c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2016, številka 39 / letnik VIII.
 

Včeraj je DZ potrdil spremembe treh davčnih zakonov: novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), novelo Zakona o davku od dohodku pravnih oseb (ZZDPO-2N) in novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), ki prinašajo preoblikovanje lestvice za odmero dohodnine in zvišanje obdavčitve podjetij. V osrednji temi tednika izpostavljamo novosti SRS, ki marsikateremu samostojnemu podjetniku prinašajo znatne spremembe vrednosti kapitala. Na to temo razpisujemo spletni seminar: Kapital podjetnika in njegovi prenosi iz / v gospodinjstvo, ki bo 11.10.2016, ob 14. uri. Vabljeni k prijavi na spletni seminar in prebiranju tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS v začetku leta 2017 do podatkov o finančnih računih odprtih v tujini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Kapital podjetnika in njegovi prenosi iz / v gospodinjstvo    
Vesna Bartolj Maver
   
Določila novih Slovenskih računovodskih standardov v letošnjem letu so oz. bodo pri marsikaterem samostojnem podjetniku močno spremenila vrednost njegovega kapitala. Zakaj? Zaradi nove bilančne postavke, ki od 1.1.2016 predstavlja sestavni del podjetnikovega kapitala.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Nova vrsta transakcijskega računa (B) – osnovni plačilni račun
1. julija 2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E), ki v nacionalno zakonodajo prenaša Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD).

Vlaganja refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač od 1.10. 2016 preko sistema e-VEM
S 1. 10. 2016 se bodo refundacijski zahtevki za nadomestila lahko vlagali elektronsko prek državnega informacijskega sistema e-VEM. Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM bo prostovoljno, torej bo le ena izmed možnosti, med katerimi bodo lahko izbirali vlagatelji zahtevkov, in sicer ali bodo koristili e-VEM ali pa bodo zahtevke na ZZZS še naprej vlagali v fizični obliki po pošti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ustrezna uporaba obveznih klavzul ob izdaji računa
V zvezi z uporabo ustreznih klavzul na računih po ZDDV-1, se zavezanci pogosto še vedno lovijo, in sicer kako navesti določbo ZDDV-1, EU Direktive ali besedno opisati klavzulo. V nadaljevanju pojasnjujemo, kako ustrezno uporabiti oziroma navesti klavzule na izdanih računih, skladno z določbami ZDDV-1.

FURS: Obdavčitev z davkom od premoženja (Podrobnejši opis)
FURS je objavila novo izdajo dokumenta - Obdavčitev z davkom od premoženja (2. izdaja), v katerem so na podlagi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2016 izračunane revalorizirane stopnje davka od premoženja za leto 2016 za stavbe, prostore za počitek in rekreacijo ter poslovne prostore. Veljavnost sprememb je od 1. 1. 2016.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil zakone za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja
DZ je sprejel spremembe treh davčnih zakonov, in sicer: novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2R), novelo Zakona o davku od dohodku pravnih oseb (ZZDPO-2N) in novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), od katerih si vlada obeta povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja v Sloveniji, kar bo po pričakovanjih vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečalo konkurenčnost države v svetu. Med poglavitnimi spremembami sta preoblikovanje lestvice za odmero dohodnine in zvišanje obdavčitve podjetij. Za gospodarstvo to ni sprejemljivo, zato so napovedali prekinitev pogovorov z vlado in protestni shod.

Predlog zakona o potrošniških kreditih nadaljuje pot v DZ
Predlog zakona o potrošniških kreditih, ki med drugim na enem mestu ureja področje kreditnih pogodb za običajna potrošniška posojila in kreditnih pogodb za nepremičnine, nadaljuje parlamentarno proceduro.

Vlada potrdila predlog proračunov za leti 2017 in 2018
Vlada je prejšnji teden na seji potrdila predlog državnega proračuna za leti 2017 in 2018. Nova finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je po seji vlade med drugim izpostavila povečanje izdatkov za zdravstveno blagajno, s čimer bo po njenih besedah omogočeno tudi skrajšanje čakalnih dob.

