c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2019, številka 11 / letnik XI.
 

Finančna uprava je sporočila, da se v ponedeljek, 1. aprila 2019, iztečeta roka za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2018. V osrednji temi pred oddajo izpostavljamo ključne elemente izpolnitve davčne obveznosti. Preberite pa tudi, kako je z odpravo pomanjkljivosti in pomot v davčnem obračunu.

MDDSZ je na podlagi sodne prakse Sodišča EU objavilo spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU. Spremembe upravne prakse na podlagi spremenjenih usmeritev se bodo uveljavile s ponedeljkom, 1. aprila 2019.

V današnjem izboru sodne prakse objavljamo primer UPRS Sodba I U 1958/2018-10 o prenehanju identifikacije za namene DDV in pojasnila sodišča glede suma utaje DDV.

Ne zamudite aktualnega spletnega seminarja - Plača delavca - delovno pravna pravica in davčna obravnava, ki bo 21. marca. 2019, na katerega se lahko prijavite do zapolnitve mest. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spletni seminar brezplačen.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu drugih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Tabele FinD-INFO: Povprečna letna plača v Republiki Sloveniji
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčni obračun in izračun akontacije davka sta pred vrati    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav je predložitev davčnega obračuna ena rednih letnih nalog davčnih zavezancev, pa tudi letos velja izpostaviti ključne elemente izpolnitve navedene davčne obveznosti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU
Po novem bo mogoče potrdilo A1 pridobiti za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU (razen Veliki Britaniji in Danski), tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča.

Bolniška odsotnost narašča
Število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti se v Sloveniji v zadnjih letih zaskrbljujoče povečuje. Evropsko povprečje presegamo kar za četrtino. To je veliko finančno breme tako za javno zdravstveno blagajno kakor tudi za delodajalce.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Popravki letnih davčnih obračunov
Letni obračun davka od dohodka iz dejavnosti in obračun davka od dohodkov pravnih oseb se predlagata v treh mesecih po zaključku davčnega leta, po Zakonu o davčnem postopku pa je sestavni del letnega davčnega obračuna tudi letno poročilo (računovodski izkazi z vsemi pojasnili, kot jih zahtevajo zakon ali računovodski standardi).

Rok za oddajo obračuna DDPO letos do 1. aprila 2019
Finančna uprava sporoča, da se v ponedeljek 1. aprila 2019 izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev - domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2018 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in obračuna DohDej za leto 2018
FURS obvešča, da se v ponedeljek, 1. aprila 2019, izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2018. Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Večstranski posli in DDV
Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z DDV obravnavo večstranskega posla, in sicer z vidika slovenske DDV zakonodaje. Več pojasnjujemo v nadaljevanju. Naročnica navaja, da je plačnik pomorskega prevoza FOB Shanghai - Ljubljana podjetje B iz Slovenije.

FURS: Olajšava za investiranje
FURS je izdal spremembo dokumenta - Olajšava za investiranje (Podrobnejši opis), v katerem pojasnjuje spremembo zakonskih določil pri vsebinski presoji upravičenosti do olajšave glede opredelitve in kategorizacije motornih vozil.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov v javni razpravi
S precejšnjo zamudo glede na roke za prenos rešitev pravnih aktov EU v nacionalni pravni red je ministrstvo za pravosodje v medresorsko usklajevanje in javno razpravo poslalo predlog novega zakona o varstvu osebnih podatkov. Rok za oddajo komentarjev je 25. marec, kot rok za uveljavitev zakona pa je določen julij letos.

Za končni predlog zakona o izbrisih v bankah še usklajevanja
Ministrstvo za finance bo preučilo pripombe zainteresirane javnosti na predlog zakona za reševanje spora o izbrisih v bankah, glede določenih vsebin, zlasti procesne narave, pa bo opravilo dodatna usklajevanja s pristojnimi resorji in institucijami. Ob tem ministrstvo pričakuje tudi mnenje ECB.

Z novelo do večje uravnoteženosti med spoloma
Ministrstvo za delo je v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ključni cilj zakonskih sprememb je izboljšanje oz. doseganje enakih možnosti žensk in moških oz. povečanje deleža manj zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade in ministrstev ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava.

Vlada sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini
Vlada je v mnenje prejela predlog novele Zakona o dohodnini, ki ga je 12. februarja 2019 državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. S predlogom se naslavlja vprašanje, ki je bilo v letu 2018 izpostavljeno ob izvedbi predčasnih volitev v državni zbor, nanaša pa se na davčno obravnavo nadomestil in povračil stroškov članov volilnih odborov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Trošarine
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah so začele veljati 2. marca in med drugim prinašajo nove 11.a do 11.d člene, ki urejajo elektronsko izmenjavo podatkov pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije, pošiljanje, prejem in potrditev izvoza trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije ter nadomestni postopek za pošiljatelja, prejemnika in potrditev prejema v posebnih primerih.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davkih občanov (ZDO); veljavnost od: 28.2.2019 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah; veljavnost od: 2.3.2019 - sprememba
    • Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti; veljavnost od: 7.3.2019
    • Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB; veljavnost od: 8.3.2019
    • Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja; veljavnost od: 9.3.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 14 - 15
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zaposlitvene namere delodajalcev za drugo četrtletje najšibkejše v dveh letih
Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev so za drugo četrtletje najšibkejše v zadnjih dveh letih, kar je posledica padca možnosti zaposlovanja v različnih sektorjih, najbolj v gradbeni panogi. Neto napoved zaposlovanja znaša plus deset odstotkov, kar je sedem odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju, kaže raziskava družbe Manpower.

