c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2019, številka 08 / letnik XI.
 

Ministrstvo za finance, ki je lansko jeseni napovedovalo, da bo novi sistem obdavčitve nepremičnin uveden z letom 2020, sedaj ugotavlja, da davka na nepremičnine ni mogoče uvesti, dokler ne bodo urejene evidence.

Med izbranimi članki v današnji osrednji temi podrobneje predstavljamo popravljanje napak v računovodstvu, ki se lahko primerijo in jih je treba ustrezno popraviti. Izpostavljamo tudi članke o novostih davčnega obračuna 2018 za normirance, kaj vse je potrebno opredeliti v notranjih aktih podjetja in katere spremembe prinaša novela o reviziji.

Finančna uprava je izdala novo pojasnilo - Davek na motorna vozila. Davčnim zavezancem, ki jih čaka oddaja napovedi pri oddaji stanovanja v najem, pa so v pomoč pri izpolnjevanju novega obrazca pripravili primere izpolnjenih napovedi.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Izteka se rok predložitve letnih poročil pravnih oseb javnega prava in nepridobitnih organizacij
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Popravljanje napak v računovodstvu    
Inštitut za računovodstvo
   
Kljub vsem računovodskim in drugih kontrolam se lahko primerijo napake, ki jih je treba popraviti. Napake so lahko posledica pomot pri prepisovanju podatkov, njihovem povzemanju, seštevanju podatkov in drugih povsem človeških zmot, lahko so posledica neznanja, slabe komunikacije, nedostopnosti listin ob pravem času, napačnih nastavitev v programu in mnogih drugih človeških dejavnikov. Način odprave napak je odvisen od njihove teže. Ločiti je seveda treba napake (pomote) od prevar, ki jih v članku ne obravnavamo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Jubilejna nagrada pri delu s krajšim delovnim časom (ne na podlagi posebnih predpisov)
Delavka je zaposlena v podjetju, ki ga zavezuje Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva. Štiri leta je bila zaposlena s polovičnim delovnim časom (ne po posebnih predpisih), zadnjih šest let pa je zaposlena za polni delovni čas. Ali delavki pripada jubilejna nagrada za 10 let dela ali bo morala počakati, da dopolni 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjigovodske listine - kaj vse je potrebno opredeliti v notranjih aktih podjetja
Področje knjigovodskih listin urejajo Pravila skrbnega računovodenja 1 in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila obravnavajo knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje poslovnih dogodkov v računovodske razvide.

Pogodbe o obvezni reviziji odslej najmanj za obdobje treh let
Novela Zakona o revidiranju (ZRav-2A), ki velja od 12. januarja 2019, prenaša v slovenski pravni red določbe Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze in Uredbe 537/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Prav tako pa odločno posega tudi v dosedanje uravnavanje dela revizorjev, katerih usposabljanje, delovanje in nadzor bo odslej izključno v domeni Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Novosti davčnega obračuna 2018 za "normirance"
Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju "normiranci"), veljajo številne "bonitete" (48. in 59. člen ZDoh-2). S pojmom "bonitete" imamo v mislih poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ter poenostavljeno vodenje poslovnih knjig oz. predpisanih evidenc. V skladu s 4. odstavkom 73. člena ZGD-1 jim tudi ni potrebno sestavljati letnega poročila za objavo pri Ajpes.

FURS: Davek na motorna vozila
FURS je izdal nov dokument - Davek na motorna vozila (Podrobnejši opis), v katerem podrobneje pojasnjujejo DMV, ki se plačuje v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV) za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije.

FURS: Vas čaka oddaja napovedi, ker oddajate stanovanje v najem? Za pomoč objavljamo primere izpolnjenih napovedi
Do 28. 2. 2019 je treba vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018, in sicer na novem obrazcu: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Davek na nepremičnine po ureditvi evidenc
Potem ko je ministrstvo za finance jeseni napovedovalo, da bo novi sistem obdavčitve nepremičnin uveden z letom 2020, sedaj ugotavlja, da davka ni mogoče uvesti, dokler ne bodo urejeni podatki o zemljiščih, prek katerih potekajo javne ceste in železnice.

Opozorila na nekatere pomanjkljivosti svežnja mobilnostnih ukrepov
Slovenski prevozniki imajo glede prvega mobilnostnega svežnja Evropske komisije več pomislekov. Na posvetu v organizaciji gospodarske in obrtne zbornice v Ljubljani, na katerem so sodelovali tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, so izpostavili predvsem vprašanja o kabotaži, napotitvi delavcev in počitkih voznikov.

Po predlogu rebalansa več za MNZ, manj za ministrstvo za javno upravo
Odbor DZ za notranje zadeve se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 v delu, ki se dotika njegovega področja. Predlog za ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) predvideva 15,8 milijona evrov več od zneska v proračunu za letos, za ministrstvo za javno upravo pa približno 950.000 evrov manj.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremenjena dinamika izplačil donacij iz naslova dohodnine
Z 2. marcem bo v veljavi spremenjena > Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki določa novo dinamiko izplačevanja donacij iz dohodnine in poenostavlja postopke in ekonomičnost izplačila donacij iz naslova dohodnine. Z uredbo se bodo izplačila izvajala dvakrat letno, in sicer do 20. januarja in do 20. septembra in ne več štirikrat letno kot sedaj do 20. marca, do 20. junija, do 20. septembra in do 20. decembra.

