c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2018, številka 06 / letnik X.
 

V današnjem tedniku osrednjo temo namenjamo predložitvi napovedi dohodkov iz naslovov obresti, dividend in kapitalskih dobičkov ter obdavčitve kapitalskih dobičkov pri trgovanju s kriptovalutami, pri katerih je letos nekoliko več dilem.

Prejšnji teden smo objavili prispevek o delu v tujini in izdaji potrdil A1, danes pa vas seznanjamo še s posebnostmi pogodbe o zaposlitvi pri opravljanju dela v tujini.

Med davčnimi novostmi tokrat izpostavljamo davčni vidik poslovanja s kriptovalutami, in vse, ki vas tematika zanima, vljudno vabimo tudi na Blockchain konferenco - Pravni in davčni vidik, ki bo 14. februarja 2018.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS nad zavezance, ki niso prijavili prihodkov od oddajanja nepremičnin v turistični najem
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Do 28. februarja bo potrebno prijaviti finančne prihodke in kapitalske dobičke    
mag. Mojca Kunšek
   
Prihaja čas, ko bodo morali davčni zavezanci davčnemu organu predložiti napoved dohodkov iz naslova obresti, dividend in kapitalskih dobičkov. Tako kot vsako leto bo potrebno pri tem upoštevati zakonske določbe, letos pa je nekoliko več dilem tudi glede obdavčitve kapitalskih dobičkov pri trgovanju s kriptovalutami.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Posebnosti pogodbe o zaposlitvi pri opravljanju dela v tujini
ZDR-1 v 208. členu določa pogoje, pod katerimi lahko delodajalec napoti delavca na delo v tujino. Ta pravila veljajo tako za začasno napotitev, za katero delodajalci pridobijo A1 obrazce po 12. členu Uredbe ES 883/2004 ter Uredbe ES 987/2009, kot tudi za napotitev z A1 obrazcem po 13. členu Uredbe. Delo v tujini pomeni delo zunaj matične države, tudi v državi, za katero ni treba pridobiti A1 potrdila (t.i. "tretje države").

FURS po novem pristojen za sankcioniranje zaradi neizplačila plač
Finančna uprava RS je z letom 2018 na podlagi novega 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih v postopku nadzora ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na katerem opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci), niso predložili iz razloga, ker plač delavcem niso izplačali.

Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo odpravnine
V podjetju imajo dva primera v povezavi s pogodbami za določen čas in izplačilom odpravnine. V prvem primeru je bila delavka zaposlena na podlagi pogodbe za določen čas zaradi povečanega obsega dela v trajanju tri mesece, nato štiri mesece zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke in nato ponovno tri mesece zaradi povečanega obsega dela. V drugem primeru pa imajo delavko, ki se ji bo iztekla že tretja pogodba, sklenjena za določen čas - pri vseh je bil razlog povečan obseg dela. Kdaj smo v prvem in drugem primeru dolžni izplačati odpravnino zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami
FURS je v začetku januarja 2018 izdal podrobnejše pojasnilo k davčni obravnavi poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. Večjih novosti sicer ni, gre pa za celovito obravnavo davkov povezanih s kriptovalutami, kot so Bitcoin, Ethereum, Ripple in kriptožetoni.

FURS: Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi!
Ne pozabite, da je do 28. 2. 2018 treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2017. Napovedi pa je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada potrdila predlog zakona o trgu finančnih instrumentov
Vlada je prejšnji teden potrdila predlog zakona o trgu finančnih instrumentov. Z njim bo država med drugim v svoj pravni red prenesla spremenjeno evropsko direktivo o trgih finančnih instrumentov, ki naj bi zagotovila večjo preglednost, učinkovitost in odpornost finančnih trgov ter okrepila varstvo vlagateljev.

Vlada za avtentično razlago zakona o denacionalizaciji
Vlada bo zaradi podnormiranosti 72. člena zakona o denacionalizaciji in neenotne sodne prakse predlagala avtentično razlago zakona o denacionalizaciji. To je presodila ob pripravi odgovora parlamentarnemu odboru za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je opozoril na nerazumno izplačevanje odškodnin in zamudnih obresti denacionalizacijskim upravičencem.

