c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2018, številka 37 / letnik X.
 

V tokratnem tedniku izpostavljamo novi Gradbeni zakon, ki se uporablja od 1. 6. 2018. Njegova uveljavitev poraja številna praktična vprašanja glede izvajanja in uporabe. Zbrali smo odgovore na najpogostejša vprašanja in če vas omenjena tema podrobneje zanima vas vabimo, da se prijavite na spletni seminar o novostih Gradbenega zakona, ki bo že ta petek, 14. septembra.

Med kadrovskimi vsebinami izpostavljamo razpisane finančne spodbude, ki so na voljo za delodajalce. Zaposlovanje je vsekakor aktualno, saj napovedi za zadnje četrtletje letos kažejo precej optimistične zaposlitvene obete. Slovenski delodajalci so z zaposlitvenimi napovedmi v vrhu tako v regijah Evropa, Bližnji vzhod in Afrika, kot na svetovni ravni.

Med davčnimi novostmi smo za vas izbrali zadnja pojasnila FURS.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
S 1. oktobrom nova organizacijska struktura CSD-jev
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ali so nelegalni objekti postali legalni?    
Aleksandra Velkovrh, dipl. ing. gr., spec.
   
Novi Gradbeni zakon, ki velja od 1. 6. 2018 prinaša praktična vprašanja glede izvajanja in uporabe. V nadaljevanju je predstavljeno nekaj pogostih vprašanj lastnikov objektov in izvajalcev.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Na voljo so aktualne možnosti finančnih spodbud za delodajalce
ZRSZ delodajalce obvešča o aktualnih možnostih finančnih spodbud, in sicer so na voljo sredstva v programih Aktivni do upokojitve in Trajno zaposlovanje mladih. Tisti, ki bodo zaposlili brezposelne do konca oktobra, bodo lahko subvencijo prejeli še letos.

Ob začetku šolskega oz. študijskega leta je potrebo pravočasno urediti zdravstveno zavarovanje
Ob začetku novega šolskega in študijskega leta ZZZS obvešča dijake in študente, ki so dopolnili 18 let in se v novem šolskem oz. študijskem letu ne bodo več šolali, ali so že pred začetkom novega šolskega oz. študijskega leta dopolnili 26 let, da si morajo urediti svoje obvezno zdravstveno zavarovanje, priporočljiva pa je tudi ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sredstvo, ki je namenjeno nadaljnji prodaji
Zanima nas knjiženje nakupa konja z namenom nadaljnje preprodaje z dobičkom in knjiženje stroškov treniranja konja v vmesnem času. Gre za tekmovalnega konja, ki ga razumemo kot naložbo. Vprašanje je ali knjižimo konja med osnovna sredstva ali med dolgoročne naložbe?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Sprememba člena 84 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1118 z dne 7. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede pogojev za znižanje stopnje splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja.

Lizbonska pogodba in izpolnjevanje polj 2, 4 in 5 potrdila o gibanju blaga EUR.1
FURS je posredoval odgovor na zastavljeno vprašanje z dne 28. 8. 2018, v zvezi z izpolnjevanjem polj 2, 4 in 5 potrdila o gibanju blaga EUR.1.

Zadnja objavljena pojasnila FURS:
    • Uporaba aplikacije eIzvršbe; (Vprašanja in odgovori); 4. izdaja, 5. 9. 2018
    • Odlog in obročno odplačevanje davka - poslovni subjekti; (Vprašanja in odgovori); 3. izdaja, 5. 9. 2018
    • Obročno plačilo, odlog plačila in odpis davka - fizične osebe; (Vprašanja in odgovori); 3. izdaja, 5. 9. 2018
    • Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja); (Podrobnejši opis); 1. izdaja, 5. 9. 2018

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Tožilstvo umika tožbe v postopkih odvzema premoženja nezakonitega izvora
Specializirano državno tožilstvo je umaknilo devet tožb po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in eno pritožbo. K temu jih je prisilila julijska odločitev ustavnega sodišča (U-I-6/15-23).

Zahteva za sklic izredne seje DZ o davčnih ukrepih iz koalicijske pogodbe
Poslanci SDS, NSi in SNS so na predsednika DZ Dejana Židana danes naslovili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog priporočil glede problematike "škodljivih in uničujočih ukrepov, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi". Menijo, da ti ukrepi predstavljajo neposredno grožnjo slovenskemu gospodarstvu.

