c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2017, številka 37 / letnik IX.
 

V današnjem središču odgovarjamo na vprašanje Ali vpisati ali ne vpisati v evidence DDV?, s podrobnejšim pojasnili, kaj vpisati v posameznih primerih v obrazec DDV-O. Med zakonodajnimi novostmi pa izpostavljamo še preoblikovane predloge davčnih sprememb, ki jih je konec prejšnjega tedna objavilo Ministrstvo za finance.

Na FURS bo treba do 20. septembra prijaviti vse plačilne račune, ki jih imate odprte v tujini, saj bo finančna uprava čez nekaj dni začela prejemati informacije o računih v tujini. Skrivanje računov lahko prinese visoko denarno kazen. V zvezi s tem je FURS izdala tudi dodatna pojasnila o izmenjavi podatkov o finančnih računih, in sicer: poročanje o finančnih računih in postopki dolžne skrbnosti.

Vljudno ste vabljeni k prijavi na novi spletni seminar Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1, ki bo 28. septembra 2017 ob 13. uri.

Želimo vam prijetno branje in več jesenske topline!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Preoblikovani predlogi davčnih sprememb
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Vpisati ali ne vpisati v evidence DDV?    
mag. Tanja Urbanija
   
Vprašanje, ali je DDV treba obračunati ali ne, je najpogostejše vprašanje, ki ga dobim. Nadaljnje vprašanje pa je, ali je to treba kam vpisati. Vprašanje se zdi zelo preprosto in verjetnost pravilnega odgovora prav tako. Seveda, če smo optimisti, je 50 odstotkov možnosti, da odgovorim prav, in ne pomislimo, da je prav toliko tudi možnosti, da odgovorim narobe. V veselje mi je, ko vidim, da komu ni dovolj samo suhoparen odgovor »da« ali »ne«, temveč ga zanima tudi pojasnilo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Poračun malice v primerih organizirane prehrane
Finančna uprava je v spremembi dokumenta - Dohodek iz delovnega razmerja, posredovala odgovor glede davčne obravnave poračuna malice v primeru organizirane prehrane. Kot določa ZDR-1 v 130. členu ima delavec pravico do povračil stroškov prehrane med delom, ni pa določen obseg oziroma višina povračila stroškov, kar prepušča ureditvi v kolektivni pogodbi s splošno veljavo oziroma izvršilnemu predpisu.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Podatki v davčnem registru
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede sklenitve pogodbe z novo stranko za vodenje računovodskih storitev, v katerem pojasnjuje, ali je treba poslati na FURS obrazec DR in kakšna je obveza po 3. točki 1. odstavka 97. člena ZFU.

FURS: Izmenjava podatkov o finančnih računih – poročanje o finančnih računih
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Izmenjava podatkov o finančnih računih - poročanje o finančnih računih (Vprašanja in odgovori), s pojasnilom avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktive Sveta 2014/107/EU.

FURS: Izmenjava podatkov o finančnih računih – postopki dolžne skrbnosti
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta - Izmenjava podatkov o finančnih računih - postopki dolžne skrbnosti (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenim vprašanjem, katera dokazila se priznavajo glede davčnega rezidentstva in odgovore na druga dopolnjena vprašanja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog za ureditev problematike posojil v frankih
Zakonski predlog za ureditev problematike posojil v frankih, ki ga je prejšnji teden predstavilo Združenje Frank, bo v DZ vložila DeSUS, in sicer predvidoma še ta teden, je po današnji seji vodstva stranke dejal predsednik DeSUS Karl Erjavec. Po njegovem mnenju bi bilo prav, da se to uredi z zakonom, ne pa preko dolgotrajnih sodnih poti.

Javna razprava o noveli zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
V ponedeljek, 11.9.2017 se je iztekla javna razprava o noveli zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim odpravlja nekatere varčevalne ukrepe, uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta ter uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja.

