c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2016, številka 48 / letnik VIII.
 

Pred nami je praznični december, računovodsko pa nas čaka še kar nekaj opravil pred zaključkom leta. V skladu s SRS je potrebno opraviti popis (inventuro) sredstev in obveznosti do njihovih virov. V današnji osrednji rubriki odgovarjamo na vprašanje, na katere spremembe moramo biti pozorni pri popisu glede na novo sprejete SRS 2016. Ne pozabite se prijaviti na spletni seminar - Priprava letnega poročila za leto 2016, ki bo jutri, 1. decembra 2016, ob 14. uri in je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen. Vabljeni k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Obrestna direktiva
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Osnova za izvedbo inventure za poslovno leto 2016    
Vesna Bartolj Maver
   
Poslovno leto 2016 se neusmiljeno bliža koncu in s tem tudi dodatna opravila v organizacijah, ki jih je potrebno opraviti pred pripravo končnih računovodskih izkazov.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Predčasna oddaja REK in PNiPD obrazcev za datume izplačila en mesec vnaprej je trenutno onemogočena
V skladu s spremembo določbe prvega odstavka 283. člena ZDavP-2 mora plačnik davka davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka, sporoča FURS. Navedena določba se začne uporabljati 1. januarja 2017. Posledica navedenega je sprememba programske podpore za knjiženje REK in PNiPD obrazcev, zato jih ni mogoče predčasno oddati za datume izplačila od 1. 1. 2017.

Onemogočena predčasna oddaja obračunov OPSVZ in OPSVL za december 2016
V skladu s spremembo določbe prvega odstavka 353. člena ZDavP-2 mora zavezanec za prispevke za socialno varnost predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu, plačati pa najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Navedena določba se začne uporabljati 1. januarja 2017. Posledica navedenega je sprememba programske opreme za oddajo obračunov OPSVZ/OPSVL, zato ni mogoče predčasno oddati obračunov OPSVZ/OPSVL za mesec december 2016.

Novosti na področju REK-1 obrazcev – polja M01 do M10
Na BETA eDavkih so nameščene nove sheme individualnih REK obrazcev (iREK) za potrebe testiranja in implementacije sprememb XML struktur za nove sheme individualnih REK obrazcev (iREK), ki bodo v produkciji od 22. 12. 2016 dalje. Kontirani obrazci z vsemi spremembami so objavljeni na spletni strani Betaedavki.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčne implikacije odkupa terjatev
Fizična oseba je kupila terjatev od podjetja, ki je bila ovrednotena na 100.000 evrov. Od podjetja jo je dejansko odkupila za 50.000 evrov in jo kasneje prodala za 80.000 evrov. Zanimajo nas davčne implikacije odkupa terjatve?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vajeništvo na vladi predvidoma v začetku decembra
Predlog zakona o vajeništvu, ki so ga pripravili na ministrstvu za izobraževanje, je prejšnji teden obravnaval Ekonomsko-socialni svet (ESS). Čeprav imata tako delodajalska kot sindikalna stran še vedno nekaj pripomb, naj bi po nekaterih dopolnitvah pripravili predlog za obravnavo na vladi v začetku decembra.

Poziv k umiku predloga sprememb uredbe o samozaposlenih
Sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa) in njegova Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (Suki) ministrstvo za kulturo pozivata k umiku predloga sprememb in dopolnitev uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ta dokument je bil do ponedeljka v javni obravnavi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Učinkovitejši nadzor nad pranjem denarja?
Področje preprečevanja pranja denarja in nekoliko kasneje tudi preprečevanje financiranja terorizma je bilo v slovenskem pravnem redu urejeno že precej časa, vendar so bile zaradi globalizacije kriminala ter novih mednarodnih standardov potrebne spremembe obstoječega zakona.

Popravek Slovenskih računovodskih standardov 2016
Slovenski inštitut za revizijo je v Uradnem listu (št. 74/16) objavil popravke Slovenskih računovodskih standardov 2016 . Na podlagi sedmega odstavka 54. člena ZGD-1, drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju se spremeni:
    • SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje; V odstavku 21.13. se besedilo "SRS 25.6" spremeni v besedilo "SRS 21.6" ter besedilo "SRS 25.7" spremeni v besedilo "SRS 21.7";
    • SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji; V odstavku 39.44. se beseda "poravnave" nadomesti z besedo "likvidacije".

