c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2019, številka 01 / letnik XI.
 

Koledarsko leto se je komaj zaključilo in že je treba razmišljati o pripravi letnega poročila, zato v današnji osrednji temi izpostavljamo zakonske zahteve in opažanja strokovne javnosti, ki so lahko opomnik pri pripravi boljšega letnega poročila.

Med zakonodajnimi novostmi je vrsta predpisov, ki so začeli veljati z začetkom leta, med njimi so spremembe SRS in novosti na področju DDV, Zakon o revidiranju ter drugi.

Vabimo vas tudi že k udeležbi na prvi letošnji spletni seminar s predavateljico Ido Kavčič - Zaključni račun in DDPO za leto 2018, ki bo 17. januarja 2019. Vabljeni k prijavi.

Ob začetku novega leta vam želimo srečno in uspešno 2019!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letno poročilo je ogledalo podjetja    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav se je koledarsko leto komaj zaključilo, pa je že je treba razmišljati o pripravi letnega poročila. Pri tem velja izpostaviti tako zakonske zahteve, kot tudi opažanja strokovne javnosti, ki so lahko opomnik pri pripravi boljšega letnega poročila.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo
V praksi se dogaja, da časovno zaporedje dokumentov ne sledi kronološkemu številčenju, za kar so razlogi lahko različni. Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki so priloga SRS, na več mestih opredeljujejo pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo.

Letno poročilo mikrodružb
Od leta 2016 obstajajo razlike pri letnem poročilu mikrodružb in majhnih družb. Med tema velikostma družb so lahko razlike pri računovodenju in pri računovodskem poročanju.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Sporočilo ZZZS: Izdaja potrdil A1- sprememba glede prekinitev med napotitvama
ZZZS bo od 1. 2. 2019 dosledneje upošteval predpise EU, ki se nanašajo na predhodno obdobje napotitve delavca ali samozaposlene osebe v določeno državo. Delavec (ali samozaposlena oseba) je tako po zaključku 24-mesečne napotitve v eno državo članico praviloma lahko takoj napoten na delo s strani istega podjetja v drugo državo članico, v isto državo članico pa šele po preteku dveh mesecev. Gre za ureditev iz navedene uredbe, ki je podrobneje opredeljena v Sklepu A2 o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004, v odstavku 2(c).

Odškodninska odgovornost delodajalca
Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti za poškodbe, ki jih je delavec utrpel v nesreči pri delu, se ugotavlja tako objektivna odgovornost delodajalca kot odgovornost delavca. Pri ugotavljanju delavčevega soprispevka je treba upoštevati njegovo ravnanje, kamor sodi tudi njegovo (ne)upoštevanje varnostnih navodil.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčne olajšave pri obračunu DDPO v letu 2018
Bliža se konec leta in s tem obračun DDPO za leto 2018. V prispevku na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih zavezanci lahko uveljavljajo pri obračunu DDPO za leto 2018.

Obdavčitev prevoza blaga z vidika DDV
DDV obravnava prevoznih storitev je odvisna od tega, ali opravljamo prevoz blaga ali prevoz potnikov. Nadalje moramo ločiti prevoz blaga, ki ga opravimo davčnemu zavezancu, od prevoza blaga, ki ga opravimo osebi, ki ni davčni zavezanec. V tem prispevku bomo obravnavali prevoz blaga opravljen davčnim zavezancem.

Oddajanje nepremičnine v brezplačno uporabo in DDV
V zvezi z brezplačnim oddajanjem nepremičnin v uporabo smo prejeli vprašanje naročnice, in sicer kako je za obveznostjo obračuna DDV v primeru ko je najemodajalec organizator seminarja oziroma ko ni organizator seminarja.

Sodba TORIDAS (C-386/16) in pravi tristranski posli
Za pravilno razumevanje DDV zakonodaje je koristno, da zavezanci poznajo tudi Sodbe Evropskega sodišča. Sodba sodišča C-386/16 v zadevi Toridas je novejša sodba, ki pojasnjuje, kako je potrebno razumeti prave tristranske posle z vidika DDV. Tako kot bomo kasneje razložili, je tudi pri pravih tristranskih poslih pomembno, kdaj preide pravica do razpolaganja nad blagom med udeleženimi členi v tristranski dobavi.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V čakanju na davčno reformo
Po t.i. mini davčni reformi iz leta 2017 in dodatnem zmanjšanju stroškov dela v začetku leta 2018 Slovenija čaka na celovito davčno reformo. A razpustitev vlade Mira Cerarja in dolgotrajno sestavljanje vlade Marjana Šarca so te načrte upočasnili. Naša država tako v leto 2019 stopa brez večjih sprememb na davčnem področju.