Sindikat državnih organov vztraja, da je odgovornost za preveč izplačane plače na delodajalcih
V Sindikatu državnih organov Slovenije vztrajajo, da je odgovornost za preveč izplačane plače na delodajalski strani in da za to delavci ne morejo odgovarjati. Na zadnjih pogajanjih za javni sektor so namreč imeli na mizi nov predlog, po katerem bi javne uslužbence k vračanju zavezali v primeru očitnih kršitev, za katere so morali vedeti.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novosti pri vročanju sodnih pisanj
14. septembra 2017 se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki prinašajo tudi nekatere spremembe v ureditvi vročanja. Med drugim je nova določba sedmega odstavka 142. člena Zakona o pravdnem postopku, ki je bila sprejeta z namenom učinkovitejšega vročanja sodnih pisanj in določa, da uslužbenec pošte v situaciji, ko bo naslovnik na pošti z obvestilom o prispelem pismu želel prevzeti to pismo preveri vsa sodna pisanja naslovnika, ki se vročajo osebno, in jih izroči naslovniku. Če jih naslovnik noče sprejeti, se šteje, da je odklonil sprejem pisanja. S tem pa se bo štelo, da je bila vročitev v tistem trenutku opravljena.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o upravnem sporu (ZUS-1); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o sodnih taksah (ZST-1); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o nepravdnem postopku (ZNP); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o pravdnem postopku (ZPP); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin; veljavnost od: 23.9.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 48 - 49
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Moody's bonitetno oceno Slovenije dvignil na Baa1
Bonitetna agencija Moody's je slovensko bonitetno oceno v petek zvečer izboljšala z Baa3 na Baa1, obete pa iz pozitivnih znižala v stabilne. V agenciji opažajo napredek države pri zniževanju dolga in konsolidaciji javnih financ, pohvalili so tudi robustno gospodarsko rast. Med tveganji so izpostavili zastoj pri zdravstveni in pokojninski reformi.

Za zadnje četrtletje ugodne napovedi zaposlovanja
Delodajalci v Sloveniji za letošnje zadnje četrtletje pričakujejo nadaljevanje ugodnega zaposlitvenega utripa. Napovedi so boljše od tistih za tretje četrtletje, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa razmeroma stabilne, kaže najnovejša raziskava družbe Manpower.

Industrijska proizvodnja v območju evra julija višja
Industrijska proizvodnja v območju evra je julija v primerjavi z junijem po sezonsko prilagojenih podatkih narasla za 0,1 odstotka, medtem ko je v EU upadla za 0,3 odstotka. Na letni ravni je industrijska proizvodnja v območju evra narasla za 3,2 odstotka, v uniji pa za 3,1 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki Eurostata.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogodba o štipendiranju
Tožena stranka je na višje sodišče vložila pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je razsodilo, da se pogodba o štipendiranju, sklenjena med tožečo stranko in toženo stranko, razveže. V pritožbi je navedla, da so pravni in dejanski zaključki sodišča, s katerimi je to utemeljilo razvezo pogodbe, izrazito zmotni, nezakoniti, brez kakršnekoli dejanske in pravne podlage. Višje sodišče je pritožbo tožene stranke kot neutemeljeno zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 181/2017) in potrdilo odločitev sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je sodišče prve stopnje med strankama ugotovilo povsem skrhane odnose, zato so podani pogoji za razvezo pogodbe o štipendiranju, saj ni mogoče doseči namena pogodbe o štipendiranju, to je zaposlitve štipendista po končanem (pravočasnem) študiju.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2017:   1.602,21€
 
in neto plača:   1.045,06€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.044,65€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je stopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali po novem ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 28. 09. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kako izterjati dolžnike?
Inštitut za računovodstvo vas vabi na kratek seminar Kako izterjati dolžnike?, na katerem boste izvedeli, katere so zakonite metode za izterjavo dolžnikov in kako se učinkovito lotiti izvršbe, pridobili informacije, kako se lahko tveganju neplačila izognete vnaprej ter pridobili sposobnost najti odgovore oziroma kako ravnati in kam se po potrebi obrniti. Seminar bo potekal v petek, 22.9.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Nina Orehek Ručigaj.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.