c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2017, številka 34 / letnik IX.
 

V današnjo osrednjo temo postavljamo kriptovalute, ki ponujajo hiter in učinkovit način prenosa finančnih sredstev, zato so vse bolj aktualne. Trenutno jih je v svetu že prek sto, v današnjem prispevku pa se posvečamo davčnemu vidiku poslovanja z virtualno valuto - bitcoin.

Med tokrat izbranimi strokovnimi članki lahko preberete še o kratkotrajnem delu družinskih članov v popoldanskem s.p.-ju in delu kmetov po upokojitvi, med pojasnili FURS pa izpostavljamo dobavo blaga oziroma storitev s pravico do odbitka DDV, v zvezi s sedmim odstavkom 131. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. In samo še danes lahko kmetijska gospodarstva na pristojni občini prijavijo škodo, ki so jo letos spomladi utrpela po pozebi.

Vabljeni k branju današnje številke tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES - Register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kako je obdavčeno poslovanje z virtualno valuto bitcoin    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
O davčni obravnavi pri poslovanju z bitcoini smo že pisali. Takrat smo se osredotočili na obravnavo z vidika DDV. V nadaljevanju pojasnjujemo še davčni vidik dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Popoldanski s.p.
Odgovarjamo na vprašanje, ali lahko družinski član pri popoldanskem s.p. opravlja kratkotrajno delo?

Delo kmetov po upokojitvi
Samostojni podjetnik se je upokojil, ima še enega zaposlenega delavca, zato se mu od pokojnine mesečno odteguje določen znesek. Ali je enako tudi s kmeti, ko se upokojijo in še naprej delajo, čeprav je sorodnik prevzel kmetijo?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčitev storitev, opravljenih na nepremičnini na Hrvaškem
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede obračuna DDV in navedbe ustrezne klavzule. Slovenski zavezanec za DDV je izdal račun srbskemu zavezancu za DDV, medtem ko so gradbene storitve (montaža protipožarnih zaves) opravili na hrvaški nepremičnini. Zanima jih, ali sploh morajo obračunati DDV, kakšnega morajo obračunati ter kakšno klavzulo morajo navesti?

Pojasnilo glede sedmega odstavka 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1
V zvezi s sedmim odstavkom 131. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost FURS pojasnjuje, za katere oproščene dobave blaga oziroma storitev s pravico do odbitka DDV, davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, ni treba predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.

FURS: Obdavčitev z davkom na dediščine in darila
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori), s pojasnilom glede vložitve napovedi za odmero dohodnine od prejetega darila.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Stekla bo referendumska kampanja o zakonu o drugem tiru
V prihajajočem tednu bo stekla referendumska kampanja o zakonu, ki ga je vlada pripravila kot podlago za izgradnjo drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom. Zakon je razdelil politični parket, strokovno javnost in civilna gibanja, zato bodo o usodi največjega novega infrastrukturnega projekta v državi čez dober mesec dni odločili volivci.

Prva obsodba za zlorabo notranjih informacij
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je seznanila s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, ki je Kristjana Verbiča obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane. Kot so zapisali, odločitev sodišča pozdravljajo in pričakujejo, da bodo čim prej zaključeni tudi drugi podobni primeri.

