c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2018, številka 40 / letnik X.
 

Ministrstvo za finance je 28. septembra objavilo popravek gradiva št. 1 - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki naj bi ga sprejeli po skrajšanem postopku in bi se začel uporabljati s 1. januarjem 2019. V današnjem tedniku vam v osrednji temi predstavljamo spremembe glede obravnave kuponov in nekatere druge pomembnejše spremembe.

Vlada je pripravila
predlog spremembe zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim bi ohranili zdajšnjo višino osnovnega minimalnega dohodka v višini 392,75 evra tudi po 1. januarju.

Med davčnimi novostmi izpostavljamo spremenjeni dokument -
Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja - 1. izdaja, ki ga je objavila finančna uprava. Prav tako je napovedala poostren nadzor pri vseh, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem. Kršiteljev je očitno še veliko, do konca avgusta pa je iz tega naslova izrekla za skupaj že 237.000 evrov glob.

Vabimo vas k pregledu ostali novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Certificiranje knjigovodij in računovodij
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Predlog sprememb ZDDV-1 veljavnih od 1. 1. 2019    
Katja Wostner, davčna svetovalka
   
Ministrstvo za finance je julija na svojih spletnih straneh objavilo predlog sprememb ZDDV-1, ki naj bi se začele uporabljati s 1. 1. 2019. Glavni namen sprememb je vnos določb Direktive Sveta (EU) 2016/1065 glede obravnave kuponov in določb Direktive Sveta (EU) 2017/2455 v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, v slovenski pravni sistem. Iz druge direktive se v ZDDV-1 prenašajo določbe vezane na opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Tiste določbe drugo navedene direktive, ki se nanašajo na prodajo blaga na daljavo (in ki v tem članku niso obravnavane), pa bomo morali prenesti v slovensko DDV zakonodajo do 1. 1. 2021.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pravice in omejitve opravljanja dela v skrajšanem delovnem času
Delo s skrajšanim delovnim časom je ena od možnosti zaposlitve, ki ima svoje posebnosti glede na vzrok nastanka takšnega delovnega razmerja. Delo s skrajšanim delovnim časom je namreč lahko odraz uveljavljanja pravic enega od zaposlenih staršev po določbah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), invalida ali delnega upokojenca po Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali pa je odraz manjših potreb po delu zaposlenega v delovnem procesu. To pomeni, da je delo s skrajšanim delovnim časom dogovor med delodajalcem in delavcem, ki ga lahko predlaga kdorkoli od njiju.

Začasno in občasno delo upokojencev
Delodajalec mora za opravljanje začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) z upokojencem skleniti pisno pogodbo o začasnem ali občasnem delu upokojenca, in sicer pred začetkom opravljanja dela.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje unovčene garancije
Pogosto se pojavlja, da ob sklenitvi gradbenega posla, ki se nanaša na gradnjo novega objekta ali na obnovo nepremičnine, naročnik zahteva izdajo garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Takšna garancija je izdana običajno v nekem znesku, ki predstavlja določen odstotek gradbenih del predvidenih v osnovni gradbeni pogodbi. V primeru, da izvajalec del ne odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ter tudi prizna napake, lahko naročnik unovči bančno garancijo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kdaj lahko davčni organ zavrne pravico do odbitka DDV?
Sodišče ES je pred kratkim izdalo sodbo, ki odgovarja na vprašanje, kdaj lahko davčni organ države članice zavezancu zavrne pravico do odbitka DDV.

FURS pojasnilo: Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja), (podrobnejši opis)
FURS je objavila spremembo dokumenta Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja), 1. izdaja, s pojasnili glede zbiranja in obdelave podatkov ter obveščanja na podlagi privolitve uporabnikov portalov FURS in eCarina.