Izbor zadnjih objavljenih zakonov in predpisov v pripravi oziroma v obravnavi:
    • Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah; Ministrstvo za finance; 7. september 2018 - Rok za pripombe: 12.9.2018
    • Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje.; Ministrstvo za finance; 12. september 2018 - Rok za pripombe: 12.10.2018
    • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank - predlog za obravnavo; Ministrstvo za finance; 28. avgust 2018 - Rok za pripombe: 28.9.2018
    • Predlog Zakona o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T); Državni zbor RS, 06.09.2018
    • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ-N); Državni zbor RS, 06.09.2018

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zaključek izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018, ki je stopil v veljavo 8. septembra določa, da lahko neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije v letu 2018 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 10. septembra 2018. To ne velja za prevzemanje obveznosti iz naslova zadolževanja države, za stroške, povezane s službenimi potovanji, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov in za plačila iz 36. člena ZIPRS1819, ter iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po ZJF in ZIPRS1819. Pravilnik v 2. členu tudi določa, da lahko neposredni uporabniki do ponedeljka, 31. decembra 2018, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS1819.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.10.2017, uporaba od: 1.10.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 15.8.2018
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 8.8.2018, uporaba od: 1.9.2018
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 8.9.2018
    • Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018; veljavnost od: 8.9.2018
    • Sklep o poročilih in obvestilih zavarovalnic; veljavnost od: 22.9.2018 - sprememba
    • Sklep o omejitvah glede sredstev in referenčnih vrednosti pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem; veljavnost od: 22.9.2018 - sprememba
    • Sklep o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice; veljavnost od: 22.9.2018 - sprememba
    • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov; veljavnost od: 1.10.2018
    • Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja; veljavnost od: 23.6.2018, uporaba od: 11.10.2018

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Delodajalci v Sloveniji z zaposlitvenimi obeti v svetovnem vrhu
Delodajalci v Sloveniji imajo za zadnje četrtletje letos precej optimistične zaposlitvene obete, 20 odstotkov jih namreč načrtuje rast delovnih mest. Slovenski delodajalci so z zaposlitvenimi napovedmi v vrhu tako v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika kot na svetovni ravni, kaže raziskava družbe Manpower.

Industrijska proizvodnja v sedmih mesecih z nekaj več kot sedemodstotno rastjo
Industrijska proizvodnja je bila v sedmih letošnjih mesecih za 7,3 odstotka večja kot v enakem obdobju lani, je ta teden objavil statistični urad. Samo julija je bila medletna rast 5,8-odstotna, na mesečni ravni pa se je proizvodnja okrepila za 0,3 odstotka.

Izvoz in uvoz v prvih sedmih mesecih višja vsak za 11,6 odstotka
V prvih sedmih mesecih leta je Slovenija izvozila in tudi uvozila za 11,6 odstotka več blaga kot v istem obdobju lani. Izvozila je za 18,1 milijarde evrov blaga, uvozila pa ga je za 17,7 milijarde evrov. Presežek v blagovni menjavi s tujino je za prvih sedem mesecev znašal 477,6 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 102,7-odstotna.

Klub slovenskih podjetnikov s peticijo za podjetno in uspešno Slovenijo
Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je na svoji spletni strani zagnal peticijo, s katero zbirajo podpise podpore za podjetno in uspešno Slovenijo. Po njihovem mnenju se je treba vprašati, ali si v Sloveniji še želimo podjetništva ter ali res cenimo uspešne in odgovorne podjetnike.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Navidezna (simulirana) pogodba
Tožnica je vložila pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je sodišče v izvedenem dokaznem postopku ugotovilo, da hipotekarna posojilna pogodba, ki sta jo toženca sklenila v obliki notarskega zapisa, ni navidezna. Višje sodišče (VSL Sklep I Cp 2843/2017) je ugodilo pritožbi, razveljavilo izpodbijano sodbo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje pred drugim sodnikom. V novem sojenju bo moralo sodišče storjeno kršitev odpraviti tako, da bo trditve in dokaze tožnice upoštevalo ter jih nato razumno in logično povezalo tudi z dokazno oceno ostalih izvedenih dokazov, predvsem pa izpovedbo obeh tožencev. Izpovedbi obeh tožencev bo moralo ocenjevati tudi bolj skrbno in kritično, saj pritožnica v pritožbi utemeljeno opozarja, da je tokratna dokazna ocena v tem pogledu pomanjkljiva, mestoma življenjsko nelogična in posledično neprepričljiva.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2018:   1.654,00€
 
in neto plača:   1.073,47€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.660,47€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,72€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

V mesecu septembru smo za vas pripravili dva aktualna spletna seminarja, prvi bo izveden že čez 2 dni. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Aleksandra Velkovrh
Naročniški spletni seminar GRADBENI ZAKON – predstavitev bistvenih novosti 14. 09. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Obveznosti računovodij, davčnih svetovalcev in revizorjev po ZPPDFT-1 27. 09. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.