c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2018, številka 21 / letnik X.
 

V petek se začne uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali Uredba GDPR, zato mnoga podjetja v teh zadnjih dneh urejajo poslovanje, ki bo skladno z določbami Uredbe. Na portalu FinD-INFO smo vam pripravili izbor vsebin z napotki glede uskladitve zbiranja in obdelovanja podatkov z Uredbo GDPR, današnji članek s kadrovskega področja pa vsebuje tudi napotke, kako ravnati s podatki zaposlenih.

Finančna uprava RS v tem tednu davčne zavezance obvešča, da se 30. maja izteka rok za doplačilo dohodnine, prav tako pa se izteka tudi rok za predložitev popravka obračuna DDPO ali obračuna DohDej za leto 2017, če ste davčni obračun oddali konec marca.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
25. 5. 2018 se začne uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Podjetniško podporno okolje naj bi bilo odslej celovitejše    
mag. Mojca Kunšek
   
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), ki velja od junija 2017, določa ukrepe za spodbujanje podjetništva ter postopke za dodeljevanje sredstev, namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih
Delodajalci ste upravljavci zbirk osebnih podatkov. Osebni podatki se lahko obdelujejo, če je podana zakonska podlaga ali osebna privolitev delavca. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) pa v 12. členu določa vrste evidenc, ki jih morajo voditi delodajalci.

Inovativna zagonska podjetja in podjetja z visoko dodano vrednostjo bodo lažje zaposlovala
V zadnjem svežnju sprejetih zakonov je bila 4. maja 2018 v Uradnem listu objavljena tudi dopolnitev > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Sprememba zakona je posledica sprejema Zakona o spodbujanju investicij, ki vzpostavlja nov register podjetij, katerim bo olajšano zaposlovanje tujcev.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sprememba poslovnega leta
Zaradi spremembe lastništva se spreminja poslovno leto, ki se prilagodi obdobju poslovnega leta matičnega podjetja. Do sedaj se je poslovno leto razlikovalo od koledarskega, in je trajalo od 1.10.2017 do 30.9.2018. Z novim lastništvom prehajamo na koledarsko leto in posledično se mora temu ustrezno prilagoditi tudi naše slovensko podjetje. Zanima nas, na kakšen način je mogoč prehod, skladen s slovensko zakonodajo, oziroma ali je mogoče v fazi prehoda izpeljati poslovno leto v trajanju 15 mesecev, in če to ni mogoče, kakšna je alternativa.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava odkupa najetega stroja od prodajalca iz EU
Zavezanec je pred časom najel stroj od podjetja s sedežem v EU. Najemodajalec je v državi sedeža registriran za namene DDV. Od prejetih storitev najema zavezanec obračunava DDV po sistemu obrnjene davčne obveznosti. Zdaj (po nekaj mesecih) pa želi zavezanec predmetni stroj kupiti.

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 30. maja 2018
Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 30. marca 2018 in imajo doplačilo dohodnine, FURS obvešča, da se rok za plačilo izteče 30. maja 2018. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 30. aprila 2018, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

FURS pojasnilo: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu
Finančna uprava je izdala nov dokument - Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu (Podrobnejši opis), s pojasnilom glede uveljavljanja stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, ki jih zavezanec prejema za delo v tujini pri tujem delodajalcu.

FURS pojasnilo: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
Finančna uprava je objavila tudi nov dokument - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis), s pojasnilom, da se od dohodkov rezidenta, od katerih se akontacija dohodnine ugotavlja z odločbo o odmeri davka, akontacije dohodnine ne odmeri, če izračunan znesek le-te ne presega 20 evrov.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Opozorila na kršitve zakona o sistemu plač
V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja so po večmesečnem molku vladne strani opozorili, da vlada neposredno krši Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Kljub pozivu k pogajanjem o letni uskladitvi plačne lestvice, ki bi se po zakonu morala začeti najkasneje do 1. maja, po njihovih navedbah vlada še ni sklicala pogajanj.

