, se je pa po dveh četrtletjih nekoliko nižje rasti precej povečal izvoz.

Mikrokrediti na voljo tudi podjetnikom iz obmejnih problemskih območij
Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu objavil 5,1-milijonsko dopolnitev javnega razpisa za dodelitev mikrokreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih. Do sredstev bodo po novem upravičena tudi podjetja iz obmejnih problemskih območij, so sporočili.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Mandatno razmerje med stranko in odvetnikom
Tožnica se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen odškodninski zahtevek v višini 59.916,95 evrov. Tožnica je zoper zavarovalnico, pri kateri je imel svojo poklicno odgovornost zavarovano njen pooblaščenec A., zahtevala plačilo odškodnine, ker odvetnik kljub naročilu ni vložil tožbe zoper odvetnico B. oziroma njeno zavarovalnico. Višje sodišče (VSL Sodba II Cp 260/2019) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da kadar je prevzemnik mnenja, da bi bila izvršitev naročila po dobljenih navodilih škodljiva za naročitelja, mora slednjega na to opozoriti in zahtevati nova navodila. Odvetnik je ravnal korektno, ko je tožnici predstavil svoje stališče glede zastaranja odškodninskega zahtevka, nato pa je prišlo do njunega razhoda, prevzema dokumentacije in odpovedi pooblastilnega razmerja. Stranka lahko pooblastilo v vsakem času prekliče, odvetnik pa ga lahko ob vsakem času odpove, zato takšnega ravnanja tudi ni mogoče šteti kot nedopustnega. Ker pooblastilnega razmerja torej ni bilo več, odvetnikova nevložitev tožbe ne predstavlja kršitve dolžnosti iz mandatne pogodbe ali pravil odvetniške stroke oziroma etike.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
FURS poslal še drugo tranšo informativnih izračunov dohodnine za leto 2018
Finančna uprava RS poslala še drugi in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 datumom odpreme 31. 5. 2019. V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 1. 7. 2019 podati ugovor.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 7. 6. 2019 > AJPES: Raziskovanje o strukturi plače
    • 10. 6. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 18. 6. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 20. 6. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v juniju 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
- na letni ravni:   1,22 %
 
 
 
Inflacija v maju 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,9 %
 
- na letni ravni:   1,4 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2019:   1.752,34 €
 
in neto plača:   1.128,15 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,03 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,43 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Izberite med aktualnima spletnima seminarjema in se prijavite na povezavi ePrijava!

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije 6. 06. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
Mag. Boštjan J. Turk
Zanimivosti inšpekcijskega nadzora 20. 06. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.