c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2018, številka 04 / letnik X.
 

Na današnji stavkovni dan v javnem sektorju smo med kadrovske novosti tednika uvrstili članek o pravicah in obveznostih delavcev in delodajalcev v času stavke, v katerem so podrobno pojasnjene aktualne določbe Zakona o stavki (ZStk). V središče pa smo tokrat postavili pravilno obdavčitev storitev z DDV, in sicer storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež izven EU.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Na Ajpesu odslej register dejanskih lastnikov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Storitve po 30.d členu ZDDV-1: Storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež izven EU    
Mojca Müller
   
Za pravilno obdavčitev storitev z DDV, moramo poznati tako splošna pravila (25. člen ZDDV-1), kot tudi posebna pravila (od 26. do 30.e člena ZDDV-1). V praksi so zavezanci pogosto v dvomu ali je določena storitev obdavčena po splošnem ali po enem izmed posebnih pravil. Za pravilno obdavčitev konkretne storitve svetujemo, da zavezanci najprej preverijo ali konkretna storitev zapade pod obdavčitev po posebnih pravilih. Šele, ko ugotovijo, da določeno storitev ni mogoče uvrstiti v eno izmed posebnih pravil, obravnavajo storitev v skladu s splošnim pravilom.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v času stavke
V času napovedanih stavk bo potrebno upoštevati temeljne določbe Zakona o stavkah (ZStk), ki določa temeljne pravice in obveznosti stavkajočih kot tudi delodajalcev.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Rezervacije za davčne obveznosti
V letu 2016 so imeli v podjetju davčno kontrolo dohodkov fizičnih oseb za leto 2015 glede napotenih delavcev. Dobili so odločbo o doplačilu prispevkov in dohodnine, ki jih bodo plačali v letu 2017. Zanima jih, ali lahko oblikujejo rezervacije (100 %), oziroma ali lahko sami določijo v kolikšni višini bodo oblikovali rezervacije za te prispevke in dohodnino v letu 2016, da bi s tem zmanjšali dobiček?

FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis), v katerem so v skladu z novelo ZDoh-2 objavljene spremembe pri davčni obravnavi povračil stroškov delavcem, napotenih v tujino.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nov predlog sprememb zakona o trgovini
Nepovezani poslanec Andrej Čuš je včeraj v postopek DZ vložil nov predlog novele zakona o trgovini, s katerim želi omejiti nedeljsko delo. Predlaga, da bi lahko bile trgovine odprte največ šest nedelj na leto, brez omejitev pa le družinske trgovine, bencinski servisi ob avtocestah ter trgovine na letališčih in mejnih prehodih.

Protikorupcijska komisija razočarana nad novelo zakona o integriteti
V Komisiji za preprečevanje korupcije so nad besedilom novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo je prejšnji teden sprejela vlada, izjemno razočarani. Po njihovem mnenju novela komisiji odvzema pristojnosti in onemogoča učinkovit boj proti korupciji.

Bruselj za več prožnosti pri določanju stopenj DDV
Evropska komisija je predlagala nova pravila, ki bodo državam članicam omogočila večjo prožnost pri določanju stopenj davka na dodano vrednost (DDV) in oblikovanje prijaznejšega davčnega okolja za mala in srednje velika podjetja. Države bodo poleg splošne stopnje DDV v višini vsaj 15 odstotkov zdaj lahko vzpostavile dve ločeni znižani stopnji.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Priprava kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 je bila izdana nova Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, ki je začela veljati 13. januarja. Uredba natančno določa pripravo, vsebino in spremljanje uresničevanja kadrovskih načrtov, ki jih pripravijo predstojniki posrednih proračunskih uporabnikov države in občin. Kadrovski načrt se sprejme ob sprejetju programa dela in finančnega načrta, in sicer kot priloga finančnega načrta in mora biti z njim tudi usklajen. Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev ter se pripravi tako, da vsebuje vse elemente, določene v prilogi 1.

Aneks h KP za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (ZKolP) je bil sklenjen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki v Tarifni prilogi spreminja zneske najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred. Druge določbe KP in Aneksa št. 1 ostanejo nespremenjene. Aneks je v veljavi od 20. januarja 2018.

