c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2017, številka 20 / letnik IX.
 

V osrednji temi današnjega tednika odgovarjamo na vprašanja, kdaj je treba navajati klavzulo na izdanem računu, zakaj DDV ni obračunan in kdaj klavzule ni treba navesti. Med objavljenimi strokovnimi članki vas želimo opozoriti še na pojasnila glede čezmejnega izvajanja storitev z napotenimi delavci in na pravila, ki zavezujejo delodajalca, ter na zakonodajne posebnosti v zvezi s tem.

Med zakonodajnimi spremembami je v tem tednu aktualno usklajevanje koalicije glede predlogov sprememb delovne zakonodaje in predloga reorganizacije centrov za socialno delo. Pod vprašajem je tudi sprejem novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je sicer pripravljen ter medresorsko in strokovno usklajen, davka na nepremičnine pa v tem mandatu menda ne bo! Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS in policija v usmerjeni akciji na gradbiščih
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Klavzule na računih    
mag. Tanja Urbanija
   
Namen članka je z vidika izdajatelja in prejemnika računa pojasniti, kdaj je na izdanem računu treba navesti klavzulo o tem, zakaj DDV ni obračunan. Kadar DDV ni obračunan, namreč iščemo klavzulo, ki to določa. Pri tem pogosto ne pomislimo, da je v nekaterih primerih sploh ni treba navesti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci
Dandanes je opravljanje dela "čez mejo" pogosto in običajno. Pri "prestopu" meje zaradi opravljanja dela / izvrševanja storitev pa je obvezno potrebno preveriti morebitne zakonodajne posebnosti. Ali delodajalca zavezujejo pravila, ki urejajo napotene delavce, ali gre vsebinsko lahko za službeno potovanje, kakšna pravila je potrebno spoštovati na podlagi slovenske zakonodaje, kakšne so posebnosti znotraj Evropske unije, kaj določa zakonodaja države, v kateri se delo dejansko opravlja / storitev izvaja …

Izredna odpoved delavca
Ali lahko delavec, ki je zaradi neizplačane plače delodajalcu podal opomin na izpolnitev obveznosti in o kršitvi obvestil tudi Inšpektorat za delo, ob naslednjem neizplačilu oziroma prepoznem izplačilu plače poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali mora delodajalca še enkrat pozvati k odpravi kršitve, saj so dejansko šele takrat izpolnjeni pogoji za izredno odpoved?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Storitve prodaje pravic zavezancu iz tretje države
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje podjetju iz Slovenije glede obračuna slovenskega DDV pri prodaji antivirusnega programa oz. elektronske licence podjetju v Bosno, ki ima veljavno davčno številko.

FURS: Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine – 1. tranša
Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2016, finančna uprava obvešča, da bodo dne 22. 5. 2017, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 18. 5. 2017.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Iskanje kompromisa pri delovni zakonodaji
Koalicija še ni uskladila predloga reorganizacije centrov za socialno delo in predlogov glede delovne zakonodaje. Nadaljevali bodo danes in po besedah ministrice Anje Kopač Mrak nekatere predloge poskušali dati na vlado ta ali prihodnji teden. Napovedala je tudi iskanje kompromisa s socialnimi partnerji o zakonu o delovnih razmerjih.

Potrjen predlog novele glede dostopnosti zaupnih podatkov bank za komisijo DZ
Vlada je prejšnji teden na dopisni seji potrdila predlog novele zakona o bančništvu, ki bo jasneje določila, da lahko pod določenimi pogoji do zaupnih bančnih podatkov dostopa tudi preiskovalna komisija DZ.

