c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2017, številka 31 / letnik IX.
 

Ministrstvo za finance je posredovalo v javno obravnavo paket davčnih zakonov, ki vsebuje nove ukrepe na davčnem področju. V tokratni številki tednika podrobneje predstavljamo predlagane spremembe pri normirancih in predlog uporabe vezane knjige računov tudi po izteku prehodnega obdobja pri davčnem potrjevanju računov. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo objavljene novele, ki so stopile v veljavo konec julija: Zakona o bančništvu (ZBan-2A), Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1E), Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Pomorskega zakonika (PZ-G) - njihove spremembe so predstavljene v današnji rubriki.

Vabimo vas k branju tednika in ogledu novosti na portalu FinD-INFO!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pred vrati davčne spremembe pri normirancih    
mag. Mojca Kunšek
   
V zadnjih dneh julija je Ministrstvo za finance ponudilo javnosti paket davčnih sprememb, tako imenovano mini davčno reformo, ki bi med drugimi spremembami, prinesla tudi bistvene spremembe pri normirancih.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Ustanavljanje podružnic v Evropski uniji
Kakšna so pravila ustanavljanja in pravna ureditev delovanja podružnic družb, ki pripadajo eni državi članici EU, v drugih državah članicah EU po sodni praksi Sodišča EU in zakonodaji EU, pojasnjuje avtorica v članku, hkrati pa podrobneje pojasnjuje tudi pravno ureditev podružnic v Sloveniji.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Uporaba vezane knjige računov tudi po letu 2017
Ministrstvo za finance je v objavljenem sklopu paketa davčnih sprememb predlagalo noveliranje petih zakonov. Tokrat izpostavljajmo novelo Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-D), ki naj bi ohranila možnosti izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov tudi po preteku prehodnega obdobja.

FURS: Finančni računi iz tujine
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Finančni računi iz tujine (Vprašanja in odgovori), s pojasnilom glede prijave računov iz tujine za opravljene spletne storitve.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Delodajalci pogosto nimajo sprejetih ukrepov za varovanje delavcev pred vročino
Poleti, ko pritiska vročina, je marsikomu na delovnem mestu (pre)vroče. Naporno je zlasti tistim, ki opravljajo dela na prostem, saj so neposredno izpostavljeni visokim temperaturam in UV sevanju. Delovni inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci pogosto nimajo sprejetih ukrepov za varovanje delavcev pred tveganji zaradi povišanih temperatur.

Vzpostavitev demografskega sklada kot vzporednega upravljavca ne bi bila dobra
Predlog zakona o demografskem skladu predvideva ohranitev koncepta pri upravljanju državnih naložb. SDH bo še naprej upravljal z naložbami, v katerih ima delež tudi sklad. Ta pa bo samostojno upravljal z naložbami v družbah, v katerih ni naložb države ali SDH.

Podpisnikov za dogovor o plačnih anomalijah bo očitno dovolj
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so konec prejšnjega tedna podpisovali anekse h kolektivnim pogodbam, s katerimi bo realiziran dogovor o odpravi plačnih anomalij. Za uveljavitev aneksa h krovni kolektivni pogodbi sindikalnih podpisov zaenkrat še ni dovolj, a imajo sindikati čas za podpis do 18. avgusta, tako da bo kvorum po napovedih dosežen.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Dostop do zaupnih bančnih podatkov
Spremembe in dopolnitve > Zakona o bančništvu (ZBan-2), ki veljajo od 29.7.2017, jasneje določajo pogoje, pod katerimi do zaupnih bančnih podatkov dostopa preiskovalna komisija DZ in računsko sodišče. V ta namen se v tretjem odstavku 126. člena ZBan-2 izrecno dodaja tudi primer, ko te podatke pisno zahteva parlamentarna preiskovalna komisija, kadar v skladu z zakonom izvaja preiskavo. Z novelo zakona se odpravljata tudi redakcijski napaki v 7. in 69. členu ZBan-2. V prvem od navedenih členov je v prvem odstavku pomotoma izpadla navedba staršev in posvojiteljev kot ožjih družinskih članov. V drugem odstavku 69. člena ZBan-2 pa se popravi navedba glede kvalificiranega dovoljenja in se namesto tega pravilno uporabi pojem kvalificiran delež.

Spremembe Poslovnika DZ
29. julija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1), katere poleg dopolnjenega postopka sprejema sprememb Ustave (6. odst. 173. člena) in postopka sprejema avtentične razlage zakona (1. odst. 151. in 2. odst. 134. člena) prinašajo dolgo pričakovano t. i. zakonodajno sled v postopku sprejema zakonov. Zakonodajna sled naj bi zagotovila večjo transparentnost sprejemanja predpisov oziroma beleženja dejavnosti vseh udeležencev v procesu zakonodajnega odločanja. Uvod predloga zakona mora tako po novem vsebovati tudi podatek o zunanjem strokovnjaku oziroma pravni osebi, ki je sodelovala pri pripravi predloga zakona in znesek plačila, ki ga je ta oseba v ta namen prejela (115. člen - primerjalnik besedila). Spremenjena je tudi tretja obravnava predloga zakona, v kateri državni zbor ne razpravlja več o predlogu zakona v celoti, temveč le o posameznih členih predloga zakona, h katerim so vloženi amandmaji (1. odst. 140. člena).