Potrdilo o letni dajatvi za uporabo vozila
27. januarja 2018 bo začel veljati nov Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu, ki določa vsebino in obliko potrdila. Potrdilo je v obliki zapisa na računu o opravljeni storitvi, ki ga izda registracijska organizacija za istočasno opravljene storitve (tehnični pregled vozila, zavarovanje vozila, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja ipd.). Kadar želi plačnik letne dajatve podroben prikaz strukture plačane letne dajatve, mu referent na njegovo zahtevo natisne izpis s podrobnim izračunom višine letne dajatve za predmetno vozilo.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov; veljavnost od 12.1.2018
    • Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov; veljavnost od 1.1.2018
    • Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva; veljavnost od 19.1.2018 - razširitev veljavnosti
    • Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017; veljavnost od 1.7.2017
    • Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad; veljavnost od 27.1.2018 - sprememba
    • Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij; veljavnost od 27.1.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3 - 4
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Fizičnim osebam ni več treba sporočati najemnih poslov Gursu
Po novem zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin fizičnim osebam, ki oddajajo stavbe ali dele stavb v najem, podatkov o teh poslih ni več treba sporočati v evidenco trga nepremičnin pri Geodetski upravi RS (Gurs). Dolžni so sicer še sporočiti podatke za leto 2017, odslej pa bo Gurs podatke pridobil od finančne uprave.

V javnem sektorju danes stavka in protest
V več delih javnega sektorja je za danes napovedana stavka. Skupaj so se zanjo odločili v 16 sindikatih, ki med drugim zahtevajo izboljšanje plač. Stavkovne aktivnosti bodo potekale v državni upravi, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, kulturi, sociali, tudi na javni RTV. Pred vladnim poslopjem pa bo pet minut čez poldne protestni shod. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela dopolnitev izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

Sindikati in delodajalci niso dosegli dogovora o minimalni plači
Sindikatom in delodajalcem, ki imajo še danes čas za dosego dogovora o višini dviga minimalne plače, stališč glede tega vprašanja ni uspelo zbližati. Kot je povedal generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole, so sindikatom za letos in prihodnje leto predlagali 3,5-odstotni dvig, s čimer pa se ti niso strinjali.

EU osem držav umaknila s črnega seznama davčnih oaz
EU je včeraj s črnega seznama davčnih oaz umaknila osem držav oz. jurisdikcij, ki so se na najvišji politični ravni zavezale k ustreznemu ukrepanju. Južna Koreja, Združeni arabski emirati, Tunizija, Panama, Mongolija, Macao, Barbados in Grenada se selijo na sivi seznam jurisdikcij, ki sicer ne izpolnjujejo standardov, a so se zavezale k ukrepanju.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogoji za izdajo začasne odredbe
Tožeča stranka je vložila pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njen predlog za zavarovanje denarne terjatve. Višje sodišče (VSL Sklep I Cpg 816/2017) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani prvostopenjski sklep. V obrazložitvi je pojasnilo, da sodišče lahko izda začasno odredbo za zavarovanje denarne terjatve le, če sta oba pogoja iz 1. in 2. odstavka 270. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) izpolnjena kumulativno. Iz dosedanje obrazložitve izhaja, da tožeča stranka ni izkazala verjetnosti terjatve, zaradi česar predlogu za izdajo začasne odredbe že iz tega razloga ni mogoče ugoditi. Ker pritožbeni razlogi niso podani, višje sodišče pa ob reševanju pritožbe tudi ni našlo bistvenih kršitev določb postopka, na katere pazi po uradni dolžnosti, je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in kot pravilen potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe
Finančna uprava RS je z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe, prejšnji teden v eDavke dodala še več obrazcev, ki so na voljo zgolj z uporabniškim imenom in geslom. Ob tem dodajajo da bodo s procesom poenostavitve dostopa nadaljevali tudi v prihodnje in bodo fizičnim osebam z uporabo uporabniškega imena in gesla omogočili vpogled in oddajo vseh obrazcev, napovedi, ugovorov in drugih dokumentov. Preverite, kateri obrazci, napovedi in ugovori so že na voljo!

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  25.1.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
»  31.1.2018 > AJPES: Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2017
»  5.2.2018 > FURS: Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2017:   1.756,95€
 
in neto plača:   1.151,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.661,25€
 
in neto plača za tromesečje:   1.085,34€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Ne spreglejte novo razpisanih spletnih seminarjev:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Plačljiv spletni seminar Novi načini urejanja premoženja med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema 25. 01. 2018 10:00:00 29,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Plačljiv spletni seminar Novosti družinskega zakonika v razmerjih med starši in otroki 29. 01. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
Nina Velkavrh
Plačljiv spletni seminar Aktualna praksa DKOM pri presoji referenčnih zahtev 30. 01. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.