Uspela prva tožba posojilojemalca v švicarskih frankih
V Združenju Frank, ki je nastalo po podražitvi posojil v švicarskih frankih zaradi sprostitve tečaja v začetku leta 2015, so prejeli prvo pozitivno sodbo sodišča v tožbi posojilojemalca zoper banke. Okrožno sodišče v Ljubljani je ugotovilo, da je pogodba o dolgoročnem deviznem kreditu v švicarskih frankih nična.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela Zakona o elektronskih komunikacijah
Od 20. avgusta 2017 je v veljavi novela > Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki v pravni red prenaša določbe Direktive 2014/61/EU o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti. Novela predvsem ureja učinkovitosti izgradnje omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki je bistvenega pomena za razširjenost uporabe visokohitrostnega interneta, saj digitalna infrastruktura podpira dejansko vse sektorje inovativnega gospodarstva. Poleg tega novela nadgrajuje ureditev obdelave osebnih podatkov in varstvo zasebnosti elektronskih komunikacij, skladno z načelom pravne varnosti z zagotavljanjem jasnosti in predvidljivosti ureditve ob zagotovitvi spoštovanja človekovih pravic.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o pravilih in postopkih pri neizpolnjevanju obveznosti udeležencev centralne depotne družbe; veljavnost od: 19.8.2017
    • Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o dostopu centralne depotne družbe do podatkov o poslih centralnih nasprotnih strank in mest trgovanja; veljavnost od: 19.8.2017
    • Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 19.8.2017 - sprememba
    • Pravilnik o delih in opremi vozil; veljavnost od: 19.8.2017 - sprememba
    • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja; veljavnost od: 1.9.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 43 - 44
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Višje plače javnim uslužbencem predvidoma pri izplačilu v oktobru
Dogovor o odpravi plačnih anomalij v javnem sektorju bodo javni uslužbenci predvidoma prvič občutili pri septembrski plači, torej pri izplačilu v oktobru. Več kot 60.000 javnih uslužbencev, ki se jim zvišujejo plače, bo dobilo tudi poračun od 1. julija dalje. Še prej pa morajo biti aneksi h kolektivnim pogodbam objavljeni v uradnem listu.

Avstralija namerava nadzirati trgovanje s kriptovalutami
Avstralija namerava nadzirati trgovanje z virtualnimi valutami, kot je Bitcoin, in okrepiti pristojnosti agencije za finančni nadzor AUSTRAC. Gre za dva od ukrepov v sklopu boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Podoben ukrep glede kriptovalut je pred tem sprejela tudi Japonska.

Eko sklad s posojili za različne okoljske naložbe
Prejšnji teden je Eko sklad v uradnem listu objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe. Za naložbe je namenjenih šest milijonov evrov, najvišji znesek dodeljenega posojila na posamezno vlogo pa je 40.000 evrov oz. najmanj 1500 evrov.

Za štipendijski in preživninski sklad letos več kot 60 milijonov evrov
Vlada je prejšnji teden na dopisni seji sprejela poslovni in finančni načrt 2017 štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. V tekočem letu so načrtovani celotni prihodki v višini 65,4 milijona evrov, od tega za programe 60,3 milijona evrov in za delovanje sklada 5,1 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nebistvena sestavina pogodbe
Tožeča stranka se je pritožila zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je bil zavrnjen njen zahtevek, da ji je tožena stranka zaradi razveze pogodbe dolžna plačati 335.794,98 evrov. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL Sodba I Cpg 681/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da bi prodajna pogodba prenehala zaradi neudeležbe tožene stranke na skupščini ali neizvedbe skupščine ciljne družbe iz kakšnih drugih razlogov le, če bi stranki takšno sestavino določili kot bistveno sestavino prodajne pogodbe. Pogodba je razvezana po samem zakonu, če je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina pogodbe, dolžnik pa je v tem roku ne izpolni. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da dogovor o udeležbi tožene stranke na skupščini predstavlja stransko obveznost sporne prodajne pogodbe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Kmetje lahko prijavijo škodo po pozebi samo še danes
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da je rok za vložitev obrazca za prijavo škode po pozebi v letu 2017 na pristojno občino do 23.avgusta 2017. Prijava škode je predpogoj za vključitev površin kmetijskega gospodarstva v končno oceno škode, na podlagi katere je možno uveljaviti ukrepe za pomoč po pozebi v letu 2017.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 24.8.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.8.2017 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2017
    • 31.8.2017 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2017

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2017:   1.602,21€
 
in neto plača:   1.045,06€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.044,65€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Teden računovodij 2017
Inštitut za računovodstvo vas vabi na že 10. Teden računovodij, ki bo potekal v času od 11. -15. septembra 2017, na Brezovici pri Ljubljani. Prijavite se lahko na največ štiri strokovna predavanja ter na neomejeno število sponzorskih predavanj. Preverite bogat program Tedna računovodij 2017 in vljudno vabljeni!

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.