c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2018, številka 48 / letnik X.
 

Državni zbor je prejšnji teden sprejel novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J), s katero je Slovenija v svojo zakonodajo prenesla določbe dveh področnih evropskih direktiv. Novosti, o katerih smo že pisali, se nanašajo na plačevanje DDV za storitve v drugi državi članici ter na enotno obravnavo glede DDV vseh vrst kuponov. Osrednjo temo današnjega tednika pa tokrat namenjamo spremembam na področju TOE storitev.

Hkrati vas 4. decembra 2018 vabimo na spletni seminar - Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 - kjer bomo podrobneje razpravljali o noveli ZDDV-1 in kaj bo začelo veljati s 1. januarjem 2019.

V izboru strokovnih vsebin ta teden preberite kratko in jedrnato o poslovnih najemih po 1.1.2019, kjer povzemamo vse bistvene vsebinske novosti, ki jih morate poznati pri najemih.

Na portalu FinD-INFO bomo jutri, 29. novembra 2018 ob 13. uri izvedli še aktualni spletni seminar Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti, prijave so še odprte. Vabljeni!

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Smernice za razvoj sintetiziranih besedil za olajšanje tolmačenja in uporabe večstranskega instrumenta BEPS
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 na področju TOE storitev    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Predvidene spremembe ZDDV-1, ki nas čakajo v letu 2019, med drugim predvidevajo tudi spremembo na področju obdavčitev tako imenovanih TOE storitev oziroma obdavčitev telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev. Več pojasnjujemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Kratko in jedrnato o poslovnih najemih po 1.1.2019
Na kratko povzemamo bistvene vsebinske novosti o poslovnih najemih po 1. 1. 2019 s pojasnilom glede vpliva na računovodske izkaze, za koga je uvedba novih pravil obvezna, in katerih najemov ni treba usredstviti ter prikaz primera knjiženja.

Nov enoten seznam tveganih držav
Na spletni strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja je objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Delo na nepremičnini ali storitev po splošnem pravilu in DDV
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je slovenski davčni zavezanec prejel račun od nemškega davčnega zavezanca za storitev opravljeno na nepremičnini, ki se nahaja v Nemčiji. Naročnica je pojasnila, da je nemška družba zaračunala vgradnjo oken in vrat ter montažo stopniščne ograje. Pri tem dodaja, da sta obe stranki registrirani za DDV v svojih državah. Zanima jo, kako je z obračunom DDV in vpisom podatkov v obračun DDV.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračunov
Vlada je prejšnji teden določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, ki med drugim zvišuje povprečnino za občine, ta naj bi prihodnje leto znašala 573,5 evra in določa višino letnega dodatka za upokojence. Zanj naj bi v prihodnjem letu namenili 140 milijonov evrov, izplačali pa naj bi ga v petih razredih. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami omejujejo tudi določeni izdatki.

V četrtek izredna seja DZ o predlogu zakona o minimalni plači
DZ se bo v četrtek sestal na izredni seji, na kateri bo med drugim obravnaval predlog novele zakona o minimalni plači, je danes sklenil kolegij predsednika DZ. Delodajalci in nekatere poslanske skupine vladi očitajo, da predlog ni bil pripravljen v dialogu s socialnimi partnerji.

DZ o spremembah pri davku od dohodka pravnih oseb po evropski direktivi
Poslanske skupine so včeraj v nadaljevanju seje DZ večinoma napovedale podporo predlogu novele zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2R), s katerim želi vlada v slovenski pravni red prenesti določila evropske direktive, namenjene preprečevanju izogibanja davkom.

Predlog novele gradbenega zakona državnih svetnikov brez podpore v DZ
Večina poslanskih skupin je prejšnji teden v DZ odrekla podprlo predlogu novele gradbenega zakona (GZ-B), s katero želi državni svet spremeniti določila glede obveznosti preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje. Da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, so menili le v SDS in NSi, ostali pa se ne strinjajo s "parcialnim spreminjanjem zakonov".