Zaposlenim v javnem sektorju z novim letom prvi plačni razred povišanja
Večina javnih uslužbencev bo z novim letom deležna izboljšanja plač. Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki so jih vlada in sindikati javnega sektorja podpisali v začetku decembra, namreč s 1. januarjem predvidevajo prvi plačni razred povišanja. Povišanje bo tako prvič upoštevano februarja, pri izplačilu januarskih plač.

Proračunski uporabniki hitijo s pripravo finančnih načrtov
V okviru priprave rebalansa državnega proračuna posamezna ministrstva v teh dneh vnašajo predloge svojih finančnih načrtov v računalniški program. Pri tem morajo upoštevati zgornjo mejo odhodkov, ki se za večino uporabnikov nekoliko zvišuje, časa pa imajo do četrtka. Vlada naj bi predlog rebalansa potrdila konec meseca.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nova obrazca za obračun prispevkov za socialno varnost
Od 19. 12. 2018 so v veljavi spremembe > Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost z novima obrazcema Priloge 9 in Priloge 10, ki se uporabljata za izplačila dohodkov za obdobja od 1. 1. 2019.

Spremembe pravilnika o izvajanju ZDDV-1
28. decembra 2018 so bile v Uradnem listu RS št. 84/18 objavljene spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je začel veljati 1. januarja 2019.

Objavljene spremembe Zakona o revidiranju
Z 12. januarjem 2019 začne veljati novela > Zakona o revidiranju (Zrev-2) s katero se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitev direktive Sveta 84/253/EGS.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 28.9.2018, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 28.9.2018, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019); veljavnost od: 14.12.2017, uporaba od: 1.1.2019
    • Slovenski računovodski standardi (2016); veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije; veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije; veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 1.1.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost; veljavnost od: 9.1.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 82 - 2
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS čaka prve napovedi za odmero davkov letos
Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Napovedi za odmero dohodnine zavezancem ni treba vlagati že več let, kar pa ne velja za vrsto drugih prihodkov. V prihodnjih tednih bo tako treba prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke.

Sistem eDavki zdaj tudi prek mobilne aplikacije
Informacijski sistem eDavki Finančne uprave RS (FURS) je od začetka leta za fizične osebe na voljo tudi prek mobilne aplikacije. Prek nje lahko zavezanci dostopajo do vseh obrazcev s področja delovanja finančne uprave ter tiste, ki jih je tudi sicer mogoče oddati prek sistema eDavki, tudi elektronsko vročajo.

Slovenija v zadolžitev za 1,5 milijarde evrov
Slovenija je v začetku tega tedna uspešno izdala novo 10-letno referenčno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov s podaljšanim prvim obrestnim obdobjem in končno zapadlostjo obveznice 14. marca 2029. Gre za prvo ponudbo državne obveznice v območju evropskih držav letos, so objavili na spletni strani ministrstva.

Evrske centralne banke bodo petstotake prenehale izdajati s 27. januarjem
Nacionalne centralne banke v evrskem območju bodo na podlagi odločitve sveta ECB iz 2016 s 27. januarjem prenehale izdajati bankovce za 500 evrov. Izjemi sta nemška in avstrijska centralna banka, ki ju bosta tiskali še do konca dneva 26. aprila. Petstotak bo sicer ostal zakonito plačilno sredstvo, banke pa jih bodo lahko vračale v promet.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Aktivna legitimacija za vložitev izbrisne tožbe
Tožeča stranka se je zaradi bistvenih kršitev določb postopka in napačne uporabe materialnega prava pritožila zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrglo njeno tožbo. V pritožbi navaja, da njen zahtevek na ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe predstavlja vmesni ugotovitveni zahtevek za izbrisno tožbo, za katerega ni potrebno izkazovati pravnega interesa, saj se ta domneva. Višje sodišče (VSM Sklep I Cp 636/2018) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da je zakonodajalec aktivno legitimacijo za vložitev izbrisne tožbe priznal zgolj tistim osebam, ki imajo na nepremičnini stvarno ali obligacijsko pravico (prvi odstavek 243. člena > Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)), pri čemer pri obligacijskih pravicah gre za obligacijske pravice v zvezi z nepremičnino (predkupna pravica, večkratno razpolaganje z nepremičninami in podobno).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.1.2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 24.1.2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • FURS: Obvestilo o novem načinu predložitve obračuna DDV-O-OP

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v januarju 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Deflacija v decembru 2018  
 
- na mesečni ravni:   - 0,6%
 
- na letni ravni:   1,4%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2018:   1.676,38€
 
in neto plača:   1.086,80€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.659,61€
 
in neto plača za tromesečje:   1.077,25€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem seminarju, kjer vas bomo seznanili z določbami ZGD-1 glede sestave letnega poročila, v nadaljevanju pa predstavili obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah iz ZDDPO, ter vas napotili na izdelavo obrazca ODDPO-2.

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun in DDPO za leto 2018 17. 01. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.