c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2019, številka 20 / letnik XI.
 

Dinamika oblikovanja sistema DDV na ravni Evropske unije se nadaljuje, čemur mora slediti tudi Slovenija in zagotavljati tekoči prenos novih pravil v nacionalni pravni red. V današnji osrednji temi izpostavljamo predvidene spremembe in dopolnitve pravil DDV v letu 2020, ki naj bi privedle do oblikovanja končnega sistema DDV v Evropski uniji.

V času, ko delodajalci izplačujejo regres povzemamo zadnje zakonske spremembe v letu 2019. Prav tako priporočamo ogled hitrih povezav, kjer smo vam pripravili izbor objav o regresu in letnem dopustu.

Finančna uprava je izdala pojasnilo o poročanju podatkov pri izplačilu regresa po 1. 1. 2019 in obvešča, da je oddaja na obrazcih obračuna davčnih odtegljajev (REK-1 in REK-1f) pri izplačilu regresa z ugodnejšo davčno obravnavo že mogoča.

Napovedujemo novi spletni seminar - Carinski postopki in DDV, ki ga bo izvedla predavateljica Mojca Muller, v četrtek, 30. maja 2019. Prijave so že odprte, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Omogočena oddaja REK-1 (regres) z datumom izplačila v letu 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Predvidene DDV spremembe v 2020    
Dean Košar, davčni svetovalec v družbi Grant Thornton Consulting d.o.o.
   
Dinamika oblikovanja sistema DDV na ravni Evropske unije se nadaljuje, čemur mora slediti tudi Slovenija in zagotavljati tekoči prenos novih pravil v nacionalni pravni red. Evropska unija namreč stremi k oblikovanju končnega sistema DDV. Takšnega, ki ne bo vseboval pomanjkljivosti, kot jih ima obstoječi, zato postopno uvaja spremembe in dopolnitve pravil.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Zadnje zakonske spremembe veljajo za vsa izplačila regresa v letu 2019
V teh dneh, ko je izplačilo regresa pogosta tema pogovorov, velja izpostaviti temeljne pravne podlage, ki urejajo izplačilo regresa. Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F) so se spremenile določbe, ki določajo obremenitev izplačil z davki in prispevki.

Konkurenčnopravni vidiki klavzule o prepovedi zaposlovanja
V Sloveniji in tujini se delodajalci redno srečujejo s pomanjkanjem ustrezne delovne sile. Pri zaposlovanju in zadržanju delavcev delodajalci uporabljajo vse bolj raznovrstne in izvirne ukrepe. Delodajalci ponujajo dodatne ugodnosti za zaposlene, zvišujejo plače ipd., nekateri ukrepi, kot je na primer klavzula o prepovedi zaposlovanja, pa do nedavnega niso bili vsakdanji pojav v pogodbenem pravu.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Komisijska prodaja
Komisijska prodaja je ena izmed oblik skupnega poslovanja, pri čemer je komisijska oziroma konsignacijska prodaja vrsta prodaje v svojem imenu za tuj račun. Izraz komisijska prodaja se običajno uporablja za tovrstno prodajo domačega blaga, medtem ko konsignacijska prodaja pomeni prodajo v svojem imenu za tuj račun za prodajo blaga iz tujine.

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018
SIR je na svoji spletni strani objavil prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izplačilo regresa – spremembe pri poročanju na obrazcih: REK-1, REK-1f, PniPD, OPSVT
Spremembe pri poročanju na obrazcih obračuna davčnih odtegljajev (REK-1 in REK-1f), obračuna prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka (PniPD) ter obračuna prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT).

FURS pojasnilo: Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019
FURS je izdal spremembo dokumenta - Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019, z dopolnitvijo pojasnila glede spremembe pri poročanju na obrazcih obračuna davčnih odtegljajev (REK-1 in REK-1f).

