c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2016, številka 41 / letnik VIII.
 

V današnjo osrednjo temo postavljamo popravek odbitka DDV in pojasnjujemo, kako in kdaj izvesti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih. Med zakonodajnimi spremembami izpostavljamo zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o noveli ZDDPO-2N in predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, ki ga bo Vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej. Ne spreglejte tudi aktualnih strokovnih tem z delovnopravnega in davčnega področja ter preverite, kateri predpisi so stopili v veljavo v zadnjem tednu. Vabljeni k branju tednika.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Vročanje sklepov o izvršbi po novem le še po elektronski poti
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
V zvezi s popravkom odbitka DDV na splošno velja, da mora davčni zavezanec prvotni odbitek popraviti, če je odbitek višji ali nižji od odbitka, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen. Kako in kdaj izvesti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih, pa pojasnjujemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izplačilo jubilejne nagrade
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje glede možnosti pridobitve jubilejne nagrade za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Delavec je v organizaciji zaposlen 10 let in ima 35 let skupne delovne dobe, vendar je jubilejno nagrado za 10 let že dobil izplačano pri prejšnjem delodajalcu. Družba ureja razmerja z delavci v skladu s kolektivno pogodbo za trgovino.

Vštevanje v delovno dobo
Kam se všteva zavarovalna doba, katere podlaga je starševski dodatek s šifro 96? Ali samo v pokojninsko dobo ali tudi v delovno dobo?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Spremembe na REK obrazcih
Prejšnji mesec so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (UL RS, št. 60/16), s katerim je določeno, da se za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 dalje v vseh rubrikah M poroča tudi znesek osnove za obračun prispevkov. Uvaja se bolj enostaven način poročanja popravkov, saj je sedaj omogočeno poročanje popravkov oz. poračunov plač za preteklo obdobje v tekočem obračunu.

FURS: Finančni računi iz tujine (Vprašanja in odgovori)
FURS je objavila novo izdajo dokumenta - Finančni računi iz tujine (1. izdaja), v katerem med drugim pojasnjujejo, kateri računi spadajo med "plačilne" račune, ki jih je treba prijaviti FURS; katere podatke (poleg številke računov) si bo finančna uprava izmenjala s tujino, in ali bo pridobila tudi podatke za nazaj ali za račune zavezancev, ki so oziroma bodo trenutno odprti itd. Veljavnost dokumenta je od 5. oktobra 2016 dalje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N)
Državni svet je na 24. izredni seji 3.10.2016, ob obravnavi novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N) sprejel zahtevo, da Državni zbor RS ponovno odloča o noveli, saj ugotavljajo, da Vlada ni upoštevala argumentov, ki so jih podali ključni predstavniki gospodarstva v zvezi z davčnimi spremembami.

Predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti
Na spletnih straneh Vlade RS je bil 10. 10. 2016 objavljen predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, ki ga bo Vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej. Glavni cilj predloga zakona je jasnejša ureditev področja ocenjevanja vrednosti v javnem interesu. Ključne spremembe predloga zakona pa so: natančna pojasnitev vloge pooblaščenega revizorja; okrepiti neodvisnost in strokovno skrbnost pooblaščenega revizorja; olajšati čezmejno opravljanje storitev obvezne revizije v EU; izboljšati nadzor nad pooblaščenimi revizorji in ocenjevalci vrednosti v javnem interesu ter izboljšati režim podeljevanja in podaljševanja licenc, nadzora in sankcioniranja pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v javnem interesu.

Evropska komisija odobrila spremenjeno slovensko podporno shemo za energijo iz obnovljivih virov
Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Na podlagi spremenjene sheme se bo povečala proizvodnja energije iz obnovljivih virov v skladu s cilji EU in brez neupravičenega izkrivljanja konkurence, ugotavlja komisija.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Veljati je začel zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka
Z 8. oktobrom je začel veljati Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), ki so mu poslanci zeleno luč prižgali julija letos. Glavna novost, ki jo prinaša zakon, je, da se bo za določanje katastrskega dohodka namesto nejasnega sistema kalkulacij uporabljal ekonomski račun za kmetijsko gospodarstvo, za kar bo podatke zagotavljal statistični urad.

