c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2017, številka 23 / letnik IX.
 

Z veseljem vas obveščamo, da smo nadgradili portal FinD-INFO z novimi vsebinami in novimi naročniškimi paketi. Odslej lahko na portalu dostopate do novih vsebin, ki smo jih dodali na podlagi vaših želja ter jih skrbno in pregledno umestili na portal s pomočjo naših IT strokovnjakov.

V današnji številki tednika v osrednji temi izpostavljamo novosti pri izdelavi in predložitvi revidiranih letnih poročil, med finančnimi članki pa predlagamo izbrano strokovno mnenje glede knjiženja povečanja vrednosti osnovnega sredstva. Vabljeni k pregledu novosti na portalu in branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled najnovejših napovedi rasti BDP za Slovenijo
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novosti pri izdelavi in predložitvi revidiranih letnih poročil za javno objavo    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav preiskave in revizije računovodskih izkazov v zavezanih družbah v večini primerov že potekajo, pa velja izpostaviti nekaj novosti, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J). Skupaj s prejšnjo novelo ZGD-1I urejata spremembe pri izdelavi letnega oz. poslovnega poročila in tudi pri predložitvi revidiranega letnega poročila Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za javno objavo.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Povečanje vrednosti osnovnega sredstva
Podjetje je kupilo avto, kateremu so naknadno dogradili nevidno vlečno kljuko. Pridobili so tudi homologacijo za kljuko oziroma avto s kljuko. Zanima jih, kako poknjižiti prejeti račun in ali kljuka povečuje nabavno vrednost avta ter gre pod 040 - povečanje vrednosti osnovnega sredstva? Ali naj knjižijo direktno v stroške in predvidijo stroške vzdrževanja?

Mobilni telefon
Fizična oseba, ki je hkrati tudi samostojni podjetnik z identifikacijsko številko za DDV, je kot občan sklenila naročniško razmerje za mobilni paket. Samostojni podjetnik ocenjuje, da več kot polovico pogovorov in torej tudi stroškov porabi za namene dejavnosti, zato bi želel odbiti 50-odstotni DDV in doseči, da bi mu bilo davčno priznanih 50 odstotkov stroškov opravljenih pogovorov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Predlog spremembe Priloge 20 Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih, FURS obvešča, da je bil v mesecu aprilu 2017 na Ministrstvo za finance podan predlog za spremembo Navodila o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij RS Finančni upravi Republike Slovenije, ki je Priloga 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička
Slovenija je ena od številnih držav in jurisdikcij, ki bo danes podpisala Večstransko konvencijo o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička.

FURS: Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2
Finančna uprava RS je objavila novo izdajo dokumenta - Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2 (Podrobnejši opis), s pojasnili ugotavljanja, kdo dosega dohodek in za kakšne vrste dohodek v posameznem primeru gre.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog paketa davčnih sprememb pripravljen
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog paketa sprememb na davčnem področju, koalicija je dala zeleno luč za nadaljnjo obravnavo predloga. Kot je za Delo dejala ministrica Mateja Vraničar Erman, ga namerava čim prej predstaviti socialnim partnerjem in ga uskladiti, tako da bi ga lahko predložili DZ za obravnavo septembra ali oktobra.

Nova različica zakona o zdravstvenem varstvu
Ministrica Milojka Kolar Celarc je po navedbah Lučke Böhm (ZSSS) v ponedeljek socialnim partnerjem dejala, da bo do konca prihodnjega tedna pripravila novo različico predloga zakona o zdravstvenem varstvu. Sindikati so pozvali delodajalsko stran, naj se udeležuje pogajanj o tem zakonu, a slednji opozarjajo, da še vedno niso prejeli potrebnih izračunov.

Vlada sprejela predlog novele zakona o cestninjenju
Vlada je prejšnji teden sprejela predlog novele zakona o cestninjenju, katere rešitve so usmerjene predvsem v zagotovitev večje učinkovitosti cestninskega sistema. Ta bo še posebej pomembna z uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, saj se vozila nad 3,5 tone ne bodo več ustavljala na cestninskih postajah.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Veljati začenja zakon o vajeništvu
Od 3. junija velja Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki ureja posebno obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju ter v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zakon se bo začel uporabljati čez pol leta, čeprav naj bi vajeništvo poskusno začeli uvajati že v šolskem letu 2017/2018. V prvih treh letih na ministrstvu za izobraževanje pričakujejo do 200 vajencev na generacijo.