FURS pojasnilo: Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb
FURS je izdal spremembo dokumenta - Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, v katerem se spreminja davčna obravnava dohodkov, prejetih za delo na volitvah in referendumih.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Pogoji za izplačilo višjega regresa najslabše plačanim javnim uslužbencem izpolnjeni
Minister za javno upravo Rudi Medved je v ponedeljkovih Odmevih na TVS dejal, da so aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti že podpisali dva ali trije sindikati, kar pomeni, da so pogoji za izplačilo regresa za javne uslužbence v višini, kot ga je predlagala vlada, že izpolnjeni. Najslabše plačani bodo tako dobili 1050 evrov.

Vlada za nadaljnji razvoj elektronskega poslovanja javne uprave
Vlada je sprejela predlog novele Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, s katero se spodbuja nadaljnji razvoj elektronskega poslovanja javne uprave in gospodarstva. Državi, naročnikom in gospodarskim subjektom prinaša pomembne koristi z vidika stroškov, vpliva na okolje in administrativnih bremen.

Predlog za povračilo škode manjšinskim izbrisanim bančnim imetnikom
Poslanec SDS Jože Tanko je prejšnji teden v parlamentarni postopek vložil predlog Zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov izrečenih 17. 12. 2013 in 19. 11. 2014 oziroma 16. 12. 2014 s strani Banke Slovenije, po katerem bi izbrisanim manjšinskim imetnikom delnic in obveznic bank v bančni sanaciji izplačali odškodnino. "Cilj zakona je povrniti škodo nepoučenim vlagateljem," izhaja iz predloga.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, ki začne veljati 9. junija 2019, vpeljuje način določitve enotnega identifikatorja za prejemanje in posredovanje podatkov in listin ter objavo teh javnih podatkov in listin prek sistema povezovanja evropskih poslovnih registrov. Informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom je trenutno zasnovan tako, da prijavo za vpis samostojnega podjetnika posameznika lahko odda le nosilec podjetja. Prijava za vpis v poslovni register, ki je bila vložena pred začetkom veljavnosti te uredbe, se obravnava po določbah Uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, ki z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati.

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2019
Od 11. maja 2019 velja Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2019, ki določa del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico, in sicer največ 100,44 eura, ter skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 1.965,87 eura.

Določeni najnižja in najvišja pokojninska osnova
Z 11. majem 2019 je stopil v veljavo Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, ki od 1. januarja 2019 določa:

»  najnižjo pokojninsko osnovo za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019, ki znaša 858,46 eura oziroma 628,39 eura, če so pokojnine odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2;

»  najvišjo pokojninsko osnovo za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019, ki znaša 3.433,84 eura oziroma 2.513,57 eura, če so pokojnine odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2;

»  najnižjo pokojnino za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019, ki znaša 223,20 eura;

»  nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2019, ki se od 1. januarja 2019 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 491,47 eura, ter nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2019, ki se od 1. januarja 2019 dalje odmeri največ v višini 1.965,87 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1); veljavnost od: 11.5.2019 - sprememba
»  Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 4.5.2019 - sprememba
»  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 4.5.2019 - sprememba
»  Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.5.2019, uporaba od: 18.8.2019 - sprememba
»  Sklep o poročanju o medbančnih depozitih; veljavnost od: 13.5.2019
»  Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019; veljavnost od: 11.5.2019, uporaba od: 1.1.2019
»  Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2019; veljavnost od: 11.5.2019, uporaba od: 1.1.2019
»  Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. aprila 2018; veljavnost od: 11.5.2019, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
»  Akt o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred; veljavnost od: 11.5.2019 - sprememba
»  Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 7.5.2019 - sprememba
»  Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem; veljavnost od: 7.5.2019 - sprememba
»  Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost; veljavnost od: 7.5.2019 - sprememba
»  Uredba o dejanskih rabah zemljišč; veljavnost od: 7.7.2018, uporaba od: 1.6.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Na delovnih sodiščih pogosti spori prekarnih delavcev in tožbe zaradi mobinga
Na Brdu pri Kranju je poteka akademija ob 25-letnici delovnega in socialnega sodstva. Kot so ob tem sporočili z Višjega delovnega in socialnega sodišča, so sodišča v 25 letih rešila veliko sporov. V zadnjem času so pogoste predvsem tožbe prekarnih delavcev, povečuje pa se tudi število vloženih tožb zaradi trpinčenja na delovnem mestu.