Izvoz januarja višji za 13,7 odstotka
Slovenija je januarja izvozila za 2,7 milijarde evrov blaga, uvozila pa za 2,6 milijarde evrov blaga. Izvoz je bil za 13,7 odstotka višji kot januarja lani, uvoz pa za 8,7 odstotka. Januarski presežek v blagovni menjavi s tujino je šesti zaporedni januarski presežek in največji januarski presežek doslej. Znašal je 120,9 milijona evrov.

Za zagon inovativnih podjetij 2,16 milijonov evrov
Za zagon mladih inovativnih podjetij je na javnem razpisu na voljo novih 2,16 milijona evrov. Rok za oddajo vlog za razpis je 19. april, posamezno zagonsko podjetje pa lahko prejme do največ 54.000 evrov, so sporočili iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
EU črni seznam davčnih oaz razširila na 15 držav
Finančni ministri EU so včeraj v Bruslju na črni seznam davčnih oaz dodali deset držav, med njimi tudi Združene arabske emirate (ZAE), kar je bilo zaradi nasprotovanja Italije do konca odprto. Na seznamu jurisdikcij, ki ne sodelujejo ustrezno pri izmenjavi davčnih podatkov, uvedenem konec leta 2017, je tako sedaj 15 držav.

Finančni ministri EU znova o digitalnem davku
Finančni ministri EU so včeraj v Bruslju znova razpravljali o davku na digitalne storitve, potem ko so se decembra dogovorili, da bodo poskušali zagotoviti kompromis na podlagi nemško-francoskega predloga. Ta močno krči prvotno predlagani obseg tega davka in s tem slabi prvotno ambicijo. Soglasja sicer še vedno ni na vidiku.

Sloveniji opomin glede pravil o preprečevanju pranja denarja
Slovenija ni v celoti prenesla evropskih pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v nacionalno zakonodajo, zato se je Evropska komisija prejšnji teden odločila, da ji pošlje prvi opomin. Če v dveh mesecih ne zagotovi ustreznega odziva, lahko sledi drugi opomin. Če še ta ne zaleže, pa postopek pred Sodiščem EU.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prenehanje identifikacije za namene DDV
Tožnik je na Upravno sodišče vložil tožbo, s katero je izpodbijal odločbo Ministrstva za finance, ki je zavrnilo njegovo pritožbo na odločitev davčnega organa o prenehanju identifikacije za namene DDV. Upravno sodišče (UPRS Sodba I U 1958/2018-10) je tožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da so bile v postopku ugotovljene okoliščine tožnikovega poslovanja za davčni organ zadostna podlaga za ugotovitev, da pri tožniku obstaja sum zlorabe identifikacije za namene DDV. Tožnik je namreč izdajal račune za dobave, oproščene plačila DDV (46. člen ZDDV-1), italijanskim kupcem, ki pa od večine dobav DDV niso plačali (gre za kupce, ki niso dosegljivi, ne obstajajo na naslovih, ali so že prenehali zaradi ugotovitve, da so missing traderji). V takih primerih pa je davčnemu organu omogočeno, da na podlagi 80. člena ZDDV-1 lahko odloči o prenehanju identifikacije za namene DDV in s tem prepreči nadaljevanje utaje DDV.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej
Finančna uprava obvešča, da ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej. Letos je rok za oddajo 1. 4. 2019!

Poročanje o odpadni embalaži - do 31. marca 2019
Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Prvič poteka na ta način poročanje za leto 2018, in sicer od 1. februarja 2019 do 31. marca 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 21. 3. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31. 3. 2019 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
    • 31. 3. 2019 > AJPES: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)
    • 31. 3. 2019 > ARSO: Rok za poročanje o odpadni embalaži
    • 1. 4. 2019 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu; društva, gospodarske družbe
    • 1. 4. 2019 > AJPES: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2018:   1.782,12€
 
in neto plača:   1.162,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.757,14€
 
in neto plača za tromesečje:   1.145,29€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k ogledu spletnega seminarja - Plača delavca - delovno pravna pravica in davčna obravnava, na katerem se bomo posvetili nekaterim temam povezanim s pripravo obračuna plače delavcem ter njenim poročanjem davčnemu organu. Spletni seminar bo usmerjen praktično s poudarkom na dilemah in težavah, s katerimi se davčni zavezanci srečujejo v praksi.

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Plača delavca – delovno pravna pravica in davčna obravnava 21. 03. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.