c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2018, številka 01 / letnik X.
 

Z novim letom se je začel uporabljati paket novel davčnih zakonov, zato tokrat v osrednji temi izpostavljamo spremembe davka od dohodka pravnih oseb in davčnega postopka.

Med zakonodajnimi novostmi objavljamo aktualne spremembe zakonodaje in izbor predpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS tik pred novim letom.

S 25.5.2018 se začne uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki med drugim spreminja pogoje za podajo soglasja za obdelavo osebnih podatkov, širi obveznosti upravljavcev in obdelovalcev podatkov, ter skladno s tem prinaša strožje kazni za kršitve obveznosti. Vabimo vas tudi k prijavi na spletni seminar 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo, ki bo 9.1.2018 ob 13. uri, in se seznanite z novostmi.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Navodilo za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Spremembe v letu 2018 na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davčnega postopka    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
1.1.2018 prinaša kar nekaj sprememb na področju davčne zakonodaje. Veljati začnejo namreč novela na področju dohodnine, ZDDPO-2 in ZDavP-2. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše spremembe s področja ZDDPO-2 in ZDavP-2.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Z novim letom novosti pri obračunu prispevkov samozaposlenih oseb in zaposlenih pri tujih delodajalcih
Od 1. januarja 2018 bodo morali vsi zavarovanci, ki so na podlagi opravljanja dejavnosti obvezno zavarovani kot samozaposlene osebe, zaposleni pri tujih delodajalcih in tisti, ki izvajajo dejavnost kot postranski poklic, upoštevati novi Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju Pravilnik), ki določa nove obrazce in navodila za predložitev podatkov.

Z inšpektorji za delo odslej prej do zaposlitve?
Po noveli Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A), ki se uporablja od oktobra 2017 dalje, lahko Inšpektorat RS za delo odslej strožje pristopa do kršiteljev delovne zakonodaje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava izplačil potnih stroškov fizični osebi iz tujine
Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z davčno obravnavo izplačil potnih stroškov fizični osebi iz Belgije. Pri tem naročnica dodaja, da bodo ti potni stroški nastali v Sloveniji v okviru kongresa.

FURS: Dodatno pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1
V zvezi s sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-288/16 v povezavi z že izdanim pojasnilom št. 4230-582/2017- 2 z dne 13. septembra 2017 ter sodbo C-33/16 so na FURS prejeli številna vprašanja z različnimi primeri. Zato v nadaljevanju dodatno pojasnjujejo DDV obravnavo storitev, povezanih z izvozom ter tudi nekatere druge dileme, ki so se izpostavile v okviru dodatnih vprašanj, in odgovore na vprašanja.

FURS: Promocija zdravja na delovnem mestu
Finančna uprava je izdal novo verzijo dokumenta - Promocija zdravja na delovnem mestu (Podrobnejši opis), s pojasnilom glede promocije zdravja na delovnem mestu kot davčno priznanem odhodku po ZDDPO-2.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nove vrednosti nepremičnin predvidoma avgusta 2019
Posplošene vrednosti nepremičnin po novem zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki bo začel veljati 11. januarja 2018, bodo predvidoma na voljo 1. avgusta 2019. Po tem datumu bodo lastniki tudi prejeli obvestila in lahko začeli postopke za uveljavljanje posebnih okoliščin.

Poslanci vložili predlog zakona o posojilih v frankih
Nepovezani poslanec Janko Veber, poslanci Levice, Zvonko Lah in Iva Dimic iz NSi ter nepovezani poslanec Andrej Čuš so danes v parlamentarni postopek vložili končno različico predloga zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih. Pripravili so ga v Združenju Frank, kjer so na vložitev čakali od začetka septembra.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uveljavljene nove spremembe pri davkih za večjo konkurenčnost
Od 1. januarja so v veljavi spremembe več davčnih zakonov, ki jih je vlada pripravila z namenom dodatnega zmanjšanja stroškov dela in s tem povečanja konkurenčnosti gospodarstva. Davčno se razbremenjuje napotene na delo v drugo državo, znižuje se obdavčitev nagrad za poslovno uspešnost, zaostruje pa se ureditev pri normirancih.

