c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2018, številka 42 / letnik X.
 

Dropshipping je prodaja blaga kupcu in dostava blaga kupčevemu kupcu. V osrednji temi današnjega tednika pojasnjujemo DDV obravnavo omenjene transakcije.

Med kadrovskimi novostmi obravnavamo primer izredne odpovedi delavca brez predhodnega postopka in izpostavljamo temo izobraževanja z vidika delovnih razmerij.

V izboru zakonodajnih novosti vam v pregled ponujamo Osnutek proračunskega načrta za leto 2019, ki ga je ob predpostavki nespremenjenih politik potrdila Vlada. Na zadnji seji je sprejela tudi negativno mnenje o predlogu sprememb Zakona o dohodnini, saj naj ne bi bil primeren za nadaljnjo obravnavo, predvsem z vidika vzdržnosti javnih financ.

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Vlada potrdila Osnutek proračunskega načrta za leto 2019
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      DDV obravnava tako imenovanega dropshippinga    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Vedno več spletnih prodaj vključuje tako imenovani dropshipping. To je prodaja blaga kupcu in dostava blaga kupčevemu kupcu. V nadaljevanju pojasnjujemo DDV obravnavo transakcije, ko spletni prodajalec proda blago kupcu v drugo državo članico, odpošlje pa ga kupčevemu kupcu.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izredna odpoved delavca brez predhodnega postopka
Delavec je vročil izredno odpoved, pri čemer podjetje ni niti predhodno pozval k odpravi kršitev niti ni o njih obvestil Inšpektorata RS za delo. Kako naj se delodajalec zoper vročeno izredno odpoved brani, saj je prepričan, da razlog, ki ga delavec navaja, ni utemeljen. Kako se izogniti plačilu odpravnine?

Izobraževanje z vidika delovnih razmerij
Pravice in dolžnosti delavcev ter delodajalcev glede izobraževanja se urejajo v Zakonu o delovnih razmerjih ter v drugih delovnopravnih predpisih, v kolektivnih pogodbah dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodbah in splošnih aktih delodajalcev, najbolj konkretno pa lahko v individualnih pogodbah o izobraževanju.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Posebnosti obdavčitve prenosa nepremičnine
V skladu z letos noveliranim pojasnilom Finančne uprave RS glede Obdavčitve prometa z nepremičninami (Pojasnilo FURS) je potrebno biti pri prenosu lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine še posebno previden, saj lahko različne situacije oziroma vrste prenosa solastnine privedejo tudi do različnih vrst obdavčitve.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela mnenje glede predloga sprememb Zakona o dohodnini
Vlada je na 4. redni seji sprejela mnenje glede predloga sprememb Zakona o dohodnini, ki ga je 6. septembra 2018 Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom. Vlada predloga ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, predvsem z vidika vzdržnosti javnih financ. Skupina poslancev predlaga povišanje splošne olajšave na 7000 evrov, znižanje najvišje mejne dohodninske stopnje s 50 % na 43 % ter ponovno uvedbo avtomatičnega usklajevanja davčnih olajšav.

Vlada intenzivno pripravlja izhodišča za pogajanja z javnim sektorjem
Na vladni strani so sklep Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja o začetku priprav na decembrsko splošno stavko pospremili z besedami, da vlada "intenzivno pripravlja pogajalska izhodišča v želji, da se pogajanja čim prej začnejo". Zaradi zamika sprejema izhodišč pa bodo ta še bolj strokovno pripravljena, menijo.

Svet EU potrdil strožjo zakonodajo za preprečevanje pranja denarja
Svet EU je prejšnji teden potrdil novo direktivo za preprečevanje pranja denarja, ki naj bi obsojenim med drugim onemogočila dostop do financiranja. Sodišča bodo obsojenim zaradi pranja denarja lahko naložila dodatne sankcije, odpravili pa naj bi tudi ovire za čezmejno sodelovanje oblasti, so sporočili iz Bruslja.

