c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2018, številka 24 / letnik X.
 

O kriptovalutah smo na portalu FinD-INFO že pisali, in sicer z vidika ZDoh-2 in ZDDPO-2 ter določenih storitev, ki so oproščene plačila DDV skladno s 4.d) točko 44. člena ZDDV-1. V današnji osrednji temi pa povzemamo, kdaj so storitve povezane z virtualnimi valutami predmet DDV, kako je z obveznostjo davčnega potrjevanja računov in vplivom davka na finančne transakcije.

Finančna uprava RS sporoča, da na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov.

Vljudno vas vabimo k prijavi na spletni seminar - Vse o mobingu, ki bo v ponedeljek, 18. junija 2018. Na spletnem seminarju bodo predstavljene pojavne oblike in vrste mobinga, posledice in ukrepi za preprečevanje mobinga, ter primeri iz sodne prakse glede odgovornosti delodajalca in delavca.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Načrtovano povečan nadzor glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Virtualne valute in davki    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
O obdavčitvi poslovanja s kriptovalutami smo že pisali, in sicer z vidika ZDoh-2 in ZDDPO-2 ter določenih storitev, ki so oproščene plačila DDV skladno s 4.d) točko 44. člena ZDDV-1. V nadaljevanju na kratko povzemamo, kdaj so storitve povezane s virtualnimi valutami predmet DDV, kako je z obveznostjo davčnega potrjevanja računov in vplivom davka na finančne transakcije.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izraba in prenos letnega dopusta
Delavki je ostalo še 20 dni letnega dopusta za leto 2017. Od 14. decembra 2017 do 19. maja 2018 je bila na bolniškem dopustu zaradi poškodbe. Od 20. maja do 30. maja 2018 pa bo delala po štiri ure na dan. Vendar bi za to obdobje rada porabila dopust. Kako je s preostankom lanskega letnega dopusta? Ali ji s 30. junijem 2018 zapade ali pa ga lahko izrabi do 31. decembra 2018?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pojasnilo FURS: Prehranska dopolnila in stopnja DDV
Na dileme glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila je Finančna uprava RS objavila pojasnilo: V skladu s 1. točko Priloge I k Zakonu o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 se nižja stopnja DDV uporablja za hrano (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelke, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; pripravo jedi.

Sodišče EU: Uveljavljanje osebne oprostitve v sistemu DDV
Davčni organ lahko davčnemu zavezancu, ki sicer izpolnjuje vse vsebinske pogoje za davčno oprostitev za mala podjetja, le-to zavrne, če ni izpolnil posebnih pogojev za takšno ureditev, ki jih določa nacionalno pravo.

Zadnja objavljena pojasnila FURS:
»  Dedni redi in davčne oprostitve (Podrobnejši opis); 2. izdaja, veljavnost od 6.6.2018
»  Požarna taksa (Vprašanja in odgovori); 1. izdaja, 6.6.2018
»  Obdavčitev z davkom od premoženja (Vprašanja in odgovori); 1. izdaja, 5.6.2018

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ureditev delne pokojnine po mnenju vlade ni ustavno sporna
Vlada meni, da ureditev delne pokojnine in temu prilagojena ureditev ponovnega vstopa v zavarovanje ter pogoj prenehanja obveznega zavarovanja za pridobitev pravice do pokojnine po pokojninskem zakonu iz leta 2012 niso ustavnopravno sporne. Pomembno je, da so te pravice v zakonu enako urejene za enake oziroma primerljive položaje.

Slovenske železnice z nadgrajeno kolektivno pogodbo
Predstavniki devetih sindikatov Slovenskih železnic (SŽ), ki predstavljajo dve tretjini zaposlenih, so včeraj z vodstvom družbe podpisali prvi sveženj sprememb kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa. Stavka Sindikata železničarjev Slovenije po njihovi oceni ruši ugled SŽ in ni v interesu zaposlenih.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Seznam upravičencev do donacij za leto 2018
V Uradnem listu RS, št. 38/2018 je objavljen Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018. Zavezanci za dohodnino lahko del svoje dohodnine za donacije namenijo največ petim upravičencem s seznama prek obrazca zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije.

