c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2018, številka 41 / letnik X.
 

Novi računovodski standard MSRP 16 začne veljati s prihodnjim letom. Posledično se zaradi najemov spreminjajo tudi SRS in sicer Uvod v SRS, SRS 1, SRS 2 in SRS 6. V današnjem tedniku izpostavljamo omenjene ključne spremembe standardov, saj je najemnik dolžan vsak najem pripoznati kot sredstvo in obveznost iz tega naslova.

Med davčnimi novostmi izpostavljamo sprejet ukrep finančne uprave za učinkovitejši nadzor nad morebitnimi utajami DDV in objavo sprememb pojasnil glede vpisa pravne osebe oziroma vpisa dejavnosti fizične osebe v davčni register.

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Tuje račune lahko po novem prijavite preko sistema eDavki
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Najemi po novih pravilih računovodenja    
mag. Darinka Kamenšek
   
S 1.1.2019 stopi v veljavo MSRP 16, ki ureja najeme. Posledično se spreminjajo tudi SRS in sicer Uvod v SRS, SRS 1, SRS 2 in SRS 6 zaradi najemov. Do sedaj smo pri računovodenju obravnavali na različne načine finančni in poslovni najem. Finančni najem se je pripoznali v poslovnih knjigah tako na strani sredstva kot na strani obveznosti. Za poslovni najem pa smo stroške najema pripoznavali sproti, tako kot so nastajali. Prav zaradi različne obravnave po vsebini podobnih transakcij poslovnimi in finančnimi najemi, je bilo zaznati pomankanje informacij o kreditni in premoženjski izpostavljenosti tveganju najemnika, je bila sprejeta odločitev, da se tudi poslovni najemi obravnavajo na enak način kot finančni.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
IZ SODNE PRAKSE: Kršitev temeljnih pravic delavcev
Sklicevanje na nepoznavanje prava oziroma na ravnanje v pravni zmoti v primeru samostojne podjetnice, ki je zaposlovala tri osebe, ni utemeljeno, saj bi morala glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Posojilo družbenika, danega v času krize
Upoštevaje dejstva, da so obresti davčno priznan odhodek, se marsikateri družbenik odloči za dolžniško financiranje. Potrebna finančna sredstva družbi zagotovi sam ali v obliki posojila, lahko pa tudi v obliki odloga vračila posojila pri že odobrenih posojilih.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava vrednostnih bonov na prireditvi
Kot organizator prireditve bo podjetje na dan dogodka prevzelo prodajo vrednostnih bonov na treh blagajnah. Gosti oz. končni kupci bodo na blagajnah lahko kupili bone za pijačo v katerih bo vključen 22% DDV in bone za hrano v katerih bo vključen 9,5% DDV, ter za njih prejeli fiskaliziran račun.

FURS sprejel ukrep za učinkovitejši nadzor nad morebitnimi utajami DDV
V Finančni upravi RS v postopkih odmere davka na motorna vozila (DMV) ugotavljajo vedno več nepravilnosti in utaj DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Če je kupec fizična oseba, se od pridobitve rabljenega vozila DDV praviloma obračuna v državi članici EU prodajalca. Kadar rabljeno vozilo iz druge države članice EU pridobi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, in je prodajalec uporabil oprostitev plačila DDV, nastane od pridobitve vozila obveznost obračuna DDV v Sloveniji.

FURS pojasnilo: Vpis pravne osebe v davčni register
FURS je objavil spremembo dokumenta - Vpis pravne osebe v davčni register (2. izdaja, s pojasnili) glede prijave oziroma spremembe podatkov o tujem računu.

FURS pojasnilo: Vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register
FURS je objavil spremembo dokumenta - Vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (2. izdaja, s pojasnili) glede prijave oziroma spremembe podatkov o tujem računu.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Za proračun 2019 prihodnje leto rebalans
Koalicijske partnerice so se v ponedeljek sestale na vrhu pri premierju Marjanu Šarcu in se seznanile s proračunskim stanjem. Odločile so se, da bodo Evropski komisiji do sredine meseca poslale osnutek proračunskega načrta za 2019 v nespremenjeni obliki, medtem ko bo za proračun za prihodnje leto potreben rebalans.

Vlada sprejela noveli zakonov o davku na dodano vrednost in o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada je na 3. redni seji dne 4. 10. 2018 potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost in predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki smo jih dolžni prenesti do konca letošnjega leta.

