c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2017, številka 26 / letnik IX.
 

V današnji številki tednika v osrednji temi izpostavljamo temo transfernih cen in podrobneje pojasnjujemo, kako lahko transferno ceno vnaprej dogovorite z davčnim organom. Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo predlagane ukrepe na davčnem področju, ki jih je prejšnji teden predstavilo ministrstvo za finance, ter zaključek pogajanj med socialnimi partnerji glede sporazumne prekinitve delovnega razmerja, ki so se končala brez dogovora in so prestavljena za nedoločen čas.

Vabimo vas k ogledu novosti na portalu FinD-INFO, ki ponuja dostop do razširjenih vsebin prek treh novih naročniških paketov, in pregledu novosti v tej številki tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Obvestilo glede odprave napak v poljih M na iREK obrazcu – kontakt na ZPIZ
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Zakaj je potrebno dokazovati transferne cene?    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
O transfernih cenah smo že pisali. Danes pojasnjujem razloge za dokazovanje tako imenovanih transfernih cen. Torej, zakaj je vsem davčinim organom posameznih držav v interesu dokazovanje transfernih cen in kako lahko transferno ceno vnaprej dogovorite z davčnim organom?
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pobot pri plači
Delavcu v disciplinskem postopku, ki so ga v podjetju vodili v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, so izrekli denarno kazen. Delavec zoper odločitev ni vložil tožbe. Podjetje prosi za pomoč pri tolmačenju določb ZDR-1, saj niso prepričani, ali lahko delavcu denarno kazen mesečno trgajo pri plači ali morajo zoper njega vložiti izvršbo?

Odpoved v času bolniške odsotnosti
V podjetju zmanjšujejo stroške in sprejeli so odločitev, da odpovedo delovno razmerje delavcu, ki je že nekaj časa bolniško odsoten. Je to dopustno? Morajo počakati na njegovo vrnitev na delo ali mu lahko odpovedo delovno razmerje kljub bolniškemu staležu?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja
Uveljavljanje povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, doseženega pri osebi, ki se ne šteje za plačnika davka (npr. pri tuji pravni osebi; osebi, ki opravlja dejavnost; …), po izteku roka za vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.

FURS: Obračunavanje, plačevanje in odpust plačila trošarine
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Obračunavanje, plačevanje in odpust plačila trošarine s podrobnejšimi pojasnili glede trošarin.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlagani ukrepi na davčnem področju
Ministrstvo za finance je predstavilo predlagane ukrepe na davčnem področju. Osrednji cilji davčne politike so začrtani v smeri glavnih ekonomskih ciljev, to so stabilnost javnih financ in javnofinančna vzdržnost na dolgi rok ter spodbujanje poslovnega okolja in s tem krepitev gospodarske rasti.

Dogovor glede zakona o delovnih razmerjih prestavljen na nedoločen datum
Socialni partnerji so v ponedeljek, 26. junija, pogajanja glede sporazumne prekinitve delovnega razmerja končali brez dogovora, so se pa dogovorili za njihovo nadaljevanje. Do kdaj naj bi sprejeli dogovor, sicer niso točno določili, a ta teden nadaljevanja pogajanj najverjetneje ne bo.

Javni poziv k predložitvi predlogov na osnutek Zakona o spodbujanju investicij
MGRT je objavil javni poziv k predložitvi predlogov, komentarjev in dopolnitev na osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V želji zagotoviti pripravo kvalitetnega osnutka novega zakona, ki bi bil v čim večji možni meri usklajen z zainteresirano javnostjo ter bi upošteval izkušnje iz prakse, pozivajo vse zainteresirane, da podajo predloge k osnutku zakona.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi strožja evropska pravila za boj proti pranju denarja
V EU je 26. junija začela veljati četrta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki zaostruje obstoječa pravila in bo omogočila večjo učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Medtem ko pravila šele začenjajo veljati, pa v EU že poteka razprava o njihovem dodatnem zaostrovanju.

Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del
1. julija bo začela veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki določa da bruto urna postavka za osebe iz drugega odstavka 6.b ZZZPB za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od 4,61 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
»  Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 24.6.2017 - sprememba
»  Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.7.2017 - sprememba
»  Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 1.7.2017 - sprememba
»  Tarifa o taksah in nadomestilih; veljavnost od: 1.7.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 31
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
OZS ostro proti načrtovanim spremembam pri pavšalni obdavčitvi
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ostro nasprotujejo spremembam na področju obdavčevanja v sistemu normiranih odhodkov, ki jih pripravljajo na ministrstvu za finance. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, zavračajo vsako spremembo zakonodaje, ki bi negativno vplivala na poslovanje in konkurenčnost malega gospodarstva.

Dogovora o odpravi plačnih anomalij še ne bo
Dogovora o odpravi plačnih anomalij do 1. julija, ko naj bi nekaterim javnim uslužbencem že pripadle višje plače, kot kaže, ne bo. Pogajalci vladne in sindikalne strani namreč kljub približevalnim predlogom še niso našli skupnega jezika, zato bodo pogajanja nadaljevali.

Gospodarska klima junija višja
Gospodarska klima je bila junija na mesečni in na letni ravni višja. Kazalnik je na mesečni ravni zrasel za 2,8, na letni ravni pa za 7,9 odstotne točke. Tudi vrednost kazalnika zaupanja je bila junija v trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih višja, v storitvenih dejavnostih pa nižja kot maja.

Podjetja lani presegla prodajne vrednosti izpred krize
Industrijska podjetja v Sloveniji so lani prodala za približno 21,3 milijarde evrov proizvodov in storitev, kar je za 5,7 odstotka več kot predlani. Njihova vrednost je bila najvišja v zadnjih 10 letih, kar pomeni, da so podjetja presegla prodajne vrednosti iz obdobja pred gospodarsko krizo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 31
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nova odmera pokojnine
Tožnik je prvostopenjskemu sodišču očital, da ni upoštevalo delovnopravne zakonodaje, potrdila o številu opravljenih nadur, da se ni poglobilo v vsebino vloge z dostavljenimi dokumenti in da je obširna obrazložitev zavajajoča, zato je vložil pritožbo. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS sodba in sklep Psp 441/2016) in pojasnilo, da je o višini starostne pokojnine, vključno s spornim vštetjem plač iz naslova nadurnega dela v pokojninsko osnovo, že bilo pravnomočno odločeno, zato je bila ponovna zahteva za priznanje pravice do starostne pokojnine z upoštevanjem nadur v pokojninsko osnovo, zakonito zavržena. Po 4. točki 1. odstavka 129. člena ZUP organ v fazi predhodnega preizkusa zahtevo stranke zavrže, če je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšno pravico.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Dodatno obvestilo glede vzpostavitve produkcijskega komunikacijskega kanala za dostavo informacij
FURS obvešča finančne institucije Slovenije, da si morajo pri vzpostavitvi produkcijskega komunikacijskega kanala za dostavo CRS sporočil urediti: registrirati strežniški certifikat na portalu eDavki in urediti profil za produkcijsko okolje z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30.6.2017 > AJPES: Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa
    • 20.7.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2017:   1.591,01€
 
in neto plača:   1.038,05€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.598,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.042,72€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.