c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2018, številka 20 / letnik X.
 

Delodajalci enkrat letno zaposlenim izplačajo regres za letni dopust. V današnji osrednji temi podrobneje pojasnjujemo izplačilo regresa za leto 2018 in opozarjamo, da je letos skrajni rok za njegovo izplačilo 29. junij.

Finančna uprava RS poziva poročevalske finančne institucije, da dostavijo informacije o finančnih računih nerezidentov in informacije o finančnih računih na podlagi FACTA sporazuma. Rok dostave informacij je 30. junij.

Vljudno vas vabimo k prijavi na spletni seminar - Spletna prodaja blaga in DDV, ki bo jutri, 17. maja 2018. Na spletnem seminarju bomo predstavili predvsem davčni vidik spletne prodaje blaga, opozorili bomo na nekatera računovodska pravila in izpostavili konkretne primere iz prakse.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FinD-INFO hitre povezave: Uredba GDPR
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Regres 2018    
Mojca Müller
   
Delodajalci enkrat letno zaposlenim izplačajo regres za letni dopust. Skrajni rok za izplačilo regresa v letu 2018 je 29. junij. Tako kot navaja 1. odstavek 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), so do izplačila regresa upravičeni tisti delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta. Delodajalec izplača regres najmanj v višini minimalne plače, ki v letu 2018 znaša 842,79 evra bruto.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi
V podjetju nameravajo zaradi slabših rezultatov nekaj delavcem odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ali je sploh smiselno izročati obvestila o nameravani odpovedi, saj jih zakon ne predpisuje več?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav o nefinančnih informacijah v konsolidiranih letnih poročilih in letnih poročilih posameznih gospodarskih družb
Člani organov vodenja in nadzora morajo skupno zagotavljati, da so letna poročila (računovodski del in poslovno poročilo) z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju, skladna z zakonodajo in računovodskimi standardi. Vsi člani poslovodstva družbe morajo to potrditi s svojim podpisom pod letnim poročilom in njegovimi sestavnimi deli (60.a člen ZGD-1).

Obvestilo glede dostave informacij o finančnih računih - nerezidenti
Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih, FURS obvešča, da lahko prek produkcijskega komunikacijskega kanala že oddajo CRS sporočila za poročevalsko leto 2017, in sicer najpozneje do 30. junija 2018.

Obvestilo glede dostave informacij o finančnih računih - FACTA sporazum
Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s VI. poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih Finančni upravi RS na podlagi FATCA sporazuma, FURS obvešča, da lahko preko produkcijskega komunikacijskega kanala že oddajo FATCA sporočila za poročevalsko leto 2017 in sicer najpozneje do 30. junija 2018.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Storitev na nepremičnini ali dobava blaga z montažo?
V praksi se še vedno pojavlja veliko dilem ali gre pri posamezni transakciji za storitev na nepremičnini ali dobavo blaga z montažo. V nadaljevanju podajamo pojasnilo v zvezi z DDV obravnavo prodaje robotske kosilnice, ki jo davčni zavezanec zmontira fizični osebi v EU. Pri tem priklopno postajo zmontira in položi kable.

FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino
Finančna uprava je izdala nov dokument - Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis), z dopolnjenimi pojasnili v zvezi z obračunom in plačilom prispevkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Pri upravljanju državnih naložb morda spremembe
Upravljanje državnega premoženja je kljub sprejetju strategije in postavitvi Slovenskega državnega holdinga še vedno vprašanje, ki pogosto deli vladajočo politiko. Sodeč po stališčih strank bi v novem mandatu lahko prišlo do nekaterih sprememb na tem področju, že takoj na začetku pa bo verjetno najtrši oreh prodaja NLB.

Komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja o osnutku končnega poročila
Preiskovalna komisija DZ, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v bankah, bo za zaprtimi vrati obravnavala osnutke javnega in tajnega dela končnega poročila. Predsednik komisije Jani Möderndorfer (SMC) je napovedal, da bo po sprejemu poročila, v katerem je komisija naletela na kar nekaj sumov kaznivih dejanj, predstavil njegov javni del.