Vrhovno sodišče razveljavilo sodbi glede posojil v frankih
Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbi sodišč prve in druge stopnje glede ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Potrdilo je, da sklenitev pogodbe v tuji valuti ni nasprotovala prisilnim predpisom, da podlaga posla ni nedopustna in da ni šlo za oderuški posel.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nekateri lahko vlogo za socialno pomoč oddajo v tem mesecu
Denarna socialna pomoč bo za samsko osebo v skladu z zadnjo novelo > Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) od 1. junija znašala 385,05 evra in bo več kot 87 evrov višja. Z novelo se zvišuje tudi cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo, ki bo od 1. junija največ 566,02 evra, medtem ko trenutno dosega 484,97 evra. S spremembami zakona se razširja tudi krog upravičencev do pogrebnine in posmrtnine na brate ali sestre, nečake ali nečakinje, vnuke ali vnukinje pokojne osebe.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij; veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 30.6.2018
    • Sklep o uporabi Smernic o notranjem upravljanju; veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 30.6.2018
    • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018; veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.1.2018
    • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018; veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.1.2018
    • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. aprila 2018; veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.4.2018
    • Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 19.5.2018
    • Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim; veljavnost od: 19.5.2018
    • Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018; veljavnost od: 19.5.2018 - sprememba
    • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018; veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.4.2018 - sprememba
    • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018; veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.4.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami; veljavnost od: 18.5.2018 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 22.5.2018
    • Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi; veljavnost od: 25.5.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 33 - 34
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Sloveniji iz Bruslja nova proračunska in reformna priporočila
Evropska komisija bo danes objavila spomladanski gospodarski sveženj, ki bo med drugim vključeval nov niz priporočil članicam EU za proračunsko in reformno ukrepanje. Slovenija lahko pričakuje podobna sporočila kot lani, torej poziv k fiskalnemu naporu ter k nadaljnjemu izvajanju reform, zlasti zdravstvene in pokojninske.

Potrebe na trgu dela pokriva predvsem uvoz tuje delovne sile
Svetovna gospodarska rast kaže znake umirjanja in tudi v Sloveniji se je v prvem četrtletju nekoliko upočasnila, a ostala bistveno močnejša kot v evrskem območju, ocenjuje Banka Slovenije, ki pričakuje nadaljevanje investicijskega cikla. Potrebe na trgu dela pokriva predvsem uvoz tuje delovne sile, rast plač pa zaostaja za rastjo produktivnosti.

Evropska pravila o varstvu potrošnikov se bodo še zaostrila
Na enotnem trgu EU obstajajo enaki proizvodi, ki se glede na državo nakupa razlikujejo po kakovosti. Evropska pravila o varstvu potrošnikov so sicer med strožjimi, a jim bo treba dati zobe. Komisija je že predlagala nov dogovor za krepitev pravic potrošnikov, Evropski parlament pa pripravlja resolucijo o neenotni kakovosti proizvodov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zloraba pravice do odpusta obveznosti
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov predlog za odpust obveznosti. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL Sklep Cst 174/2018) in v obrazložitvi pojasnilo, da za odločitev ni pomembno, ali je davčna odločba postala pravnomočna ali ne. Za obstoj domneve po 1. točki četrtega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) se ne zahteva pravnomočnost odločbe, s katero je bil dodatno ali naknadno odmerjen davek (ali naloženo plačilo prispevkov), pač pa zadostuje že, da je taka odločba izdana. Odveč so zato pritožbene navedbe, ali je sporna davčna odločba že pravnomočna oziroma kdaj bi lahko postala pravnomočna.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izteka se rok za popravek letnega davčnega obračuna
Popravek davčnega obračuna je možno vložiti v 60 (koledarskih) dneh od predložitve davčnega obračuna. V teh dneh se torej večini zavezancev izteka rok za predložitev popravka obračuna DDPO ali obračuna davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2017, če so davčni obračun oddali konec marca. Kot določa zakon, se popravek lahko predloži le enkrat za isti obračun.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • WP29: Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov
    • 25.5.2018 > Uskladitev poslovanja s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR)
    • 24.5.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.5.2018 > FURS: Ne pozabite na plačilo dohodnine
    • 10.6.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih nerezidentov
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih na podlagi FATCA sporazuma

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2018:   1.670,69€
 
in neto plača:   1.083,00€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.075,70€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 50,00€ Naročilo
mag. Uroš Škufca
Naročniški spletni seminar Elektronsko javno naročanje po določilih ZJN-3 maj 2018 29,90€ Naročilo
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Spletna prodaja blaga in DDV maj 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.