c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2019, številka 13 / letnik XI.
 

Ta teden je priprava letnih poročil v polnem teku, tako smo v zadnjem času prejeli številna vprašanja v zvezi s pripravo pojasnila k izkazom, katero je obvezna sestavina letnega poročila. Med aktualnimi članki zato objavljamo prispevek na temo Obvezna pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018.

V osrednji temi opozarjamo slovenske davčne zavezance, ki so v preteklosti pridobili identifikacijsko številko za DDV na Hrvaškem, naj bodo pozorni na spremembe lokalnega DDV predpisa na Hrvaškem, ki so stopile v veljavo 1.1.2019.

FURS je objavil, da bo zaradi tehničnih težav portala eDavki podaljšal rok za oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti do vključno 8. aprila. Rok za oddajo obračunov se sicer letos izteče 1. aprila. AJPES pa roka za oddajo letnih poročil ne bo podaljšal, saj nimajo pravnih podlag za podaljšanje ter tudi njihov portal deluje nemoteno.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu drugih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov v RS za leto 2018 znaša 35,02 %
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kako sprememba lokalnega DDV predpisa na Hrvaškem vpliva na slovenske davčne zavezance?    
Mojca Müller
   
Slovenski davčni zavezanci, ki so v preteklosti pridobili identifikacijsko številko za DDV na Hrvaškem, naj bodo pozorni na spremembe lokalnega DDV predpisa na Hrvaškem, ki so stopile v veljavo 1.1.2019. Za dobave blaga in opravljanje storitev, pri katerih je kraj obdavčitve z DDV Hrvaška, so dolžni uporabiti hrvaško identifikacijsko številko in obračunati hrvaški DDV. Uporaba mehanizma »reverse charge« za slovenske davčne zavezance, ki razpolagajo s hrvaško identifikacijsko številko, namreč ne bo več mogoča.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Disciplinska odgovornost delavca
Zanima vas, na kakšen način lahko kot delodajalec terjate plačilo kazni od zaposlenega, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja? Primeroma izpostavljate cestno prometni prekršek, nadalje pa navajate, da delavec niti ni več zaposlen pri vas.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Obvezna pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018
Priprava letnih poročil je v polnem teku in največ vprašanj je, kaj vse in na kakšen način je treba pripraviti pojasnila k izkazom, ki so obvezna sestavina letnega poročila. Zato najprej povzemamo določbe iz ZGD-ja, nato pa prikazujemo praktičen primer pojasnil, ki jih lahko uporabite tudi za svoje podjetje z vsebinskimi prilagoditvami.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Splošna dohodninska olajšava in obračun akontacije dohodnine pri s. p.
Samostojna podjetnica je bila do 1.10.2018 študentka in je preko študentskega servisa opravila dela v višini 2.824,27 eur bruto, prispevki pa so znašali 437,77 eur. Od 1.10.2019 ima odprto obratovalnico. Sedaj nas zanima splošna dohodninska olajšava pri s. p., ali lahko pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 upoštevamo sorazmerni delež splošne olajšave (3 mesece).

Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku
V Uradnem listu RS, št. 17/19, je bil objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2019 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so objavljeni v tabeli.

Začetek veljavnosti multilateralnega instrumenta – MLI
Finančna uprava je objavila nov seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo od 1. januarja 2019 dalje. Dopolnjen je s povezavo na združena besedila veljavnih mednarodnih pogodb in multilateralnega instrumenta MLI oz. Večstransko konvencijo o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, ter je eden od rezultatov projekta OECD za reševanje problematike BEPS (angl. Base Erosion and Profit Shifting). Z MLI se lahko prilagodijo oziroma preoblikujejo veljavne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka - KIDO.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ prižgal zeleno luč enotni ureditvi področja poslovne skrivnosti
DZ je sprejel zakon o poslovni skrivnosti, ki prek prenosa direktive EU iz leta 2016 v slovenski pravni red na enem mestu ureja področje poslovne skrivnosti in njene zaščite. V parlamentarnem postopku je bila ob tem v zakon vnesena izjema za parlamentarne preiskave.

ESS bo davčno razbremenitev regresa obravnaval posebej
Ekonomsko-socialni svet (ESS) je na ponedeljkovi seji soglasno sprejel sklep, da naj se davčna razbremenitev regresa izvzame iz paketa davčnih sprememb. Želijo namreč, da je ukrep sprejet čim prej, da bodo zaposleni višje prejemke prejeli že letos. Glede te in drugih predlaganih zakonskih sprememb so sicer oblikovali pogajalske skupine.

Dokončnost, izvršljivost in pravnomočnost odločb
Državni organi svoje sprejete odločitve sprejmejo bodisi z odločbo bodisi sklepom, odredbo ali z drugimi pravnimi akti. Z nekaterimi od njih vsebinsko odločajo o zadevah, v določenih primerih pa z akti odločijo le o procesnih zadevah (npr. o podaljšanju roka, izvedbi kakšnega dokaza, začetku in koncu postopka ipd.).

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremenjena višina prispevka za osebno dopolnilno delo
Od 1. aprila se povišuje višina prispevka za osebno dopolnilno delo, ki po Odredbi znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,11 eura.

