c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2018, številka 17-18 / letnik X.
 

V današnji dvojni številki tednika vas seznanjamo s spletno prodajo storitev z vidika DDV. Slovenski davčni zavezanci v praksi opravljajo in prejemajo storitve prek spleta, pri tem pa sta z vidika DDV pomembni vsebina oziroma vrsta storitve, ki določa pravila glede kraja obdavčitve z DDV, in oseba, ki je dolžna obračunati in plačati DDV.

Med zakonodajnimi novosti vas seznanjamo s sprejetimi novelami: zakona o kmetijstvu, zakona o varstvu potrošnikov in zakona o štipendiranju, medtem ko je veljavnost novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih negotova zaradi možnosti veta državnih svetnikov.

Vabimo vas tudi k prijavi na novi spletni seminar - Elektronsko javno naročanje po določilih ZJN-3, ki bo 10. maja 2018.

Želimo vam prijetne praznike in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
IP: Zakoniti zastopnik ne more biti pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Spletna prodaja storitev in DDV    
Mojca Müller
   
Spletna prodaja blaga in storitev se je v zadnjih nekaj letih izjemno povečala, v prihodnosti pa se pričakuje še večja rast. V tokratnem prispevku se bomo posvetili predvsem spletni prodaji storitev z vidika DDV. Slovenski davčni zavezanci se v praksi pojavljajo tako v vlogi tistega, ki opravlja storitve, kot tudi v vlogi tistega, ki prejema storitve preko spleta. Pomembno je, da davčni zavezanec pozna, kakšne storitve opravlja oziroma prejema prek spleta. Vsebina oz. vrsta storitve določa pravila glede kraja obdavčitve z DDV ter osebo, ki je dolžna obračunati in plačati DDV.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Sodna praksa: Zaveza štipendista za delo po končanem študiju
Štipendist, ki je imel sklenjeno pogodbo o štipendiranju, se mora po končanem študiju zaposliti pri štipenditorju za vsaj toliko časa, kolikor je dobival štipendijo. Pri tem je pomembno, da dejansko opravlja dela za delodajalca in ne gre zgolj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Novosti, ki s 1. junijem 2018 začnejo veljati na področju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za samske osebe in za družine.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pravica do odbitka DDV ob uničenju blaga
V praksi se še vedno pojavljajo vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravice do odbitka DDV oziroma obveznostjo popravka prvotnega odbitka DDV od nabavljenega blaga, ki je uničeno. V nadaljevanju pojasnjujemo, kako je s pravico do odbitka DDV v primeru uničenega blaga.

FURS: Potovanje med državami članicami EU
Finančna uprava RS je izdala nov dokument - Potovanje med državami članicami EU (Podrobnejši opis) v zvezi s spremembami količin pri vnosu alkohola in tobačnih izdelkov, za katere obveznost obračuna trošarine še ne nastane.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zvišanje denarne socialne pomoči zaradi možnosti veta ostaja negotovo
Državni svetniki so po za zdaj še neuradnih podatkih zbrali dovolj podpisov za sklic izredne seje državnega sveta, na kateri bi obravnavali predlog veta na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih. S tem je usoda novele, ki zvišuje denarno socialno pomoč, negotova, v Levici pa še pred sklicem seje državnega sveta pozivajo k ohranitvi novele.

Novela zakona o igrah na srečo v drugo v DZ neuspešna
Državni zbor je prejšnji teden zavrnil novelo zakona o igrah na srečo. Pripravil jo je Branko Zorman (SMC), ki želi sprostiti trg športnih stav, ki jih zdaj zakonito prireja le Športna loterija. Po vetu DS poskus liberalizacije tega trga ni uspel, saj bi moralo v drugo v DZ za predlog glasovati vsaj 46 poslancev.