Sodišče EU: Sodišča lahko zavrnejo potrdila s področja socialne varnosti za napotene delavce
Nacionalna sodišča lahko v primeru goljufije zavrnejo uporabo potrdil s področja socialne varnosti, izdanih napotenim delavcem v EU, je odločilo Sodišče EU. To velja v primeru, da nosilec izdajatelj v razumnem času ponovno ne preuči potrdila glede na elemente goljufije, s katerimi je seznanjen, so sporočili s sodišča.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
Novela > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki že velja, spreminja določbe o povračilu stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja ter povračilu stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo (24. člen - primerjalnik besedila). Z novimi vrednostmi se posodablja Priloga 2, ki vsebuje indekse življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah; veljavnost od: 3.2.2018
    • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma; veljavnost od: 3.2.2018
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON; veljavnost od: 17.2.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5 - 6
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Evropski parlament odpravil ovire za čezmejne nakupe
Evropski poslanci so včeraj potrdili odpravo geografskega blokiranja. Spletni kupci bodo tako imeli boljši čezmejni dostop do nakupa izdelkov, rezervacije hotela, najema avtomobilov ali nakupa vstopnic za glasbene festivale ali zabaviščne parke v uniji.

Kriptovalute še naprej izgubljajo vrednost
Strm padec vrednosti kriptovalut se nadaljuje. Vrednost najbolj znane med njimi, bitcoina, je včeraj prvič po sredini lanskega novembra zdrsnila pod raven 6000 dolarjev. Še pred mesecem in pol je dosegla rekordnih 19.511 dolarjev. Poleg niza slabih novic za kriptovalute je tokratnemu padcu botrovala tudi močna korekcija na borznih trgih po svetu.

Januarja nekaj manj kot 88.000 registriranih brezposelnih
Konec januarja je bilo pri zavodu za zaposlovanje registriranih 87.919 brezposelnih, kar je 3,4 odstotka več kot decembra in 15,2 odstotka manj kot januarja lani. Na novo se je prijavilo okoli 11.200 oseb, največ zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zastaranje terjatev
Toženec se je pritožil zoper sodbo, s katero je prvostopenjsko sodišče razsodilo, da je dolžan tožeči stranki plačati 70.000 evrov z zamudnimi obrestmi. V pritožbi kot bistveno navaja, da se ne strinja s sodiščem glede zastaranja zahtevka. Res je bil zoper tožečo stranko uveden stečajni postopek, a ta ni izkazala, da bi bil toženec njen dolžnik, saj ni predlagala nobenega dokaza, iz katerega bi izhajalo, da se terjatvi iz tega postopka sploh štejeta za terjatev stečajnega dolžnika do toženca. Višje sodišče je ugodilo pritožbi, razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo v novo sojenje (VSL Sklep I Cp 394/2017). Sodišče prve stopnje bo moralo v novem sojenju izčrpati tožbeno podlago in presoditi obstoj elementov odškodninske odgovornosti za škodo, najprej pa znova pretresti ugovor zastaranja, in sicer po določbi 352. člena Obligacijskega zakonika (OZ).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Sprememba obračunskega obdobja DDV-O
FURS obvešča, da bomo na podlagi 89. člena ZDDV-1 centralno spremenili davčna obdobja vsem davčnim zavezancem, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2017 spremeni davčno obdobje. Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od 9. 2. 2018 (od 13. ure dalje) do predvidoma 12. 2. 2018. V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O zaprta za vsa obdobja. Prosijo, da čim prej oddate obračune za obdobje december 2017 oziroma oktober - december 2017, zato da bodo pri menjavi obdobij lahko upoštevali promet za celo leto 2017.

Odmera NUSZ za leto 2018
Finančna uprava RS začenja s pripravami na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina. Zavezance prosijo, da občino seznanijo z morebitnimi spremembami podatkov o nepremičnini, ki vplivajo na določitev višine nadomestila (npr. namembnost nepremičnine). Na tej podlagi bo občina lahko davčnemu organu posredovala prave podatke za odmero NUSZ.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20.2.2018 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2017
    • 22.2.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 28.2.2018 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, obresti in IFI

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v februarju 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,64%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2017:   1.756,95€
 
in neto plača:   1.151,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.661,25€
 
in neto plača za tromesečje:   1.085,34€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 50,00€ Naročilo
Ida Kavčič
Brezplačen seminar za naročnike Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017 januar 2018 29,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Plačljiv spletni seminar Novi načini urejanja premoženja med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema januar 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Vrednotenje proizvodnje po proizvajalnih stroških
Kako ugotavljati in razporejati proizvajalne stroške po izdelkih, da bi bila proizvodna vrednost izdelka odraz stvarnih stroškov proizvodnje izdelka in dobra osnova za nadzor v izdelovanju in za kalkuliranje prodajne cene? Udeležite se seminarja - Vrednotenje proizvodnje po proizvajalnih stroških, Inštituta za računovodstvo, ki bo v četrtek, 15.2.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodil pa ga bo predavatelj Miro Dečman.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.