c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2018, številka 12 / letnik X.
 

V teh dneh, ko poslovni subjekti množično zaključujejo z davčnim in računovodskim poročanjem pristojnim institucijam, se bliža tudi rok za pripravo elaborata za uveljavljane olajšav v raziskave in razvoj. V tokratni številki podrobneje pojasnjujemo dejstva, na katera se je davčni organ osredotočil pri pregledih elaboratov v lanskem letu.

Bliža se tudi rok, ko morajo delodajalci izdati odločbo oz. sklep o odmeri letnega dopusta delavcem za tekoče leto in jih o tem tudi obvestiti. FURS pa je že objavil podatek o povprečni stopnji davka in prispevkov za leto 2017 ter izdal pojasnila v zvezi z obračunom davčnega odtegljaja, pri katerem bodo od 1. aprila spremenjene sheme obrazcev REK.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Obračun davčnega odtegljaja – REK obrazci
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Katera dejstva vplivajo na uspešno kontrolo elaborata za RR s strani davčnega organa    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Bliža se rok za oddajo bilanc in z njim rok za pripravo tako imenovanega elaborata za uveljavljanje olajšav v raziskave in razvoj. O dokazovanju upravičenosti do  olajšave smo že pisali v članku z naslovom Dokazovanje uveljavljane olajšave za raziskave in razvoj. V nadaljevanju pojasnjujemo dejstva, na katera se je davčni organ skoncentriral pri pregledih elaboratov v lanskem letu (2017).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ali je napotitev oziroma čezmejno izvajanje storitev brez obrazca A1 res nezakonito?
Od 1.1.2018 se v Sloveniji uporablja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (v nadaljevanju: ZČmIS), ki v 4. členu taksativno vnaprej določa pogoje, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, da bi za svoje delavce, ki bodo napoteni na delo v tujino oziroma v drugo državo članico evropske unije (v nadaljevanju: DČ EU), pridobil obrazec A1. Skladno z dikcijo 4. člena ZČmIS bo delodajalec lahko čezmejno izvajal storitve le, če bo izpolnjeval omenjene pogoje in posledično na tej podlagi za napotene delavce pridobil obrazec A1.

Odmera letnega dopusta 2018 do 31. marca
Bliža se 31. marec, ko mora vsak delodajalec delavcu za tekoče leto izdati odločbo oz. sklep, v katerem določi, koliko dopusta delavcu pripada v koledarskem letu, to pa mora storiti najkasneje do 31. marca za tekoče leto ter ga o tem obvestiti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Saga o pravici do povračila stroškov v davčnem postopku
Avtor članka se že v tretjem postopku, ki teče pri FURS ukvarja s pravnim vprašanjem, ki ga je tej instituciji nadrejeni organ, tj. Ministrstvo za finance (MF), že razrešil konec leta 2016, toda prvostopenjski organ njegovega stališča bodisi ne pozna bodisi ga brez obrazložitve ignorira. Morda pa bo ta zapis pripomogel k razmisleku, kako bi se dalo temu v prihodnosti izogniti.

FURS: Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis), s pojasnili glede predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost (POPSV), ki ga po novem sestavi davčni organ.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada v pripravo nacionalnega reformnega programa, na mizi verjetno tudi NLB
Vlada, ki opravlja tekoče posle, bo danes obravnavala prvi osnutek nacionalnega reformnega programa za leto 2018. Dokument mora skupaj s programom stabilnosti v Bruselj poslati do konca aprila. Na mizi ministrov bi lahko bile tudi rešitve za zaščito NLB pred učinki sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog.

DZ zavrnil predlagano novelo zakona o davku na tonažo
DZ je včeraj zavrnil predlog novele zakona o davku na tonažo, s katero je vlada želela podaljšati shemo državne pomoči na področju mednarodnega pomorskega prometa in ohraniti pogoje reinvestiranja ladjarjev.

Postopek izredne uprave nad Agrokorjem v Sloveniji ne velja
Vrhovno sodišče je 14. marca potrdilo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo predlog za priznanje postopka izredne uprave nad hrvaškim koncernom Agrokor kot tujega postopka zaradi insolventnosti v Sloveniji, so ta teden sporočili iz vrhovnega sodišča.

Pametne pogodbe v verigi podatkovnih blokov
Industrija 4.0., ki je v polnem razcvetu, prinaša digitalizacijo na vseh področjih. Pravo ni izjema. Tako imenovane pametne pogodbe, o katerih bo govora v prispevku, dokazujejo, kako lahko inovativna tehnologija, kot je tehnologija veriženja podatkovnih blokov (ang. "blockchain"), disruptivno poseže tudi na področje pogodbenega prava.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Potrjena je novela zakona o igrah na srečo
V državnem zboru so včeraj sprejeli tudi novelo zakona o igrah na srečo, ki jo je v parlamentarni postopek vložil poslanec SMC Branko Zorman. Predlog prinaša sprostitev trga športnih stav, ki jih v Sloveniji sedaj prireja Športna loterija.

