c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2017, številka 12-13 / letnik IX.
 

V današnjem tedniku osrednjo temo namenjamo nabavam blaga, ki se opravijo preko spletnih borz npr. eBay. Zavezanci v teh primerih prejmejo samo obvestilo o nakupu, na njih pa ni naveden prodajalec oz. izdajatelj računa. Ali lahko takšen račun vključijo v evidence za namene DDPO in DDV ali ne, preberite v središču. FURS pa želi pred iztekom roka za oddajo davčnega obračuna DDPO in DohDej davčne zavezance opozoriti na pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna, predvsem z vidika pravilnega izkazovanja davčno priznanih prihodkov in odhodkov. Še vedno se lahko prijavite na razpisan spletni seminar Letni dopust in regres za letni dopust ter vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
 
     

 

AKTUALNO_IZ_RUBRIKE_V_SREDISCU

AKTUALNO IZ RUBRIKE V SREDIŠČU

     
 
             
      Davčna obravnava prejetih računov, na katerih prodajalec ni naveden    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Tudi podjetja vedno več nabav blaga opravijo preko spletnih borz kot je eBay. Pri takšnih nabavah blaga v večini primerov zavezanci prejmejo samo obvestila o nakupu oziroma potrdila o plačilu. Na teh obvestilih ni naveden prodajalec oziroma izdajatelj računa. Kaj to pomeni za zavezance? Lahko takšen račun vključijo v evidence za namene DDPO in DDV ali ne?
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas
Ureditev vprašanja sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je v celoti usklajeno z Direktivo Sveta 1999/70/ES, katere namen je ureditev in izboljšanje kakovosti dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela nediskriminacije ter vzpostavitev okvirja preprečitev zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Obvladovanje psihosocialnega tveganja v delovnem okolju - spoznanja iz prakse
Če nam je mar za zdravje in uspešnost pri delu, potem obvladovanje stresa in psihosocialnega tveganja v delovnem okolju ne bi smelo ostati neuresničena zakonska obveznost.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Dobava nepremičnin in obračun DDV
Pojasnjujemo nakup nepremičnine s strani zavezanca, ki je od podjetja v stečaju prejel račun za nepremičnino, na katerem pa ni obračuna DDV. Zavezanca zanima, zakaj ni že prodajalec obračunal DDV na računu? Torej, zakaj ga mora samoobračunati kupec? Ali so kakšni drugačni postopki, če je nepremičnina iz stečajne mase?

FURS: Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo (Podrobnejši opis) in pojasnila davčno obravnavo z vidika ZDDPO-2, ZDoh-2 ter ZDDV-1.

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE_NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
DZ imenoval fiskalni svet
Državni zbor je včeraj imenoval fiskalni svet - prihodnjih pet let mu bo predsedoval ekonomist Davorin Kračun, člana pa bosta Alenka Jerkič iz stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju in Tomaž Perše iz Finančne uprave RS. Fiskalni svet bo pripravljal tako oceno upoštevanja fiskalnega pravila za predlog državnega proračuna oz. rebalansa kot tudi oceno skladnosti že izvršenih proračunov. Prav tako bo bdel nad izvajanjem 212 občinskih proračunov ter tudi pokojninske in zdravstvene blagajne.

Redefinicije za odpoved delovnega razmerja iz razloga nesposobnosti ne bo
Proces oblikovanja sprememb delovne zakonodaje se je le premaknil z mrtve točke. Ministrstvo za delo je namreč pripravilo nov osnutek sprememb treh zakonov. Pogajalska skupina v okviru Ekonomsko-socialnega cveta (ESS) je bila z najpomembnejšo spremembo, umikom predloga redefinicije odpovednega razloga nesposobnosti, seznanjena v četrtek.

Enaka davčna obravnava elektronske in tiskane knjige
Finančni ministri EU so včeraj v Bruslju razpravljali o predlogu za enako davčno obravnavo elektronske in tiskane knjige in časopisa, ki članicam EU omogoča uporabo nižje ali ničelne stopnje DDV, tudi za e-knjige in spletne časopise.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12 - 13
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

AKTUALNO ZADNJI TEDEN

     
 
Izšel priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev malega gospodarstva
Banka Slovenije je v sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem pred dnevi objavila priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev mikro, malih in srednjih podjetij. S tem zaokroža aktivnosti za bolj učinkovito upravljanje z njimi v najbolj pomembnem segmentu bančnega kreditiranja v Sloveniji.

V EU v zadnjem četrtletju lani višji stroški dela
Stroški za uro dela so se v zadnjem četrtletju zvišali tako v območju z evrom kot EU, in sicer za 1,6 oz. 1,7 odstotka na letni ravni. V Sloveniji je bila v tem času rast stroškov dela na uro 5,8-odstotna, kažejo objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Milijon evrov za deset mladih inovativnih podjetij
Javni sklad RS za podjetništvo je v novi številki uradnega lista objavil dva javna razpisa, s pomočjo katerih lahko mikro in mala podjetja pridobijo semenski kapital. V okviru obeh je skupaj na voljo milijon evrov, namenjenih za hitro rast desetih mladih inovativnih podjetij.

 
 
 
     

 

IZBOR_IZ_ARHIVA_PRAKSE_JUDIKATI

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE JUDIKATI

     
 
Ista upravna zadeva
Ministrstvo za finance je zavrnilo pritožbo tožnika zoper prvostopenjski sklep, s katerim je bil zavržen zahtevek tožnika za obročno plačilo davčnih obveznosti. Tožnik je v nadaljevanju vložil tožbo na upravno sodišče (UPRS sodba I U 1869/2015), ki je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je izpodbijana odločitev davčnih organov pravilna. Po 4. točki prvega odstavka 129. člena ZUP pristojni organ po opravljenem preizkusu zahtevo stranke s sklepom zavrže, če o isti stvari že teče postopek ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice ali so ji bile naložene kakšne obveznosti. Enako ravna pristojni organ tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko ali pravno stanje, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna – pravilen izračun davčne osnove v primeru nakupov blaga in storitev za neposlovni namen
FURS želi pred iztekom roka za oddajo davčnega obračuna DDPO in DohDej davčne zavezance opozoriti, na pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna predvsem z vidika pravilnega izkazovanja davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 23.3.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.3.2017 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
    • 31.3.2017 > AJPES: Predložitev letnega poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke
    • 31.3.2017 > FURS: Odprema prve tranše informativnih izračunov dohodnine

     

 

AKTUALNI_KORISTNI_PODATKI

AKTUALNI KORISTNI PODATKI

     
 
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2017:   1.592,15€
 
in neto plača:   1.039,12€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.644,58€
 
in neto plača za tromesečje:   1.066,87€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

AKTUALNO_SPLETNI_SEMINARJI

AKTUALNO SPLETNI SEMINARJI

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 november 2016 29,90 EUR Naročilo
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije januar 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust 3. 04. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kdaj so storitve obdavčene z DDV?
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar, na katerem vam bodo odgovorili na vprašanje, ali na izdanih računih pravilno obračunavate DDV in uporabljate pravo klavzulo? Ali veste, kdaj ste dolžni ob prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev in kdaj tega ne smete storiti? Opozorili vas bodo tudi na določbe izvedbene uredbe Sveta EU na področju storitev, ki jih je dolžna uporabljati tudi Slovenija, vključno s spremembami, ki so se začele uporabljati v letu 2017. Seminar bo v torek, 4. aprila na Brezovici pri Ljubljani, predavateljica je Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.