Novela Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
S 16. junijem 2018 začnejo veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku z dodanim novim 12 A delom in novimi členi 86.h, 86.i, 86.j, 86.k, 86.l, 86.m, 86.n in 86.o, ki določajo vsebino vlog v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2). Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta - nastopajočega izvajalca ali športnika (Uradni list RS, št. 79/17), hkrati se prenehajo uporabljati:
    • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06),
    • Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 103/10),
    • Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta - nastopajočega izvajalca ali športnika (Uradni list RS, št. 9/11),
    • Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06),
    • Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06) in
    • Pravilnik obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 101/15).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); v veljavnost od: 8.6.2018, uporaba od: 31.10.2018 - sprememba
    • Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP); veljavnost od: 15.6.2018 - sprememba
    • Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja; veljavnost od: 9.6.2018
    • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij; veljavnost od: 9.6.2018 - sprememba
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 9.6.2018 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave; veljavnost od: 14.6.2018
    • Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom; veljavnost od: 13.6.2018
    • Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom; veljavnost od: 13.6.2018
    • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; veljavnost od: 14.6.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 38 - 40
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Morda začetek konca programa ECB za odkupovanje obveznic
Oči vlagateljev, analitikov in nosilcev ekonomskih politik bodo jutri uperjene tudi v svet Evropske centralne banke (ECB). Ta bi na zasedanju, ki bo tokrat v sklopu rednih gostovanja potekalo v latvijski prestolnici Riga, po nekaterih napovedih lahko načel razpravo o postopnem umiku iz programa odkupovanja obveznic, ki ga je zagnal leta 2015.

Nadzor FURS na javnih prireditvah
FURS spremlja pravilnost izdajanja in potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo, zato naj organizatorji prireditev pravočasno zagotovijo pogoje za izdajo računov ter poskrbijo za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na pravilnost izdajanja in davčnega potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo, hkrati pa se bo preverjalo tudi spoštovanje drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave.

Lani izplačanih za dobrih osem odstotkov več dividend
Družbe v Sloveniji so lani izplačale 734 milijonov evrov dividend, kar je 8,3 odstotka več kot predlani. Večji del ali 53 odstotkov vseh jih je izplačal sektor finančne družbe, največji del ali skupaj 279 milijonov evrov pa jih je dobil sektor država, je v ponedeljek objavil statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zagotavljanje načela nevtralnosti DDV
V zadevi je bila s sklepom potrjena prisilna poravnava, v skladu s katero je bil revident dolžan poplačati terjatve svojih upnikov v višini 44 %. Revident je na zahtevo davčnega organa pripravil seznam računov, ki jih dobaviteljem ni plačal (a je v njih navedeni DDV odbijal kot svoj vstopni davek) in ki zapadejo pod pogoje prisilne poravnave. V višini zneska iz seznama mu je bil z odločbo, izpodbijano v obravnavanem upravnem sporu, dodatno odmerjen DDV. Pravna podlaga za odločitev je drugi odstavek 68. člena ZDDV-1, ki določa, da mora davčni zavezanec opraviti popravek, če se po opravljenem obračunu spremenijo dejavniki, ki so bili uporabljeni pri določitvi zneska za odbitek, kot na primer odpovedi nakupov in znižanja cen. Po splošni določbi prvega odstavka istega člena se mora namreč prvotni odbitek popraviti, če je odbitek višji ali nižji od odbitka, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen. Glede na to, da 68. člen ZDDV-1 v slovenski pravni red implementira določbi 184.(2) in 185. člena(3) Direktive o DDV, je za uporabo nacionalne določbe pomembno tudi pravilno razumevanje in razlaga prava EU. Zato je Vrhovno sodišče na SEU naslovilo predlog za sprejetje predhodne odločbe glede nekaterih vprašanj, to pa je na vprašanja odgovorilo v sodbi C-396/16 z dne 22.2.2018 (zadeva T-2 proti Republiki Sloveniji). Vrhovno sodišče je neutemeljeno revizijo s Sodbo in sklepom X Ips 3/2015 zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2018:   1.670,69€
 
in neto plača:   1.083,00€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.075,70€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Seminar "Vse o mobingu" je namenjen delodajalcem, ki morajo v skladu z zakonom zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem delavec ni izpostavljen trpinčenju. Na primerih bo prikazano, kdaj neko ravnanje lahko pomeni trpinčenje. Ali nadrejeni še sploh lahko nadzirajo delovni proces, izrečejo kritiko delavcu, ki dela ne opravlja kvalitetno ali pravočasno? Se mora delodajalec ukvarjati z obrekovanji med sodelavci, kdaj odgovarja odškodninsko in kako naj ukrepa. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Vse o mobingu 18. 06. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kaj mora dober računovodja vedeti o Zakonu o trošarinah
Želite nadgraditi svoje znanje o trošarinah? Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar, kjer vam bodo na praktičen način predstavljeni vsi pojmi in instituti, ki jih mora o trošarinah in trošarinskih izdelkih poznati dober računovodja. Seminar bo v ponedeljek, 18.6.2018 na Brezovici pri Ljubljani, seminar pa bo vodila predavateljica Maja Svilar Mugoša.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.