c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2016, številka 45 / letnik VIII.
 

Tokratna osrednja tema je dohodninska obravnava dela plače iz naslova poslovne uspešnosti - novost, ki jo prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2R). V zakonodajni rubriki pojasnjujemo spremembe, ki jih prinašata noveli ZDDPO-2N in ZDavP-2J na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Posebej izpostavljamo, da je danes zadnji dan prijave na brezplačni spletni seminar za naročnike - Posebnosti in novosti, ki jih bo potrebno upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016. Spletni seminar bo potekal jutri, 10. novembra 2016 ob 13. uri. Vabljeni k branju tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS svari pred lažnimi davčnimi inšpektorji
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Del plače iz naslova poslovne uspešnosti    
Irena Kamenščak
   
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) prinaša novosti glede dohodninske obravnave dela plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti. Na podlagi ZDoh-2R se del plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti ne všteva v delavčevo davčno osnovo, če so za to izpolnjeni določeni pogoji. Ta sprememba dohodninske zakonodaje se nanaša na davčna leta po 1. januarju 2017.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Vlaganje v razširitev nepremičnine, ki je v lasti fizičnih oseb
Solastnika podjetja, ki je tudi solastnik nepremičnine in najemodajalec podjetju, kot fizične osebe z gradbenim dovoljenjem za povečanje objekta zanima, ali lahko investicijo financira podjetje, glede na to, da je gradbeno dovoljenje na fizični osebi, saj se investicija izvaja izključno zaradi podjetja? Ali se vložek, če investicijo financira podjetje, knjiži kot vlaganje v tuja opredmetena sredstva?

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2011-2015
AJPES je v skladu z metodologijo MGRT pripravil podatke o hitro rastočih podjetjih (HRP) za obdobje 2011-2015. Pri tem je upošteval podatke iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij) v obdobju 2011-2015. Podlago za analizo HRP predstavlja 128.030 podjetij. Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev navedene metodologije je število HRP 5.405.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Dohodninska obravnava napotenih delavcev v tujino na izobraževanje
V tokratnem mnenju nas bo zanimalo, ali se v primeru napotitve delavcev družbe za obdobje treh mesecev v tujo državo stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v tujini (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala tuja družba, štejejo za dohodek zaposlenca.

Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v davčnih zadevah
Postopek skupnega dogovora (angl. Mutual agreement procedure - MAP) je v praksi pogosto uporabljeno sredstvo za odpravo dvojnega obdavčevanja. Zaradi okrepljenega sodelovanja med državami in boja proti davčnemu izogibanju v prihodnje pričakujemo povečanje števila ugotovljenih primerov dvojne obdavčitve.

FURS: Spremembe po noveli ZFPPIPP-G – neučinkovanje potrjene poenostavljene prisilne poravnave na davke in prispevke
V skladu z novim petim odstavkom 221.b člena ZFPPIPP poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje na terjatve iz 213. člena ZFPPIPP in tudi ne na terjatve za plačilo davkov, kot jih določa zakon, ki ureja davčni postopek.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog za lažji kazenski pregon neplačevanja delavcev
Društvo Svetovalnica za migrante ob podpori sindikatov ministrstvu za pravosodje predlaga spremembe kazenskega zakonika, s katerimi bi olajšali kazenski pregon v primerih, ko delavci ne dobijo plačanih plač ali prispevkov. Sedaj je namreč potrebno dokazovanje direktnega naklepa, tožilstvo pa veliko ovadb zavrže.

Glede razlastitev v bankah predvideno obrnjeno dokazno breme in skupinske tožbe
Ministrstvo za finance je začelo pripravljati zakon, ki bo sledil sodbi ustavnega sodišča glede zagotavljanja pravnega varstva v primeru ukrepov ob sanaciji bank leta 2013. Predvidena je možnost vpogleda v dokumentacijo, ki je bila podlaga za odločbe, obrnjeno dokazno breme in vzpostavitev sistema kolektivnih tožb, so povedali na komisiji DZ.

Vlada se ne bo odpovedala možnosti predlagati zakone
Vlada je presodila, da je zahteva sindikatov javnega sektorja po varovalki pri spreminjanju plačne zakonodaje neizvršljiva, zato nanjo ni pristala. Bo pa sindikate povabila k nadaljnjim pogajanjem, je po seji povedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Ob protestu najslabše plačanih javnih uslužbencev pa je bil kritičen do sindikatov.