Sprejet novi zakon o nepremičninskem posredovanju
DZ je včeraj sprejel novi zakon o nepremičninskem posredovanju. Ta med drugim omejuje plačilo za posredovanje na štiri odstotke od vrednosti nepremičnine ter nepremičninskim družbam nalaga, da prodajalca in kupca opozorijo na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 25.3.2018 - sprememba
    • Zakon o sodnih taksah (ZST-1); veljavnost od: 25.3.2018 - sprememba
    • Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS); veljavnost od: 25.3.2018 - sprememba
    • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ); veljavnost od: 25.3.2018 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital; veljavnost od: 24.2.2018, uporaba od: 20.3.2018
    • Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 16.3.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 17 - 18
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Pomladanska napoved 2018: Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo letos nadaljevala
Ključni razlogi letošnje nadaljnje visoke rasti bodo še naprej visoke rasti izvoza in investicij, ob višji rasti razpoložljivega dohodka se bo rast zasebne potrošnje še pospešila. V prihodnjih letih bodo na nekoliko nižjo gospodarsko rast vplivali predvsem postopno upočasnjevanje rasti tujega povpraševanja in demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in trošenja gospodinjstev. To so ključne ugotovitve Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj, ki so jo v ponedeljek predstavili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zasebni vlagatelj toži Facebook zaradi izgube dobička
Nek zasebni vlagatelj je v torek v San Franciscu vložil odškodninsko tožbo proti podjetju Facebook zaradi padca vrednosti delnic po najnovejšem škandalu, povezanem s kršenjem pravice do zasebnosti uporabnikov družabne spletne strani. Delnice Facebooka so se v torek pocenile za 2,56 odstotka na 168,15 dolarja.

Povprečne plače za januar nižje
Povprečna bruto plača za januar je znašala 1659,27 evra in je bila zaradi manjšega obsega izrednih izplačil, kot so 13. plače in božičnice, nižja od decembrske, in sicer nominalno za 3,7 odstotka, realno pa za 2,9 odstotka. Povprečna neto plača je dosegla 1077,73 evra, kar je nominalno nižje za 4,6 odstotka, realno pa za 3,8 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Tožena stranka (delodajalec) se je pritožila zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je razsodilo, da je dolžna tožniku plačati 33.000 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer zaradi nezgode pri delu. Višje delovno in socialno sodišče je ugodilo pritožbi tožene stranke, sodbo sodišča prve stopnje je v izpodbijanem delu razveljavilo ter zadevo v tem obsegu vrnilo v novo sojenje (VDSS Sklep Pdp 761/2017). V obrazložitvi je pojasnilo, da sodišče prve stopnje ni ugotavljalo subjektivne, torej krivdne odškodninske odgovornosti tožene stranke, in sicer iz razloga ekonomičnosti postopka. Ker pa je tožnik zoper toženo stranko uveljavljal tudi njeno krivdno odgovornost za škodo, ki mu je nastala zaradi nesreče pri delu, bi moralo sodišče ugotoviti, ali so za obstoj odgovornosti tožene stranke kumulativno izpolnjeni vsi elementi odškodninskega delikta, ki so nedopustno ravnanje, škoda, vzročna zveza med nedopustnim in škodo ter odgovornost. Tega pa sodišče prve stopnje ni storilo, saj je zmotno štelo, da obstaja objektivna odgovornost tožene stranke.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov za leto 2017 znaša 34,72 %
FURS je objavil podatek o povprečni stopnji davka in prispevkov, ki se obračunava in plačuje od plač v Republiki Sloveniji in ta za leto 2017 znaša 34,72 %.

Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del od 1.4.2018
Od 1. aprila bo v veljavi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki določa bruto urno postavko osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) za opravljeno uro začasnih in občasnih del in ta ne sme biti nižja od 4,73 eura.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 19.3.2018 > FURS: Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
    • 22.3.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.3.2018 > Odmera letnega dopusta 2018
    • 1.4.2018 > FURS: Spremembe REK obrazcev
    • 3.4.2018 AJPES: Predložitev letnih in drugih poročil za 2017
    • 3.4.2018 > FURS: Oddaja obračuna DDPO za leto 2017
    • 3.4.2018 > FURS: Oddaja obračuna DohDej za leto 2017

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2018:   1.659,27€
 
in neto plača:   1.077,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.713,15€
 
in neto plača za tromesečje:   1.119,77€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 50,00€ Naročilo
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? marec 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kdaj so storitve obdavčene z DDV (vključno z novostmi v letu 2017)?
Ali ste prepričani, da na vseh vaših izdanih računih pravilno obračunavate DDV in uporabljate tudi pravo klavzulo? Ali veste, kdaj ste dolžni ob prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev in kdaj tega ne smete storiti? Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar, na katerem boste dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja. Opozorili vas bodo tudi na določbe izvedbene uredbe Sveta EU na področju storitev, ki jih je dolžna uporabljati tudi Slovenija, vključno s spremembami, ki so se začele uporabljati v letu 2017. Seminar bo v sredo, 4.4.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.