c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2016, številka 46 / letnik VIII.
 

Osrednja tema današnjega tednika je priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke - ti so v Sloveniji opredeljeni kot dohodki iz naslova opravljanja dejavnosti. V strokovnem članku pa izpostavljamo, kaj je v praksi prinesla obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov. Razpisujemo tudi nov spletni seminar -Priprava letnega poročila za leto 2016, ki bo 1. decembra 2016 ob 13. uri in je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen. Vabljeni k prijavi branju današnjega tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Prihodnje leto v veljavi prenovljen kodeks upravljanja družb
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz naslova opravljanja dejavnosti    
Portal FinD-INFO
   
Od 1.1.2017 dalje veljajo nova pravila v zvezi s priglasitvijo normiranosti za zavezance – rezidente Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji obdavčijo v okviru davka od dohodka iz dejavnosti in v Sloveniji še niso poskrbeli za vpis dejavnosti v davčni register.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Za nižjo dohodnino več otrok ali varčevanje za dodatno pokojnino
Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je v Sloveniji najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, ki jo podrobneje določa 115. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), in jo večina izkoristi zaradi svojih otrok. Zavezanec si lahko za enega otroka zniža svojo dohodninsko osnovo za 2.436 evrov, za drugega otroka za 2.649 evrov in tako naprej. Velika večina ljudi dobro pozna to olajšavo in jo zagotovo izkoristi - po navadi jo uveljavlja tisti starš, ki ima višje prihodke.

»Normiranec.si« Kaj je prinesla praksa?
Obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov je v veljavi od leta 2015. Kaj je v tem času prinesla praksa? Ali je ta način obdavčitve zanimiv za podjetnike? Odgovor na slednje vprašanje je vsekakor pritrdilen. Za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov se odloča veliko podjetnikov.

Dohodninska obravnava delavcev napotenih v Slovenijo za namene izobraževanja
V tokratnem mnenju se bomo lotili vprašanja davčne obravnave v primeru napotitve delavcev tuje družbe v Slovenijo. Konkretneje se bomo lotili vprašanja, ali se stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v Sloveniji (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala slovenska družba, štejejo za dohodek tujega zaposlenca v Sloveniji.

FURS: Dohodek iz delovnega razmerja
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Dohodek iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis), ki med drugim pojasnjuje zakonsko spremembo glede posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost. Hkrati so v dopolnjeni izdaji dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja & Odgovori) pojasnjena tudi obračun in plačilo prispevkov na podlagi sodbe delovnega in socialnega sodišča ter vračilo sorazmernega dela regresa, če je obdobje zaposlitve krajše od koledarskega leta.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ nadaljuje novembrsko sejo z obravnavo proračuna
DZ bo danes nadaljeval obravnavo predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Prvi dan razprava ni potekala brez zapletov, saj vlada ni mogla postreči z natančnimi številkami o sredstvih za plače javnih uslužbencev. Rešitev iz zagate so ves dan iskali pogajalci, pogajanja pa se bodo očitno nadaljevala tudi danes.

Zakon o ukrepih za javni sektor po oceni odbora ni primeren za nadaljnjo obravnavo
Odbor za notranje zadeve je s 13 glasovi za in brez glasu proti izglasoval sklep, da zakon o ukrepih za javni sektor v letu 2017 ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Sklep je na pobudo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja predlagal predsednik odbora Dušan Verbič iz SMC. Koprivnikar je zatrdil, da vlada ostaja zavezana socialnemu dialogu.