V DZ nenaklonjenost tudi predlogu NSi o dvojnem statusu upokojencev
DZ je prejšnji teden obravnaval predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), ki so ga pripravili v NSi, z njim pa bi med drugim omogočili dvojni status upokojencem. Večina poslanskih skupin tudi temu predlogu ni naklonjena, saj da je treba poiskati celostne rešitve, in to v dialogu s socialnimi partnerji.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V DZ kritično ob zaključnem računu proračuna 2017
DZ je včeraj sprejel zaključni račun državnega proračuna za leto 2017, ob obravnavi pa je bilo slišati kritike, ker je računsko sodišče tudi za ta proračun, podobno kot za tiste v letih pred tem, izreklo mnenje s pridržkom. Poslanci so bili nezadovoljni tudi s črpanjem evropskih sredstev. Koalicija bo sicer zaključni račun podprla, opozicija bo proti.

Odpravljeni varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov
Od 1. januarja dalje bodo po šestih letih odpravljeni vsi varčevalni ukrepi na področju družine. Tako bo očetovsko in starševsko nadomestilo ponovno znašalo 100 % posameznikove povprečne plače v zadnjih 12 mesecih (doslej 90%), dodatek za veliko družino bo spet univerzalna pravica in ga bodo prejele vse velike družine ne glede na dohodkovni položaj (doslej omejen na cenzus), materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa omejeno na 2,5 kratnik povprečne plače (doslej 2 kratnik). Do državne štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evrov neto povprečno na družinskega člana.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 21.11.2018, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 23.11.2018, uporaba od: 1.9.2018 - sprememba
    • Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba
    • Uredba o cestninskih cestah in cestnini; veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba
    • Splošni akt o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja; veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba
    • Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt; veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 74 - 75
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Lastnike odjavljenih vozil kmalu čaka plačilo dajatve
Lastnike motornih vozil v prihodnjem letu čaka nekaj sprememb. Če bodo motorno vozilo odjavili, bodo morali plačati posebno dajatev. Ta se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Spremembe bodo začele veljati z aprilom prihodnje leto.

ZPS in šest drugih evropskih zvez potrošnikov nameravajo vložiti pritožbo proti Googlu
Zveze potrošnikov iz sedmih evropskih držav, tudi Slovenije, nameravajo pri državnih informacijskih pooblaščencih vložiti pritožbe proti tehnološkemu gigantu Google zaradi kršitev splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR). Glede na ugotovitve raziskave norveške zveze potrošnikov je sporen način, kako Google sledi lokaciji uporabnikov.

Vlada načeloma podpira predlog ukinjanja premikanja ure
Vlada načeloma podpira predlog direktive Evropskega parlamenta za ukinitev premikanja ure, vendar le pod pogojem, da se na ravni EU zagotovi mehanizem in ustrezen rok za koordiniran prehod na usklajen čas. Slovenija bo predlagala podaljšanje rokov za prenos direktive v nacionalni pravni red, so po seji sporočili iz vlade.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Z nakupom stanovanja dolžnik ni pristopil k dolgu
Upnika sta v zadevi tako od dolžnika, ki je obnovil stanovanje, kot tudi od dolžnika, ki je stanovanje kupil od prvega dolžnika, zahtevala povrnitev škode, ki sta jo zaradi obnove utrpela na svojem stanovanju. Pri tem sta se sklicevala na 433. člen Obligacijskega zakonika (OZ) ter navedla, da je drugi dolžnik na podlagi te določbe solidarno zavezan izpolniti obveznost, saj je po prodajni pogodbi od prvega dolžnika prevzel stanovanje. Višje sodišče je s sklepom II Ip 1939/2018 z dne 10.10.2018 zavrnilo njuno pritožbo na sklep sodišča prve stopnje, ki je predlog za izvršbo zavrnilo in izvršbo ustavilo. Nedenarna obveznost in z njo povezana denarna terjatev izvirata iz odškodninskega zahtevka, podlaga katerega je krivdna odgovornost, za škodo pa je odgovoren tisti, ki je stanovanje obnavljal, torej prvi dolžnik. Škoda je torej vezana neposredno na odgovorno osebo, ki jo je s posegom v stanovanje povzročila, ne pa na sámo stanovanje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Uporabniški račun eDavki - Davčna številka namesto Uporabniškega imena
S finančne uprave so sporočili, da je od danes naprej prijava v portal eDavki možna le še z vpisom davčne številke in nič več z uporabniškim imenom. Že registrirani uporabniki preprosto namesto uporabniškega imena vnesejo svojo davčno številko.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.12.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 20.12.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2018:   1.632,88€
 
in neto plača:   1.062,03€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.651,04€
 
in neto plača za tromesečje:   1.072,20€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti 29. 11. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 4. 12. 2018 09:30:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.