Za starostno upokojitev je letos treba imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa
Zahtevana pokojninska doba za starostno upokojitev se v letošnjem letu izenačuje za oba spola in znaša 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ženske bodo morale biti stare 59 let in osem mesecev, moški pa 60 let. V letu 2018 bodo za izračun pokojninske osnove upoštevali katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja.

V uporabi zakon o čezmejnem izvajanju storitev
S 1. januarjem se je prav tako začel uporabljati zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki so ga poslanci sprejeli februarja lani in med drugim predvideva preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev v tujino. Temeljni razlog za pripravo zakona je bila uskladitev z evropsko zakonodajo, ki predpisuje strožje pogoje za izdajo potrdil A1.

V novem letu ne bo več varčevanja pri otroških dodatkih
Leto 2018 prinaša več novosti na področju družine. Otroški dodatek v 7. in 8. dohodkovnem razredu, ki ga je varčevalni zakon iz leta 2012 ukinil, bo znova izplačan. Tako varčevanja pri otroških dodatkih ne bo več. Plačani očetovski dopust pa bo obsegal 30 dni.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR); veljavnost od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 9.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 9.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 14.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 23.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 11.11.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o financiranju občin (ZFO-1); veljavnost od: 1.1.2018 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem; veljavnost od: 29.12.2017 - sprememba
    • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb; veljavnost od: 1.1.2018 - sprememba
    • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti; veljavnost od: 1.1.2018 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost; veljavnost od: 28.10.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1; veljavnost od: 1.1.2018
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 1.1.2018 - sprememba
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 1.1.2018
    • Uredba o zelenem javnem naročanju; veljavnost od: 1.1.2018
    • Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz; veljavnost od: 12.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo; veljavnost od: 12.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 2.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo; veljavnost od: 22.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 9.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Pravilnik o določanju zavarovalne osnove; veljavnost od: 16.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 76 - 80
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Z uveljavitvijo zakonodajnih sprememb do večjega razmaha inovativnih finančnih storitev
Tehnološke spremembe pospešeno spreminjajo tudi področje finančnih storitev, ki so ga stoletja obvladovale banke. V novem letu bodo v EU začele veljati zakonodajne spremembe na področju plačilnih storitev, ki naj bi omogočile še večji razmah inovativnih storitev v prid končnemu uporabniku. To prinaša izzive tako za banke kot za tehnološka podjetja.

V EU začenjajo veljati nova pravila za delovanje finančnih trgov
Veljati začenjata prenovljena direktiva o trgih finančnih instrumentov in spremljajoča uredba, ki naj bi na podlagi naukov minule krize izboljšali delovanje finančnih trgov v smeri večje preglednosti, učinkovitosti in odpornosti ter okrepili varstvo vlagateljev. Slovenija bo direktivo predvidoma prenesla še v tem mandatu DZ.

Avstrijske vinjete digitalne in dražje
V Avstriji so od 1.1.2018 v veljavi nove vinjete za vožnjo osebnih vozil po tamkajšnjih avtocestah. Njihova cena se je povišala za stopnjo inflacije, vozniki pa se tokrat lahko prvič odločijo tudi za nakup digitalne vinjete. Tako kot v Sloveniji ostajajo tudi v severni sosedi vinjete za leto 2017 v veljavi še do konca januarja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izvor premoženja
Tožnica se ni strinjala z odločitvijo drugostopenjskega davčnega organa, ki je zavrnil njeno pritožbo, in je vložila tožbo na Upravno sodišče, v kateri uveljavlja tožbene razloge napačne uporabe materialnega prava, nepopolno oziroma napačno ugotovljenega dejanskega stanja ter bistvenih kršitev pravil postopka. Upravno sodišče (UPRS Sodba I U 714/2016-12) je tožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da davčno osnovo za relevantno obdobje predstavlja razlika med vrednostjo premoženja oziroma porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni oziroma dohodki, od katerih se davki ne plačajo. Davčni organ je pri zbiranju in obdelavi podatkov ugotovil, da so sredstva za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki ga je tožnica pridobila in z njim razpolagala v relevantnem obdobju precej presegala dohodke, ki jih je tožnica napovedala davčnemu organu za isto obdobje. To je bil razlog, da je davčni organ tožnico pozval k predložitvi prijave premoženja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Javni poziv k vložitvi napovedi do 28. 2. 2018
FURS obvešča, da je treba do 28. 2. 2018 vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2017. Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.