Predstavnik mladih v svetu ZPIZ
5. avgusta bosta začeli veljati sprememba in dopolnitev > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki omogočata članstvo v svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi predstavniku mladih, ki delajo prek študentske napotnice (186. člen - primerjalnik besedila). Tako naj bi se okrepil socialni dialog, in sicer prek večje reprezentativnosti partnerjev, ki sodelujejo v socialnem dialogu. Predstavnika mladih bo v svet zavoda imenovala Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), ki edina med mladinskimi organizacijami za financiranje delovanja prejema sredstva iz koncesijske dajatve. Svet zavoda bo po novem tako sestavljalo 27 članov.

Novela Pomorskega zakonika
Z uveljavitvijo novele > Pomorskega zakonika (PZ) 29. julija preneha veljati drugi odstavek 33.a člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, ki je določal, da se ob vpisu čolna v vpisnik morskih čolnov priloži dokaz o sklenjeni zavarovalni pogodbi, in sicer za najmanj toliko časa, kolikor je veljalo dovoljenje za plovbo. V skladu s predpisi Evropske unije novela podrobneje določa tudi način izvajanja sistema za nadzor plovbe (VTS), (65. člen - primerjalnik besedila).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 1.7.2017, uporaba od: 1.8.2017 - sprememba
    • Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2017; veljavnost od: 1.7.2017, uporaba od: 1.8.2017
    • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP); veljavnost od: 29.7.2017 - sprememba
    • Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; veljavnost od: 29.7.2017 - sprememba
    • Akt o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred; veljavnost od: 5.8.2017
    • Uredba o delovnem času v organih državne uprave; veljavnost od: 5.8.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 40 - 41
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Brezposelnim na voljo nov Delovni preizkus
Zavod za zaposlovanje je včeraj objavil novo javno povabilo Delovni preizkus, v okviru katerega bo lahko predvidoma 2110 brezposelnih na konkretnem delovnem mestu preizkusilo svoja znanja, veščine in spretnosti. S tem si bodo po navedbah zavoda izboljšali zaposlitvene možnosti, saj jih bodo lahko delodajalci preizkusili še pred zaposlitvijo.

Projekt ROSE z novimi rešitvami pri izmenjavi e-računov
Projekt "Readiness Of Slovenian E-Invoicing" (ROSE), ki ga s finančno podporo Evropske komisije izvajajo UJP in drugi, tekom poletnih mesecev prehaja v analitično fazo oziroma fazo oblikovanja konceptualnih rešitev ob vzporednih naporih za boljšo ozaveščenost in promocijo izmenjave e-računov v EU.

EU in območje evra v drugem četrtletju z 0,6-odstotno rastjo
V območju evra in v EU se je bruto domači proizvod (BDP) v drugem četrtletju po sezonsko prilagojenih podatkih v četrtletni primerjavi zvišal za 0,6 odstotka. V letni primerjavi je v območju z evrom zrasel za 2,1 odstotka, v EU pa za 2,2 odstotka, je včeraj prvo oceno objavil evropski statistični urad Eurostat.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Podpis pogodbe v tujem jeziku
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek na ugotovitev delne ničnosti pogodbe oziroma delno razveljavitev pogodbe. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo (VSL sodba I Cpg 412/2016). V obrazložitvi je sodišče pojasnilo, da pri prevzemanju poroštvene obveznosti pritožniki niso ravnali s potrebno skrbnostjo, njihova zatrjevana zmota ni opravičljiva niti nezakrivljena. Ni namreč življenjsko pričakovati, da kdorkoli podpiše pogodbo v tujem jeziku, vedoč, da ne pozna jezika in posledično tudi ne vsebine, ne da bi pred tem pri vsaj enem od podpisnikov, ki slovensko razume, preveril, kaj konkretno podpisuje. Še toliko manj to velja za pravno osebo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Osnove za plačilo in zneski prispevkov za socialno varnost – julij 2017
FURS je na spletni strani objavil osnove za plačilo in zneske prispevkov za socialno varnost za julij 2017. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.8.2017 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2017
    • 24.8.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v avgustu 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Deflacija v juliju 2017  
 
- na mesečni ravni:   -0,7%
 
- na letni ravni:   1,0%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2017:   1.613,73€
 
in neto plača:   1.050,78€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.609,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.048,23€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.