c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2018, številka 02 / letnik X.
 

Z novim letom morajo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja upoštevati nova MSRP 9 in MSRP 15. V današnji številki tednika izpostavljamo novosti, ki jih prinaša MSRP 9, medtem ko smo o MSRP 15 že pisali.

Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Za uporabnike portala FinD-INFO smo med hitrimi povezavami pripravili zbirne informacije, lestvice, olajšave in obrazce za odmero dohodnine 2017.

Vabljeni tudi k ogledu posnetka včeraj izvedenega spletnega seminarja - 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo, ki je za naročnike portala brezplačen.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Rok za vpis v Register dejanskih lastnikov je le še do 19.1.2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Finančne instrumente je potrebno od 1. januarja 2018 izkazovati po MSRP 9    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 1. januarja 2018 morajo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja upoštevati nova MSRP 9 in MSRP 15.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L, št. 18 z dne 21.1.1997; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/71/ES) ter Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti podaja informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Informacija o novostih REK obrazcev v letu 2018
V Uradnem listu RS, št. 79/2017, z dne 28. 12. 2017, je objavljen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. 1. 2018
Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2017, znaša 8,00 odstotkov. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti bo objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije v začetku januarja 2018.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vključevanje taks v obdavčljivi promet malega davčnega zavezanca
Ali se plačilo sodne takse, ki jo nezavezanec za DDV plača v imenu svojega naročnika, upošteva v njegovem obdavčljivem prometu? Gre za nezavezanca, ki se ukvarja z izterjavo dolgov. Ali je obdavčljiva samo njegova storitev?

FURS: Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino
FURS je objavila novo izdajo dokumenta - Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis), s pojasnili sprememb davčne obravnave dohodkov delavcev v skladu z novim Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ter hkrati pojasnjuje pogoje in postopek za pridobitev potrdila A1.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor DZ o podlagi za boljše evidence nepremičnin
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes obravnaval predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin. Cilj sprememb je zagotoviti bolj kakovostne podatke v javnih evidencah zaradi množičnega vrednotenja nepremičnin.

Tudi v Sloveniji zbiranje podpisov za poenotenje plač po EU
Lista Andreja Čuša in Zeleni Slovenije so se pridružili evropski pobudi za poenotenje plač po EU. Vzpostaviti moramo plačno unijo, v kateri bodo delavci po vsej EU za enako opravljeno delo prejeli enako plačilo, je poudaril poslanec Andrej Čuš. Do konca maja morajo pobudniki v EU zbrati milijon podpisov, od tega v Sloveniji okoli 6000.

Levica v vnovičen poskus dviga minimalne plače
Levica, ki jeseni ni uspela s predlogom sprememb zakona o minimalni plači, po katerem bi se minimalna plača do leta 2019 zvišala na 700 evrov neto, poskuša z novim predlogom. Zdaj predlaga, da bi pri rednem letnem usklajevanju minimalno plačo dvignili na blizu 647 evrov ter v letu 2019 na 700 evrov, iz nje pa izločili vse dodatke.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Dodatna koncesijska dajatev od prejemkov študentov
12. januarja bo začela veljati novela > Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ), ki določa organizacijam v dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del za študente, da zbrana sredstva nakazujejo v proračunski sklad v pristojnosti ministrstva. Zakon v 3. členu določa, da se sredstva nameni za odplačilo posojil, najetih za sofinanciranje ali financiranje gradnje javnih visokošolskih zavodov in študentskih in dijaških zmogljivosti. Nov tretji odstavek omenjenega člena določa, da je proračunski sklad ustanovljen do zaključka odplačevanja posojil, sklad pa se ukine, ko so porabljena vsa sredstva. Spremeni se tudi drugi odstavek 4. člena, ki določa, da se sredstva iz dodatne koncesijske dajatve, zbrana od 1. januarja 2010 dalje, najprej namenijo za odplačilo posojil v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega zakona. Preostanek sredstev iz dodatne koncesijske dajatve pa se lahko nameni neposrednemu sofinanciranju ali financiranju v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega zakona.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 11.1.2018 - sprememba
    • Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ); veljavnost od: 12.1.2018 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno; veljavnost od: 11.3.2017, uporaba od: 13.1.2018
    • Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2018; veljavnost od: 6.1.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 1 - 2
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Na Fursu čakajo prve napovedi za odmero davkov letos
Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Napovedi za odmero dohodnine zavezancem ni treba vlagati že več let, kar pa ne velja za vrsto drugih prihodkov. V prihodnjih tednih bo tako treba prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke.

Novi primeri okoljskih zahtev in meril pri zelenem javnem naročanju
Naročnikom zelenega javnega naročanja so odslej na posebni spletni povezavi na voljo novi primeri okoljskih zahtev in meril za vseh 20 predmetov zelenega javnega naročanja, objavljene so tudi kontaktne točke v pomoč naročnikom. To je predvidela nova uredba o zelenem javnem naročanju, ki je sicer začela veljati z januarjem.

Inštituti območju z evrom napovedujejo nadaljevanje rasti
Gospodarska rast v območju evra je močna, gospodarstvo pa bo raslo tudi v prihodnje, ocenjujejo inštitut Ifo iz Münchna, Istat iz Rima in Kof iz Züricha. Za prvo četrtletje 2018 so napovedali 0,6-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP), za drugo pa 0,5-odstotno. V tretjem in zadnjem trimesečju bo rast po napovedih znova 0,6-odstotna.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razveljavitev pogodbe zaradi napake volje
Tožnika sta se pritožila zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je sodišče zavrnilo njun tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti kupoprodajne pogodbe zaradi zmote pri sklepanju pogodbe. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prav stopnje (VSM Sodba I Cp 911/2017). V obrazložitvi je pojasnilo, da zmota ene izmed strank pri sklepanju pogodbe sama po sebi ne privede do neobstoja pravnega posla oziroma ničnosti doseženega soglasja volj. Stranka, ki je v zmoti, namreč lahko le zahteva razveljavitev pogodbe (drugi odstavek 46. člena in prvi odstavek 95. člena Obligacijskega zakonika (OZ)). Takšnega zahtevka pa tožnika nista postavila, saj sta zahtevala le ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe. Tožnika zato z zatrjevanim neujemanjem med lastno voljo za podaritev kmetijskega zemljišča in strogo oblično podano izjavo, dano za prodajo kmetijskega zemljišča, v tem postopku ne moreta uspeti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Uveljavljanje dejanskih stroškov
FURS obvešča fizične osebe, ki oddajajo premoženje v najem osebi, ki se šteje za plačnika davka (npr. pravni osebi v RS ali fizični osebi z dejavnostjo v RS), pri tem pa so dejanski stroški vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, višji od normiranih stroškov v višini 10 % od dohodka, ki se upoštevajo avtomatično, da lahko namesto normiranih stroškov uveljavljate dejanske stroške. V tem primeru lahko kot najemodajalec (fizična oseba) na finančnem uradu najpozneje do ponedeljka, 15. januarja 2018 vložite Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja. Zahtevki, vloženi po 15. 1. 2018, se zaradi zamude roka ne bodo upoštevali.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 15.1.2018 > FURS: Oddaja premoženja v najem podjetnikom ali podjetjem (fizične osebe)
    • 19.1.2018 > AJPES: Navodilo za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov
    • 25.1.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.1.2018 > AJPES: Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2017
    • 5.2.2018 > FURS: Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2017:   1.621,46€
 
in neto plača:   1.056,47€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.613,17€
 
in neto plača za tromesečje:   1.051,79€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.