Spremembe kolektivnih pogodb
Dne 25.11.2016 sta bili objavljeni novi Kolektivni pogodbi:
    • Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti je sklenjena za določen čas štirih let in se je začela uporabljati 26.11.2016.
    • Kolektivna pogodba Banke Slovenije je sklenjena za nedoločen čas in stopi v veljavo z dnem 1. 1. 2017. Z uveljavitvijo te pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba Banke Slovenije z dne 10. 10. 2014.

Omejevanje stroškov vodenja trgovalnih računov
Državni zbor je na seji 22. novembra 2016 sprejel Avtentično razlago četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih o omejitvi letnega stroška vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu pri članu centralno depotne družbe, s katero se želi zaščititi tiste državljane, ki morajo do konca leta odpreti trgovalne račune. To je storil, ker si nekatere članice KDD, ATVP in vlada po njegovem mnenju sicer jasno določilo zakona razlagajo drugače.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 74
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Načelni dogovor o prepovedi geografskega blokiranja
Članice EU so včeraj v Bruslju dosegle načelni dogovor o prepovedi neupravičenega geografskega blokiranja - diskriminacijske prakse, ki spletnim potrošnikom iz določene članice preprečuje dostop in nakup spletnih proizvodov in storitev v drugi članici. Dogovor je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom.

Ceta zelo verjetno ne bo uveljavljena v celoti
Trije slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, ki so prejšnji teden sodelovali v Umanoterini razpravi glede vpliva sporazuma Ceta med EU in Kanado na slovensko gospodarstvo, so se večinoma strinjali glede usode sporazuma. Ta po oceni Tanje Fajon, Igorja Šoltesa in Franca Bogoviča zelo verjetno nikoli ne bo uveljavljen v celoti.

Pregled najnovejših napovedi rasti BDP za Slovenijo
Domače in mednarodne ustanove Sloveniji po lanski 2,3-odstotni gospodarski rasti za letos večinoma napovedujejo ohranitev ali manjšo upočasnitev dinamike rasti. Ocene se gibljejo med 1,5 in 2,3 odstotka. Prihodnje leto naj bi se gospodarska rast spet pospešila. STA objavlja pregled zadnjih objavljenih napovedi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Tožnica se je pritožila zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je sodišče zavrnilo njen zahtevek za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o opravljanju funkcije direktorice in odpovedi delovnega razmerja. Višje sodišče je s sodbo Pdp 1198/2015 pritožbo zavrnilo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je tožena stranka dokazala obstoj dejanskega poslovnega razloga v obliki prestrukturiranja poslovnih procesov in sprememb v organizacijski strukturi ter posledično zmanjšanja obsega dela, zaradi česar je ukinila organizacijsko enoto, določeno direkcijo in s tem delovno mesto direktorja te direkcije, ki ga je zasedala tožnica. Ker je obstajal utemeljen poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 1. alineji 1. odstavka 89. člena ZDR-1, je odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja datoteke VIR.VDC za leto 2016
Na portalu eDavki sporočajo, da je rok za predložitev datoteke VIR.VDC, 15.1.2017. Aplikacija za vnos VIR.VDC bo uporabnikom na voljo od 22.12.2016 dalje, zato se rok za predložitev datoteke VIR.VDC podaljša do 15.1.2017.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30.11.2016 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu
    • 22.12.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2016:   1.558,29€
 
in neto plača:   1.015,33€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.559,79€
 
in neto plača za tromesečje:   1.016,46€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Spremenjeni Slovenski računovodski standardi so omogočili poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih subjektov, razen za pravne osebe javnega prava. Na spletnem seminarju bodo predstavljene spremenjene določbe na področju predložitve letnih poročil, način in obseg letnega poročila in druge poročevalske obveznosti ter dileme opredeljevanja do velikosti in poročanja, do katerih lahko prihaja v praksi.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen, nenaročniki se lahko prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 1.12.2016 14:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kaj morate vedeti pri pripravi DDPO obračuna in novosti 2017
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Obračun DDPO za leto 2016 v 6 mestih po Sloveniji. Na seminarju vam bodo celovito predstavili Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ter opozorili na novosti, ki se začnejo uporabljati v letu 2017. Izpostavili bodo točke, kjer v praksi ugotavljajo največ pomanjkljivosti, s prikazom celotne problematike skozi praktične primere.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.