c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2016, številka 51-52 / letnik VIII.
 

V zadnji dvojni številki tednika smo vam pripravili še nekaj aktualnih strokovnih prispevkov, zakonodajnih novosti in novic tega tedna. Če se ozremo nazaj, nam je letošnje leto ponovno prineslo veliko sprememb na zakonodajnem področju in nam ponudilo nekaj dobrih, nekaj pa tudi ne optimalnih rešitev. S spremembami na davčnem področju, ki jih prinaša mini davčna reforma, se bomo vsekakor soočili na začetku novega leta. Naj vam predpraznični dnevi prinesejo lepe trenutke in veselje ter čim manj stresa. Sreča, zdravje in uspehi pa naj vas spremljajo v letu 2017!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2017
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      DDV in spletna prodaja blaga v EU. Kakšne spremembe se obetajo na tem področju?    
Mojca Müller
   
Evropska komisija je 1.12.2016 predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z DDV za podjetja iz EU, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga. Trenutni DDV sistem v EU je administrativno in finančno zelo zapleten za mikro, majhna, ter srednja podjetja, ki želijo blago prodajati končnim potrošnikom v EU.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ključno o neenakomerni prerazporeditvi polnega delovnega časa
Neenakomerna prerazporeditev polnega delovnega časa delodajalcem v praksi povzroča nemalo težav. Na videz povsem preproste določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa v praksi odpirajo pomembna vprašanja, predvsem z vidika varovanja pravic delavcev.

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v času bolniškega staleža
Delodajalec mi želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Trenutno sem v bolniškem staležu in me zanima, ali mi lahko delodajalec poda odpoved iz poslovnega razloga? Ker je v tem primeru odpovedni rok 30 dni, ali bi se lahko kljub temu zaposlil drugje in skrajšal odpovedni rok?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Storitve iz tujine
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje v zvezi z obračunom DDV podjetju, ki je davčni zavezanec in je prejelo račun za storitve svetovanja od podjetja iz Anglije. Na računu je naveden neto znesek.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Državni svet ni izglasoval veta na uzakonitev prostega 2. januarja
Zahteva interesne skupine delodajalcev v državnem svetu (DS), naj DZ ponovno odloča o uzakonitvi 2. januarja kot dela prostega dne, na današnji seji DS ni naletela na zadostno podporo svetnikov. Za odložilni veto jih je glasovalo 14, proti pa jih je bilo 20. Glasovanje je bilo tajno.

Vlada po nujnem postopku pošilja v DZ zakon, ki sledi sporazumu z javnim sektorjem
Vlada je na včerajšnji dopisni seji določila besedilo predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Zakon sledi v petek parafiranemu sporazumu med vladno stranjo in sindikati javnega sektorja.

Združenje občin poziva k dvigu povprečnine
Združenje občin Slovenije po parafiranju sporazuma s sindikati javnega sektorja poziva vlado k dvigu povprečnine za prihodnji dve leti. Kot so zapisali v dopisu premierju Miru Cerarju in finančni ministrici Mateji Vraničar Erman, sporazum pomeni velike finančne posledice za občinske proračune.

Bo novo leto Sloveniji prineslo fiskalni svet?
Izteka se še eno leto, v katerem Slovenija kljub zakonski zahtevi ni dobila fiskalnega sveta. Morda je bilo videti, da je vlada po marčnem neuspešnem poskusu imenovanja izbrane trojice opustila iskanje strokovnjakov, ki bi bdeli nad slovenskimi javnimi financami, a zdaj se kmalu po novem letu obeta nov poskus.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Valorizacija zneskov za odmero davkov od premoženja občanov
17. decembra je začel veljati Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2017 z navedenimi zneski za odmero davka od premoženja, ki so določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (ZDO) in se valorizirajo ločeno za stavbe, prostore za počitek in rekreacijo in poslovne prostore.

Opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike
17. decembra je začel veljati Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1), ki ureja opravljanje plačilnih in drugih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617); veljavnost od: 16.12.2016 - sprememba
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718); veljavnost od: 16.12.2016, uporaba od: 1.1.2017
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018); veljavnost od: 16.12.2016, uporaba od: 1.1.2018
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017); veljavnost od: 16.12.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Zakon o davkih občanov (ZDO); veljavnost od: 17.12.2016 - sprememba
    • Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2017; veljavnost od: 17.12.2016
    • Sklep o uporabi Smernic o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov; veljavnost od: 17.12.2016, uporaba od: 3.1.2017
    • Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete; veljavnost od: 17.12.2016
    • Odredba o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin; veljavnost od: 17.12.2016, uporaba od: 1.1.2017
    • Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije; veljavnost od: 30.12.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 80, 81 in 82
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Z letom 2017 spremembe v obdavčitvi dela
Z novim letom bo uveljavljena t.i. mini davčna reforma, ki jo je vlada pripravila z namenom zmanjšanja stroškov dela in s tem povečanja konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. A številni v njej vidijo le dodatno obremenjevanje gospodarstva, državni svet jo je celo poskusil blokirati z vetom. Vlada medtem obljublja nove rešitve.

FURS nadgrajuje nagradno igro za večjo davčno disciplino
Nagradna igra Finančne uprave RS (FURS) za večjo davčno disciplino se bo podaljšala tudi v leto 2017. Pri tem pa so jo še nadgradili z dvema posebnima nagradama, za kateri se bodo potegovali potrošniki, ki bodo zbirali račune, izdane za storitve na domu, avtomehanične ali vulkanizerske storitve oz. uporabljali sistem eDavki.

Lani največ investicij v osnovna sredstva po letu 2009
Poslovni subjekti z najmanj 20 zaposlenimi so lani ustvarili za 5,21 milijarde evrov investicij v nova in rabljena osnovna sredstva, kar je za štiri odstotke več kot predlani. Tako visokih investicij ni bilo že od leta 2009, je sporočil statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Razmerje med stečajnim in izvršilnim postopkom
V obravnavani zadevi je upnik želel zunaj stečajnega postopka doseči ločeno specialno izvršbo za denarno terjatev pravdnih stroškov, ki so nastali po začetku postopka osebnega stečaja dolžnika, in za izvršilne stroške obravnavanega izvršilnega postopka, kar glede na veljavno zakonodajo ni dopustno. Sodišče druge stopnje (VSM sklep I Ip 375/2016) soglaša z razlogi sodišča prve stopnje, ki se nanašajo na nedopustnost izvršbe za izterjevane denarne obveznosti, in še pojasnjuje, da je premoženje, s katerim samostojno razpolaga dolžnik v postopku osebnega stečaja in ni del stečajne mase, hkrati tudi premoženje, na katerega ni dopustno poseči v izvršbi zaradi predpisanih omejitev (drugi in tretji odstavek 389. člena ZFPPIPP ter 79., 101. in 102. člen ZIZ).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Podaljšanje dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017
Finančna uprava obvešča, da vloge za izdajo dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017 v eDavkih še ni mogoče oddati, saj se vloga, oddana v letu 2016, nanaša na dovoljenje za leto 2016. Dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017 bo FURS po uradni dolžnosti izdal konec decembra oziroma obvestil obstoječe imetnike dovoljenja o razlogu za nepodaljšanje.

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca
UJP obvešča, da bo proračunskim uporabnikom med 3. 1. 2017 in 9. 1. 2017 posredovala po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev obrazec "Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2016". Obrazec je potrebno preveriti in ga potrjenega vrniti do 20. 1. 2017. Če se podatki ne ujemajo, je potrebno hkrati z obrazcem poslati še dopis s pravilnimi podatki.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2016:   1.567,99€
 
in neto plača:   1.020,40€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.565,85€
 
in neto plača za tromesečje:   1.019,66€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Kapital podjetnika in prenosi iz/v gospodinjstvo oktober 2016 29,90 EUR Naročilo
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Storitve povezane z nepremičnino in DDV oktober 2016 29,90 EUR Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 december 2016 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Pomembnost davčnega postopka skozi poslovanje davčnega zavezanca
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Pomembnost davčnega postopka skozi poslovanje davčnega zavezanca, ki bo 11. januarja na Brezovici pri Ljubljani. Predstavili vam bodo pravila davčnega postopka kot tudi vse pomembne novosti in poenostavitve ter bodoče spremembe, kar vam bo omogočilo, da boste uspešnejši in učinkovitejši pri delu. Predavateljica je mag. Sabina Lamut.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.