Vlada sprejela novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Vlada je na 3. redni seji dne 4. 10. 2018 prav tako sprejela novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero želi vzpostaviti čimbolj kvaliteten prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev s strani CSD.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Obsežne spremembe pri obveznem zdravstvenem zavarovanju
S 13. oktobrom bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo številne novosti. Spremembe se med drugim nanašajo na pravice do zobotehničnih pripomočkov, zobnih vsadkov in ortodontskega zdravljenja. Širi se nabor bolezenskih stanj, katerih bolniki so upravičeni do zdraviliškega zdravljenja, in uvaja nov razlog za odlog začetka že odobrenega zdraviliškega zdravljenja. Spremembe pravil se nanašajo tudi na denarne dajatve in potne stroške. Pravico do spremstva za zdravljenje v tujini bodo po novem imeli tudi bolniki, starejši od 18 let, če bodo za to utemeljeni zdravstveni razlogi. Spremljevalec bo lahko uveljavljal nadomestilo za plačo. Omejuje pa se zdravniška pravica predpisovanja receptov za osebno rabo. Številne določbe se bodo začele uporabljati v enem letu po uveljavitvi novele, druge pa od vzpostavitve tehničnih možnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 8.6.2018, uporaba od: 31.10.2018 - sprememba
    • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; veljavnost od: 6.10.2018
    • Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja; veljavnost od: 23.6.2018, uporaba od: 11.10.2018
    • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 13.10.2018 - sprememba
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ; veljavnost od: 19.10.2018
    • Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov; veljavnost od: 19.10.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 65
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
DZ zavrnil imenovanje Primoža Dolenca za guvernerja Banke Slovenije
DZ je na včerajšnji izredni seji zavrnil predlog predsednika republike Boruta Pahorja za imenovanje viceguvernerja Primoža Dolenca na položaj guvernerja Banke Slovenije. Na tajnem glasovanju je dobil 30 glasov poslancev, potreboval bi jih najmanj 46.

IMF izboljšal gospodarsko napoved za Slovenijo
Mednarodni denarni sklad (IMF) v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih Sloveniji za letos napoveduje 4,5-odstotno gospodarsko rast, kar je pol odstotne točke več kot v spomladanski napovedi. Prihodnje leto naj bi rast bruto domačega proizvoda (BDP) dosegla 3,4 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več, kot je kazala prejšnja napoved.

Minister Bertoncelj predstavil prioritete ekonomske politike
V Luksemburgu se je prejšnji teden končalo dvodnevno zasedanje finančnih ministrov območja evra in EU. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se je prvič po prevzemu položaja udeležil zasedanja evroskupine, kjer je kolegom ministrom predstavil prioritete ekonomske politike. Na zasedanju Sveta EU pa je finančnim ministrom EU po večkratnih obravnavah uspelo uskladiti stališče glede treh pomembnih dosjejev s področja sistema DDV, med drugim tudi potrditi izenačitev davčne obravnave tiskanih in elektronskih publikacij.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Finančni lizing ni dejanski najem
V zadevi je bila med strankama sklenjena Pogodba o finančnem leasingu, katere sestavni del so bili tudi splošni pogoji o finančnem leasingu. Ker prvi toženec ni pravilno izpolnjeval svoje glavne obveznosti (plačevanje dogovorjenih lizing obrokov), je tožeča stranka odstopila od lizing pogodbe in je zahtevala vrnitev predmeta lizinga. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo v celoti ugodilo zahtevku tožeče stranke na vrnitev nepremičnin, toženec pa je v pritožbi zatrjeval napačno uporabo določb 111. in 522. člena Obligacijskega zakonika (OZ). Višje sodišče je obrazložilo, da v Sloveniji finančni lizing ni zakonsko urejen, niti ta ni kodificirala mednarodnega pravnega akta, ki ga ureja, je pa ta pravni posel splošno sprejet v pravni praksi in pravni teoriji. Gre za specifičen pravni posel, ki ga ni mogoče enačiti z najemom, saj gre za zavarovan finančni mehanizem in ne dejanski najem. Potrdilo je pravilen zaključek sodišča prve stopnje, da v konkretnem primeru zato uporaba določb Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) ne pride v poštev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2018:   1.650,84€
 
in neto plača:   1.071,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.074,33€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Obveznosti računovodij, davčnih svetovalcev in revizorjev po ZPPDFT-1 september 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.