Uskladitev najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
S 1. julijem bo začela veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki določa bruto urno postavko osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za opravljeno uro začasnih in občasnih del, in sicer ta ne sme biti nižja od 4,61 eura. Odredba začne veljati 1. julija 2017.

Dodeljevanje pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
Uredba o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, je začela veljati 3. junija 2017 in podrobneje določa vsebino programa prestrukturiranja in poenostavljenega programa prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah, način zavarovanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje, nadzor nad izvajanjem programa prestrukturiranja, poenostavljenega programa prestrukturiranja in namensko porabo sredstev pomoči za reševanje in prestrukturiranje ter način preverjanja izvajanja nadzora, ter vsebino in način vodenja evidenc pomoči za reševanje in prestrukturiranje.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
»  Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.7.2017 - sprememba
»  Zakon o vajeništvu (ZVaj); veljavnost od: 3.6.2017, uporaba od: 3.12.2017
»  Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB); veljavnost od: 3.6.2017 - sprememba
»  Podzakonski predpisi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 1.7.2017
»  Uredba o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah; veljavnost od: 3.6.2017
»  Sklep o sistemu jamstva za vloge; veljavnost od: 3.6.2017 - sprememba
»  Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije; veljavnost od: 3.6.2017 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 2.6.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 27 - 28
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Število brezposelnih maja upadlo na 87.655
Konec maja je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 87.655 brezposelnih, kar je 3,8 odstotka manj kot aprila in 14,3 odstotka manj kot maja lani. Na novo se je prijavilo 5210 brezposelnih, zaposlilo pa 6084. Število novoprijavljenih se je na letni ravni znižalo za 9,1 odstotka, število brezposelnih, ki so se zaposlili, pa za 6,8 odstotka.

Avstrija prevoznikom odvzela nekaj birokratskega dela
Potem ko je Avstrija v začetku leta z zaostritvijo delovne zakonodaje povzročila precej razburjenja tudi med slovenskimi podjetji, ki opravljajo prevoze v severni sosedi, je zdaj ta pravila nekoliko omilila. S 1. junijem se je pomembno poenostavilo predvsem čezmejno opravljanje transportnih storitev v sosednji državi.

Pospešek rasti velik izziv za fiskalno politiko
Pospešek gospodarske rasti je velik izziv za fiskalno politiko, ki mora v tem primeru delovati tako, da se dodatnih prihodkov ne porabi, temveč se bolj zniža primanjkljaj. Ta politika je tudi edini instrument za preprečevanje pregrevanja gospodarstva, na primer z omejevanjem odhodkov, so izpostavili na finančnem ministrstvu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Upravičenost do javnih sredstev
Sodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da je v tožničinem primeru do prenehanja zunajzakonske skupnosti prišlo najkasneje v sredini leta 2010, zato bivšega tožničinega zunajzakonskega partnerja ni mogoče upoštevati pri ugotavljanju materialnega položaja. Sodišče prve stopnje je torej odločbo v tem delu utemeljeno odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovno upravno odločanje, v katerem naj določi višino plačila za program vrtca. Višje sodišče je zato pritožbo zavrnilo (VDSS sodba Psp 486/2016) in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Avtomatsko pridobivanje podatkov o davčnem potrjevanju računov
FURS obvešča, da je dopolnjena funkcionalnost za avtomatsko pridobivanje podatkov o davčno potrjenih računih na portalu eDavki. Zavezanci lahko preko portala eDavki sedaj pridobijo tudi podatke o računih, ki so starejši od 100 dni. Podatke je možno pridobiti za tekoče in predhodno koledarsko leto.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.6.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.6.2017 > AJPES: Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2017:   1.623,57€
 
in neto plača:   1.055,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.599,10€
 
in neto plača za tromesečje:   1.043,09€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Sodelovanje s samostojnim podjetnikom ali zaposlitev?
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar, na katerem boste preveriti, ali ste izpostavljeni delovnopravnim in davčnim tveganjem zaradi sodelovanja s samostojnimi podjetniki. Seminar bo v torek, 13. junija na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica mag. Sabina Lamut.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.