Začasna in občasna dela
1. aprila začne veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki zvišuje najnižjo bruto urno postavko za opravljeno uro začasnih in občasnih del iz 4,73 eura na 4,89 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.4.2019 - sprememba
»  Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 23.3.2019
»  Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; 22.3.2019 veljavnost od: 1.4.2019 - sprememba
»  Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo; 22.3.2019 veljavnost od: 1.4.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 17 - 18
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Delodajalci predstavili zahteve na področju delovnih razmerij
Delodajalci so se včeraj zbrali na posvetu v Ljubljani, kjer govorijo o zahtevah, ki jih imajo do vlade na področju delovnih razmerjih. Poudarili so, da želijo manj administrativnih bremen in ne dodatnih višanj stroškov dela. Svoje zahteve so predstavili tudi ministrici za delo Kseniji Klampfer, ki je predstavila načrtovane ukrepe.

UMAR: Vpliv brexita na Slovenijo s posrednim učinkom
Vpliv brexita na Slovenijo bi bil neposredno majhen, večji in težje merljiv pa bi bil posredni učinek prek držav, s katerimi Slovenija opravi največ mednarodne menjave. Dolgoročni učinek brexita brez dogovora na dodano vrednost Slovenije različne študije ocenjujejo na med minus 0,2 do minus enega odstotka BDP, je ugotovil UMAR.

Evropski teden denarja za promocijo finančnega opismenjevanja
Na pobudo Evropske bančne federacije se bo prihodnji teden širom Evrope odvil peti Evropski teden denarja. Namen vsakoletne pobude je spodbujanju finančnega izobraževanja, v sklopu katerega vsako leto pripravijo številne dogodke. V Sloveniji izobraževalne dogodke pripravljata združenje bank in Ljubljanska borza.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Sprejetje direktive o avtorskih pravicah: Za zagovornike velik dan, za kritike katastrofa
Evropski parlament je s sprejetjem direktive o avtorskih pravicah na digitalnem trgu razveselil ustvarjalce, najglasnejši nasprotniki direktive pa so današnji dan označili za katastrofo. Države članice Evropske unije morajo sedaj direktivo implementirati v svojo zakonodajo, slovenski ustvarjalci pa upajo na čim boljše rešitve na državni ravni.

Prioriteta evropskega bančnega nadzornika je zmanjševanje slabih posojil
Obseg slabih posojil v bančnem sistemu evrskega območja kljub izboljšanju v zadnjih letih s 628 milijardami evrov ostaja visok, zato bo nadaljnje zniževanje nedonosnih terjatev tudi v 2019 prednostna naloga enotnega bančnega nadzornika pri Evropski centralni banki (SSM), je sporočil novi predsednik nadzornega odbora SSM Andrea Enria.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zastaranje zahtevka zaradi spregleda pravne osebnosti
Tožnik je vložil pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov zahtevek, da mu mora toženec plačati 3.687,06 evrov. Sodišču očita, da ni izvedlo vseh predlaganih dokazov, s čimer mu ni omogočilo dokazovanja navedb. Sodišče je izvedlo obsežen dokazni postopek glede trditev tožnika o osebni odgovornosti toženca kot družbenika in poslovodje, nato pa je tožbeni zahtevek zavrnilo zaradi zastaranja, pri čemer se do izvedenih dokazov ni opredelilo. Višje sodišče (VSL Sodba II Cp 2167/2018) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da primeru spregleda pravne osebnosti družbenik odgovarja za obveznost družbe, ta obveznost pa je po svoji naravi taka oziroma ostaja taka, kot je bila obveznost družbe. Spregled je le temelj, pravna podlaga za njegovo odgovornost za obveznosti družbe, za katere sicer po zakonu ne odgovarja. Ker ostaja narava obveznosti po spregledu pravne osebnosti nespremenjena, za njen obstoj in zastaranje veljajo pravila kot za obstoj in zastaranje "temeljne", "osnovne" obveznosti družbe. Zastaranje zahtevka zaradi spregleda pravne osebnosti začne teči, ko: 1) terjatev do družbe dospe v plačilo in 2) se uresniči eden izmed dejanskih stanov spregleda pravne osebnosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Davčne obračune je mogoče letos izjemoma oddati z zamudo
Na Finančni upravi RS bodo obračune davka od dohodkov pravnih oseb in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti letos izjemoma sprejemali do 8. aprila. Rok za oddajo se sicer izteče v ponedeljek, 1. aprila.

AJPES ne bo podaljšal roka za oddajo letnih poročil ter podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej, rok ostaja 1. 4. 2019
Po poročanju ZRS je AJPES sporočil, da nima pravnih podlag za podaljšanje roka za oddajo letnih poročil. Tudi portal AJPES deluje nemoteno. AJPES tako opozarja, da predložite letno poročilo v strukturirani obliki najkasneje do 1. aprila 2019. Predložitev v tej obliki kasneje ne bo več mogoča in bo predmet prekrškovnega postopka.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  1. 4. 2019 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
»  31.3.2019 > AJPES: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)
»  31. 3. 2019 > ARSO: Rok za poročanje o odpadni embalaži
»  1.4.2019 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu; društva, gospodarske družbe
»  1.4.2019 > AJPES: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2019:   1.729,15€
 
in neto plača:   1.115,98€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.774,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.154,98€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Darinka Meško mag.
Predstavitev SRS 5 Terjatve marec 2019 29,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Plača delavca – delovno pravna pravica in davčna obravnava marec 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.