Nov obrazec DR-Račun na eDavkih
Finančna uprava obvešča, da lahko na zaprtem portalu eDavki (vstop s kvalificiranim digitalnim potrdilom) zavezanec (pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) oziroma njegova pooblaščena oseba odda Prijavo za vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada za ohranitev minimalnega dohodka v višini skoraj 393 evra
Vlada je pripravila predlog spremembe zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim bi ohranili zdajšnjo višino osnovnega minimalnega dohodka v višini 392,75 evra tudi po 1. januarju. Kot so spomnili, bi bili brez spremembe upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po novem letu na slabšem.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi nova pravila prodaje zavarovanj
V EU so začela veljati nova pravila prodaje zavarovanj. Uporabljati se je namreč začela evropska direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, ki prinaša večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank. Zavarovalnice bodo med drugim morale uvesti tudi postopek preverjanja strank in si kot prodajalec odgovarjati na vprašanja, ali zavarovanec res potrebuje zahtevano zavarovanje ali ne.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.10.2017, uporaba od: 1.10.2018 - sprememba
    • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov; veljavnost od: 1.10.2018
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.10.2018 - sprememba
    • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov; veljavnost od: 1.10.2018
    • Kolektivna pogodba Banke Slovenije; veljavnost od: 27.9.2018, uporaba od: 28.9.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 62 - 64
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS poostreno nad oddajanje nepremičnin turistom na črno
Čeprav je Finančna uprava RS (FURS) pred koncem lanskega leta vnaprej napovedala poostren nadzor pri vseh, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem, še prej pa jim dala možnost samoprijave, je kršiteljev očitno še veliko. Do konca avgusta je iz naslova ugotovljenih kršitev pri sobodajalcih izrekla za skupaj 237.000 evrov glob.

Usoda guvernerskega kandidata predvidoma znana v torek
Kolegij predsednika DZ bo v četrtek odločal o predlogu, da poslanci o tem, ali naj guverner Banke Slovenije postane Primož Dolenc ali ne, odločajo na izredni seji DZ prihodnji torek. Dolenc za izvolitev na tajnem glasovanju potrjuje 46 poslanskih glasov.

Odslej le 16 centrov za socialno delo
S 1. oktobrom je začela veljati nova organizacijska struktura centrov za socialno delo. Dozdajšnjih 62 centrov se je spojilo v 16 območnih, dosedanji centri pa so postali enote novih centrov. Na tak način želi ministrstvo za delo doseči večjo učinkovitost in poenotenje delovanja. V pravice uporabnikov pa ne posegajo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogoji za odpis davčnega dolga
Upravno sodišče je ugodilo tožbi davčne zavezanke (UPRS Sodba I U 1279/2017-10) in odpravilo odločbo FURS in zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek. V obravnavani zadevi bi namreč prvostopenjski organ pri odločanju o tožničini prošnji za odpis dolga iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča moral upoštevati tudi določbe 38. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Omenjeni člen določa, da lahko v primerih naravnih in drugih nesreč, smrti davčnega zavezanca ali drugih družinskih članov, daljše bolezni oziroma poškodbe davčnega zavezanca ali njegovih družinskih članov in invalidnosti, davčni organ, ne glede na merila, določena v 36. in 37. členu pravilnika, odpiše ali delno odpiše davčno obveznost oziroma dovoli odlog ali obročno plačevanje davčne obveznosti, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Prav navedeno pa izhaja iz tožničinih navedb.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nova verzija podpisne komponente
UJP obvešča, da zaradi zviševanja nivoja varnosti spletnih storitev v UJP načrtuje ukinitev uporabe protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1, zato je pripravil novo verzijo podpisne komponente. Zaradi nemotene uporabe spletnih storitev v UJP vse uporabnike starejših, s strani Microsofta nepodprtih operacijskih sistemov pozivajo, da pravočasno preidejo na novejši, s strani Microsofta podprt operacijski sistem.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v oktobru 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,38%
 
 
 
Inflacija v septembru 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,4%
 
- na letni ravni:   2,0%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2018:   1.650,84€
 
in neto plača:   1.071,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.074,33€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Obveznosti računovodij, davčnih svetovalcev in revizorjev po ZPPDFT-1 september 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.