c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2017, številka 09 / letnik IX.
 

Še mesec dni nas loči od oddaje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in marsikoga zanima, kako lahko še zmanjša davčno osnovo, zato današnjo osrednjo temo namenjamo davčnim olajšavam. Znana je tudi najnižja davčna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, FURS pa je sporočila, da je za plačilne zastopnike prenehala obveznost dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti po Obrestni direktivi. Izpostavljamo še dokument - Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017, ki ga je Vladi predstavilo MJU in določa, koga bodo letos podrobneje pregledovali inšpektorji. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Nova najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost znaša 824,02 evra in velja od 1. marca 2017 dalje.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Olajšave za DDPO    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2016 je 31.3.2017. Pri obračunu DDPO lahko davčni zavezanci znižajo davčno osnovo z davčno priznanimi odhodki, o katerih pišemo v ločenem prispevku, in z davčnimi olajšavami, ki jih na kratko povzemamo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Letni dopust - krajši delovni čas
Delavec je zaposlen za nedoločen čas pri dveh delodajalcih, in sicer pri enem dela enkrat tedensko (vsak ponedeljek) štiri ure, pri drugem pa 36 ur tedensko. Zataknilo se je pri odmeri letnega dopusta, in sicer pri delodajalcu, pri katerem dela enkrat tedensko štiri ure.

Vračilo preveč izplačane plače
Vrhovno sodišče je preučevalo upravičenost zahteve delodajalca po vrnitvi preveč izplačane plače, ki je bila posledica nepravilne uvrstitve delavke v višji plačilni razred.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obrestna direktiva – prenehanje obveznosti dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
Z letom 2017 je za plačilne zastopnike prenehala obveznost dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti po Obrestni direktivi, kar pomeni, da plačilnim zastopnikom v zvezi s plačili dohodkov od prihrankov, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v letu 2016, ni potrebno več poročati do 28. februarja 2017.

Novost pri vlogi zahtevka za vračilo DDV, plačanega v Italiji
Pristojni organ Republike Italije sporoča, da bodo pri vseh zahtevkih za vračilo DDV (obrazec VATR APP), vloženih od vključno 16. 2. 2017 dalje, zahtevali obvezno prilogo - kopije vseh računov, na podlagi katerih davčni zavezanci zahtevajo vračilo DDV v njihovi državi, so sporočili s finančne uprave.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Usmeritve in prioritete inšpekcij v letu 2017
V skladu z 11.a členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) je ministrstvo za javno upravo seznanilo Vlado RS s Strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017, ki izhajajo iz sprejetih letnih programov dela inšpektoratov oziroma inšpekcij. V dokumentu so podrobneje predstavljene smernice, ki jih bodo v inšpekcijskih nadzorih namenjali v tem letu: Inšpektorat RS za delo, FURS in Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat za javni sektor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor idr.

S spremembo zakonodaje želijo spodbujali vlaganje v športno infrastrukturo
Poslanci NSi so prejšnji teden v obravnavo vložili predlog novele zakona o dohodnini (ZDoh-2S) in predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O), s katerima bi spodbudili vlaganje v športno infrastrukturo. Podjetja in samostojni podjetniki bi bili za vlaganje v šport nagrajeni z olajšavami, so pojasnili na novinarski konferenci.

Pospešeno reševanje pritožb kmetov gleda vključitve v sistem DDV
Na finančnem ministrstvu bodo pospešeno zaključili postopke pritožb kmetov glede vključitve v sistem DDV, kar so se dogovorili na petkovem sestanku s Kmetijsko gozdarsko zbornico. S Finančno upravo RS pa se bodo uskladili, kateri dohodki sodijo v izračun praga za vstop v sistem DDV.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejet je zakon o čezmejnem izvajanju storitev
S 14. marcem začne veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS), ki določa pogoje pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v RS, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU, ter pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v drugi državi članici EU, začasno izvajajo storitve v RS. Namen nove ureditve je preprečiti čezmejno izvajanje storitev, ter v tem okviru napotitve delavcev na delo t.i. slamnatih podjetji ter drugih delodajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za čezmejno izvajanje storitev na podlagi vključenosti delavca v obvezna socialna zavarovanja v RS. Zakon med drugim ureja tudi izdajo potrdila A1 za napotene in samozaposlene osebe (8. člen). V prehodnih določbah je določeno, da se o vlogah za izdajo potrdil A1, ki so bile vložene pred začetkom uporabe tega zakona odloča v skladu s predpisi EU na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. Zakon se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2018.

