c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2017, številka 35 / letnik IX.
 

Skrivanje denarja v tujini kmalu ne bo več mogoče, saj so se z novelo ZDavP-2J v slovenski pravni red prenesle določbe Direktive Sveta 2014/107/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja in informacij o finančnih računih, ki jih imajo državljani članic EU in OECD odprte v tujini. Temo predstavljamo v rubriki V središču.

Finančna uprava RS pa opominja, da je potrebo urediti obveščanje prek portala eDavki, kajti seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Hkrati tudi obveščajo, da bodo v prihodnjem tednu nadgradili varnostne elemente storitve eDavki, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti. Vabljeni k branju današnje številke tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
eVročanje: Uredite si obveščanje prek eDavkov na svoj elektronski naslov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novimi pravili izmenjave podatkov do boljšega mednarodnega davčnega nadzora    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 1. julija se uporabljajo določbe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, s čemer se dopolnjujejo pravila izmenjave podatkov ter poročanja po posameznih državah, ki jih je uzakonila novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odpis obveznosti do družbenika
Podjetje je od lastnika podjetja, nerezidenta, kot donacijo pridobilo osnovna sredstva (stroje), katere so knjižili na konto 04/98. Sedaj so stroji amortizirani in je njihova sedanja vrednost nič. Obveznost iz dolgoročnih obveznosti so preknjižili na kratkoročne obveznosti do lastnika 98/285. Inštitut za računovodstvo je v zvezi s tem podal mnenje glede ustreznega knjiženja za odpravo obveznosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun DDV pri poslovanju med povezanimi osebami
Družba iz Slovenije (zavezanec za DDV) je del mednarodne skupine družb. Družba v okviru svojega poslovanja naroča in plačuje tudi storitve za druge družbe znotraj skupine. Družba si pri nakupu storitev odbija vstopni DDV, nato storitve prefakturira povezanim osebam v tujino brez DDV s 7 % dodatkom na stroške. Zanima jih, ali si slovenski davčni zavezanec lahko odbije vstopni DDV?

FURS: Novosti za kmete pri plačilu socialnih prispevkov
Finančna Uprava RS od 1. januarja 2018 za plačilo prispevkov za socialno varnost kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov oziroma položnic. Po novem bo Finančna uprava RS predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost vročala elektronsko prek portala eDavki tudi kmetom, kot z začetkom leta 2017 že velja za samozaposlene osebe in družbenike.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Koalicija ponuja kompromis glede nadzora nad Banko Slovenije
Po opozorilu Evropske centralne banke (ECB), da se s predlogom dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki uvaja nadzor s strani računskega sodišča, pretirano posega v neodvisnost slovenske centralne banke, so v koaliciji pripravili spremembe spornih določb. Odbor DZ za finance jih bo obravnaval v petek.

Vlada pripravlja rešitve za težave startupov
Čeprav so startupi v Sloveniji deležni široke podpore, tako iz zasebnega kot javnega okolja, pa se pri svojem poslovanju soočajo z vrsto ovir. Nanje so opozorili tudi na majski konferenci Podim, zdaj pa je akcijski načrt za bolj konkurenčno okolje za startupe oz. projekte pripravljen. Vlada ga bo sprejela na eni prihodnjih sej.