Ustavna komisija DZ zavrnila predlog za začetek postopka spremembe ustavnega zakona
Ustavna komisija DZ je prejšnji teden prav tako zavrnila predlog za začetek postopka spremembe ustavnega zakona, s katero bi dodatno zaščitili premoženje NLB pred neveljavnimi pravnomočnimi sodbami hrvaških sodišč. Tako je reševanje NLB po tej poti končano. Komisija je pri odločitvi sledila mnenju inštituta za ustavno pravo in pomislekom strokovne skupine.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Register kolektivnih tožb
Na podlagi Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki se bo začel uporabljati 21. aprila, je bil sprejet Pravilnik o registru kolektivnih tožb, ki bo stopil v veljavo 21. aprila. Pravilnik ureja vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje registra kolektivnih tožb, natančno določa podatke in dokumente, ki se objavijo v registru, način dostopa do registra in trajanje objave podatkov in dokumentov v kolektivnih postopkih po ZKolT. Register, ki ga vzpostavi, vzdržuje in upravlja Vrhovno sodišče RS v elektronski obliki, je zasnovan tako, da uporabniku v osnovnem prikazu omogoča pregled seznama vseh kolektivnih postopkov, v katerem so za vsak postopek najprej dostopni podatki podatkovnega sklopa "osnovni podatki o zadevi" iz 5. člena. Register je javen in Vrhovno sodišče omogoča brezplačni vpogled do v registru vodenih podatkov in dokumentov ter dostop do njih. Pravico do vpogleda ima vsakdo ne glede na pravni interes. Dostop do podatkov in dokumentov o posameznem kolektivnem postopku je v registru omogočen od dne, ko je v posameznem kolektivnem postopku vložena kolektivna tožba ali predlog za potrditev kolektivne poravnave, in do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi.

Možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu
Novela > Zakona o kmetijstvu, ki je začela veljati 19. aprila daje podlago za ustanovitev čebelarske akademije, izboljšuje odnose v verigi preskrbe s hrano in vpeljuje možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu. Nove določbe v verigi preskrbe s hrano se bodo začele uporabljati z januarjem 2019, določbe o začasnem ali občasnem delu pa s 1. julijem.

Novela zakona o varstvu potrošnikov
DZ je prejšnji teden sprejel novelo zakona o varstvu potrošnikov. Največja sprememba je natančnejša opredelitev turističnega paketa, spremembe pa se nanašajo še na prenos evropske direktive o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih.

Manj birokracije pri vlogah za štipendije
DZ je prejšnji teden sprejel tudi novelo zakona o štipendiranju, ki je povezana z uvedbo avtomatiziranega informativnega izračuna po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Štipendistom ne bo treba več oddajati vlog vsako leto, ampak jo bodo oddali le za prvo leto, potem pa se bo pravica podaljševala po uradni dolžnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Uredba o upravnem poslovanju; veljavnost od: 17.4.2018
    • Pravilnik o registru kolektivnih tožb; veljavnost od: 21.4.2018
    • Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let; veljavnost od: 28.4.2018
    • Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca; veljavnost od: 28.4.2018 - sprememba
    • Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe; veljavnost od: 28.4.2018 - sprememba
    • Sklep o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov; veljavnost od: 5.5.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 27 - 28
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vzpostavljen register kolektivnih tožb
Vrhovno sodišče je na spletnih straneh sodstva vzpostavilo register kolektivnih tožb, ki ga vzpostavlja nedavno sprejeti zakon o kolektivnih tožbah. Register je javno dostopen, vpogled vanj pa je brezplačen, so sporočili z vrhovnega sodišča.

Novi portal MOSS z informacijami o prijavi in plačilu DDV
Evropska komisija je vzpostavila portal MOSS (The Mini One-Stop Shop), ki ponuja celovite in lahko dostopne informacije o DDV pri telekomunikacijah, radiodifuziji in e-storitvah ter pojasnjuje, kako se lahko MOSS uporabi za prijavo in plačilo DDV od teh storitev.