Višje cene obrazcev za vozniška dovoljenja in tehničnih pregledov
Od 16. februarja so v veljavi spremembe Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, ki določajo nove cene na področju varnosti cestnega prometa. Cene so objavljene v prilogi, ki je sestavni del pravilnika. Višja je cena za vozniško dovoljenje, in sicer 3,96 evra, cene tehničnih pregledov pa bodo višje za tri odstotke. Spremembe veljajo z dnem uveljavitve pravilnika z izjemo cen tehničnih pregledov in cen identifikacije vozila, kjer bodo spremembe začele veljati s 1. marcem.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati
    • Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1); veljavnost od: 26.2.2019 - sprememba
    • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD); veljavnost od: 26.2.2019 - sprememba
    • Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu; veljavnost od: 15.2.2019
    • Poslovnik Zagovornika načela enakosti; veljavnost od: 16.2.2019
    • Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa; veljavnost od: 16.2.2019
    • Uredba o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu; veljavnost od: 16.2.2019
    • Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2019; veljavnost od: 1.3.2019
    • Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije; veljavnost od: 2.3.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 10
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
EBRD sprejela novo strategijo za Slovenijo
Odbor direktorjev EBRD je soglasno sprejel novo strategijo za Slovenijo 2019-2024, usmerjeno v krepitev konkurenčnosti in dobrega upravljanja ter podporo prehodu v zeleno gospodarstvo z lastniškim financiranjem zasebnega sektorja in poglobitvijo kapitalskega trga. EBRD namreč nadaljuje podporo zasebnim projektom ter tistim infrastrukturnim naložbam, pri katerih lahko s svojim sodelovanjem prispeva dodano vrednost.

Svet pokojninskega zavoda potrdil 2,7-odstotno februarsko uskladitev pokojnin
Izplačila pokojnin za februar bodo višja. Svet pokojninskega zavoda je na včerajšnji seji namreč potrdil redno uskladitev pokojnin za 2,7 odstotka. Višji zneski bodo veljali od 1. januarja letos naprej, izplačani pa bodo 28. februarja.

Povprečna mesečna plača lani višja
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji je lani dosegla 1681,55 evra in je bila od plače predlani nominalno višja za 3,4 odstotka, realno pa za 1,7 odstotka. Zvišanje povprečne mesečne plače za lani je bilo opaznejše v zasebnem sektorju, je danes objavil statistični urad.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
V EU dogovor o omejitvi izpustov za tovornjake in avtobuse
Za osebnimi avtomobili zdaj prihajajo strožja pravila tudi za gospodarska vozila: pogajalci držav članic EU in Evropskega parlamenta so včeraj dosegli dogovor, da bodo morali biti povprečni izpusti ogljikovega dioksida novih vozil leta 2030 za 30 odstotkov nižji od današnjih vrednosti. Do leta 2025 morajo biti manjši že za 15 odstotkov.

Bruselj poziva podjetja k pripravam na brexit brez dogovora
Evropska komisija krepi ozaveščanje podjetij EU o pripravljenosti na brexit brez dogovora na področju carine in posrednih davkov, kot je DDV. Podjetja si lahko pri preverjanju svoje pripravljenosti pomagajo s kontrolnim seznamom v petih korakih, so sporočili iz Bruslja.

Evropska sredstva za velike okoljske in podnebne projekte tudi v Slovenijo
Evropska komisija je minuli teden napovedala naložbe v višini 116,1 milijona evrov za 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov, ki bodo financirani v okviru programa Life. Bruselj bo finančno podprl projekte v desetih državah, tudi Sloveniji. Za dva podprograma Life bo šlo v Slovenijo 44,3 milijona evrov.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost davčnega svetovalca
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njene tožbene zahtevke in presodilo, da prva toženka ni kršila svojih dolžnosti iz pogodbe o naročilu. Tožeča stranka je namreč zoper prvo toženko uveljavljala odškodninski zahtevek, zoper drugo toženko pa zahtevek iz zavarovalne pogodbe, s katero je imela prva toženka pri drugi toženki zavarovano svojo poklicno odgovornost. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL Sodba I Cpg 822/2018) in v obrazložitvi pojasnilo, da podobno kot pri preizkusu odgovornosti glede pravilnosti ravnanja odvetnika mora ravnati sodišče tudi, če presoja pravilnost ravnanja davčnega svetovalca. Sodišče mora presoditi, ali bi hipotetično pravilno, vendar v resnici neopravljeno ravnanje davčnega svetovalca (kot prevzemnika naročila) pripeljalo do zaželenega uspeha za naročitelja. Če bi, je prevzemnik naročila odškodninsko odgovoren.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Prenehanje uporabe TLS 1.1 protokola v sistemu za davčno potrjevanje računov
Na portalu eDavki je finančna uprava objavila, da bodo zaradi izboljšanja varnosti v sistemu za davčno potrjevanje računov ukinili potrjevanje računov po protokolu TLS 1.1. Podrobnosti posega so objavljene na spletni strani za razvijalce davčnih blagajn.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20.02.2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2018
    • 21.02.2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 28.2.2019 > AJPES: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)
    • 28.2.2019 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu - pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
    • 28.2.2019 > AJPES: Letna poročila: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2018:   1.782,12€
 
in neto plača:   1.162,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.757,14€
 
in neto plača za tromesečje:   1.145,29€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun in DDPO za leto 2018 januar 2019 29,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Novosti na področju SRS januar 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.