ZPIZ-1 neskladen z ustavo
Ustavno sodišče je odločilo, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z ustavo, ker ni urejal možnosti ponovne odmere pravice do pokojnine. Hkrati pa je določilo način izvršitve odločitve, za zagotovitev spoštovanja posebne narave pravice iz prvega odstavka 50. člena ustave tudi tistim, ki so zahtevali ponovno odmero pravice do pokojnine v času veljavnosti ZPIZ-1. Določilo je, da se o zahtevah za ponovno odmero pravice, vloženih v času veljavnosti tega zakona, odloča na podlagi prvega in tretjega odstavka 183. člena ZPIZ-2.

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo
Danes, 1. marca 2017 je začel veljati Dodatek h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, ki v Tarifni prilogi nadomešča 1. točko: Najnižja osnovna plača in 2. točko: Regres. Slednja določa najnižji polni regres, ki znaša 826 evrov in velja do določitve novega zneska. Vse ostale točke Tarifne priloge 2015 ostanejo v veljavi še naprej.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1); veljavnost od: 25.2.2017 - sprememba
    • Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2); veljavnost od: 3.12.2016, uporaba od: 3.3.2017
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 11.3.2017 - sprememba
    • Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah; veljavnost od: 25.2.2017, uporaba od: 1.2.2017 - sprememba
    • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil; veljavnost od: 25.2.2017 - sprememba
    • Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil; veljavnost od: 25.2.2017 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 1.3.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 - 10
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija lani po prvi oceni z 2,5-odstotno gospodarsko rastjo
Bruto domači proizvod (BDP) v Sloveniji se je lani po prvih ocenah statističnega urada realno okrepil za 2,5 odstotka, potem ko je bila gospodarska rast v 2015 pri 2,3 odstotka. V zadnjem lanskem četrtletju se je BDP v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2015 zvišal za 2,6 odstotka.

Nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije
Začela se je nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja, za zamudnike pa se rok izteče 31. maja. Kmetje morajo vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim pomagajo kmetijsko svetovalne službe.

Podjetjem za obisk tujih poslovnih dogodkov na voljo pol milijona evrov
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori razpisu za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letošnjem letu. Skupna višina sredstev za izvedbo razpisa znaša 500.000 evrov, prispeva pa jih Evropski sklad za regionalni razvoj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Obstoj davčnega dolga
Sodišče prve stopnje je dokazni predlog tožnika s pridobitvijo podatkov od FURS-a neupravičeno opustilo. Pojasnilo sodišča, da je mogoče že na podlagi listinske dokumentacije, predložene s strani tožene stranke, sklepati o stanju dolga na dan sklenitve poravnave, predstavlja nedopustno vnaprejšnjo dokazno oceno in kršitev tožnikove pravice do izjave ter pravice do enakopravnosti strank v postopku. S takim ravnanjem, ki ga tožnik utemeljeno graja, je prvostopenjsko sodišče storilo absolutno bistveno kršitev določb postopka po 8. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, zato je višje sodišče ugodilo pritožbi in razveljavilo izpodbijano sodbo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje (VSL sklep II Cp 2234/2016).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Uporabniki brskalnikov Mozilla Firefox in mobilnih naprav
AJPES sporoča, da bodo nekateri brskalniki, npr. Mozilla Firefox in brskalnikih na mobilnih napravah, ob vstopu na spleti portal AJPES opozarjali, da se povezujete z nepreverjenim strežnikom. Razlog je v tem, da nekateri brskalniki privzeto nimajo nameščenega korenskega in vmesnega potrdila izdajatelja SIGEN-CA. Težave z brskalnikom bodo predvidoma odpravili do 6. 3. 2017.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v marcu 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,38%
 
 
 
V februarju zabeležena inflacija  
 
- na mesečni ravni:   1,0%
 
- na letni ravni:   2,2%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2016:   1.653,67€
 
in neto plača:   1.074,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.636,51€
 
in neto plača za tromesečje:   1.060,63€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 December 2016 29,90 EUR Naročilo
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije January 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar - Posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov v zasebnem in javnem sektorju, na katerem boste dobili odgovore na vprašanja o ustrezni višini povračil potnih stroškov zaposlenim z upoštevanjem delovnopravnega vidika, ter obravnavali še davčni vidik izplačila dnevnic, kilometrine in stroškov prenočevanja. Seminar bo v četrtek, 9. marca na Brezovici pri Ljubljani, predavateljica je Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.