Slovenija Bruselj zaprosila za mediacijo v primeru prenesenih deviznih vlog
Slovenija je v ponedeljek zaradi nadaljevanja sodnih postopkov proti LB in NLB na Hrvaškem Evropsko komisijo zaprosila za mediacijo v primeru prenesenih deviznih vlog. Ker je komisija v preteklosti že odigrala aktivno vlogo pri sklepanju memoranduma o soglasju med slovensko in hrvaško vlado, Slovenija pričakuje, da bo poziv k mediaciji sprejela.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
ECB s pomisleki glede predloga zakona o posojilih v frankih
Evropska centralna banka (ECB) je v mnenju glede predloga zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, ki so ga pripravili v Združenju Frank, v parlamentarni postopek pa ga je vložila skupina poslancev, izrazila več pomislekov. Izpostavljajo med drugim njegovo retroaktivnost in učinek na bančni sektor.

Evropski parlament potrdil novo zakonodajo o izpustih toplogrednih plinov
Evropski poslanci so prejšnji teden potrdili nova pravila o izpustih toplogrednih plinov, ki predvidevajo 30-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa, kmetijstva in odlagališč odpadkov do leta 2030 glede na leto 2005. V kmetijstvu in gozdarstvu pa se morata količini proizvedenega in absorbiranega ogljikovega dioksida do leta 2030 izenačiti.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pravočasna vloga in samoprijava
Upravno sodišče je v konkretni zadevi (UPRS Sodba II U 403/2016-8) ugodilo tožbi tožnika, ki je vložil napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave, in odločbo Finančne uprave RS odpravilo ter zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. Samoprijava je posebna pravna možnost, katero zakon nudi davčnemu zavezancu, ki davčne napovedi ni oddal pravočasno. Sistematično je institut umeščen v splošni del zakona in sicer za določbo o pravočasni davčni napovedi (61. člen ZDavP-2) in določbo o predložitvi davčne napovedi po izteku predpisanega roka, ki se pod določenimi pogoji ravno tako šteje za pravočasno vloženo (62. člen ZDavP-2). Samoprijava je torej poseben institut, ki predstavlja odstop od splošnih pravil o pravočasnosti vlog, zato v zvezi z njo ni mogoče uporabiti zakonske določbe o rokih in procesnih omejitvah v postopkih pobiranja posameznih davkov iz posebnega dela ZDavP-2, ki se nanašajo na pravočasno vložene vloge.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Elektronsko podpisovanje v spletnih storitvah in namenskih programih
AJPES obvešča, da lahko poročevalci za elektronsko podpisovanje v spletnih storitvah in namenskih programih uporabljajo kvalificirana digitalna potrdila izbranih overiteljev digitalnih potrdil.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30.4.2018 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
    • 30.4.2018 > AJPES: Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2018
    • 30.4.2018 > FURS: Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2017 lahko vložite na obrazcu v skladu z ustreznim navodilom
    • 3.5.2018 > FURS: Doplačilo davka od dohodka pravnih oseb za leto 2017
    • 3.5.2018 > FURS: Doplačilo dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2017

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2018:   1.638,00€
 
in neto plača:   1.066,33€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.673,44€
 
in neto plača za tromesečje:   1.091,25€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite napovedane in zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO ter bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Napoteni delavci - opravljanje dela v dveh ali več državah 25. 04. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
mag. Uroš Škufca
Naročniški spletni seminar Elektronsko javno naročanje po določilih ZJN-3 10. 05. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2) za računovodje
Na seminarju, ki ga organizira Inštitut za računovodstvo, vas bodo seznanili s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in predlogom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Reforma za vse upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov prinaša nove obveznosti, tudi možne višje kazni ter nove pravice posameznikov, obvezna uporaba pa bo od 25. maja 2018 dalje. Seminar bo izveden 9.5.2018 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovici pri Ljubljani), vodil pa ga bo predavatelj mag. Andrej Tomšič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.