Tožilstvo zadovoljno s sodbo glede zlorab v enoosebnih družbah
Vrhovno državno tožilstvo je na vrhovnem sodišču uspelo z zahtevo za varstvo zakonitosti, ki bo podlaga za pregon kaznivih dejanj v družbah, kjer je edini družbenik tudi poslovodja in zlorabi svoj položaj tako, da pridobiva premoženjsko korist prek fiktivnih pravnih poslov in drugih nezakonitih razpolaganj, so sporočili s tožilstva.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Najnižja in najvišja pokojninska osnova, najnižja pokojnina
Začel je veljati Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo, ki od 13.5. določa:
    • Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 788,10 eurov ali 576,89 eurov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
    • Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 3.152,40 eurov ali 2.307,56 evrov, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2;
    • Najnižja pokojnina znaša od 1. januarja 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 204,91 eurov;
    • Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2017, se odmerijo od osnove najmanj v višini 451,19 eurov;
    • Nadomestilo iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2017, lahko znaša največ 1.804,75 eurov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 20.5.2017, uporaba od: 20.11.2017 - sprememba
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 20.5.2017, uporaba od: 20.11.2017 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 1.10.2017 - sprememba
    • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo; veljavnost od: 13.5.2017
    • Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; veljavnost od: 13.5.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 23 - 24
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Davka na nepremičnine v tem mandatu ne bo
Vlada v tem mandatu ne bo sprejemala davka na nepremičnine, je po pisanju časnikov Dnevnik in Večer v ponedeljek na sestanku koalicije dejala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Pod vprašajem je tudi sprejem novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je sicer pripravljen ter medresorsko in strokovno usklajen.

Indeks zaupanja v tuje neposredne naložbe na visoki ravni
V prihodnjih letih 75 odstotkov vprašanih podjetij načrtuje rast tujih neposrednih naložb, kaže letošnji indeks zaupanja v tuje neposredne investicije (FDI Confidence Index), ki ga vsako leto objavlja svetovalno podjetje A.T. Kearney. Vlagatelji v tujih neposrednih naložbah še vedno vidijo priložnost za rast.

Ministrstvo za delo v okrepitev naporov za zaposlovanje starejših
Četudi se stanje na trgu dela izboljšuje in se rast števila delovno aktivnih zvišuje v vseh starostnih kategorijah, starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina. Zaposlujejo se počasneje, posledično so dlje časa brezposelni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zato okrepilo ukrepe za njihovo zaposlovanje.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Plačilo sodne takse
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo zoper sklep, s katerim je prvostopenjsko sodišče zavrnilo predlog tožene stranke za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse za pritožbeni postopek. V obrazložitvi (VSL sklep II Cpg 145/2017) je pojasnilo, da pomenijo odlog, delna oprostitev oziroma obročno odplačilo sodne takse izjemo od pravila, da je potrebno sodno takso plačati že ob vložitvi vloge. Izjeme pa je potrebno presojati ozko, zato vlogi za odlog, delno oprostitev oziroma obročno odplačilo sodne takse ni mogoče ugoditi, v kolikor predlagatelj razpolaga s kakršnimkoli premoženjem, ki brez ogrožanja njegove dejavnosti zadošča za plačilo sodne takse.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Knjiženje obveznosti prispevkov PIZ
Finančna uprava obvešča, da je s 1. 4. 2017 prišlo do spremembe načina evidentiranja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zavezance zavarovane z zavarovalno podlago 003 "državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oz. niso zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja", in s tem tudi do spremembe načina plačevanja prispevkov, ki se vplačujejo na vplačilni račun.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.5.2017 > FURS: Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine - 1. tranša
    • 25.5.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2017:   1.623,57€
 
in neto plača:   1.055,85€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.599,10€
 
in neto plača za tromesečje:   1.043,09
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije januar 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Pomembnost davčnega postopka skozi poslovanje davčnega zavezanca
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar, na katerem boste spoznali pravila davčnega postopka kot tudi vse pomembne novosti in poenostavitve pri opravljanju dejavnosti, ter pri vlaganju napovedi dohodkov in komunikaciji z davčno upravo. Seminar bo v petek, 26. maja na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica mag. Sabina Lamut.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.