Izbor zadnjih objavljenih zakonov in predpisov v pripravi oziroma v obravnavi:
    • Predlog Zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih (ZMV-1A); Državni zbor Republike Slovenije, 16. 10. 2018
    • Predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G); Državni zbor Republike Slovenije, 11. 10. 2018
    • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A); Državni zbor Republike Slovenije, 11. 10. 2018
    • Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G); Državni zbor Republike Slovenije, 11. 10. 2018

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov
Banka Slovenije je izdala nova Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ, ki začnejo veljati 19. oktobra. Pravila SISBIZ določajo tehnične pogoje za dostop do sistema, ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu, ter ostale pogoje upravljanja in uporabe sistema in s tem povezane porazdelitve medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti med Banko Slovenije kot upravljalcem SISBIZ ter člani SISBIZ - kreditodajalci iz 15. člena ZCKR, ki sklepajo kreditne posle s poslovnimi subjekti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 8.6.2018, uporaba od: 31.10.2018 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.4.2018, uporaba od: 1.11.2018 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 13.10.2018
    • Pravilnik o izvajanju uredb (EU) in (ES) o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova cestna vozila za zmanjšanje emisij CO2 ter poročanje in posredovanje podatkov; veljavnost od: 13.10.2018
    • Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; veljavnost od: 13.10.2018
    • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 13.10.2018 - sprememba
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ; veljavnost od: 19.10.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 66
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Povprečna plača za avgust višja
Povprečna bruto plača za avgust je znašala 1669,51 evra, kar je nominalno 1,1 odstotka, realno pa en odstotek več od plače za julij. Zvišala se je tudi v primerjavi z lanskim avgustom, in sicer nominalno za 3,5 odstotka, realno pa za 1,7 odstotka, kažejo podatki republiškega statističnega urada.

Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu
Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO) je namenjena vpisu in javni objavi pravno pomembnih podatkov o nevladnih organizacijah v javnem interesu. ENO v elektronski obliki vzpostavi in vodi AJPES na podlagi podatkov ministrstev, pristojnih za podelitev in odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Na spletnem portalu AJPES bo ENO brezplačno javno dostopna od 14. 1. 2019 dalje.

Zaradi pranja denarja kaznovanih že 90 odstotkov evropskih bank
Številne evropske banke imajo vzpostavljene pomanjkljive sisteme za preprečevanje pranja denarja, število kršitev v zadnjih letih pa nakazuje, da pranje denarja prerašča v stalno bančno prakso, opozarjajo v britanskem podjetju Fortytwo Data. Njihova raziskava kaže, da je bilo v zadnjem desetletju kaznovanih kar 18 od 20 vodilnih evropskih bank.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah
Višje sodišče (VSL Sklep II Cp 2780/2017) je ugodilo pritožbi tožnice in razveljavilo prvostopenjsko sodbo ter zadevo vrnilo v novo sojenje. Sodišče prve stopnje se bo moralo izreči o tem, ali je banka pred sklenitvijo pogodbe tožnico seznanila s posledicami možnih valutnih tveganj, tako da se jih je tožnica zavedala in jih je bila pripravljena sprejeti kot pogodbeni pogoj. Dokazno breme glede izpolnitve te obveznosti je na toženki. Morebitna ugotovitev, da se toženka ni pogajala odprto, tako da bi tožnica vedela, da vezanost anuitete na vrednost CHF v primerjavi z domačo valuto ne služi ohranjanju vrednosti denarja, ampak vnaša v pogodbo element tveganja, in da bi vedela, kakšne so posledice tega tveganja za obseg njenih pogodbenih obveznosti, bo predstavljala močan indic, da njeno ravnanje ni bilo skladno z načelom vestnosti in poštenja. Ob upoštevanju vseh okoliščin primera bo treba presoditi, ali morebitne ugotovitve o nepoštenem ravnanju toženke in znatno neravnotežje med pogodbenima položajema strank narekujejo sklep, da je pogodba nična, in kakšne so pravne posledice take ugotovitve.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2018:   1.669,51€
 
in neto plača:   1.082,88€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.658,11€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,03€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Spletna prodaja blaga in DDV maj 2018 29,90€ Naročilo
mag. Helena Polič Kosi
Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.