c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2018, številka 14 / letnik X.
 

V osrednji temi tokratne številke tednika podrobneje predstavljamo sheme normiranih odhodkov, ki jih bo FURS odslej še podrobneje preverjal in sankcioniral morebitno izkoriščanje.

FURS je prejšnji teden odposlal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za lani, na spletni strani eDavkov pa vam omogočajo vpogled, ali je vaš informativni izračun dohodnine odpremljen že v prvem svežnju. Vzpostavili so tudi enoten klicni center in enotno telefonsko številko za vprašanja s področja DDV, ki jih zavezanci potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. Več o novostih preberite v današnjem tedniku.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Telefonsko informiranje s področja DDV
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izkoriščanje sheme normiranih odhodkov bo odslej še podrobneje preverjano    
mag. Mojca Kunšek
   
Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ureja 48. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa, da davčni zavezanec lahko vstopi v sistem normirancev, če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov, ali če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Podatki o delavcih, ki koristijo fitnes
Ali sme delodajalec, ki je plačnik storitve za fitnes, pridobiti mesečna poročila, iz katerih je po imenih razvidno, kdo in kdaj je koristil storitve, ki jih nudi fitnes?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava dohodkov vajencev
V nameri, da bi približali izobraževanje potrebam delodajalcem, smo tudi v Sloveniji ponovno pridobili vajence - t.j. dijake, ki se izobražujejo po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, izvajane v vajeniški obliki izobraževanja. V skladu s 5. členom Zakona o vajeništvu (ZVaj) pa je lahko vajenec tudi oseba, ki se izredno izobražuje, brezposelna oseba ali zaposlena oseba z namenom pridobitve srednje poklicne izobrazbe, zaradi prekvalifikacije ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Temeljna razlika med "običajnimi" srednješolskimi programi in programom vajeništva je v tem, da morajo vajenci med šolanjem najmanj 50 odstotkov časa opravljati delovno prakso v podjetju.

FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (Podrobnejši opis)
Finančna uprava je izdala nov dokument - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (6. izdaja), z zavedeno spremembo višine cene vrednotnice za osebno dopolnilno delo, ki od 1. aprila 2018 znaša 9,48 evra, in sicer je za pokojninsko zavarovanje namenjenih 7,37 evra, za zdravstveno zavarovanje pa 2,11 evra.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ustavna komisija DZ v pričakovanju mnenja o predlogu glede NLB
Izteka se osemdnevni rok, v katerem mora strokovna komisija za ustavno komisijo DZ pripraviti mnenje o predlogu za dopolnitev ustavnega zakona, po katerem bi dodatno zaščitili premoženje v NLB. Informacije o tem, ali bo dodatna zaščita na ta način možna, so različne, a osrednji cilj ostaja, da se Hrvaški glede NLB prepreči nezakonita ravnanja.

Nova višina nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč
Vlada je določila novo višino nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč. Po novem bo nadomestilo za invalidnost znašalo 382,32 evra, dodatek za tujo nego in pomoč za invalide, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb 212,40 evrov, za tiste, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, pa 106,2 evra.

Pisna opozorila glede neskladnosti splošnih aktov
Ministrstvo za javno upravo je med letoma 2013 in 2017 opravilo sistematične nadzore občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah v državi. Vsem občinam so bila izdana pisna opozorila, občine pa so v povprečju uskladile predpise v enem letu. Po mnenju ministrstva je tak rok sprejemljiv.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vzpostavitev sistema za elektronsko javno naročanje za oddajo ponudb in prijav
Od 1. aprila 2018 je v okviru sistema za elektronsko javno naročanje (https://ejn.gov.si/ejn2) vzpostavljen del osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje, v katerem kandidat odda prijavo elektronsko, ponudnik pa tako odda ponudbo, skladno s 37. členom Zakona o javnem naročanju.

Uvedba dajatve na odjavljena vozila
S 1. aprilom 2018 so se začele uporabljati določbe zakona o dajatvah za motorna vozila, ki uvajajo dajatev na odjavljeno vozilo. Plačevati jo bodo morali tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem. Cilj je preprečiti, da bi vozila končala na divjih odlagališčih.

Vlada za pol leta podaljšala način določanja cen naftnih derivatov
Z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je Vlada za pol leta podaljšala obstoječi sistem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina in dizla izven avtocest. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja in cene vseh derivatov na avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Na potovanjih v EU prosto do spletnih vsebin
1. aprila je začela veljati Uredba (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu, po kateri lahko uporabniki na potovanjih po EU kjerkoli dostopajo do spletnih vsebin (filmi, televizijski programi, pretočna glasba), na katere so se naročili doma. Pravila veljajo za plačljive storitve, upoštevali pa jih bodo lahko tudi ponudniki brezplačnih vsebin.

