c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2017, številka 05-06 / letnik IX.
 

Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo ukrepom na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki jih na novo določa sprejeti Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). AJPES je na svoji spletni strani odprl aplikacijo za predložitev letnih poročil za 2016, FURS pa bo za zavezance prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga predložila prek sistema eDavki do 10. februarja 2017. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Aplikacija za predložitev letnih poročil za 2016 je na voljo
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju    
Portal FinD-INFO
   
Z namenom zagotovitve stabilnosti javnih financ je bil 30. decembra 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela
Delodajalec se je z delavcem ustno dogovoril o spremembi kraja opravljanja dela. Delavec na novi lokaciji v drugi poslovni enoti opravlja delo že več kot dve leti, vendar v tem času še ni prišlo do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v delu, ki ureja kraj opravljanja dela. Zaradi poslovnega razloga bo v tej enoti prišlo do odpuščanj. Ali delodajalec lahko poda delavcu redno odpoved iz poslovnega razloga, čeprav z njim ni sklenil nove pisne pogodbe o zaposlitvi, iz katere bi bilo razvidno, da delavec opravlja delo v drugi enoti?

Kritični pogled na opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
Slovenska zakonodaja omogoča celo vrsto posebnih oblik dela. Če izvzamemo zlorabo instituta samostojnega podjetnika, se nobena ni razširila tako hitro kot dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Gre za fleksibilno obliko zaposlovanja, ki omogoča hitrejše prehajanje v stanje zaposljivosti, a hkrati tudi lažje odpuščanje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Prenos s. p.-ja in koriščenje davčnih ugodnosti
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede prenosa lastništva s. p., ki je imel v prejšnjih letih izgubo. Ali se izgube novemu lastniku priznajo pri prvem davčnem obračunu po prenosu? Na katerih obrazcih je to razvidno: samo na bilanci oziroma na davčnem obračunu novega prevzemnika?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ sprejel zakon o pomoči gospodarskim družbam in zadrugam v težavah
Državni zbor je prejšnji teden sprejel zakon o pomoči gospodarskim družbam in zadrugam v težavah. Ta jasneje opredeljuje merila upravičenosti do pomoči in zahteva delitev bremen prestrukturiranja med državo in deležniki, po novem bodo pomoč lahko dobile tudi zadruge.

DZ potrdil novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Prejšnji teden je DZ potrdil novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki med drugim razrešuje vprašanja, odprta po ukinitvi registrskih računov pri KDD z letošnjim letom. Ta odpravlja tudi nekatera neskladja s pravili sistema Target2 Securities, v katerega bo KDD vstopila predvidoma 6. februarja.

Proces oblikovanja sprememb delovne zakonodaje zastal
Proces oblikovanja sprememb delovne zakonodaje je zastal. Četudi je bila javna razprava o osnutku sprememb ključnih zakonov končana že decembra, pogajanja socialnih partnerjev še vedno niso stekla in tudi ni znano, kdaj sploh bodo. Prvi sestanek je bil sicer napovedan že pred 14 dnevi, a je odpadel.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Plače in drugi prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
Objavljena je bila sprememba > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki nadomešča prilogo 2. Nova priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN) začne veljati 1. februarja 2017.

Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi šestega odstavka 18. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (ZUOPPSKP) objavil datum začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva oziroma zahtevkov za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje, ki je 31. januar 2017.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017; veljavnost od: 1.3.2017
    • Znesek minimalne plače; veljavnost: od 1.1.2017
    • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2016; veljavnost: od 1.12.2017
    • Poročilo o gibanju plač za november 2016; veljavnost: od 1.11.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3 - 4
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Finančna uprava podelila poseben status 6 davčnim zavezancem
FURS pri izvajanju programa zavezancem za davek zagotavlja hitro in odzivno reševanje težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti s pripravljenostjo za sodelovanje. S podelitvijo posebnega statusa se med finančno upravo in zavezancem vzpostavi sodelovanje, ki temelji na preglednosti, razumevanju in medsebojnem zaupanju.

Finančni ministri EU o novih virih za polnjenje evropske blagajne
Finančni ministri EU so konec prejšnjega tedna v Bruslju obravnavali poročilo skupine strokovnjakov pod vodstvom nekdanjega italijanskega premierja in evropskega komisarja Maria Montija, ki poziva k reformi prihodkovne in odhodkovne strani evropskega proračuna ter zagotovitvi novih lastnih virov za polnjenje evropske blagajne.

Gospodarsko razpoloženje januarja najboljše po aprilu 2008
Januarja se je v Sloveniji nadaljevalo dobro gospodarsko razpoloženje. Kazalnik gospodarske klime je dosegel 10 odstotnih točk. Na mesečni ravni je bil višji za 1,5 odstotne točke, na letni ravni za 6,2 odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa za 12,4 odstotne točke. Tako je dosegel najvišjo vrednost po aprilu 2008.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odpust obveznosti
Drugostopenjski organ je zavrnil pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke, in sicer so se terjale obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za zasebnike. Tožnik je na Upravno sodišče vložil tožbo, v kateri oporeka odločitvi, ker naj bi mu bile predhodno odpuščene vse obveznosti. Prav tako se ne strinja s pravno podlago in ugotovitvijo, da njegove nezavarovane terjatve predstavljajo prednostne terjatve v skladu s prvim odstavkom 390. člena in drugim odstavkom 21. člena ZFPPIPP. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo (UPRS sodba II U 402/2015) in v obrazložitvi pojasnilo, da obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za zasebnike temeljijo na obračunih, vloženih preko sistema eDavkov, ki imajo v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 21. člena ZFPPIPP naravo prednostnih (nezavarovanih) terjatev. To pomeni, da se plačujejo prednostno, pred poplačilom navadnih (nezavarovanih) terjatev. Za tovrstne obveznosti pa odpust obveznosti ne učinkuje, kot je določeno v drugem odstavku 408. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost
Finančna uprava RS bo prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga zavezancem (samozaposlenim osebam in družbenikom) odložila v sistem eDavki do 10. februarja 2017, in sicer obračun prispevkov za januar 2017. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. februarja 2017.

Obvestilo o spremembi obračunskega obdobja DDV-O
FURS obvešča, da bo na podlagi 89. člena ZDDV-1 spremenil obračunska obdobja DDV-O vsem davčnim zavezancem, ki se jim je na podlagi obdavčljivega prometa v 2016 spremenilo davčno obdobje. Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od 3. 2. 2017 (od 13.00 ure dalje) do predvidoma 6. 2. 2017.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  6.2.2017 > FURS: Oddaja vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
»  20.2.2017 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2016:   1.687,64€
 
in neto plača:   1.087,08€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.604,80€
 
in neto plača za tromesečje:   1.041,03€
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite zadnji izvedeni spletni seminar na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 november 2016 29,90 EUR Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 december 2016 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Delavnica o DDV
Inštitut za računovodstvo vabi na delavnico o DDV, ki bo v torek, 7. februarja na Brezovici pri Ljubljani. Na delavnici o DDV bodo obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, poudarek bo na praktičnih primerih, kot tudi vpisovanju v davčne evidence in obrazce DDV-O, RP-O in PD-O. Predavateljica je Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.