V prihajajočem letu vsi dela prosti dnevi med delovniki
V prihajajočem letu bodo vsi dela prosti dnevi med tednom, velikonočna in binkoštna nedelja pa kot vedno padeta na nedeljo. To pomeni, da bo v letu 2018 trinajst dela prostih dni, kar je več kot v preteklem letu. Obeležili bomo tudi pet praznikov, ki pa niso dela prosti dnevi.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v januarju 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,38%
 
 
 
Inflacija v decembru 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   1,7%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2017:   1.621,46€
 
in neto plača:   1.056,47€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.613,17€
 
in neto plača za tromesečje:   1.051,79€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Nova Uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GPDR) prinaša vrsto novosti, predvsem več pravic in kontrole posameznikov nad uporabo osebnih podatkov. Med drugim uvaja strožje zahteve glede pridobivanja soglasij posameznikov za obdelavo osebnih podatkov, obveznost obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov, možnost zahtevati izbris osebnih podatkov in »pravico do pozabe«, ter uvaja idejo o prenosljivosti podatkov. Na spletnem seminarju boste dobili praktične informacije, odgovore in napotke za ugotavljanje skladnosti z GPDR.

Napovedani spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo 9. 01. 2018 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Davčne novosti v 2018
Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar - Davčne novosti 2018, na katerem se boste seznanili z vsemi pomembnimi novostmi na enem mestu, se pogovorili s predavateljico in drugimi udeleženci, to pa vam bo omogočilo tudi ustrezno pripravo na spremembe v novem letu. Seminar bo v četrtek, 11.1.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Nina Orehek Ručigaj.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Družba IUS SOFTWARE, d. o. o., se je z novim letom preimenovala v družbo LEXPERA d. o. o.
LEXPERA bo še naprej krovno ime uspešnih blagovnih znamk spletnih in tiskanih vsebin - največjega pravnoinformacijskega portala IUS-INFO, davčno-finančnega portala FinD-INFO, portala INSOLV-INFO, portala EDUS-INFO, vodilne pravne založbe GV Založba, najbolj brane pravne revije Pravna praksa, revije za gospodarsko, delovno in socialno pravo Podjetje in delo ter knjižnih zbirk Nova slovenska zakonodaja in Manager.

Poleg tega bo kot največji organizator pravnih izobraževanj in soorganizator Dnevov slovenskih pravnikov tudi v prihodnje pomembno prispevala k razvoju pravne stroke.

Povod za spremembo je poenotenje imena skupine LEXPERA SA na treh trgih - v Sloveniji, na Hrvaškem in v Turčiji. Imena blagovnih znamk ostajajo nespremenjena, z njimi bo družba še naprej krepila svoj položaj na trgu in zagotavljala celovito uporabniško izkušnjo na področju pravnih in poslovnih informacij.

Družba IUS SOFTWARE, odslej LEXPERA, je v letu 2017 ustvarila nekaj manj kot 4 milijone evrov prihodkov. Je v zasebnem lastništvu, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in del skupine LEXPERA SA, ki skupno zaposluje več kot 100 ljudi. Posluje v lastnih prostorih v 11. in 12. nadstropju poslovne stavbe na Tivolski 50 v Ljubljani. Njen generalni direktor je mag. Tomaž Iskra.

LEXPERA bo s svojim vrhunskim kadrom, bogatim znanjem in izkušnjami, o čemer pričata zavidljiva jubileja - 30-letnica portala IUS-INFO in 60-letnica GV Založbe, še naprej utrjevala vodilni položaj na področju pravnih informacij.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.