Referendum vnovič ni uspel spodnesti zakona o drugem tiru
Tako kot na septembrskem referendumu o zakonu o izgradnji drugega tira Divača-Koper tudi na ponovljenem glasovanju pobudnikom zaradi nizke udeležbe ni uspelo zbrati zadostnega števila glasov proti zakonu. Vlada že snuje nadaljnje ukrepe, pobudnik referenduma Vili Kovačič pa napoveduje novo pritožbo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavo novela, ki omogoča reprezentativnost tudi združenju mestnih občin
Prejšnji teden je začela veljati novela zakona o lokalni samoupravi. Ta omogoča pridobitev statusa reprezentativnosti tudi Združenju mestnih občin Slovenije, s čimer se odpravlja neustavnost, na katero je ustavno sodišče opozorilo v letu 2016. Novela naj bi spodbudila tudi uporabo participativnega proračuna.

Enostavnejši postopki zaposlovanja tujcev
1. julija bo začela veljati dopolnitev > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki bo poenostavila postopek zaposlovanja tujcev, to pa bo gospodarstvu omogočilo hitrejše zagotavljanje ustrezne tuje delovne sile. Dopolnitev 16. člena (primerjalnik besedila) bo omogočila zaposlovanje tujcev po skrajšanem postopku v tistih podjetjih, ki so vpisana v enega od dveh registrov, ki sta bila v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij (ZSInv) vzpostavljena pri Slovenskem podjetniškem skladu, in sicer gre za register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register zagonskih inovativnih podjetij.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 5.5.2018, uporaba od: 1.6.2018
    • Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN); Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-157/17-11; 20. člen je bil v neskladju z ustavo.
    • Zakon o pravdnem postopku (ZPP); veljavnost od: 14.5.2018 - sprememba
    • Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1); veljavnost od: 19.5.2018 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba
    • Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO); veljavnost od: 19.5.2018 - sprememba
    • Uredba o upravnem poslovanju; veljavnost od: 11.5.2018 - sprememba
    • Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva; veljavnost od: 12.5.2018
    • Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja; veljavnost od: 12.5.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 31 - 32
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Marca v Sloveniji za dva odstotka višja povprečna plača
V Sloveniji je marca povprečno bruto plača znašala 1670,69 evra in je bila od februarske nominalno višja za dva odstotka, realno pa za 1,7 odstotka. Od lanskega marca se je povprečna plača zvišala za 2,9 odstotka, je včeraj sporočil državni statistični urad.

Minimalne plače lani narasle v večini držav EU
Minimalne plače v EU se od leta 2010 povečujejo, najbolj v državah z najnižjimi minimalnimi plačami, ugotavlja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound. Leta 2017 so se zakonsko določene minimalne plače povečale v večini držav EU, v katerih se uporablja minimalna plača, so sporočili z Evropske komisije.

Marca več delovno aktivnih
Število delovno aktivnih oseb se je marca v Sloveniji glede na februar povečalo za 0,7 odstotka na približno 863.200. Najbolj se je povečalo v gradbeništvu, in sicer za 3,8 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada. Na letni ravni se je število delovno aktivnih v Sloveniji povečalo za 3,5 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Rok za sklenitev glavne pogodbe in dvojna ara
Tožnik je vložil pritožbo na višje sodišče zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov zahtevek, da mu je toženka dolžna plačati 8.300 evrov z zamudnimi obrestmi. Prvostopenjsko sodbo je izpodbijal iz vseh treh razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL Sodba I Cp 2145/2017) in v obrazložitvi pojasnilo, da je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da je bila za obe stranki sklenitev kupoprodajne pogodbe po preteku roka iz prodajne predpogodbe še zmeraj sprejemljiva. Iz tega razloga je pravilen zaključek, da je bila ob soglasju obeh pogodbenikov kupoprodajna pogodba sklenjena kasneje in da ni pravne podlage, da bi morala toženka tožniku povrniti dvojno aro.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2018:   1.670,69€
 
in neto plača:   1.083,00€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.075,70€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bomo predstavili predvsem davčni vidik spletne prodaje blaga, opozorili bomo tudi na nekatera računovodska pravila. Seminar ne bo samo pregled zakonodaje in pravil obdavčitve z DDV, pač pa tudi predstavitev konkretnih primerov iz prakse. Vljudno vabljeni k prijavi, ki je za naročnike portalov IUS-INFO in FinD-INFO brezplačen!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Spletna prodaja blaga in DDV 17. 05. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.