Višje minimalne postavke za študentsko delo
Z odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del se je 1. aprila 2018 zvišala minimalna urna postavka za študentsko delo in znaša 4,73 evra na uro bruto. V študentskih servisih ne pričakujejo posebnih sprememb, mladinske in študentske organizacije pa dvig postavke načeloma podpirajo, a opozarjajo na negotov socialni položaj mladih tudi po koncu študija.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.4.2018 - sprememba
»  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.4.2018, uporaba od: 1.11.2018 - sprememba
»  Zakon o prekrških (ZP-1); veljavnost od: 17.6.2017, uporaba od: 1.4.2018 - sprememba
»  Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo; veljavnost od: 1.4.2018
»  Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2018; veljavnost od: 1.4.2018
»  Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018; veljavnost od: 24.3.2018, uporaba od: 1.4.2018
»  Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja; veljavnost od: 1.4.2018 - sprememba
»  Pravilnik o vpisih v kataster stavb; veljavnost od: 1.3.2018, uporaba od: 3.4.2018 - sprememba
»  Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije; veljavnost od: 14.4.2018
»  Uredba o upravnem poslovanju; veljavnost od: 17.4.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 20 - 21
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS vabi podjetja k izmenjavi mnenj
Finančna uprava RS ustanavlja kontaktno skupino za gospodarstvo za področje carin, trošarin in okoljskih dajatev. K sodelovanju vabi podjetja, ki želijo sodelovati pri pripravi navodil in pojasnil ter tudi novih informacijskih rešitev ter zakonodaje na omenjenih področjih. Prijaviti se je mogoče do 15. maja.

FURS odpira vrata javnosti
Finančna uprava RS bo konec prihodnjega tedna odprla vrata za obiskovalce. S tem se želi približati zavezancem in okrepiti informiranje na področjih, ki so trenutno aktualna za najširši krog javnosti. Med drugim se bo mogoče seznaniti z informacijami s področja davkov in carin ter si ogledati delo mobilnih oddelkov Fursa.

Število samozaposlenih v Sloveniji v zadnjem času spet raste
Število samozaposlenih, ki je bilo v Sloveniji največje leta 2010, se v zadnjem času spet nekoliko povečuje. Po podatkih državnega statističnega urada je trenutno v Sloveniji samozaposlenih 116.000 oseb, kar je 12 odstotkov vse delovne sile. Več kot pol jih je zelo zadovoljnih s svojim delom, petina pa bi se raje zaposlila.

Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Zavarovalnice, ki nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so se v kratkem času odločile za povišanje cen premij. Višanje utemeljujejo tudi z zvišanjem cen zdravstvenih storitev. Na ministrstvu za zdravje so do take odločitve in pojasnil zavarovalnic kritični.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Poenostavljena prisilna poravnava in stečajni postopek
Za položaj, ko je poenostavljena prisilna poravnava pravnomočno potrjena, se sedmi odstavek 152. člena ZFPPIPP ne uporablja. Upniku je namreč v postopku poenostavljene prisilne poravnave zagotovljeno bistveno manjše varstvo njegovega pravnega položaja, kot je to v postopku prisilne poravnave. V primeru, da se po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka začne postopek poenostavljene prisilne poravnave, se od določb 152. člena smiselno uporablja le tretji odstavek. Po pravnomočno končanem postopku poenostavljene prisilne poravnave se mora stečajni postopek vedno nadaljevati z odločanjem o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka. Če je poenostavljena prisilna poravnava pravnomočno potrjena (kot v zadevi VSL sklep Cst 601/2017), velja le izpodbojna domneva, da je prenehal položaj dolžnikove insolventnosti. Upnik pa ima možnost izpodbijati domnevo s tem, da dokaže, da je dolžnik še vedno insolventen, torej da z ukrepi prestrukturiranja ni odpravil insolventnosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
FURS izdal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2017
Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 30. 3. 2018 poslala 959.789 informativnih izračunov dohodnine za leto 2017. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila. Rok za vložitev ugovora se izteče 30. aprila 2018, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 30. maja 2018, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 28. maja 2018. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2018.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 1.4.2018 > FURS: Spremembe REK obrazcev
    • 19.4.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.4.2018 > FURS: Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2017 lahko vložite na obrazcu v skladu z ustreznim navodilom.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v aprilu 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,22%
 
 
 
Inflacija v marcu 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,3%
 
- na letni ravni:   1,2%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2018:   1.659,27€
 
in neto plača:   1.077,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.713,15€
 
in neto plača za tromesečje:   1.119,77€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust april 2017 29,90 EUR Naročilo
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 50,00€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Praktični primeri določitve kraja dobave blaga pri verižnih poslih in uporaba Incoterms klavzul
V praksi se pri obračunavanju DDV od dobav blaga srečujemo z različnimi posebnostmi, zlasti pri dobavah blaga v verižnih poslih, kjer se dogodi le ena fizična dobava blaga, pri čemer pa se lastništvo nad blagom večkrat zamenja. Če tudi vi sodelujete v verižnih poslih vas Inštitut za računovodstvo vabi, da se udeležite seminarja, kjer vam bodo na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z določitvijo kraja dobave blaga, morebitno obveznostjo identifikacije za namene DDV v drugi državi članici Unije in uporabo Incoterms klavzul. Seminar bo v torek, 17.4.2018 na Brezovici pri Ljubljani, seminar pa bo vodila predavateljica Branka Svilar Mugoša.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.