Pojasnilo možnosti v primeru pritožb glede Magne
Na gospodarskem ministrstvu so se odzvali na trditve predstavnika Slovenskega E-Foruma Gorazda Marinčka o tem, da lahko pritožbo na podelitev okoljevarstvenega soglasja Magni pri drugostopenjskem organu uredijo v roku 24 ur. V ta namen so objavili pojasnila pristojnega ministrstva za okolje in prostor glede celotnega procesa pritožbe.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Razlaga v zvezi z izvajanjem drugega odstavka 77. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je na podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti na seji dne 13. 7. 2017 sprejela razlago v zvezi z izvajanjem 2. odstavka 77. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, kjer je urejeno kolektivno nezgodno zavarovanje in dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti; veljavnost od: 25.8.2017 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd); veljavnost od: 25.8.2017 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 26.8.2017 - sprememba
    • Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice; veljavnost od: 8.7.2017, uporaba od: 1.9.2017 - sprememba
    • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja; veljavnost od: 1.9.2017
    • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva; veljavnost od: 3.9.2017, uporaba od: 1.1.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 44 - 45
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Začeli bodo prihajati podatki o finančnih računih v tujini
Skrivanje denarja v tujini kmalu ne bo več mogoče. Jeseni bo namreč stekla avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih, ki jih imajo državljani članic EU in OECD odprte v tujini. Če zavezanci doslej z obstojem takšnega računa finančne uprave niso seznanili že sami, bo ta podatke prejela od davčnega organa ustrezne države.

Estonija razmišlja o lastni digitalni valuti
V Estoniji poteka resna razprava o izdaji državi lastne digitalne valute, imenovane estcoin. Pri tem so se po nasvete podali tudi k ustanovitelju Ethereuma, Vialiku Buterinu, so ta teden poročali svetovni mediji.

Francija in Nemčija z novim načrtom obdavčitve spletnih velikanov
Francija in Nemčija načrtujeta objavo novega predloga za obdavčitev spletnih velikanov, tako da bi ti plačali "pošten prispevek" v vsaki državi, kjer služijo denar, je v nedeljo dejal francoski finančni minister Bruno Le Maire. Kot je dodal, bodo novi načrt skupaj z nemškimi partnerji razkrili na naslednjem srečanju finančnih ministrov v Tallinnu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Najemna pogodba in stvarne napake nepremičnine
Sodišče prve stopnje je razsodilo, da mora toženec izprazniti najeto stanovanje in ga v tridesetih dneh izročiti tožnici v njeno neposredno in izključno posest, plačati ji mora tudi 8.727,50 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi in povrniti tudi njene pravdne stroške. Toženec se je zoper sodbo pritožil na Višje sodišče, ki je pritožbo zavrnilo (VSL Sodba II Cp 616/2017). V obrazložitvi je sodišče pojasnilo, da toženec v zvezi z zatrjevanimi stvarnimi napakami najetega stanovanja zoper tožnico v pravdi ni uveljavljal ustreznega (oblikovalnega) zahtevka za znižanje najemnine, zato se ne more izogniti plačilu dolgovane najemnine, še manj zahtevani izselitvi, saj za uporabo najetega stanovanja nima več pravne podlage.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nadgradnja varnostnih elementov storitve eDavki
Za zagotavljanje višjega nivoja varnosti bo FURS v prihodnjem tednu nadgradila varnostne elemente svoje storitve eDavki. Večina zavezancev tega ne bo niti opazila, težave se lahko pojavijo pri tistih, ki uporabljajo stare operacijske sisteme ali stare verzije brskalnikov. Tem bo namreč dostop do portala eDavki onemogočen. Zato FURS poziva vse tiste zavezance, ki imajo zastareli operacijski sistem, da izvedejo ustrezne nadgradnje programske opreme.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2017:   1.602,21€
 
in neto plača:   1.045,06€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.044,65€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Knjiženje poslovnih dogodkov povezanih z najemi ter časovnimi razmejitvami
Inštitut za računovodstvo vas v okviru Tedna računovodij vabi na kratek seminar o evidentiranju poslovnih in finančnih najemov tako nepremičnin kot tudi premičnin, zlasti takrat, kadar se dogovorijo za večletno vnaprejšnje plačilo. Poleg tega je del računovodenja tudi razmejevanje prihodkov in stroškov, ki jih je potrebno pravilno evidentirati v poslovne knjige, kar pomembno vpliva tudi na pravilen zajem stroškov in prihodkov v določenem davčnem letu. Seminar bo potekal v ponedeljek, 11.9.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica mag. Sabina Lamut.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.