V veljavi nova uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom
Z 8. oktobrom je prav tako začela veljati nova Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki prinaša poenostavljen postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina ter spremembo na področju obračunavanja plina in omrežnine - po novem bo obračun v kWh ali MWh, temu prilagojena bo tudi omrežnina. Omenjene spremembe bodo začele veljati z januarjem 2017.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati:
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 8.10.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2); veljavnost od: 8.10.2016
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 8.10.2016 - sprememba
    • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom; veljavnost od: 8.10.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 63
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija prvič gosti konferenco predstavnikov evropskih AmChamov
V Ljubljani se danes začenja konferenca AmChams in Europe - srečanje predstavnikov 29 ameriških gospodarskih zbornic iz Evrope in Evrazije. Srečanje, ki tokrat prvič poteka v Sloveniji, gosti Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji, ki napoveduje izmenjavo najboljših praks in podelitev nagrad predstavnikom ameriških gospodarskih zbornic.

Napredek glede davka na finančne transakcije
Finančni ministri desetih držav članic območja z evrom, med njimi tudi Slovenija, so dosegli napredek v pogovorih o uvedbi davka na finančne transakcije. Na srečanju v ponedeljek v Luxembourgu so se dogovorili, da bodo končno odločitev glede uvedbe davka sprejeli decembra.

Izvoz avgusta na letni ravni višji za 9,4 odstotka
Slovenija je avgusta izvozila za 1,72 milijarde evrov, uvozila pa za 1,73 milijarde evrov blaga. V primerjavi z lanskim avgustom se je izvoz povečal za 9,4 odstotka, uvoz pa za 5,1 odstotka. V prvih osmih mesecih se je izvoz povečal za štiri odstotke, uvoz pa za 1,9 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Namen odpusta obveznosti
Sodišče prve stopnje je s sklepom ugodilo upnikovemu ugovoru zoper odpust obveznosti dolžnika, postopek odpusta ustavilo in predlog za odpust zavrnilo. Dolžnik je zoper sklep vložil pritožbo na višje sodišče, ki je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 489/2016). V obrazložitvi je pritožbeno sodišče pojasnilo, da odpust obveznosti ni dovoljen, če gre za dolžnika, ki ni ravnal vestno in pošteno, oziroma če ima njegovo ravnanje značilnost nevestnega ali nepoštenega ravnanja. Odpust obveznosti tako ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti iz prvega odstavka 399. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nove funkcionalnosti za področje davčnih blagajn
Finančna uprava sporoča, da so na eDavkih za področje davčnih blagajn na osebnem portalu na voljo nove funkcionalnosti. Za izdajatelje računov je na voljo vpogled v posamezen račun - račun lahko poiščejo na tri načine, vpogled v podatke o poslovnih prostorih in naročilo paketa o davčno potrjenih računih za določen dan, ki je izdajatelju na voljo naslednji dan. Omogočen je izvoz podatkov v formatu csv.

Pooblaščenec za vročanje
FURS sporoča, da je v osebni portal eDavkov in po elektronski pošti posredoval obvestilo s pozivom, da uredite pooblaščence za vročanje dokumentov s strani FURS-a. Če želite določiti pooblaščenca za vročanje, ki bo prevzemal dokumente (papirne in elektronske), morate vložiti obrazec Vročanje-PE. Obrazec se nahaja v osebnem delu eDavkov v rubriki Pooblastila, Vročanje.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2016:   1.549,78€
 
in neto plača:   1.010,78€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.558,50€
 
in neto plača za tromesečje:   1.015,28€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Z ogledom posnetka seminarja boste dobili hiter pregled nad samim konceptom novih SRS 2016 in vsemi ključnimi spremembami, kateri vam bo omogočil pravilno »nastavitev« knjigovodenja, računovodenja in bilansiranja za leto 2016.

Za naročnike portala FinD-INFO je ogled posnetka brezplačen!

 
Pretekli spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016) januar 2016 36 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Pravila skrbnega računovodenja – Stari standardi z novim imenom?
Slovenski inštitut za revizijo vabi na seminar PSR - Stari standardi z novim imenom?, na katerem bodo predstavili posodobljene PSR (2016), ki sledijo razvoju računovodske in finančne stroke. V novih PRS-jih so spremenjeni kazalniki in kazalci, predpisan je tako izračun EBITDA kot tudi dodane vrednosti, napisane so zahteve glede njihove predložitve, jasneje je določeno, kako ravnati na primer z dajatvami ali stroški rezervacij v okviru stroškovnega računovodstva. Predavatelja sta Mihael Kranjc in dr. Barbara Mörec. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.