DZ potrdil predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih pravic
DZ je ta teden potrdil predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Zakon kolektivno upravljanje z avtorsko in sorodnimi pravicami ločuje od drugih vsebin avtorskega prava, kar je zdaj v celoti zajeto v zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) iz leta 1995.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ureditev poravnav vrednostnih papirjev
Z Uredbo o izvajanju > Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah, ki bo začela veljati 1. oktobra, se določajo pristojni organ za izdajanje dovoljenj centralni depotni družbi (CDD), dovoljenj za razširitev opravljanja dejavnosti CDD, dovoljenj za prenos opravljanja posamezne storitve na drugo osebo, odvzem dovoljenja CDD, sistem obveščanja o kršitvah, ki ga vzpostavita CDD in Agencija za trg vrednostnih papirjev (AJPES), pristojni organ glede načrta za reševanje CDD, pristojni organ za nadzor nad CDD, način opravljanja nadzora, nadzorni ukrepi, javna objava kršitev, pristojni organ za sodelovanje z drugimi organi držav članic, zadevnimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim bančnim organom (EBA) ter tarifa in letno nadomestilo pristojnega organa.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije; veljavnost od: 1.10.2016
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah; veljavnost od: 1.10.2016
    • Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM; veljavnost od: 1.10.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 61
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vse več podjetij koristi olajšave za raziskave in razvoj
Število podjetij, ki koristijo davčno olajšavo za raziskave in razvoj, se iz leta v leto povečuje. Lani si je na ta način zmanjšalo davčno osnovo 757 podjetij - deset več kot leto prej in skoraj 50 odstotkov več kot pred petimi leti. A številne je zmotilo, da inšpektorji preverjajo upravičenost do uveljavljanja olajšave za več let nazaj.

SID banka opozarja na nov produkt za občine
SID banka je nadgradila finančni produkt, s katerim lahko občine pridobijo ugodne in dolgoročne vire za financiranje infrastrukturnih in okolijskih projektov. Povratna sredstva za te projekte v višini 100 milijonov evrov je pridobila pri Evropski investicijski banki in Razvojni banki Sveta Evrope.

Septembra slabše gospodarsko razpoloženje
Gospodarsko razpoloženje se je v Sloveniji septembra v primerjavi z avgustom poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime je bil s 5,9 odstotne točke za 0,5 odstotne točke nižji kot avgusta, a za 0,3 odstotne točke višji kot septembra lani in za 9,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja, je ta teden sporočil statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Vračilo preveč izplačane plače
Višje delovno in socialno sodišče je ugodilo pritožbi tožeče stranke, ki je zahtevala, da tožena stranka vrne razlike od preveč izplačanih plač (VDSS sodba Pdp 752/2015). Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da 3. odstavka 3.a člena ZSPJS ni mogoče razlagati v smislu napotitve na uporabo 190. in 191. člena OZ. Ker so določbe ZSPJS o plačah v javnem sektorju (zlasti 3. člen) prisilne narave, je potrebno uporabiti določbo 86. člena OZ, ki govori o ničnosti pogodbe. Pogodbeno določilo, ki določa, da je javni uslužbenec upravičen do višje plače, kot je zakonsko določena, je nično - kar pomeni, da nima pravnega učinka. Javni uslužbenec dobi plačo le v višini, kot jo določa zakon oziroma podzakonski akti (npr. uredbe) ali kolektivne pogodbe, če pa mu je bila izplačana višja plača od tako določene, pa mora razliko vrniti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Ukinitev registrskih računov za pravne osebe pri KKD - 30.9.2016
Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se ukinjajo registrski računi pri KDD. Pravne osebe imajo samo še do 30. septembra 2016 čas, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račun pri članu KDD. Fizične osebe pa imajo čas do 1. januarja 2017.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 1.10.2015 > AJPES: Raziskovanje o poslovnih storitvah
    • 20.10.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2016:   1.549,78€
 
in neto plača:   1.010,78€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.558,50€
 
in neto plača za tromesečje:   1.015,28€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Zakaj je letos kapital podjetnika nižji, kot lansko leto? Kdaj in na kakšen način lahko privatna osnovna sredstva prenesem v dejavnost? Kako to vpliva na delovanje podjetnika in kako na zapiranje dejavnosti? Zakaj lahko dvigi in nepolaganje gotovine znižuje podjetnikov kapital? Ali moram res imeti vse prejete račune?

Spletni seminar je brezplačen za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO, nenaročniki pa se prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Kapital podjetnika in prenosi iz/v gospodinjstvo 11.10.2016 14:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Delavnica o DDV
Inštitut za računovodstvo vas vabi na izobraževanje Delavnica o DDV, na kateri boste obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, tako kot tudi s področja opravljanja storitev, dobav in pridobitev blaga, uvoza in izvoza… Poudarek bo na praktičnih primerih, kot tudi vpisovanju v davčne evidence in obrazce DDV-O, RP-O in PD-O. Predavateljica je Maja Dolinar Dubokovič. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
DDV klavzule
Pomagajte si s Klavzulami DDV na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.