Poslanska pobuda v zvezi s trgovalnimi računi
Poslanec SD Janko Veber je na vlado naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z ukinitvijo obveznega prenosa delnic iz registrskih računov pri Klirinško depotni družbi (KDD) na trgovalne račune pri borznih družbah. Med drugim vladi predlaga, naj bodo prenosi vrednostnih papirjev avtomatski.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zvišanje splošne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb
Spremembe in dopolnitve > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki so začele veljati 5.11.2016, uporabljati pa se bodo začele s 1. 1.2017, prinašajo zvišanje davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 17% na 19%. Druga večja sprememba, ki jo prinaša novela pa je nepriznavanje amortizacije dobrega imena za davčne namene.

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
19. novembra začne veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih določb. Uradu za preprečevanje pranja denarja tako prinaša inšpekcijska pooblastila (142. člen). Poleg tega se z novim zakonom vzpostavlja še register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja (44. člen).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 5.11.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Zakon o prekrških (ZP-1); veljavnost od: 6.11.2016 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); veljavnost od: 19.11.2016 - nov
    • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP); veljavnost od: 19.11.2016 - sprememba
    • Pravilnik o vpisih v kataster stavb; veljavnost od: 5.11.2016 - sprememba
    • Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin; veljavnost od: 5.11.2016 - sprememba
    • Pravila borze; veljavnost od: 12.11.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 68 - 69
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Bruselj izboljšal gospodarsko napoved za Slovenijo
Evropska komisija je v jesenski gospodarski napovedi izboljšala obete za Slovenijo. Za letos ji napoveduje 2,2-odstotno rast, za prihodnje leto 2,6-odstotno, v letu 2018 pa znova 2,2-odstotno, kar je bolje od povprečja v območju evra in celotni EU. Bruseljska napoved je tudi primerljiva s septembrsko napovedjo Umarja.

Bruselj bo proračune evrskih držav ocenil 16. novembra
Evropska komisija bo ocene osnutkov proračunskih načrtov članic območja evra objavila 16. novembra. To je bila tudi ena od tem pogovorov na predstavitvenem srečanju slovenske finančne ministrice Mateje Vraničar Erman s podpredsednikom Evropske komisije Valdisom Dombrovskisom.

Za javna dela prihodnje leto na voljo 27 milijonov evrov
Zavod za zaposlovanje je prejšnji teden objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na voljo je 27 milijonov evrov za predvidenih 5000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Povabilo bo odprto od 11. novembra do porabe sredstev, a najdlje do 30. aprila 2017.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Utemeljenost poslovnega razloga za odpoved
Tožnica se je pritožila zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je bil zavrnjen njen zahtevek za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in neustreznosti ponujenega delovnega mesta. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS sodba Pdp 1172/2015) in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je na podlagi spremembe kadrovskega načrta prišlo do ukinitve tožničinega delovnega mesta, kar predstavlja prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi organizacijskega razloga na strani delodajalca. Tožena stranka je tako skladno s prvim odstavkom 84. člena ZDR-1 dokazala obstoj utemeljenega poslovnega razloga za odpoved, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi (drugi odstavek 89. člena ZDR-1).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.11.2016 > AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2016
    • 24.11.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2016:   1.571,30€
 
in neto plača:   1.023,28€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.561,86€
 
in neto plača za tromesečje:   1.017,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Novela ZGD-1I in spremenjeni Slovenski računovodski standardi so omogočili poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih subjektov, razen za pravne osebe javnega prava. Na spletnem seminarju bo predstavljene spremenjene določbe na področju predložitve letnih poročil, način in obseg letnega poročila in druge poročevalske obveznosti ter dileme opredeljevanja do velikosti in poročanja, do katerih lahko prihaja v praksi.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen, nenaročniki se lahko prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 10.11.2016 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Napotitev delavcev na delo v tujino
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Napotitev delavcev na delo v tujino, ki bo 18.11.2016. Na seminarju bodo predstavljene teoretične osnove, pomembne za pravilno napotitev delavca na delo v tujino, ki bodo dopolnjene s praktičnimi izkušnjami in primeri iz prakse. Predstavljen bo vidik slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca, podane pa bodo tudi opombe, na kaj je potrebno paziti v tujini. Predavala bo Irena Kamenščak.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.