Izboljšano poslovanje gospodarskih družb v letu 2018
AJPES je objavil zbirne podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2018, ki kažejo izboljšano poslovanje v primerjavi z letom poprej. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so v letu 2018 ustvarili večji skupni prihodek kot v letu 2017, več neto dodane vrednosti in neto čistega dobička ter povečali število zaposlenih. Plačilna disciplina se izboljšuje, število plačilno nesposobnih poslovnih subjektov je bilo nižje kot v preteklih letih.

Izvoz v prvem četrtletju višji za 8,7 odstotka
Izvoz in uvoz sta bila marca najvišja v zadnjih letih. Izvoz je dosegel 2,86 milijarde evrov, kar je 2,9 odstotka več kot marca lani, uvoz pa 2,83 milijarde evrov, kar je 6,2 odstotka več. V prvem četrtletju se je izvoz povečal za 8,7 odstotka na 8,2 milijarde evrov, uvoz pa za 8,5 odstotka na 8,03 milijarde evrov.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Stroški mednarodnih klicev v EU se znižujejo
Stroški klicev in pošiljanja kratkih sporočil iz domače države v katero od drugih članic EU se danes znižujejo. Operaterji lahko za klic zaračunajo največ 19 centov na minuto (+ DDV), pri čemer ni pomembno, ali je opravljen iz stacionarnega ali mobilnega omrežja. Kratko sporočilo sms lahko brez davka stane največ šest centov.

OECD opozarja na upočasnjeno rast večine večjih gospodarstev
Indeks vodilnih gospodarskih kazalcev (CLI) za države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki predstavlja zgodnji signal morebitnih obratov v gospodarskih ciklih, kaže na upočasnjevanje rasti večine večjih gospodarstev sveta. V območju evra je med izjemami Francija.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vračilo koristi zaradi nične pogodbe
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek. V njem je primarno zahtevala, da ji tožena stranka plača znesek 30.880,64 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, podredno pa, da je upravičena zahtevati 30.880,64 evrov, ki so iz naslova dividend družbe I. d. d. deponirane pri notarki. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 234/2018) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da tožeča stranka ni dokazala koristi oziroma obogatitve tožene stranke iz nične pogodbe, saj ta vtoževanih dividend ni nikoli prejela. Za podrejeni tožbeni zahtevek pa tožena stranka ni pasivno legitimirana. Tožena stranka ni imetnica položenih sredstev in nima nikakršne pravice ali pravne možnosti razpolaganja z njimi. Denarna sredstva, ki jih je pri tretji osebi deponirala družba I. d. d., so še vedno sredstva v lasti družbe I. d. d., ki pa ni stranka tega postopka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Poziv k vzpostavitvi eVročanja
FURS sporoča, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Zato so izdali poziv vsem podjetnikom in podjetjem, ki še nimajo urejenega eVročanja, da se obrnejo na finančne urade od 13. do 17. 5.2019 ter uredijo registracijo veljavnega kvalificiranega digitalna potrdila in določijo pooblaščenca za vročanje.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 18. 05. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 20. 05. 2019 > FURS: Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
    • 20. 05. 2019 > FURS: Plačilo prispevkov za socialno varnost
    • 23. 05. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31. 05. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 07. 06. 2019 > AJPES: Raziskovanje o strukturi plače

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2019:   1.752,34 €
 
in neto plača:   1.128,15 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,03 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,43 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na spletni seminar:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV 30. 05. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.