MF nadaljevanje pogovorov s sindikatom delavcev migrantov pričakuje prihodnje leto
Prvič, odkar je vodenje ministrstva za finance prevzela ministrica Mateja Vraničar Erman, so se v četrtek, prejšnji teden sestali predstavniki ministrstva in Sindikata delavcev migrantov Slovenije. V sindikatu so sestanek ocenili kot konstruktiven, na ministrstvu za finance pa pričakujejo, da bodo pogovore nadaljevali v začetku prihodnjega leta.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Od 12. novembra so v veljavi spremembe > Uredbe, ki določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, v skladu s prvim odstavkom 40. člena ZSPJS, na podlagi katerega morajo izplačevalci obračunavati in izplačevati plače. Spremenjena sta 2. in 3. člen uredbe, ki se za obračun plač za delo v tujini začneta uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do takrat se za obračun plač za delo v tujini uporabljajo 2., in 3. člen, drugi odstavek 20. člena ter 21. člen Uredbe. Nova je tudi priloga 1 Uredbe, ki se začne uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do takrat se uporablja prej veljavna priloga 1.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); veljavnost od: 19.11.2016 - nov
    • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP); veljavnost od: 19.11.2016 - sprememba
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 12.11.2016 - sprememba
    • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom; veljavnost od: 19.11.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 70 - 71
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Po raziskavi TI večina v Sloveniji v zadnjih letih pri boju s korupcijo ne opaža razlik
Javnomnenjska raziskava Svetovni barometer korupcije 2015/16 kaže, da ljudje v Sloveniji kljub obljubi politike po ničelni toleranci do korupcije ne opažajo sprememb. 74 odstotkov sodelujočih v raziskavi namreč ocenjuje, da se prisotnost korupcije v zadnjih štirih letih ni zmanjšala, le sedem odstotkov pa jih meni, da je korupcije manj.

Povprečna plača septembra nižja kot avgusta
Povprečna mesečna plača za september je znašala 1558,29 evrov bruto oziroma 1.015,33 evrov neto. V primerjavi s plačo za avgust je bila povprečna plača v obeh primerih nominalno za 0,8 odstotka, realno pa za 0,9 odstotka nižja, kažejo včeraj objavljeni podatki statističnega urada.

Ekonomsko ogledalo: Obeti ugodni tudi za zadnje četrtletje
V Sloveniji so se v poletnih mesecih nadaljevala ugodna gibanja, obeti so ugodni tudi za zadnje četrtletje. Tudi razmere na trgu dela so se nadalje izboljšale in pričakuje se nadaljnja rast zaposlovanja, v najnovejši številki Ekonomsko ogledalo ugotavlja Umar.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Zavrnitev odložitve davčne izvršbe
Ministrstvo je ugotovilo, da je odločitev organa prve stopnje vsebinsko pravilna, zato je zavrnilo pritožbo tožnika zoper zavrnitev prošnje za odložitev davčne izvršbe. Tožnik je vložil tožbo na Upravno sodišče, ki je tožbo na podlagi določb 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo (UPRS sodba I U 2000/2014) in v obrazložitvi pojasnilo, da je predmet tega upravnega spora izključno odločitev o prošnji tožnika "za odložitev izvršitve izpodbijanega sklepa o davčni izvršbi" torej odločitev o zadržanju začete davčne izvršbe, zato tožnik z ugovori, ki se nanašajo izključno na odlog plačila davčnega dolga, ne more biti uspešen.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Napake pri vročanju in povečan obseg prijav
Finančna uprava je sporočila, da se pojavljajo težave pri prevzemanju elektronsko vročenih dokumentov zavezancev, ki zahtevajo osebno vročitev (eVročanje-OsDok). Prosijo, da preden se obrnete na podporo sami preverite ali ste pravilno uredili pravice in ustrezno določili pooblaščenca za vročanje.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 24.11.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.11.2016 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   167
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2016:   1.558,29€
 
in neto plača:   1.015,33€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.559,79€
 
in neto plača za tromesečje:   1.016,46€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Za leto 2016 je potrebno pripraviti letno poročilo v skladu z novimi Slovenskimi računovodskimi izkazi. Nekoliko so spremenjene bilančne sheme in tudi vsebina posameznih postavk. Predstavili vam bomo pripomoček v Excelu s pomočjo katerega boste na enostaven način sestavili vse računovodske izkaze, ki jih potrebujete za letno poročilo, kako tako sestavljene računovodske izkaze prenesti v letno poročilo ter izpostavili nekaj ključnih poudarkov o vsebini računovodskega dela letnega poročila.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen, nenaročniki se lahko prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Priprava letnega poročila za leto 2016 1.12.2016 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Aktualno in novosti pri bonitetah, božičnici, trinajsti plači, darilih...
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar, Aktualno in novosti pri bonitetah, božičnici, trinajsti plači, darilih, ki bo 21.11.2016 in na katerem bodo pojasnili, kako lahko nagradite vaše zaposlene za uspešno delo in plačate čim manj davkov, ter kako je obdavčena božičnica, trinajsta plača, udeležba v dobičku. Na seminarju se bodo dotaknili tudi sprememb Zakona o dohodnini. Predavala bo Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.